Rene Descartes – Yöntem Üzerine Konuşma
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Yöntem Üzerine Konuşma Yazar: Rene Descartes Yayıncı: Alfa Yayıncılık Sayfa Sayısı: 136 Cogito, ergo sum, yani "Düşünüyorum, öyleyse varım," felsefe tarihinin en meşhur önermelerinden biridir. Descartes'ın 1637 yılında yayımlanan Yöntem Üzerine Konuşma adlı ilk eserinde tartışmaya açtığı bu önerme, felsefe-bilim tarihine yeni bir soluk getirmiş ve Çağdaş Batı felsefesinin temel dayanak noktası olmuştur. Çünkü bu önermeyle ...

Cuma Bozkurt – Dua Gibi Sev
Deneme / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Dua Gibi Sev Yazar: Cuma Bozkurt Yayıncı: Mola Kitap Sayfa Sayısı: 318 Allah biliyor cümlesi ne kadar da yürekleri rahatlatan bir cümle. Gücünüzün yetmediği insanlar çıkıyor karşınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hakkınızı yiyorlar sesinizi çıkaramıyorsunuz. Sizi üzüyorlar, kırıyorlar ama karşılık veremiyorsunuz. Ama yine de takılmıyorsunuz. Çünkü yüreğinizde "Allah biliyor" cümlesinin verdiği bir rahatlık var. Sadece güçsüz...

Louis L’Amour – Kanlı Toprak
Roman / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Kanlı Toprak Yazar: Louis L'Amour Yayıncı: ASEM Yayınları Sayfa Sayısı: 264 Louis L'Amour'un eşsiz kaleminden, toprağı için savaşan bir kovboyun meraklı ve heyecanlı serüveni... Radigan gözlerini Angelina Foley'den, bara yaslanmış ve kendisine hücum etmek için bekleyen üç üstün silahşora kaydırdı. "İçkiler benden" derken de silahını çekti, "Eğer siz centilmenler üç sayıncaya kadar içkilerinizi bitirmezseniz, herbirini...

Benedictus De Spinoza – Etika
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Etika Yazar: Benedictus De Spinoza Yayıncı: Dost Kitabevi Sayfa Sayısı: 342 Bu büyük eseri birkaç satırda özetleme iddiasından uzağız. Bununla birlikte, belirli noktalarını işaret için göstermemiz gerekir ki, Spinoza'nın açıklamasında tuttuğu sıraya rağmen, hakiki başlangıç noktası Descartes'tan ya da başka bir yazardan çıkarılmış bir cevher teorisi veya fikri değildir. (…) O kendi duygulanışlarının şuuruna sahiptir; nitek...

İsmail Tunalı – Estetik
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Estetik Yazar: İsmail Tunalı Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 282 Kitap, onbeş yıl önce Grek Estetik'i adlı kitabımın girişi'nde yaptığın bir çalışma planını uyguluyor. Bu plan, estetik gerçekliğin eksiksiz, tüm öğeleriyle ele alınması gerektiğini öneriyordu. Elimizdeki Estetik de, bu öneriye uyarak, bir yandan estetik süje'yi inceliyor ve bir psikolojik estetik'i temellendiriyor, öbür yandan da estetik obje'yi ele al...

Albert Bayet – Dine Karşı Özgür Düşüncenin Tarihi
Dini / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Dine Karşı Özgür Düşüncenin Tarihi Yazar: Albert Bayet Yayıncı: Arya Yayıncılık Sayfa Sayısı: 160 Fikirlerin çeşitliliği bizim için ortak bir zenginlik, kır manzaralarının, çiçeklerin çeşitliliği gibi ve savaş ve kin tohumu atmamaya başladığı andan itibaren ortak bir zenginlik, insani bir zenginlik haline geliyor. Ben de, "benim gibi düşünenlere kardeşim diyorum" diye yazdığım için eleştirildim. Benim gibi düşünmeyenlere i...

Dimitri Gutas – İbn Sina’nın Mirası
Dini / 2 Mart 2018

Kitap Adı: İbn Sina'nın Mirası Yazar: Dimitri Gutas Yayıncı: Klasik Yayınlar Sayfa Sayısı: 392 İbn Sînâ'nın Mirası'nın elinizdeki genişletilmiş ikinci baskısında, ilk baskıda yer alan sekiz makaleye, Dimitri Gutas'ın neredeyse hepsini 2004 sonrası kaleme aldığı yedi makalesi daha eklenmiştir. Makalelerin konuları dikkate alınarak yeni bir sıralama yapılmış ve makaleler beş ana başlığa ayrılmıştır: Giriş: Hayatı ve Eserleri, Eser...

Georg Lukacs – Aklın Yıkımı 2. Cilt
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Aklın Yıkımı 2. Cilt Yazar: Georg Lukacs Yayıncı: Payel Yayınları Sayfa Sayısı: 472 Georg Lukacs Aklın Yıkımı’nın tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer’ın Akıl Tutulması’ndan yedi yıl sonra, 1952’de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel materyalizmin inceleme araçlarıyla yeniden değerlendirir. Lukacs ender rastlanan bir bilgi ve farkındalık sergileyerek faşizmin canavarlıkları...

Georg Lukacs – Aklın Yıkımı 1. Cilt
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Aklın Yıkımı 1. Cilt Yazar: Georg Lukacs Yayıncı: Payel Yayınları Sayfa Sayısı: 402 Georg Lukacs Aklın Yıkımı'nın tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer'ın Akıl Tutulması'ndan yedi yıl sonra, 1952'de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel materyalizmin inceleme araçlarıyla yeniden değerlendirir. Lukacs ender rastlanan bir bilgi ve farkındalık sergileyerek faşizmin canavarlıkları...

Carsten Bagge Laustsen & Bülent Diken – Filmlerle Sosyoloji
Sosyoloji / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Filmlerle Sosyoloji Yazar: Carsten Bagge Laustsen & Bülent Diken Yayıncı: Metis Yayıncılık Sayfa Sayısı: 230 "Filmler asla "sadece film" ya da bizleri eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi toplumsal gerçekliğimizle ilgili asıl sorunlardan ve mücadelelerden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif kurgular değildir. Filmler yalan söylerken bile toplumsal yapımızın can evindeki yalanı söylerler. Bu nedenle, eliniz...

Gerald Messadie – Şeytanın Genel Tarihi
Dini / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Şeytanın Genel Tarihi Yazar: Gerald Messadie Yayıncı: Pegasus Yayınları Sayfa Sayısı: 504 Şeytanın En Büyük Hilesi Bizi Var Olmadığına İnandırmasıdır. Çağlar boyu farklı kültürlerin kötülüğü nasıl cisimleştirdiklerini aktaran Fransız araştırmacı yazar Gerald Messadié okuru küçük bir dünya turuna davet ediyor: Okyanusya'nın iki anlamlı cinlerinden kötülükten kurtulan Hint'e; şeytanın gerçek doğum yeri İran'dan ilk günahın o...

Roland Barthes – Göstergebilim İlkeleri
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Göstergebilim İlkeleri Yazar: Roland Barthes Yayıncı: Kültür Bakanlığı Yayınları Sayfa Sayısı: 229 Bu kitap dünyadaki her çeşit anlamlı bütün insanı kuşatan yoğun vekarmaşık anlatılar evrenini daha iyi kavramamızı sağlayacak bir bilim dalınnıngöstergebilimin Roland Barthes tarafından yaşanan özgün ve özgür birserüvenini sergiliyor. Avrupa göstergebiliminin (semiyoloji semiyotik) kurucularından büyükdüşünce ve yazı ustası R...

Georges Bataille – Lanetli Pay
Sosyoloji / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Lanetli Pay Yazar: Georges Bataille Yayıncı: Sel Yayıncılık Sayfa Sayısı: 183 20. yüzyılın sıradışı ve putkırıcı düşünürlerinden Georges Bataille Lanetli Pay adlı bu yoğun ve önemli metninde bize üretim ve birikim mantığına dayalı kapitalist zihniyetin tam tersini; sermayeyi ve birikimi yok etmeye, bağışlamaya ve paylaşmaya dayalı bir ekonominin temellerini gösteriyor.   Aşırılıklar filozofu Georges Bataille hem birey...

Theodor I. Oizerman – Felsefe Tarihinin Sorunları
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Felsefe Tarihinin Sorunları Yazar: Theodor I. Oizerman Yayıncı: Toplumsal Dönüşüm Yayınları Sayfa Sayısı: 384 Theodor I. Oizerman, SSCB Bilimler Akademisi'nin Muhabir Üyesi ve Marksizm öncesi, Marksist ve çağdaş burjuva felsefesinin tarihine ilişkin bir çok ayrıntılı incelemenin yazarıdır. Felsefe Tarihinin Sorunları, doğal olarak, Marksist bilimsel felsefi dünya görüşünün ortaya çıkmasına yol açmış olan felsefi bilginin g...

Vadim Mejuyev – Kültür ve Tarih
Kültür / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Kültür ve Tarih Yazar: Vadim Mejuyev Yayıncı: Toplumsal Dönüşüm Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Kültür nedir? Kuramsal açıdan bu kavram neleri içermektedir? İnsanlık tarihinin incelenmesinde ne gibi katkıları vardır? Bu sorular günümüzde yoğun bir ideolojik, polemik konusudur. Marx, Engels ve Lenin'in tezlerinden yola çıkan, felsefe doktoru Vadim Mejuyev, kültürün felsefi anlatımını, toplumsal düşünce tarihinde kültür kavramın...