Ali Yıldırım – Osmanli Engizisyonu

16 Nisan 2017
Ali Yıldırım - Osmanli Engizisyonu Osmanli Engizisyonu
Ali Yıldırım
Piramit Yayıncılık
271
Bu kitap, tüm yönleri ile yalnızca Osmanlı'nın resmi belgelerine dayanılarak Osmanlı engizisyonunu ve uygulamalarını gözler önüne serme çabasındadır. Osmanlı'nın şeriat dışı inanç ve düşüncelere yönelik uygulamaları, bizzat Padişahın sözleri olan "fermanlarla", en yetkili dinsel otorite olan Şeyhülislamların "fetvaları" ve hanedanın maaşlı elemanları olan vakanüvislerin yazdıkları ile ortaya konulmuştur. Kuşkusuz bu belgelere, bu belgelerin sağlamlığına söylenebilecek bir söz yoktur.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın