Andre-Clement Decoufle – Devrimler Sosyolojisi

1 Ocak 2018
Andre-Clement Decoufle - Devrimler Sosyolojisi Devrimler Sosyolojisi
Andre-Clement Decoufle
İletişim Yayınları
131

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM: Devrimci Proje /22
Devrim ve Toplumun Bütünü /22
Devrimci Projenin Temel Nitelikleri /32
Devrimci Projenin Somut Sosyolojisi /62
II. BÖLÜM: Devrimci Eylem /67
Devrimci Eylemde Kendiliğindenlik ve İradilik /68
Devrimin Gündelik Boyutunun Yapısı / 86
Devrimci Yönetim /102
Devrimertesi ve Devrim Ateşinin Soğuması /111
III. BÖLÜM: Karşıdevrimin Sosyolojisi /115
Sonuç /129
BİBLİYOGRAFYA /131

0 Yorum

Bir Cevap Yazın