Hikmet Kıvılcımlı – Türkçe’nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz
Dilbilim / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: Türkçe'nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz Yazar: Hikmet Kıvılcımlı Yayıncı: Sosal İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 71 Bu araştırmamızda belirli amacımız, dil araştırıcılarımızın gözlerinden kaçmış gözüken ve üzerinde durulduğuna hiçbir yerde raslamadığımız Türkçe üretim ve Öğütüm aygıt (alet), avadanlıklarına (cihazlarına) ve işleyişlerine kısaca işaret etmektir. İncelememiz üç bölüme ayrılıyor: 1- Türkçenin Üreme Aygıtı, 2- Türkçenin Türeme Avadanlığı ve Örnek Çeşitleri, 3- Genel Düşünce ve Uygulamalar Birinci ve ikinci Bölümler daha çok Teknik araştırmalar olduğundan, okuyucu için yoruculuğu da göz önüne alarak can sıkmamak için, şemalaştırılmış özetle yetinmeyi tercih ettik. Her okurun, konuyla ilgisi derecesinde o şemalar üzerinde serbestçe işleyebilmesine yer bıraktık. Üçüncü bölümde, o teknik araştırmalardan çıkan Teorik, Tarihsel ve Pratik bir kaç sonuca değindik.

Ahmet Bican Ercilasun – Türk Lehçeleri Grameri
Dilbilim / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Türk Lehçeleri Grameri Yazar: Ahmet Bican Ercilasun Yayıncı: Akçağ Yayınları Sayfa Sayısı: 1340 Türk Lehçeleri Grameri, Türk dünyasında yazı dili olarak kullanılan 20 lehçenin ayrı ayrı gramerlerini içine almaktadır: Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Nogay Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kırım Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Altay Türkçesi, Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi, Saha Türkçesi, Çuvaş Türkçesi. Gramerlerde her lehçenin ses özellikleri, yapım ekleri, isim ve fiil çekimleri örneklerle gösterilmiştir. Gramerlerin sonunda ayrıca beşer onar sayfalık metin örnekleri verilmiş; böylece okuyucunun ilgili lehçe hakkında daha somut bir fikir edinmesi sağlanmıştır. Her lehçenin grameri o lehçe üzerinde uzmanlaşmış bilim adamları tarafından yazılmıştır. Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un yazdığı giriş bölümünde de Türkiye’deki Türkoloji ve lehçe çalışmalarının tarihçesini bulacaksınız. Bütün Türk lehçelerinin gramerini içine alan bu hacimde bir eser yalnız Türkiye’de değil, dünyada da ilk defa yazılmış olmaktadır. Eser, hem bilim dünyası ve aydınların ilgisini çekecek, hem de Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verecektir.