Aytunç Altındal – Bilinmeyen Vatikan 1
Dini / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Bilinmeyen Vatikan 1 Yazar: Aytunç Altındal Yayıncı: Meritokrasi Yayınları İlk Hıristiyanlık’la ve kilise babalarıyla derin bir bağlılığı sürdürmeye devam eden Ortodokslar, Osmanlı’da “İstanbul’un fethiyle” başlayan ve Kurtuluş Savaşı’na, oradan günümüze kadar süren önemini korumuştur. XI. yüzyılda Hıristiyan aleminde gerçekleşen ayrılıktan bu yana İstanbul Patrikhanesi onursal önceliğe sahiptir. Aytunç Altındal, Türkiye ve Ortodokslar’da, Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra oluşturulan ve Türkiye’yi hedef alan “Ortodoks İttifakı “nı, Vatikan ile Fener Patrikhanesi arasındaki ilişkileri ve Patrikhane’nin karıştığı olayları, Bizans’ı yeniden canlandırma faaliyetlerini ve Cumhuriyet rejimi için hayati önem taşıyan “ekümeniklik” olgusunu gözler önüne seriyor. Çağdaş misyonerlik faaliyetlerinin araçların “Dinler arası Diyalog”, “İbrahimi Dinlerin “Hoşgörü/Tolerans” toplantılarının perde arkasına gizlenen karanlık emelleri ayrıntılarıyla açıklıyor.

Aytunç Altındal – Bilinmeyen Vatikan 2
Dini / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Bilinmeyen Vatikan 2 Yazar: Aytunç Altındal Yayıncı: Meritokrasi Yayınları İlk Hıristiyanlık’la ve kilise babalarıyla derin bir bağlılığı sürdürmeye devam eden Ortodokslar, Osmanlı’da “İstanbul’un fethiyle” başlayan ve Kurtuluş Savaşı’na, oradan günümüze kadar süren önemini korumuştur. XI. yüzyılda Hıristiyan aleminde gerçekleşen ayrılıktan bu yana İstanbul Patrikhanesi onursal önceliğe sahiptir. Aytunç Altındal, Türkiye ve Ortodokslar’da, Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra oluşturulan ve Türkiye’yi hedef alan “Ortodoks İttifakı “nı, Vatikan ile Fener Patrikhanesi arasındaki ilişkileri ve Patrikhane’nin karıştığı olayları, Bizans’ı yeniden canlandırma faaliyetlerini ve Cumhuriyet rejimi için hayati önem taşıyan “ekümeniklik” olgusunu gözler önüne seriyor. Çağdaş misyonerlik faaliyetlerinin araçların “Dinler arası Diyalog”, “İbrahimi Dinlerin “Hoşgörü/Tolerans” toplantılarının perde arkasına gizlenen karanlık emelleri ayrıntılarıyla açıklıyor.

Bülent Kısa – Bilinmeyen Yönleriyle Satanizm
Dini / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Bilinmeyen Yönleriyle Satanizm Yazar: Bülent Kısa Yayıncı: Gençlik Kitabevi Sayfa Sayısı: 285 – Satanizme yeni bakış açıları getirerek Türkiyede hiç bilinmeyen yönlerini açıklıyor. – Dünyadaki değişik Satanizm ve şeytan anlayışları. – Satanizmi oluşturan tarihsel faktörler. – Türkiyede ilk defa Aleister Crowleynin Liber Al kanun kitabının tamamı. – Şeytan Kilisesinin kurucusu olan Anton La Vey ile, Satanist kilisenin ilk günlerinde yapılan söyleşi. Le Vayın Kara Ayini ve Kara İncilinden bölümler. – Anton Le Vayın ve onun Satanizminin az bilinen yönleri. – Ortaçağ Kara Ayininin tam metni ve yapılışı. – Türkiyedeki iki farklı satanist ekolün bilgi notları. – Türkiyedeki Satanist ekollerden birisinin, şeytan tarafından vahyedildiği söylenen ayetler kitabının tamamı. – Satanizmin sosyolojik ve ekonomik sebepleri ve geleceği. – Satanizm ile gerçekçi olmayan mücadele şekilleri.

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Hz. Muhammed
Dini / 12 Ağustos 2017

Kitap Adı: Hz. Muhammed Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy Yayıncı: Öteki Adam Yayınları Sayfa Sayısı: 128 …Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklıbaşında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allahı ve onun Peygamberini kabul ederdi. Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİnin Hindistanda basılmış Hz. Muhammedin Hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusyanın Posrednik adlı yayınevinde bastırmıştır. Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoyu ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun İslamiyeti kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslama güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoyun Hz.Muhammedin hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını, Hz. Muhammedin hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda fakirlik ve eşitlik gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir. Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakârlığın, insana saygı ile sevginin İslamda olduğunu vurgulamak istemiştir Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliye

Aytunç Altındal – Hangi İsa
Dini / 19 Temmuz 2017

Kitap Adı: Hangi İsa Yazar: Aytunç Altındal Yayıncı: Destek Yayınları Sayfa Sayısı: 221 Tyanalı Apollonius, insan suretindeki Tanrı’dır. Flavius Philostratus, İ.S. 220 Tyanalı Apollonius, bizim yol göstericimizdir. Bitniya Valisi Sossius Hierocles, İ.S. 302 Apollonius’un eserleri yakılmalı, mabedleri yıkılmalıdır. İmparator Konstantin, İznik Konsili, İ.S. 325 Tyanalı Apollonius, I. yüzyılda, Paganların Bilge-Peygamberi olarak ünlenmişti. Gauter d’Arras, 1160 Tyanalı Apollonius, İslam aleminde ve Arapçada, Balinius olarak tanınmış yüce bir alimdi. Cabir İbn’i Hayyan, İ.S. 800 civ. Kitab al Hacer’ala Re’i Balinius I. yüzyılda yaşamış olan Apollonius, çok esrarengiz bir adamdır ve onun mucizeleri Hıristiyanlık’la şaşırtıcı benzerlikler gösterir. Jacob Burckhardt, 1852 Tyanalı Apollonius, I. yüzyıldaki Pagan Mesih’tir. A. Reville, 1865 Gerçek İsa, Tyanalı Apollonius’tur. Valter Seigmeister, 1947 Tyanalı Apollonius, Hıristiyanlığın gerçek kurucusudur. Alice Winston, 1954

Abdülkadir İnan – Eski Türk Dini Tarihi
Dini / 5 Temmuz 2017

Kitap Adı: Eski Türk Dini Tarihi Yazar: Abdülkadir İnan Yayıncı: Altınordu Yayınları Sayfa Sayısı: 206 Prof. Abdülkadir İnan’ın etnografya, Türk Tarihi, Türk Lehçeleri ve Türk Filolojisine, Türklerin Millî Hayatına ve Dış Türklerin Mücadelelerine dair yazıları kadar, onun, Türklerin Dinleri ve inançlarına, Dini Folklora dair de değerli eserleri vardır. Bu eserde onun şimdiye kadar yayınlanmamış Türk Dinî Tarihi’ne ait uzun bir makalesi ile mevcudu azalmış Eski Türk Dini ile ilgili Türk Şamanizm’ine ve “Hurafeler Ve Menşeleri”ne dair önemli broşürü birlikte sunulmaktadır. Takdim ettiğimiz Türk Dinî Tarihi ve Dini Folkloruna ait bibliyografya Prof. Abdülkadir İnan’ın bu alanda da ne kadar verimli eserler verdiğini gösterecektir. Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve bütün Türk lehçelerini bilen Abdülkadir İnan’ın ilim âlemindeki, Türk Kültür hayatındaki yerinin doldurulması pek güçtür. Bu itibarla onun eserlerinin ve bibliyografyasının bilinmesinde büyük fayda olacağı kanaatindeyiz.

Şahabettin Uzluk – Mevlevilikte Resim Resimde Mevleviler
Dini / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Mevlevilikte Resim Resimde Mevleviler Yazar: Şahabettin Uzluk Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sahabettin Uzluk tarafından yazılan ve Ansiklopedi , kategori klasmanında olan Mevlevilikte Resim Resimde Mevleviler isimli kitabın açıklaması : “XIII üncü asir sonlarina dogru Selçuki bassehri Konya’da Mevlâna mensuplari büyük bir kalabalik teskil ediyordu. Derin zevkli mânevi bir âlem içinde Halk ulu mürsidin saçtigi nurlu fikirler etrafinda toplaniyordu. Daha o zamanlarda sofilerden bir zümre maddi bir âlemin ince ve genis sanat örneklerini yaratmaga çalistilar. En büyük bir sanatkâr ruhuyla Mevlâna sanatin nihayetsiz derinlikleri içinde siir, musiki, sema gibi ruhî vecidlerle dervislerini yeni bir âleme sürüklüyordu. Bu asirda baslayan kuvvetli cereyan Mevlâna'(1207-1273)nin muakkipleri tarafindan ileri götürüldü. Bilhassa, oglu Sultan Veled (1225-1312) babasinin fikirlerini bir tarikat halinde ortaya çikardi. Âyin ve usullerini tâyin etti. Mevlâna âsiklari her tarafta mevlevihaneler uyandirdilar.”

Tarif Khalidi – Müslüman Hazreti İsa
Dini / 10 Haziran 2017

Kitap Adı: Müslüman Hazreti İsa Yazar: Tarif Khalidi Yayıncı: Kitap Yayınevi Sayfa Sayısı: 223 Arap-İslam edebiyatından derlenmiş, Hz. İsa’yı konu alan yüzlerce vecize ve kıssa… Ahlaki metinler, dinî eserler, edebi eserler, sufiliğe ya da İslam tasavvufuna dair metinler, hikmet antolojileri ile evliya ve peygamber tarihçelerinden oluşan bu geniş metin için Tarif Halidi “Müslüman İncil” ifadesini kullanıyor. Müslümanlar, Hicri 2./Miladi 8. ile Hicri 12./Miladi 18. yüzyıllar arasında Hz. İsa imgesiyle Kuran ve hadisler dışında bu metinler aracılığıyla karşılaşıyorlardı. “Müslüman İncil,” bir bütün halinde, İslamiyet ile Hz. İsa arasındaki gönül bağının hikâyesidir; bir dünya dininin, bir başka dünya dininin peygamberini nasıl benimsediğini, onu kendi kimliğinin bir unsuru olarak nasıl kabul ettiğini gösteren eşsiz bir belgedir. Profesör Hâlidi kitabın giriş bölümünde vecizelerle kıssaların tarihi ve edebî çerçevesini sunuyor. Sonraki bölümde ise “Müslüman İncil” yer alıyor. Târif Hâlidi bu bölümü okurlara sunarken; vecizeleri tarih sırasına göre kaynakçaları ile veriyor ve her biri için bir yorum sunuyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi İslam ve Arap Araştırmaları Kürsüsü profesörü Tarif Halidi, 1996-2000 yılları arasında Cambridge Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü yaptı. Arabic Historical Thought in the Classical Period (Klasik Çağda Arap Düşünce Tarihi, Cambridge University Press, 1994) ve Classical Arab Islam (Klasik Arap İslam’ı, Darwin Press,…

Ahmet Yaşar Ocak – Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri
Dini / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri Yazar: Ahmet Yaşar Ocak Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 312 Türkler, Türkiye ve İslam ve Türk Sufiliğine Bakışlar’dan bildiğimiz kuramsal bakışı ayrıntıya indiren bu usta zanaatkar ürünü çalışma, “Anadolu heterodoksisi” tarihine değerli bir katkı sunuyor. Kitapta, eski Türk inançlarının, şamanizmin, Uzakdoğu ve İran dinlerinin, Hıristiyanlığın, Yahudiliğin putperestliğin İslam öncesi dönemde Türk topluluklarını nasıl etkilediği ve İslam sonrası hangi motifleri miras bıraktığı üzerinde duruluyor. Dönemler ve dinler boyunca hayat eden kültlere, doğaüstü inanışlara, sağaltma ritüellerine, “hayır” ve “şer” alametlerine vb. dikkat çekiliyor. Sözkonusu motiflerin ve tarihsel mirasın izi, önemli Bektaşi menakıbnameleri boyunca sürülüyor: Hacı Bektaş-ı Veli, Hacım Sultan, Abdal Musa, Kaygusuz Baba, Seyyid Ali Sultan, Sultan Şecaüddin, Osman Baba menakıbnameleri ve Babai hareketinin Menakıbname-i Kudsiye’si… Din tarihine sosyal tarihçilik perspektifiyle bakan Ahmet Yaşar Ocak, dinsel külltürleri tarihsel ve toplumsal arkaplanları ve karmaşık etkileşimleri içinde tahlil ederek, bu ülkeyi anlamak açısından vazgeçilmez bir pencere açıyor.

Süreyya Su – Hurafeler ve Mitler
Dini / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Hurafeler ve Mitler: Halk İslamında Senkretizm Yazar: Süreyya Su Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Farklı dinlere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Bu inançlar arasında sürekli geçişler, birbirini etkilemeler söz konusu. Her dinin şehitleri, azizleri, evliyaları, kutsal mekânları; ibadet özellikleri etrafındaki diğer inançları etkiledi ve onlardan etkilendi. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu, bu dinsel zenginliğin en renkli biçimde yaşandığı coğrafyaydı. Bir yandan Bizans etkisi devam ederken, diğer yandan şaman geleneklerini yeni dinleriyle hemhal etmiş Müslüman topluluklar Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştı. Tektanrılı dinlerin inanç sistemleri arasındaki benzerlikler kadar, ilkel dinlerden aktarılmış, gelenek haline gelmiş gündelik inanç pratikleri de birbiriyle iletişim kuran topluluklar arasındaki yakınlaşmaları ortaya çıkarıyordu. Hurafeler ve Mitler, bugün halk İslâmı olarak adlandırılan, kitabî değil, gündelik yaşayış esaslarıyla Müslümanlığı, Anadolu’daki ilk döneminde, dinler ve inanç dünyaları arasındaki geçişler ve zenginliklerle ele alıyor. Kitap, insanların dinin kitabî yüzünü yaşam koşulları ve daha önceki inanışları ile nasıl uyumlu bir biçime bürüdüklerini, halk İslâmının Anadolu tarihindeki yeriyle birlikte inceliyor.

Erdoğan Aydın – Nasıl Müslüman Olduk
Dini , Sosyoloji / 6 Nisan 2017

Kitap Adı: Nasıl Müslüman Olduk Yazar: Erdoğan Aydın Yayıncı: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 368 Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet’i “din ve hidayet aşkıyla”, kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor. Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor. İçindekiler; Tarihin Aynasında Hak İhlalleri   İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı   Yayılmacılığın Başlangıcı ve Ku?rtlerin Mu?slu?manlaştırılması   Şeriat Tu?rkleri Nasıl Göru?yor?   Arapların Tu?rk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi   Yurtları İşgal Edilirken Tu?rkler Direniyor   Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor   “Hidayet”ten Tu?rklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Du?şu?yor   Mu?slu?man İşgalini Kırmak İçin Bu?yu?k Atılım ve Yenilgi   Abbasi Devrimi ve İslamiyet’in Kavimsel Karakter Değişimi   Abbasiler Dönemi’nde Tu?rkler   Tu?rk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gu?cu? Oluyor   Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları   İşgal Öncesi Tu?rkistan’da Dinsel Panorama   İslamiyet’e Karşı İdeolojik Direniş ve Dönu?şu?m   Tu?rklerin Mu?slu?manlaşmasının Siyasal Biçimlenişi   Selçuklular İslam’ın Siyasal Egemenliğine Yu?kseliyor   İslamlaşmanın, Tu?rkler…