Ozan İşler & Feridun Yılmaz – İktisadı Felsefeyle Düşünmek
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: İktisadı Felsefeyle Düşünmek Yazar: Ozan İşler & Feridun Yılmaz Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 228 İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır. Bu yüzden geçtiğimiz yüzyılda felsefeyi yönlendiren isimler arasında iktisatçılar anılmamışlardır. Yakın dönemde sosyal bilimleri birbirine yakınlaştıran yöndeşme, iktisatla felsefe arasındaki tarihsel ilişkiyi yeniden hatırlatan gelişmelere vesile olmuştur. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu “İktisadi Düşünce Girişimi” bu kez iktisadı felsefeyle düşünmeyi hedefleyen bir kitapla karşımızda. Eyüp Özveren, Feridun Yılmaz, Metin Arslan, Ozan İşler, Kaan Öğüt, Ragıp Ege, Ercan Eren, Bahar Araz Takay, Gülenay Baş Dinar, Derya Güler Aydın kitaba katkıda bulunan iktisatçılar. İktisatla felsefe arasındaki ilişkinin kökenlerini sorgulayan, iktisatçı felsefecileri tartışan ufuk açıcı bir başvuru kitabı daha…

John Bellamy Foster – Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz Yazar: John Bellamy Foster Yayıncı: Kalkedon Yayınları Sayfa Sayısı: 150 Kapitalizmde, son otuz yıl içinde ortaya çıkan değişimler, yaygın bir üçleme ile karakterize edilmektedir: Neoliberalizm, küreselleşme ve malileşme. Bunların ilk ikisi hakkında bir sürü şey yazılmış olmakla birlikte, üçüncüye dair çok daha az dikkat sarf edilmiştir. 1 Yine de malileşme bugün artık giderek üçlemenin egemen gücü olarak görülmektedir. Kapitalizmin malileşmesi; iktisadi etkinliğin ağırlık merkezinin üretimden (ve hatta büyüyen hizmetler sektöründen) finansa doğru kayması günümüzün kilit sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Bu öğe, kapitalizm yeni bir evreyle mi girdi sorusunun ortaya atılmasını herhangi bir başka görüngüden daha fazla zorlamaktadır. Sistem malileşmenin bir sonucu olarak değişmiş olmasına değişmiştir ama bu değişimin, üretim içindeki temel birikim sorununun aynı kalması nedeniyle, kapitalizmin bütünüyle yeni bir evresi olmaktan uzak olduğunu ileri süreceğim. Malileşme, bunun yerine, kapitalizmin tekelci evresinin, “tekelci-mali sermaye” olarak adlandırılabilecek olan yeni bir melez evresiyle sonuçlandı. Sermaye, köklü bir yöne doğru ilerlemek yerine, sonsuz gibi görünen bir durgunluk ve mali patlama çemberine yakalandı. Tekelci-mali sermayenin bu yeni ekonomik ilişkilerinin deprem üssü, hâlâ hâkim kapitalist ekonomi durumunda olan Birleşik Devletlerde bulunuyor, ancak küresel sisteme de artan ölçülerde nüfuz ediyor.

Haydar Baş – Milli Ekonomi Modeli
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Milli Ekonomi Modeli Yazar: Haydar Baş Yayıncı: İcmal Yayıncılık “Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli yanlız ekonomiyi değil küreselleşme ile ilgili tüm sorunları teşhis ve tahlil ediyor. 20. yüzyılın ortalarından başlayarak dünyada büyük değişiklikler oldu, sosyal gelişimin kalitece yeni kanunları ve tezleri ortaya çıktı. Uygarlığın gelişmesi ile ortaya çıkan olumsuz süreçlerin devamı sonucu dünya tüm alanları kapsayan küresel kriz ile karşılaştı. Küresel krizi daha da büyütüp derinleştiren ABD adlı ‘şer mahluklar imparatorluğu’dur. Bugün insanlığın kaderi, biosferi ve yeryüzünü ilmi – teknik imkanlarıyla yöneten ve kendi menfaatleri için çalışan bir grup insana bağlıdır. Çağdaş toplumlar derin çelişki içindedir. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ABD dünya üzerinde total egemenlik kazandı ve pek çok ülkeye ekonomi–finans, askeri saldırılar düzenledi. Onların amacı Rusya’nın büyük ilmi imkanlarını yok etmektir. Küresel Şer İmparatorluğu’nun Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirdiği yıkıcı politikasına karşı çıkmak için Prof.Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli gerçekten kuvvetli bir temeldir. Fakat bununla iş bitmemiştir. Bunun için uzmanların, küreselleşme karşıtlarının uluslararası bir kurumda birleşmesi ve onların günlük sistemli çalışması gerekiyor. Böyle bir kurum, mutlaka bizim konferansta meydana getirilmelidir.” Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ekonomi Teori Kürsüsü Başkanı, Prof. Dr. M. H. Meybullayev: Herkesi Kucaklayan Model “Prof. Dr. Haydar…

Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Uluslararası İktisat Teorisi Yazar: Halil Seyidoglu Sayfa Sayısı: 940 Uluslararası İktisat alanında nitelikli bir kaynak olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Halil Seyidoğlu’nun Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama adlı kitabın, onbeşinci baskısında tablolar ve gerekli bilgiler güncellenmiş, ayrıca yeni bilgiler eklenmiş, mevcut bölümlerin bazılarının sırası değiştirilmiş, bölümler arasında birleştirilmelere gidilmiştir. Konu Başlıkları Uluslararası Ticaret Teorisi Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri Gümrük Tarifeleri İktisadi Birleşmeler Teorisi: Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri Avrupa Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar Uluslararası Parasal İlişkiler Döviz Piyasası Analizleri Döviz Kuru Sistemleri ve Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi: Otomatik Mekanizmalar Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve Dış Ekonomik Denge Uluslararası İktisat ve Ekonomik Kalkınma İlişkileri Uygulamalı Dış Ticaret: Serbest Ticaret, Bağlı Ticaret ve Yeni Ticaret Yöntemleri Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Vergilendirme Uluslararası Teknoloji Akımları Uluslararası İşgücü Akımları

Kaya Ardıç – Post-Otistik İktisat
Ekonomi / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Post-Otistik İktisat Yazar: Kaya Ardıç Sayfa Sayısı: 235 2000 yılında Fransa’da iktisat öğrencilerinin internette yayımladıkları bir bildiri ile kıvılcımlanan Post-Otistik İktisat Hareketine, bugün dünyanın pek çok ülkesindeki iktisat öğrencileri ve öğretim üyeleri destek veriyor. Fransa’da bu hareketi başlatırken öğrencilerin karşı çıktıkları temel nokta, iktisadın gerçeklikle bağının kopartılması ve araç olmaktan öte bir amaca dönüştürülerek aşırı matematik ağırlıklı ve “otistik” hale getirilmesi olmuştu. Bu karşı çıkışın ardından, “Nasıl Bir İktisat? Nasıl Bir İktisat Eğitimi?” sorusu pek çok zeminde tartışılmaya başlandı. Elinizde tutmuş olduğunuz kitap, bu tartışmalara ait metinlerin çevirilerinden oluşuyor. İktisat eğitimi ile ilgili çalışmaları ve tartışmaları öncelikleri arasında tutan ve destekleyen IFMC i yayımladığı bu kitap ile, bu soruları Türkiye’deki iktisatçıların da gündemine taşımayı, tartışmaya açmayı ve sonuç olarak buradan yanıtlar üretilmesini hedefliyor.

Todd G. Buchholz – Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler Yazar: Todd G. Buchholz Yayıncı: Adres Yayınları Sayfa Sayısı: 376 Hepimiz hükümetin ekonomik politikaları ve özel sektörün iktisadi kararlarından etkilenmekteyiz. Hiç kimse iktisadi bilgisi olmadan bilgilendirilmiş seçmen veya hatta günlük gazeteleri anlayabilen bir okuyucu olamaz. Ve iktisadi hayatımızı şekillendiren güçleri anlamadan kendimizin ve çocuklarımızın içinde yaşayacağı ve çalışacağı geleceğe ait planları kim yapabilir? Bu kitapta, Todd G. Buchholz iktisadı şekillendiren büyük iktisatçıların çalışmalarıyla iktisadın anahtar fikirlerine canlı ve zekice bir giriş yapmaktadır. Standart iktisat ders kitaplarının odağı olan karmaşık şekiller ve biçimsel modeller yerine, Buchholz anlaşılır, matematiksel olmayan açıklamalar ve zamanımıza uygun örnekler temin etmektedir.

Tolga Tören – Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması Yazar: Tolga Tören Yayıncı: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 383 Türkiye’nin yakın dönem toplumsal tarih araştırmalarına, konuyu sermaye birikimi çerçevesinde analiz eden bir kitap daha eklendi. Bu kitap Marshall Planinin izinden giderek Türkiye’nin kapitalist gelişiminin bir dönemini analiz ediyor. Analiz edilen dönem Türkiye’nin bugününü, -referanslarını Demokrat Partiden aldığını iddia eden AKP’yi ve “ulusalcı” CHP’yi ve Orduyu hatta gündelik yaşamdaki dönüşümü demode bir deyimle Amerikanlaşmayı- anlamak için de yeni ve eleştirel bir okuma yapmayı vaat ediyor.

Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner – Görünmeyen Ekonomi
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor? Yazar: Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner Yayıncı: Boyner Yayınları Sayfa Sayısı: 228 Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor, politikadan çocuk yetiştirmeye, emlakçılardan öğretmenlere,uyuşturucu satıcılarından sumo güreşçilerine kadar geniş bir yelpazede günlük yaşamın arkasındaki gerçekleri sorgulayan,ekonomiye sıradışı bir biçimde yaklaşarak dünyanın gerçekte nasıl işlediğini anlatan bir kitap. Bu kitabı okuduğunuzda genel kanıların nasıl oluştuğunu,günlük hayatınızda karşılaştığınız insanların motivasyonlarının nelere bağlı olduğunu daha iyi anlayacak, hayata ve ekonomiyebambaşka bir gözle bakmaya başlayacaksınız.

Paul Krugmann – Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz Yazar: Paul Krugmann Yayıncı: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 198 2008 finans krizi ve çözümlemesi konusunda, 2008 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi, üretken yazar Paul Krugman’dan daha iyi bir rehber olabilir mi? Krugman, 1999’da yazdığı güçlü öngörüler içeren Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü adlı klasiğinde tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerine yayılan ekonomik krizleri incelemiş ve bunların hepimiz için bir uyarı olduğuna işaret etmişti: Bu krizler tıpkı hastalıklar gibi antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştı, Büyük Bunalıma neden olan kronik ekonomik rahatsızlıklar geri dönüyordu. İzleyen yıllarda, Wall Street canlanıp, finansal alavere dalavereciler muazzam kârlar elde ettikçe 1990’lardaki uluslararası kriz hafızlardan silindi. Fakat şimdi bunalım ekonomisi Amerika’ya geri döndü. 2000’lerin ortasında oluşan büyük konut balonu patladığında, ABD finans sisteminin daha önceki krizlere yakalanan gelişmekte olan ülkeler kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı -ve 1930’larda yaşananların yeniden sahneye çıkması bütünüyle mümkün görünmeye başladı. Krugman, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü’nün büyük ölçüde güncellenen genişletilmiş yeni baskısında, yasal düzenlemelerin giderek kontrolden çıkan finans sistemine ayak uydurmaktaki yetersizliğinin ABD’yi ve dünyayı 1930’lardan bu yana görülen en büyük finans krizine nasıl soktuğunu gösteriyor. Krizi kontrol altına almak ve derin bir durgunluğa doğru sürüklenen dünya ekonomisinin yönünü değiştirmek için atılması gereken adımları da ortaya koyuyor….

İbrahim Sevindirici – Azgelişmişliğin Ekonomisi
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Azgelişmişliğin Ekonomisi Yazar: İbrahim Sevindirici Yayıncı: İtalik Yayınları Sayfa Sayısı: 192 Çağımızın en önemli ve aynı zamanda en dramatik sorunu azgelişmiş ülkeler sorunudur. Azgelişmişlik sorunu, bu gün bir ana sorun olarak görünmesine karşın henüz; ne tamamen, ne kısmen halledilebilmiş değildir. Bu nedenle öncelikle azgelişmişlik değerlendirilerek; ölçütlerinin, nedenlerinin ve özelliklerinin saptanması gerekiyor. Azgelişmiş ülkelerin, istatistik verilerle, deneyimlerle, yalın gözlemlerle ve mantıkla saptanan bu özelliklerinin bir bölümü nedensel özellikler, bir bölümü ise sonuçsal özelliklerdir. Azgelişmişliğin özellikle, nedensel özelliklerinin saptanması ve bilinmesi, azgelişmişlik sorununun çözümüne önemli oranda katkıda bulunacaktır. Çünkü azgelişmişliğin bilinen bu nedensel özelliklerinin yok edilmesi, sorunun çözümü ve kalkınma demektir. Kitapta bu konular işlenmiş ve azgelişmişliğin nedensel özellikleri ayrıca belirtilmiştir.

Nazif Ekzen – Türkiye Kısa iktisat Tarihi
Ekonomi / 10 Ocak 2018

Kitap Adı: Türkiye Kısa iktisat Tarihi: 1946'dan 2008'e Yazar: Nazif Ekzen Yayıncı: ODTÜ Yayıncılık Sayfa Sayısı: 200 Bu kitap “eski” hikâyeleri anlatıyor, hiç eskimeyen ‘eski’ hikâyeleri ya da oyuncuları değişse de görmekten usanmadığımız bir filmi… İlginç olan o ki, Türkiye’de herkes, bu filmi her görüşünde, hiç görmemiş gibi yapıyor. Siyasiler, muhalefete düşünce filmin vizyondan kaldırılmasını istiyorlar, ama iktidara gelince senaryoya harfiyen uyuyorlar. Aslında bir insan yaşamı kadar ‘uzun’, bu ‘’kısa tarih’, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin egemenliğinde kurulan ‘yeni sistem’in ikiz kardeşleri IMF ve Dünya Bankası’yla Türkiye’nin ilişkilerini ve -bir yenisi öncesinde- 20 stand-by anlaşmasını ele alıyor: Truman’dan Menderes’e, 27 Mayıstan 12 Eylül’e, Demirel’den Ecevit’e, Özal’dan Derviş’e, Erdoğan’a.. Nazif EKZEN, gizlenen birçok gerçeği gözler önüne seriyor; ‘planlama’ya 27 Mayıs’tan önce karar verildiğini, 24 Ocak 1980 kararlarının arkasındaki ‘gerçek’ ismin Özal değil, Derviş olduğunu; Türkiye, ne zaman kendi programı ile gelişmeye kalksa, her seferinde Batı tarafından ‘ihtiraslı’ bulunup reddedildiğini vb… Bu ‘kısa” tarih, ‘uzuuun’ bir tarihsel dönem içinde, ‘Merkez’ ile bir ‘çevre’ ülkesi arasındaki ilişkinin serüvenini anlatıyor ya da Ekzen’in, kitabını ithaf ettiği Avcıoğlu’nun diliyle söylersek bir ‘koloni’de, ‘cici demokrasi’nin öyküsünü

Ludwig Von Mises – Kadir-i Mutlak Devlet
Ekonomi / 10 Ocak 2018

Kitap Adı: Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi Yazar: Ludwig Von Mises Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 292 Devletçilik ülke içinde gelir eşitliğini amaçlar. Ama diğer taraftan, daha yoksul ülkeler ile daha zengin ülkeler arasındaki tarihî olarak gelişen eşitsizliklerin devam ettirilmesine sebep olur. Bir ülkedeki kitleleri gelir eşitliği politikası doğrultusunda harekete geçiren aynı telâkkiler, göreli olarak aşırı nüfuslu ülkelerin halklarını göreli olarak az nüfuslu ülkelere karşı saldırgan bir politikaya sürükler. Ludwig von Mises Kadir-i Mutlak Devlet 1944’te İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanmıştır. Mises’in ABD’ye gelişinin ardından yazılan ve yayınlanan ilk kitabıdır. Mises, Kadir-i Mutlak Devlet’te iki dünya savaşına da neden olan uluslararası çatışmaların iktisadî bakımdan açıklamasını yapmaktadır. Yarım asırdan daha uzun zaman önce yazılmış olmasına rağmen Mises’in ana teması hâlâ ayaktadır: Hükümetin iktisata müdahalesi çatışma ve savaşlara yol açar. Mises’e göre barış için son ve en iyi umut –özgürlük felsefesi olan, serbest piyasa, sınırlı devlet ve demokrasiyi savunan– liberalizmdir.

Yalçın Karatepe – Türev Piyasaları
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Türev Piyasaları Yazar: Yalçın Karatepe Yayıncı: Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları Ülkemizde türev araçlara ve türev piyasalara gösterilen ilgi son yıllarda artmıştır. Türkiye’de bankaların forward işlemleri yaptığını biliyoruz. Swap işlemler ise sınırlı olmakla birlikte zaman zaman kullanılmaktadır. Yakın bir zamanda ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda endeks üzerine yazılan vadeli sözleşmeler işlem görmeye başlayacaktır. Bunu, hisse senetleri üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri izleyecektir.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans düzeyinde vermekte olduğum Türev Piyasaları dersinin bir ürünü olan bu kitabın tüm okuyucularına yararlı olmasını dilerim.

Ufuk Serdaroğlu – Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist Mi?
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist Mi? Yazar: Ufuk Serdaroğlu Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 144 Yazar, “iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da ‘durum odaklı ve kısmi’ olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik iktisadın) ‘bilgi’ ve ‘güç’ ilişkisi temelinde, pek çok farklı deneyimin yanısıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış acısını göz ardı ettikleri” iddiasından hareketle kitabını “kadın bakış açısını da içerecek bir iktisat arayışı sürecinindeki çabaların ürünü” olarak nitelemektedir. Kitapta, amacı “ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek” şeklinde ifade edilen, “iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü” olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir. Şöyle ki,”iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından modernist felsefenin ikici sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim anlayışı sorumlu” tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat postmodernist bir bağlama sokulmaktadır. Böylece “niçin feminist iktisat” sorusunun cevabı da yine feminist ve postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan “farklı deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları ‘farklı ama eşit’ şiarıyla -hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayışına disiplinin kapılarını açmak” olarak verilmektedir.

Robert H. Frank – Doğal İktisat
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar Yazar: Robert H. Frank Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 288 Her Gün Karşılaştığımız Muammaların Arkasındaki Sırları Keşfedin Kahverengi kabuklu yumurtalar neden beyaz olanlardan daha pahalıdır? Buzdolabının lambası varken, buzluk kısmında neden lamba olmaz? Kamikaze pilotları neden kask takıyorlardı? Cevabı Basit: Ekonomi Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir. Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı yönlerini bile açıklayabilir. Ekonomist Robert Frank, yıllardır öğrencilerini, özel ürün tasarımından cinsel cazibenin kaprislerine kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip durumları ekonomiyi kullanarak açıklamaları için teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank, gündelik hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da aslında (ekonomik) akla tamamen uygun olduğunu göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi ilkelerini bizlerle paylaşıyor. “Büyüleyici… hayattaki en garip bilmecelerin bazılarını cevaplıyor.” -Daily Mail- “Cebimizdeki o soğuk, trink paranın nasıl olup da dünyamızı döndürdüğünü anlatıyor.” -Independent- “Açık büfe yemeklerden birinde olduğu gibi tekrar tekrar geri dönebilirsiniz.” -New York Times- “Büyüleyici, zihin açıcı ve çok eğlenceli.” -Steven Pinker-