Ludwig Von Mises – Kadir-i Mutlak Devlet
Ekonomi / 10 Ocak 2018

Kitap Adı: Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi Yazar: Ludwig Von Mises Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 292 Devletçilik ülke içinde gelir eşitliğini amaçlar. Ama diğer taraftan, daha yoksul ülkeler ile daha zengin ülkeler arasındaki tarihî olarak gelişen eşitsizliklerin devam ettirilmesine sebep olur. Bir ülkedeki kitleleri gelir eşitliği politikası doğrultusunda harekete geçiren aynı telâkkiler, göreli olarak aşırı nüfuslu ülkelerin halklarını göreli olarak az nüfuslu ülkelere karşı saldırgan bir politikaya sürükler. Ludwig von Mises Kadir-i Mutlak Devlet 1944’te İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanmıştır. Mises’in ABD’ye gelişinin ardından yazılan ve yayınlanan ilk kitabıdır. Mises, Kadir-i Mutlak Devlet’te iki dünya savaşına da neden olan uluslararası çatışmaların iktisadî bakımdan açıklamasını yapmaktadır. Yarım asırdan daha uzun zaman önce yazılmış olmasına rağmen Mises’in ana teması hâlâ ayaktadır: Hükümetin iktisata müdahalesi çatışma ve savaşlara yol açar. Mises’e göre barış için son ve en iyi umut –özgürlük felsefesi olan, serbest piyasa, sınırlı devlet ve demokrasiyi savunan– liberalizmdir.

Yalçın Karatepe – Türev Piyasaları
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Türev Piyasaları Yazar: Yalçın Karatepe Yayıncı: Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları Ülkemizde türev araçlara ve türev piyasalara gösterilen ilgi son yıllarda artmıştır. Türkiye’de bankaların forward işlemleri yaptığını biliyoruz. Swap işlemler ise sınırlı olmakla birlikte zaman zaman kullanılmaktadır. Yakın bir zamanda ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda endeks üzerine yazılan vadeli sözleşmeler işlem görmeye başlayacaktır. Bunu, hisse senetleri üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri izleyecektir.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans düzeyinde vermekte olduğum Türev Piyasaları dersinin bir ürünü olan bu kitabın tüm okuyucularına yararlı olmasını dilerim.

Ufuk Serdaroğlu – Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist Mi?
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist Mi? Yazar: Ufuk Serdaroğlu Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 144 Yazar, “iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da ‘durum odaklı ve kısmi’ olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik iktisadın) ‘bilgi’ ve ‘güç’ ilişkisi temelinde, pek çok farklı deneyimin yanısıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış acısını göz ardı ettikleri” iddiasından hareketle kitabını “kadın bakış açısını da içerecek bir iktisat arayışı sürecinindeki çabaların ürünü” olarak nitelemektedir. Kitapta, amacı “ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek” şeklinde ifade edilen, “iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü” olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir. Şöyle ki,”iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından modernist felsefenin ikici sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim anlayışı sorumlu” tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat postmodernist bir bağlama sokulmaktadır. Böylece “niçin feminist iktisat” sorusunun cevabı da yine feminist ve postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan “farklı deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları ‘farklı ama eşit’ şiarıyla -hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayışına disiplinin kapılarını açmak” olarak verilmektedir.

Robert H. Frank – Doğal İktisat
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar Yazar: Robert H. Frank Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 288 Her Gün Karşılaştığımız Muammaların Arkasındaki Sırları Keşfedin Kahverengi kabuklu yumurtalar neden beyaz olanlardan daha pahalıdır? Buzdolabının lambası varken, buzluk kısmında neden lamba olmaz? Kamikaze pilotları neden kask takıyorlardı? Cevabı Basit: Ekonomi Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir. Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı yönlerini bile açıklayabilir. Ekonomist Robert Frank, yıllardır öğrencilerini, özel ürün tasarımından cinsel cazibenin kaprislerine kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip durumları ekonomiyi kullanarak açıklamaları için teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank, gündelik hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da aslında (ekonomik) akla tamamen uygun olduğunu göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi ilkelerini bizlerle paylaşıyor. “Büyüleyici… hayattaki en garip bilmecelerin bazılarını cevaplıyor.” -Daily Mail- “Cebimizdeki o soğuk, trink paranın nasıl olup da dünyamızı döndürdüğünü anlatıyor.” -Independent- “Açık büfe yemeklerden birinde olduğu gibi tekrar tekrar geri dönebilirsiniz.” -New York Times- “Büyüleyici, zihin açıcı ve çok eğlenceli.” -Steven Pinker-

Robert Brenner – Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon: Dünya Ekonomisinde ABD'nin Yeri Yazar: Robert Brenner Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 428 Kapitalist döngünün iniş çıkışlarından bağımsız olduğu varsayılan “Yeni Ekonomi” 1990’larda baş döndürücü bir büyüme vaadi yaratırken, ABD’nin imza attığı başarıların ileride yaşanacak büyük krizleri tetikleyeceğini tahmin edenler yanılmadı. Yine de, bugün bile o dönemi bir başarı öyküsünün zorlu başlangıç devresi olarak yorumlayanların sayısı az değil. Bu “yorum farkı” geçmişle birlikte, bugüne bakışımızı ve yarına ilişkin öngörülerimizi de etkiliyor. ABD iktisadi tarihinin çalkantılı son çeyrek yüzyılını titizlikle inceleyen ünlü Marksist iktisatçı Robert Brenner, işte bu kolay kâr, muazzam iktisadi genişleme hikâyesini piyasa vitrininin aldatıcılığından kurtararak, “akıl almaz bir başarısızlık” ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonominin geldiği en sorunlu nokta olarak yorumluyor. Brenner, ABD’nin “destansı” ekonomik hamlesi olarak gösterilen büyüme sürecinde, oyunun sözde rekabet kurallarını yerine getirecek Japon ve Alman piyasalarının ayakta tutulmasını, 1997-98 Asya krizini, Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerini ve borsa balonunu şişirmek için harcanan çabayı, ortaya çıkan domino etkisi içinde gösteriyor. Brenner’ın 2004 tarihli “Yeni Bir İktisadi Genişleme mi, Yeni Bir Balon mu?” başlıklı makalesini dahil ederek güncellediğimiz Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon, bitmez tükenmez bir çalkantılar zincirine yol açan gelişmeleri apaçık ortaya koyarken, geleceğe dair önemli saptamalarda da…

Şafak Altun – Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri
Ekonomi / 7 Ocak 2018

Kitap Adı: Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri Yazar: Şafak Altun Yayıncı: Business Dergisi Sayfa Sayısı: 96 Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri kitabı, Türkiye’nin ilklerinden bahsediyor. İlk ulusal market zincirimiz olan Migros, ilk satışlarını seyyar satış kamyonlarıyla yapıyor, satış kamyonları semt semt dolaşıyormuş. İlk marketimiz mahalle mahalle geziyormuş Şafak Altun, hazırladığı “Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri” kitabında Cumhuriyet ekonomisinin hayatımızı değiştiren ilklerini kayıt altına alıyor. Türkiye’nin ilk kumbarasını kimin dağıttığı, ilk kağıdı kimin ürettiği, Türkiye’de yapılan ilk cam bardaktan ne zaman çay içtiğimiz gibi ilginç detaylar bir zamanların Türkiye’si hakkında fikir veriyor.

Mark Blaug – İktisatta Yöntem
Ekonomi / 6 Ocak 2018

Kitap Adı: İktisatta Yöntem Yazar: Mark Blaug Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 352 Bu kitap iktisadın doğası hakkında bir incelemedir. Başlangıç bölümlerinde bilim felsefesindeki güncel düşünceleri ve yöntem üzerine yazılanların bir değerlendirmesi sunulmaktadır. Profesör Blaug, daha sonra refah ekonomisinin mantıksal statüsü gibi zorlayıcı bir sorunu ele alarak okuyucuyu iktisatta öne çıkan konuların anlaşılmasına yöneltmektedir. Ardından önde gelen iktisat tartışmalarını içeren bir dizi vaka çalışması bunu izlemektedir. Burada amaç, iktisatçıların üzerinde anlaşmaya varamadığı önemli sorunları çözmek yerine yöntem sorununa daha çok dikkat çekerek iktisattaki anlaşmazlıkların nasıl daha çok aydınlatılabileceğini göstermektir. En son bölüm, dağılan uçları bir araya getirmekte ve modern iktisatta neyin yanlış olduğu hakkında yazarın görüşünü vermektedir. Profesör Blaug’un bu kitabı gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş yeni baskısından Türkçeleştirilmiştir. Blaug kitapta makroekonomi, genel denge kuramı ve dış ticaret kuramı konularındaki son gelişmeleri tartışmaktadır.

Maurice Dobb – 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi
Ekonomi / 5 Ocak 2018

Kitap Adı: 1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi Yazar: Maurice Dobb Yayıncı: Özdemir Basımevi Bu çalışma, 20 yıl önce yazdığım «Devrimden Bu Yana Rus Ekonomik Kalkınması» adlı çalışmalarımın bir devamı sayılabilir. Mr. H. C. Stevens’in yardımlarına çok şey borçlu olduğum bu eski çalışmalarımdan, materyal bakımından 4-9. fasıllar arasında yararlandığım gibi, savaş sırasında yayınladığım «Sovyet Plânlaması ve Savaş ve Barışta İşçi» adlı küçük kitapçıktan bazı pasajlara altıncı fasılda yer vermiş bulunmaktayım. Fakat, Devrimin ilk döneminin tarihi hikâyesi tamamen yeniden gözden geçirilmiş ve yeniden yazılmış olduğu gibi, kitabın kapsadığı süre yirmi yıl uzatılmış ve kitap bütünü ile değiştirilmiştir. Bu kitabın çeşitli bölümleri, kapsadığı konular bakımından değişik tipteki okuyucuların değişik açılardan ilgilerini çekici niteliktedirler. Örneğin, birinci, üçüncü ve on dördüncü fasıllar ihtimaldir ki, daha çok iktisatçıların, on beşinci fasıl ise ekonomik coğrafyacıların ilgisini çekecek niteliktedirler. Bir ekonomi tarihçisi kitabın ikinci ve on ikinci fasılları arasındaki konuları ilgi çekici bulacaktır. Sekiz ile onuncu fasıllar arasındaki konular ise mukayeseli ekonomi politik öğrencilerinin ilgisini çekecektir. Çağımız dünyası ile ilgili problemlerin Sovyet ekonomik kalkınmasındaki çözüm yollarına dair kitabın giriş faslında bazı şeyler söylemek cüretini gösterdim. Bu kitabın eksiksiz bir araştırma niteliğine sahip olabilmesi için gerekli olan ayrıntıların, kitapla değişik açılardan ilgilenen okuyucuları rahatsız etmeyeceğini umarım.”

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Sözlüğü Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 607 “Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur.”Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.

Rona Turanlı – İktisadi Düşünce Tarihi
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: İktisadi Düşünce Tarihi Yazar: Rona Turanlı Yayıncı: Bilim Teknik Yayınevi Sayfa Sayısı: 248 Bu kitap ilkçağlardan yüzyılımızın yansına değin iktisadi düşünce tarihinin kronolojik bir gelişimini açıklamaktadır. İktisadi düşünce tarihine, çoğu benzer kitapta olduğu gibi merkantilist iktisat politikası başlangıç oluşturmaktadır. Bu gibi eserlerin yazarlarının iddialarına göre, bilimsel anlamda ekonomik anlayış ancak merkantilistlerle birlikte başlamaktadır. Hatta bazı yazarlar daha ileri giderek ekonomik düşünce tarihini A. Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Milletlerin zenginliğinin nedenlerine dair…” adlı kitabı ile başlatmaktadırlar. Gerçekten ekonominin bir bilim olarak A. Smith ile başladığı genel kabul gören bir görüştür.

Rosa Luxemburg – Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları Yazar: Rosa Luxemburg Yayıncı: Kaynak Yayınları Rosa Luxemburg, derin kültürü, sağlam ve çok yönlü, zengin kişiliği, ilkelerinden ödün vermeyen tutarlı siyasi hayatı ile yüzyılın başında en etkili sosyalistlerden biri olarak tanındı. Luxemburg bu kitapta, kapitalist üretim tarzı ile pazar paylaşma mücadelesi, fetihler, savaşlar ve kapitalizmin kaçınılmaz sonu arasındaki ilişkileri kapsamlı bir biçimde çözümlemesiyle; günümüzde de tartışılmakta olan geri kalmışlık-bıraktırılmışlık, dünya ekonomisinin içerdiği hiyerarşik işbölümü, kapitalizmin çevre ülkeleri üzerindeki çelişik etkileri, v.b. konulara ışık tutmaya devam ediyor.

Rosa Luxemburg – Ulusal Ekonomiye Giriş
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ulusal Ekonomiye Giriş Yazar: Rosa Luxemburg Yayıncı: Belge Yayınları “Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle bağlantısının kurulması, öte yandan da örgütlenmiş işçilerin örgüt içinde eğitilmesi gerekmektedir. Bunlara kendi sınıfının bilinçli öncü savaşçıları olarak, günlük mücadelede sınıf kardeşlerine mücadelenin doğru yolunu göstermek görevi düşmektedir. Örgütlü işçilerin eğitilmesi sol partilerde daima özel sorunlar yaratmıştır… Bilimsel sosyalizmin ana hatlarını işçilere anlaşılır biçimde sunmak, acil bir ihtiyaç olarak hissedilmiştir. Rosa Luxemburg’un SPD Parti Okulunda verdiği ve 1925 yılında Paul Levi tarafından derlenerek yayınlanan ders notları bu amaca hizmet ediyordu…”

Oktay Yenal – Cumhuriyet’in İktisat Tarihi
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Cumhuriyet'in İktisat Tarihi Yazar: Oktay Yenal Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 247 Cumhuriyet’in İktisat Tarihi’nin kapsamlı biçimde gözden geçirdiği bu üçüncü baskısında Prof. Dr. Oktay Yenal, ikinci baskıdan bu yana geçen yedi yıldaki gelişmeleri analizine dahil ediyor. Türkiye’nin yeni bir anayasa düzeni ve sağlıklı bir yargı sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yenal, bunun için daha yetenekli bir aydın kadro yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek uyarısını tekrarlıyor ve gerçek üniversite eğitimini hedef gösteriyor: “Umulur ki ileriki yıllarda Türk uygarlığının lider kadrosunu yetiştirecek üniversiteler de gelişir ve Türkiye Cumhuriyeti uygarlık kulvarında ilerler.”

Charles Bettelheim – Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi
Ekonomi / 3 Ocak 2018

Kitap Adı: Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi Yazar: Charles Bettelheim Yayıncı: Savaş Yayınları Sayfa Sayısı: 292 Birçok araştırıcı öğrencinin isteği üzerine Nazizm döneminde Alman ekonomisi üzerindeki bu kitabı yeniden yayımlamaya karar verdim. Gerçekten çağda ekoonmik toplumal ve siyasal sorunlar üzerinde çalışanlar için, 1930-1945 döneminin irdelenmesinin büyük bir önem taşıdığ ıve bu kitabın böyle bir irdelemede onlara yardımcı olabileceği anlaşıldı. Gerçi, kimi konular üzerinde, Marksist teorinin güncel gelişmesi ve bu kitap yazıldığı sırada el altında bulunmayan veri ve bilgiler hesaba katılarak, kimi sorunların işlenmesi yeniden ele alınabilirdi.