Todd G. Buchholz – Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler Yazar: Todd G. Buchholz Yayıncı: Adres Yayınları Sayfa Sayısı: 376 Hepimiz hükümetin ekonomik politikaları ve özel sektörün iktisadi kararlarından etkilenmekteyiz. Hiç kimse iktisadi bilgisi olmadan bilgilendirilmiş seçmen veya hatta günlük gazeteleri anlayabilen bir okuyucu olamaz. Ve iktisadi hayatımızı şekillendiren güçleri anlamadan kendimizin ve çocuklarımızın içinde yaşayacağı ve çalışacağı geleceğe ait planları kim yapabilir? Bu kitapta, Todd G. Buchholz iktisadı şekillendiren büyük iktisatçıların çalışmalarıyla iktisadın anahtar fikirlerine canlı ve zekice bir giriş yapmaktadır. Standart iktisat ders kitaplarının odağı olan karmaşık şekiller ve biçimsel modeller yerine, Buchholz anlaşılır, matematiksel olmayan açıklamalar ve zamanımıza uygun örnekler temin etmektedir.

Tolga Tören – Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması Yazar: Tolga Tören Yayıncı: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 383 Türkiye’nin yakın dönem toplumsal tarih araştırmalarına, konuyu sermaye birikimi çerçevesinde analiz eden bir kitap daha eklendi. Bu kitap Marshall Planinin izinden giderek Türkiye’nin kapitalist gelişiminin bir dönemini analiz ediyor. Analiz edilen dönem Türkiye’nin bugününü, -referanslarını Demokrat Partiden aldığını iddia eden AKP’yi ve “ulusalcı” CHP’yi ve Orduyu hatta gündelik yaşamdaki dönüşümü demode bir deyimle Amerikanlaşmayı- anlamak için de yeni ve eleştirel bir okuma yapmayı vaat ediyor.

Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner – Görünmeyen Ekonomi
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor? Yazar: Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner Yayıncı: Boyner Yayınları Sayfa Sayısı: 228 Görünmeyen Ekonomi: Dünya Gerçekte Nasıl İşliyor, politikadan çocuk yetiştirmeye, emlakçılardan öğretmenlere,uyuşturucu satıcılarından sumo güreşçilerine kadar geniş bir yelpazede günlük yaşamın arkasındaki gerçekleri sorgulayan,ekonomiye sıradışı bir biçimde yaklaşarak dünyanın gerçekte nasıl işlediğini anlatan bir kitap. Bu kitabı okuduğunuzda genel kanıların nasıl oluştuğunu,günlük hayatınızda karşılaştığınız insanların motivasyonlarının nelere bağlı olduğunu daha iyi anlayacak, hayata ve ekonomiyebambaşka bir gözle bakmaya başlayacaksınız.

Paul Krugmann – Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz Yazar: Paul Krugmann Yayıncı: Literatür Yayıncılık Sayfa Sayısı: 198 2008 finans krizi ve çözümlemesi konusunda, 2008 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi, üretken yazar Paul Krugman’dan daha iyi bir rehber olabilir mi? Krugman, 1999’da yazdığı güçlü öngörüler içeren Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü adlı klasiğinde tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerine yayılan ekonomik krizleri incelemiş ve bunların hepimiz için bir uyarı olduğuna işaret etmişti: Bu krizler tıpkı hastalıklar gibi antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştı, Büyük Bunalıma neden olan kronik ekonomik rahatsızlıklar geri dönüyordu. İzleyen yıllarda, Wall Street canlanıp, finansal alavere dalavereciler muazzam kârlar elde ettikçe 1990’lardaki uluslararası kriz hafızlardan silindi. Fakat şimdi bunalım ekonomisi Amerika’ya geri döndü. 2000’lerin ortasında oluşan büyük konut balonu patladığında, ABD finans sisteminin daha önceki krizlere yakalanan gelişmekte olan ülkeler kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı -ve 1930’larda yaşananların yeniden sahneye çıkması bütünüyle mümkün görünmeye başladı. Krugman, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü’nün büyük ölçüde güncellenen genişletilmiş yeni baskısında, yasal düzenlemelerin giderek kontrolden çıkan finans sistemine ayak uydurmaktaki yetersizliğinin ABD’yi ve dünyayı 1930’lardan bu yana görülen en büyük finans krizine nasıl soktuğunu gösteriyor. Krizi kontrol altına almak ve derin bir durgunluğa doğru sürüklenen dünya ekonomisinin yönünü değiştirmek için atılması gereken adımları da ortaya koyuyor….

İbrahim Sevindirici – Azgelişmişliğin Ekonomisi
Ekonomi / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Azgelişmişliğin Ekonomisi Yazar: İbrahim Sevindirici Yayıncı: İtalik Yayınları Sayfa Sayısı: 192 Çağımızın en önemli ve aynı zamanda en dramatik sorunu azgelişmiş ülkeler sorunudur. Azgelişmişlik sorunu, bu gün bir ana sorun olarak görünmesine karşın henüz; ne tamamen, ne kısmen halledilebilmiş değildir. Bu nedenle öncelikle azgelişmişlik değerlendirilerek; ölçütlerinin, nedenlerinin ve özelliklerinin saptanması gerekiyor. Azgelişmiş ülkelerin, istatistik verilerle, deneyimlerle, yalın gözlemlerle ve mantıkla saptanan bu özelliklerinin bir bölümü nedensel özellikler, bir bölümü ise sonuçsal özelliklerdir. Azgelişmişliğin özellikle, nedensel özelliklerinin saptanması ve bilinmesi, azgelişmişlik sorununun çözümüne önemli oranda katkıda bulunacaktır. Çünkü azgelişmişliğin bilinen bu nedensel özelliklerinin yok edilmesi, sorunun çözümü ve kalkınma demektir. Kitapta bu konular işlenmiş ve azgelişmişliğin nedensel özellikleri ayrıca belirtilmiştir.

Nazif Ekzen – Türkiye Kısa iktisat Tarihi
Ekonomi / 10 Ocak 2018

Kitap Adı: Türkiye Kısa iktisat Tarihi: 1946'dan 2008'e Yazar: Nazif Ekzen Yayıncı: ODTÜ Yayıncılık Sayfa Sayısı: 200 Bu kitap “eski” hikâyeleri anlatıyor, hiç eskimeyen ‘eski’ hikâyeleri ya da oyuncuları değişse de görmekten usanmadığımız bir filmi… İlginç olan o ki, Türkiye’de herkes, bu filmi her görüşünde, hiç görmemiş gibi yapıyor. Siyasiler, muhalefete düşünce filmin vizyondan kaldırılmasını istiyorlar, ama iktidara gelince senaryoya harfiyen uyuyorlar. Aslında bir insan yaşamı kadar ‘uzun’, bu ‘’kısa tarih’, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin egemenliğinde kurulan ‘yeni sistem’in ikiz kardeşleri IMF ve Dünya Bankası’yla Türkiye’nin ilişkilerini ve -bir yenisi öncesinde- 20 stand-by anlaşmasını ele alıyor: Truman’dan Menderes’e, 27 Mayıstan 12 Eylül’e, Demirel’den Ecevit’e, Özal’dan Derviş’e, Erdoğan’a.. Nazif EKZEN, gizlenen birçok gerçeği gözler önüne seriyor; ‘planlama’ya 27 Mayıs’tan önce karar verildiğini, 24 Ocak 1980 kararlarının arkasındaki ‘gerçek’ ismin Özal değil, Derviş olduğunu; Türkiye, ne zaman kendi programı ile gelişmeye kalksa, her seferinde Batı tarafından ‘ihtiraslı’ bulunup reddedildiğini vb… Bu ‘kısa” tarih, ‘uzuuun’ bir tarihsel dönem içinde, ‘Merkez’ ile bir ‘çevre’ ülkesi arasındaki ilişkinin serüvenini anlatıyor ya da Ekzen’in, kitabını ithaf ettiği Avcıoğlu’nun diliyle söylersek bir ‘koloni’de, ‘cici demokrasi’nin öyküsünü

Ludwig Von Mises – Kadir-i Mutlak Devlet
Ekonomi / 10 Ocak 2018

Kitap Adı: Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi Yazar: Ludwig Von Mises Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 292 Devletçilik ülke içinde gelir eşitliğini amaçlar. Ama diğer taraftan, daha yoksul ülkeler ile daha zengin ülkeler arasındaki tarihî olarak gelişen eşitsizliklerin devam ettirilmesine sebep olur. Bir ülkedeki kitleleri gelir eşitliği politikası doğrultusunda harekete geçiren aynı telâkkiler, göreli olarak aşırı nüfuslu ülkelerin halklarını göreli olarak az nüfuslu ülkelere karşı saldırgan bir politikaya sürükler. Ludwig von Mises Kadir-i Mutlak Devlet 1944’te İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanmıştır. Mises’in ABD’ye gelişinin ardından yazılan ve yayınlanan ilk kitabıdır. Mises, Kadir-i Mutlak Devlet’te iki dünya savaşına da neden olan uluslararası çatışmaların iktisadî bakımdan açıklamasını yapmaktadır. Yarım asırdan daha uzun zaman önce yazılmış olmasına rağmen Mises’in ana teması hâlâ ayaktadır: Hükümetin iktisata müdahalesi çatışma ve savaşlara yol açar. Mises’e göre barış için son ve en iyi umut –özgürlük felsefesi olan, serbest piyasa, sınırlı devlet ve demokrasiyi savunan– liberalizmdir.

Yalçın Karatepe – Türev Piyasaları
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Türev Piyasaları Yazar: Yalçın Karatepe Yayıncı: Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları Ülkemizde türev araçlara ve türev piyasalara gösterilen ilgi son yıllarda artmıştır. Türkiye’de bankaların forward işlemleri yaptığını biliyoruz. Swap işlemler ise sınırlı olmakla birlikte zaman zaman kullanılmaktadır. Yakın bir zamanda ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda endeks üzerine yazılan vadeli sözleşmeler işlem görmeye başlayacaktır. Bunu, hisse senetleri üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri izleyecektir.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans düzeyinde vermekte olduğum Türev Piyasaları dersinin bir ürünü olan bu kitabın tüm okuyucularına yararlı olmasını dilerim.

Ufuk Serdaroğlu – Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist Mi?
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist Mi? Yazar: Ufuk Serdaroğlu Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 144 Yazar, “iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da ‘durum odaklı ve kısmi’ olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik iktisadın) ‘bilgi’ ve ‘güç’ ilişkisi temelinde, pek çok farklı deneyimin yanısıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış acısını göz ardı ettikleri” iddiasından hareketle kitabını “kadın bakış açısını da içerecek bir iktisat arayışı sürecinindeki çabaların ürünü” olarak nitelemektedir. Kitapta, amacı “ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek” şeklinde ifade edilen, “iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü” olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir. Şöyle ki,”iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından modernist felsefenin ikici sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim anlayışı sorumlu” tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat postmodernist bir bağlama sokulmaktadır. Böylece “niçin feminist iktisat” sorusunun cevabı da yine feminist ve postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan “farklı deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları ‘farklı ama eşit’ şiarıyla -hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayışına disiplinin kapılarını açmak” olarak verilmektedir.

Robert H. Frank – Doğal İktisat
Ekonomi / 9 Ocak 2018

Kitap Adı: Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Herşeyi Açıklar Yazar: Robert H. Frank Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 288 Her Gün Karşılaştığımız Muammaların Arkasındaki Sırları Keşfedin Kahverengi kabuklu yumurtalar neden beyaz olanlardan daha pahalıdır? Buzdolabının lambası varken, buzluk kısmında neden lamba olmaz? Kamikaze pilotları neden kask takıyorlardı? Cevabı Basit: Ekonomi Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir. Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı yönlerini bile açıklayabilir. Ekonomist Robert Frank, yıllardır öğrencilerini, özel ürün tasarımından cinsel cazibenin kaprislerine kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip durumları ekonomiyi kullanarak açıklamaları için teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank, gündelik hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da aslında (ekonomik) akla tamamen uygun olduğunu göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi ilkelerini bizlerle paylaşıyor. “Büyüleyici… hayattaki en garip bilmecelerin bazılarını cevaplıyor.” -Daily Mail- “Cebimizdeki o soğuk, trink paranın nasıl olup da dünyamızı döndürdüğünü anlatıyor.” -Independent- “Açık büfe yemeklerden birinde olduğu gibi tekrar tekrar geri dönebilirsiniz.” -New York Times- “Büyüleyici, zihin açıcı ve çok eğlenceli.” -Steven Pinker-

Şafak Altun – Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri
Ekonomi / 7 Ocak 2018

Kitap Adı: Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri Yazar: Şafak Altun Yayıncı: Business Dergisi Sayfa Sayısı: 96 Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri kitabı, Türkiye’nin ilklerinden bahsediyor. İlk ulusal market zincirimiz olan Migros, ilk satışlarını seyyar satış kamyonlarıyla yapıyor, satış kamyonları semt semt dolaşıyormuş. İlk marketimiz mahalle mahalle geziyormuş Şafak Altun, hazırladığı “Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Mucizeleri” kitabında Cumhuriyet ekonomisinin hayatımızı değiştiren ilklerini kayıt altına alıyor. Türkiye’nin ilk kumbarasını kimin dağıttığı, ilk kağıdı kimin ürettiği, Türkiye’de yapılan ilk cam bardaktan ne zaman çay içtiğimiz gibi ilginç detaylar bir zamanların Türkiye’si hakkında fikir veriyor.

Mark Blaug – İktisatta Yöntem
Ekonomi / 6 Ocak 2018

Kitap Adı: İktisatta Yöntem Yazar: Mark Blaug Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 352 Bu kitap iktisadın doğası hakkında bir incelemedir. Başlangıç bölümlerinde bilim felsefesindeki güncel düşünceleri ve yöntem üzerine yazılanların bir değerlendirmesi sunulmaktadır. Profesör Blaug, daha sonra refah ekonomisinin mantıksal statüsü gibi zorlayıcı bir sorunu ele alarak okuyucuyu iktisatta öne çıkan konuların anlaşılmasına yöneltmektedir. Ardından önde gelen iktisat tartışmalarını içeren bir dizi vaka çalışması bunu izlemektedir. Burada amaç, iktisatçıların üzerinde anlaşmaya varamadığı önemli sorunları çözmek yerine yöntem sorununa daha çok dikkat çekerek iktisattaki anlaşmazlıkların nasıl daha çok aydınlatılabileceğini göstermektir. En son bölüm, dağılan uçları bir araya getirmekte ve modern iktisatta neyin yanlış olduğu hakkında yazarın görüşünü vermektedir. Profesör Blaug’un bu kitabı gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş yeni baskısından Türkçeleştirilmiştir. Blaug kitapta makroekonomi, genel denge kuramı ve dış ticaret kuramı konularındaki son gelişmeleri tartışmaktadır.

Maurice Dobb – 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi
Ekonomi / 5 Ocak 2018

Kitap Adı: 1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi Yazar: Maurice Dobb Yayıncı: Özdemir Basımevi Bu çalışma, 20 yıl önce yazdığım «Devrimden Bu Yana Rus Ekonomik Kalkınması» adlı çalışmalarımın bir devamı sayılabilir. Mr. H. C. Stevens’in yardımlarına çok şey borçlu olduğum bu eski çalışmalarımdan, materyal bakımından 4-9. fasıllar arasında yararlandığım gibi, savaş sırasında yayınladığım «Sovyet Plânlaması ve Savaş ve Barışta İşçi» adlı küçük kitapçıktan bazı pasajlara altıncı fasılda yer vermiş bulunmaktayım. Fakat, Devrimin ilk döneminin tarihi hikâyesi tamamen yeniden gözden geçirilmiş ve yeniden yazılmış olduğu gibi, kitabın kapsadığı süre yirmi yıl uzatılmış ve kitap bütünü ile değiştirilmiştir. Bu kitabın çeşitli bölümleri, kapsadığı konular bakımından değişik tipteki okuyucuların değişik açılardan ilgilerini çekici niteliktedirler. Örneğin, birinci, üçüncü ve on dördüncü fasıllar ihtimaldir ki, daha çok iktisatçıların, on beşinci fasıl ise ekonomik coğrafyacıların ilgisini çekecek niteliktedirler. Bir ekonomi tarihçisi kitabın ikinci ve on ikinci fasılları arasındaki konuları ilgi çekici bulacaktır. Sekiz ile onuncu fasıllar arasındaki konular ise mukayeseli ekonomi politik öğrencilerinin ilgisini çekecektir. Çağımız dünyası ile ilgili problemlerin Sovyet ekonomik kalkınmasındaki çözüm yollarına dair kitabın giriş faslında bazı şeyler söylemek cüretini gösterdim. Bu kitabın eksiksiz bir araştırma niteliğine sahip olabilmesi için gerekli olan ayrıntıların, kitapla değişik açılardan ilgilenen okuyucuları rahatsız etmeyeceğini umarım.”

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Sözlüğü Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 607 “Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur.”Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.