Nikolai Bukharin – Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi
Ekonomi / 25 Aralık 2017

Kitap Adı: Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi: V. I. Lenin'in Önsözüyle Yazar: Nikolai Bukharin Yayıncı: Kalkedon Yayınları Kapitalizm, militarizmin gücünü büyük ölçüde artırdı. Tarihi arenaya milyonlarca silahlı, insanı çıkardı. Bununla beraber, silahlar geri tepip kendisine çevrildi. Başlangıçta uysal ve itaatkar halk kitleleri politik yaşama karşı ayaklanarak seslerini daha da yükselttiler. Kendilerine tepeden gelen baskılarla savaşmak zorunda kalan, ölümle her an burun buruna gelen halk, emperyalist savaştan çekilip aynı cesaretle burjuvaziye karşı bir iç savaşa dönüştürdü. Böylece, kapitalizm, üretimin yoğunlaşmasını büyük ölçülere vardırarak ve merkezileşmiş bir üretim aygıtı yaratarak, kendi mezar kazıcılarını da temin etmi?tir. Sınıfların birbirleriyle yaptıkları çatışmalar içinde, finans kapitalin diktatörlüğü yerini devrimci Proletarya diktatörlüğüne bırakmıştır. ‘Kapitalist mülkiyetin son saati gelmiştir. Mülkiyete el koyanlara, el konulmuştur’.

Alvin Toffler – Ekonominin Çöküşü
Ekonomi / 22 Aralık 2017

Kitap Adı: Ekonominin Çöküşü Yazar: Alvin Toffler Yayıncı: İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 128 “Third Wave” ve “Future Shock” adlı kitaplarıyla global sistemlerin açmazlarını, muhtemel bunalımlarını çok çarpıcı biçimde ortaya koyan A. Toffler; özellikle doğu bloğunda yaşanan değişimlerden sonra bir “fütürist” yazar olarak egemen sistemler (kapitalist-sosyalist) üzerine geliştirdiği eleştirel görüşlerindeki isabetiyle haklı bir üne kavuştu. Eko-Spazm’da; yaşanan ve yaşanması olası ekonomik krizlerin, kapitalizmin alışageldiğimiz bunalımlarından çok farklı olduğu, temelde sistemin “yetmez”liğinden daha doğrudan bir ifadeyle “sonları” yaşıyor olmasından kaynaklandığı tezi öne sürülüyor.

Alvin Toffler – Üçüncü Dalga
Ekonomi / 22 Aralık 2017

Kitap Adı: Üçüncü Dalga Yazar: Alvin Toffler Yayıncı: Koridor Yayıncılık Sayfa Sayısı: 544 “Muhteşem… Büyüleyici bir bilgi birikimi.” The Washington Post “Okurları haklı bir şekilde büyüleyecek.” Vogue “Güçlü bir kitap… Alvin Toffler’dan bir bomba daha!”The Guardian, Londra Alvin Toffler, çağımızın önde gelen yönetim ve gelecek bilimcileri arasındadır. Yazdığı kitaplar tüm dünyada önemli bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmekte ve birçok şirket ve yöneticiye geleceğe dönük planların yapılması aşamasında ışık tutmaktadır. Toffler, bu yapıtının hazırlanmasında çok çeşitli kaynaklardan yararlandığını açıklamıştır. Bunlardan bir bölümü; çeşitli ülkelerde yayımlanan 534 kitap, gazete, dergi, rapor vb. Yazar dünyanın dört bir yanında değişikliğin yaratıcısı olan kişilerle yaptığı görüşmelerin kitabın hazırlanmasında önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. Aile uzmanları, fizikçiler, şirket yöneticileri, generaller, meclis ve hükümet temsilcileri, başbakanlar ve de toplumun çok geniş ve çeşitli kesitlerinden gelen kimselerle yapılan görüşmeler neticesinde varılan tespitler olarak ortaya çıkan bu kitap, dünyayı şekillendiren yaratıcı insanların mevcut, geçmiş ve geleceğe bakış açılarını, değerlendirmelerini ortaya koyarak, bir anlamda geleceğimizi şekillendirecek olan bu insanların görüşlerinden yararlanarak kendi geleceğimize hazırlık yapabilme yeteneğimizi arttırmayı hedeflemektedir.

Erinç Yeldan – İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri
Ekonomi / 22 Aralık 2017

Kitap Adı: İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri Yazar: Erinç Yeldan Yayıncı: Efil Yayınevi Yayınları Sayfa Sayısı: 303 Ekonomik büyüme ve bölüşüm hakkında beklediğim kitap? Gerald Epstein İktisat Profesörü, Massachusetts Üniversitesi Yeldan?ın alternatif büyüme ile ilgili ders kitabı yeni öğrenci kuşaklarını heterodoks düşünce akımından yararlanarak daha gerçekçi daha eleştirel ve daha yararlı olmaları için hazırlamaktadır. Jomo K. S. Birleşmiş Milletler Bu kitap küreselleşme ve ülke içi veya ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının nedeni olan etkenler hakkındaki güncel tartışmaları anlamak isteyen herkesçe okunmalıdır. Yılmaz Akyüz İktisat Uzmanı, UNCTAD Anlaşılması kolay bir üslupla ayrıntıya inen ve gerçek dünyadan verilerle teoriyi destekleyen ve okuyucunun ekonomik fenomenlerin açıklamalarla kavramasını sağlayan bir kitaptır. Dr. Orhan Kurmuş Bu değerli eserle Erinç Yeldan günümüzün merak edilen ekonomik konularına önemli katkılarda bulunmuştur. Fikret Şenses ODTÜ Bölüşüm sorunlarının yanı sıra ekonomik büyümenin en önemli güncel kuramlarının geniş kapsamlı kolay anlaşılabilir bir yolla sunuyor; iyi yazılmış, mükemmel düzenlenmiş? Mustafa Özer Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Yaşar Erdinç – Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor
Ekonomi / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor Yazar: Yaşar Erdinç Yayıncı: Siyasal Kitabevi Sayfa Sayısı: 586 Bu kitap bu aşamaya gelmeden önce, ilk dünyaya gelişi “Borsada Teknik Analiz El Kitabı” adındaki 1996 yılı baskılı kitabımdır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Celal Göle’nin önderliğinde SBF’de başlattığmız “Borsada Tahmin Teknikleri” eğitim programları bu kitapların temeli olmuştur. O zamanlar çok büyük manevi desteği esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Celal Göle’ye burada gerçekten de bir kez daha çok içten teşekkür ediyorum.

Dani Rodrik – Tek Ekonomi Çok Reçete
Ekonomi / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme Yazar: Dani Rodrik Yayıncı: Efil Yayınevi “Dani Rodrik ekonomik kalkınmaya ilişkin sorunlara özenli ekonomik analizler uygulamak ve aklıselimle yaklaşma konusunda öncüdür. Bilgisi, bildiklerimiz ve bilmediklerimizle ilgili anlayışı, alçakgönüllülüğe, pragmatizme işaret etmesi, bağlantıları dikkate alması, bütün bu niteliklerin kitaptaki bölümlere nüfuz etmiş olması, kitabı hem akademisyenler hem de uygulamacılar için uygun hale getiriyor.” A. Michael Spence Ekonomi Dalında Nobel Ödülü Sahibi, Stanford University”Belki de Tolstoy mutlu ve mutsuz aileler konusunda haklıydı, fakat aynı kural gelişmekte olan ekonomiler için geçerli değil. Başarı öykülerinin hepsi aynı değil. Hızlı ekonomik büyüme için pratik, evrensel bir formül bulunmuyor. Dani Rodrik’in temel iddiası bu ve bunu birçok örnekle güçlü ve inandırıcı bir biçimde ortaya koyuyor. En güzeli de yerel koşullara göre oluşturulan politikalara ihtiyaç duyulduğuna ilişkin ısrarı tam da temel ekonomi teorisinin öngördüğü şey. Her konuda haklı olmayabilir ama sanırım bu konuda haklı.” Robert M. Solow, Ekonomi Dalında Nobel Ödülü SahibiMassachusetts Institute of Technology”Tek Ekonomi, Çok Reçete ekonomik kalkınma konusunda Julia Child’ın Fransız mutfağı konusunda yaptığını yapıyor. Child müstakbel aşçılara nasıl mükemmel şef olabileceklerini öğretti. Dani Rodrik ise iktisatçılara ve politika planlayıcılara başarılı ve sürdürülebilir kalkınma programlarını nasıl inşa edeceklerini öğretiyor. Kalkınma iktisadının ustalıklı doğru…

Carl Menger – İktisadın Prensipleri
Ekonomi / 20 Aralık 2017

Kitap Adı: İktisadın Prensipleri Yazar: Carl Menger Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 56 Cari Menger, İktisadın İlkeleri Cari Menger, Paranın Kaynağı Üzerine Eugen Böhm-Bawerk, Marx ve Marksist Sistemin Bitişi Eugen Böhm-Bawerk, Sermaye ve Faiz Luchvig von Mises, Sosyalizm Ludwig von Mises, Para ve Kredi Teorisi Ludwig von Mises, Teori ve Tarih Ludwig von Mises, Para, Metod ve Piyasa Süreci Ludwig von Mises, İnsan Eylemi Ludwig von Mises, Kadir-i Mutlak Devlet: Total Savaşın ve Total Devletin Yükselişi Murray N. Rothbard, Yeni Bir Hürriyet İçin Murray N. Rothbard, İktisadi Bakımdan Anlamlı Olmak Murray N. Rothbard, İnsan, İktisat ve Devlet Murray N. Rothbard, Bankacılığın Sırrı Murray N. Rothbard, Hürriyet Ahlâkı Murray N. Rothbard, Eşitlikçilik: Tabiata İsyan “Her kim milli ekonomi fenomenini anlamak istiyorsa, önce milleti oluşturan gerçek unsur olan bireylerin ekonomik faaliyetlerini incelemelidir.” Cari Menger

Hikmet Kıvılcımlı – Üretim Nedir?
Ekonomi / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: Üretim Nedir? Yazar: Hikmet Kıvılcımlı Yayıncı: Sosal İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 76 (…) Kapitalist, Tarihte eşsiz bir dokunulmaz ve kutsal kişi mülkiyeti denilen tabuyu yaratmakla öğünüyordu. Oysa toplumun, yani kapitalist toplumunun temeli olan üretim yordamını: Tarihin ve Tarih öncesinin en büyük Ortak Mülkiyet çağlarında dahi görülmemiş kertede sağlam ve yaygın bir sosyalleştirmeye uğratmıştır. Sosyalleştirmenin Türkçesi ortaklaştırmaktır. Toplumda her üstyapı ilişkisi gibi mülkiyet ilişkisi de üretim ilişkileriyle karşılıklı etki-tepkide bulunur. Kapitalist üretim yordamının temeli sosyal (Ortak) biçime sokulunca, o biçimin üzerinde yükseltilen kişicil müliyet ne denli ömürlü olabilir? (…) Kapitalist sınıfı toplumun temelinde herşeyin en sonunda belirlendirici olan üretim yordamını sosyalleştirmekle ne yapar. Herşeyden ve herkesten önce kendi kendisinin mezar kazıcısı olur.

Peter L. Berger & Samuel P. Huntington – Bir Küre Binbir Küreselleşme
Ekonomi / 10 Haziran 2017

Kitap Adı: Bir Küre Binbir Küreselleşme: Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik Yazar: Peter L. Berger & Samuel P. Huntington Yayıncı: Kitap Yayınevi Sayfa Sayısı: 395 Küreselleşme bazıları için yeni bir bakış ve demokratikleşme çağını açacak sihirli bir sözcük. Bazıları içinse Amerika’nın ekonomik ve siyasal egemenliğinde türdeşleşmiş bir dünyayı akla getiriyor. Bu kitap kendini küreselleşme sürecinin yol açtığı kültürel boyutla sınırlıyor. Gelişen bir küresel kültür gerçekten var ve bu kültür gerek kökeni, gerek içeriği açısından ABD ağırlıkl. Yükselen küresel kültür hem elit, hem de popüler araçlarla yayılıyor. İş ve siyaset dünyası liderlerinin kültürü, aydınların kültürü ve popüler kültür hızla değişiyor. İnançlar, değerler, yaşam tarzları dönüşüyor. Dünyanın her köşesini etkliyen bir kültürel deprem tablosuyla karşı karşıyayız. Bu depreme gösterilen tepkiler de farklı. Bazı insanlar hiç kaygılanmadan olayı kabul ediyor. Bazıları ise militan bir tutumla küreselleşmeyi reddetmeye çalışıyor ve bunu kah din, kah milliyetçilik bayrağı altında yapıyor. Küreselleşmeye karşı tavır almanın küresel ekonomiden dışlanma sonucunu vereceğini gören bazı ülkeler küresel ekonomiye katılmayı ama küresel kültüre direnmeyi bağdaştırmaya çalışıyor. Bu başarılması zorlu bir denge gösterisi.

Jean Baudrillard – Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri
Ekonomi / 10 Haziran 2017

Kitap Adı: Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Yazar: Jean Baudrillard Yayıncı: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Sayfa Sayısı: 278 Gösterge ekonomi politiğinin eleştirisini yapan kuramcı sayısı yok denilecek kadar azdır. Veblen ve Goblot kültürel sınıf çözümlemesinin önünü açan çok önemli isimlerdir. Bu çözümleme “diyalektik materyalizmin” yapmış olduğu üretim güçleriyle ilgili çözümlemenin ötesine geçerek gösterişe yönelik bir değerler mantığından söz etmektedir. Bu mantığa göre egemen sınıf toplum üstünde kurduğu ve kodlar aracılığıyla sürdürdüğü hâkimiyeti devam ettirebilmek amacıyla, değerleri “tözsel açıdan değişikliğe” uğratmış ve böylelikle ekonomik düzende devrimler yaparak, toplumsal ilişkilerde değişikliğe yol açılmasını engellemiştir. Ekonomik düzende belirleyici olan, birikim ya da artı-değerin elde edilme biçimidir. Kültürel göstergeler düzeninde belirleyici olansa harcama, yani yaşamın her alanına egemen olan koda boyun eğip töz değişikliğine uğrayarak gösterge/değer biçimini alan ekonomik değişim değeridir. Egemen sınıflar (ilkel ve geleneksel toplumlar) egemenliklerini ya her zaman gösterge/değerler üstüne oturtmuş ya da (kapitalist burjuva düzeninde olduğu gibi) sahip oldukları bu ekonomik ayrıcalığı göstergeler aracılığıyla sergileyerek onlara bir aşkınlık, bir kutsallık kazandırmaya çalışmışlardır. Egemenliğin en kusursuz aşaması bu sonuncusudur. Çünkü sınıf mantığının yerini alan bu mantık, üretim araçlarının mülkiyetiyle değil, anlam üretiminin denetimiyle ilgili olup maddi üretimden çok farklı bir üretim biçiminin varlığını zorunlu kılmaktadır; zaten Marksist çözümlemenin içinden çıkamadığı nokta…

Immanuel Wallerstein – Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık
Ekonomi / 4 Haziran 2017

Kitap Adı: Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık Yazar: Immanuel Wallerstein Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 144 Tarihsel kapitalizm daha ilk bakışta, bazı savunucularının öne sürdüğü gibi ‘doğal’ bir sistem olmak şöyle dursun, açıkça saçma bir sistemdir. Daha fazla sermaye üretmek için sermaye üretilmektedir. Kapitalistler ayak değirmeninde daha da hızlı koşmak için gitgide daha hızlı koşan beyaz fareye benziyor. Marx gibi kararlı bir suçlayıcısı bile tarihsel kapitalizmin oynadığı ilerici role büyük ağırlık vermiştir.

Albert O. Hirschman – Tutkular ve Çıkarlar
Ekonomi / 30 Mayıs 2017

Kitap Adı: Tutkular ve Çıkarlar: Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu Yazar: Albert O. Hirschman Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 152 Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup da hayatın merkezine oturduğu sorusuna cevap arıyor. Kapitalizmin yükselişine farklı bir yorum getiren yazar, Marksist ve Weberci düşüncenin ortak paydası olan kopuş fikrine değil, eski ile yeni arasındaki sürekliliğe vurgu yapıyor. Montesquieu, James Steuart, John Millar, Adam Smith gibi düşünürlerin görüşlerini inceleyen Hirschman, yaşanan uzun süreli ideolojik değişimi içsel bir süreç olarak tanımlıyor ve uzun bir tarihsel dönem boyunca birbirine karşıt tanımlanmış tutku ve çıkarların, Adam Smith tarafından bir tutulmasıyla birlikte koskoca bir düşünce zincirinin hafızalardan silindiğine işaret ediyor. Bir yandan, kapitalizmin “eksiksiz insan kişiliğinin” gelişmesine engel olduğu yolundaki eleştirileri ele alırken, on dokuzuncu yüzyıl öncesinde kapitalizmin zaten hükümdarların ve diğer soyluların tutkularını bastırma ve “daha az yönlü, öngörülemezliği azalmış, tek boyutlu bir insan kişiliği” yaratma amacıyla savunulduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan, Keynes gibi “bırakınız yapsınlar” ideolojisi savunucularının savlarının da kapitalizmin gerici yüzünü göstermesinden önce hakim olan “herkesin kendi çıkarının peşinden koşması iyi bir düzen sağlayacaktır” fikrinin bir…

Roger Owen & Şevket Pamuk – 20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi
Ekonomi / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: 20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi Yazar: Roger Owen & Şevket Pamuk Yayıncı: Sabancı Üniversitesi Yayınları Sayfa Sayısı: 412 Ortadoğu ekonomileri tarihinin, ilk kez ulusal ekonomiler perspektifinden ele alındığı kitapta, Türkiye ve Mısır’dan diğer Arap ülkeleri ve İsrail’e kadar Ortadoğu bölgesinde ulusal ekonomilerin, 1918 yılından günümüze kadar olan gelişme süreci inceleniyor. 1930’ların dünya bunalımı ve sömürgecilik döneminden, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ithal ikameici sanayileşme ve nihayet son yılların küreselleşme ve IMF kaynaklı yapısal uyum programlarına kadar izlenen politikalar ve sonuçları değerlendiriliyor

Karl Marx – Grundrisse
Ekonomi / 14 Nisan 2017

Kitap Adı: Grundrisse Yazar: Karl Marx Yayıncı: Birikim Yayınları Sayfa Sayısı: 618 Grundrisse, Karl Marx’ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserine hazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. Defterler, Ağustos 1857-Mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Kapital’in ilk taslağı (1861-63), Kapital’in I. ve III. ciltleri (1864-66) ve nihayet Kapital’in II. cildinin (1867-70 ve 1877-78) yazılmasından oluşan dizinin ilk halkasını temsil eder. Yazmalar ilk kez 1939’da yayımlanmış, ancak 1953 Berlin baskısıyla yaygınlık kazanmıştır. 1968’de ilk kez Fransızca’ya, 1973’te İngilizce’ye çevrilmiş ve özellikle 70’lerde, giderek Marx’ın en önemli teorik yazılarından biri olarak tanınmaya başlamıştır. Marx’ın Kapital’i yazma sürecinin en yakından izlenebileceği kaynak olan Grundrisse, modern sosyalizm düşüncesinin hangi teorik temeller üzerinde biçimlendiğini etraflı bir biçimde gösterir. Marx’ın düşüncesinde, yalnızca iktisadi analizlerin yer aldığı şeklindeki hâkim kanıya karşın kitap, kapitalist tasavvur dünyasının, insanın yaratıcı potansiyellerini körelten ve engelleyen yüzünü, Marx’ın nasıl çarpıcı biçimde ortaya serdiğinin en açık delilidir. Defterlerin dağınık, tamamlanmamış yapısı nedeniyle, Türkçe baskı hazırlanırken Almanca orijinal yazmalar, Fransızca ve İngilizce çeviriler karşılaştırılmış, metin daha akıcı bir biçimde sıralanmış, bazı bölümler çıkarılmış ve metni tamamlayan özetlerle açıklamalara yer verilmiştir. Türkçe çevirisi Birikim Yayınları tarafından ilk defa 1979’da yayımlanan Grundrisse’nin bu tekrar baskısının da, Marx’ı anlamak isteyen okurlar için…