Erwin Rosenthal – Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi

1 Şubat 2018
Erwin Rosenthal – Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Erwin Rosenthal – Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Erwin Rosenthal - Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi
Erwin Rosenthal
İz Yayıncılık
344

Bu kitabın konusu olan Ortaçağ İslam siyaset düşüncesi, İslam’ın kendine özgü bir sistem geliştirme ve müslümanların dışarıdan aldığı görüşleri bunlarla kaynaştırma gücünün klasik bir örneğini sunmaktadır. Bu anafikirden hareket eden yazar, ideal ve gerçekler arasında salınan İslam siyaset teorilerini doğru yorumlamanın, ancak kurucularının müslüman oldukları gözönünde bulundurulduğunda mümkün olacağını savunmaktadır. Kitapta vurgulanan en önemli tesbitlerden birisi şudur: İslam dünyasındaki çeşitli ilmî ve fikrî akımlara mensup müslüman teorisyenler, hiçbir zaman sistemlerinin merkezine “hukuk” (şeriat, kânun, sünnet, nâmûs) kavramını yerleştirmekten geri durmamışlar; İslam’da siyasî hayatın idealde bir hukuk devletine dayanması gerektiği fikrini daima savunmuşlardır.

Erwin Rosenthal – Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Erwin Rosenthal – Ortaçağda İslam Siyasal Düşüncesi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

0 Yorum

Bir Cevap Yazın