Feridun Yılmaz – Rasyonalite

19 Aralık 2017
Feridun Yılmaz – Rasyonalite Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Feridun Yılmaz – Rasyonalite Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Feridun Yılmaz - Rasyonalite Rasyonalite: İktisat Özelinde Bir Tartışma
Feridun Yılmaz
Vadi Yayınları
216

Grekçede logos ile başlayan bir düşünce yolculuğunun Latince ratio'ya tercümesi ondokuzuncu yüzyılda son radikal atılımını yapmış ve sosyal bilimlerin dilinde teknik hesaplayıcı bir akla, araçsal akla dönüşmüştür. Rasyonalite farklı tanımlamalar altında da olsa sosyal bilimlerde bu araçsal aklın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Sosyal bilimler içerisinde kendi sınırlarını en erken belirginleştiren ve kendi iç teorik homojenitesini en erken belirginleştiren bir disiplin olarak iktisat bilimi, rasyonalite kavramının seyri açısından özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın temel iddialarından birisi rasyonalite kavramının araçsal karakterinin iktisat biliminde en radikal temsillerinden birini bulduğu yönündedir.
İktisatta rasyonalite, batı düşüncesinin aklının araçsallığa doğru seyrinin radikalleşmesini ifade etmektedir. Bu yüzden rasyonel seçim teorisi olarak formüle edilen kavram, iktisadın matamatiksel bir dile çevrilmesinin de öyküsünü kendi içinde barındırır.matematik, iktisat için bir araç değil bizzat iktisat bilminin dili haline gelmiştir.
İşte bu, aklın araçsal formunun radikalizasyonudur. Bu kitap logos'un araçsal akla dönüşümünün serüvenini en ileri istasyonuna doğru,iktisada doğru izleme çabasındadır. Rasyanolitenin iktisat içi evrimi, kendi iç eleştirileri ile birlikte ele alınmaktadır.

Feridun Yılmaz – Rasyonalite Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Feridun Yılmaz – Rasyonalite Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

0 Yorum

Bir Cevap Yazın