Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi

13 Ocak 2018
Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Halil Seyidoglu - Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası İktisat Teorisi
Halil Seyidoglu
940

Uluslararası İktisat alanında nitelikli bir kaynak olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Halil Seyidoğlu'nun Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama adlı kitabın, onbeşinci baskısında tablolar ve gerekli bilgiler güncellenmiş, ayrıca yeni bilgiler eklenmiş, mevcut bölümlerin bazılarının sırası değiştirilmiş, bölümler arasında birleştirilmelere gidilmiştir.

Konu Başlıkları

 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
 • Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
 • Gümrük Tarifeleri
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi: Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Avrupa Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar
 • Uluslararası Parasal İlişkiler
 • Döviz Piyasası Analizleri
 • Döviz Kuru Sistemleri ve Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler
 • Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi: Otomatik Mekanizmalar
 • Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve Dış Ekonomik Denge
 • Uluslararası İktisat ve Ekonomik Kalkınma İlişkileri
 • Uygulamalı Dış Ticaret: Serbest Ticaret, Bağlı Ticaret ve Yeni Ticaret Yöntemleri
 • Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Vergilendirme
 • Uluslararası Teknoloji Akımları
 • Uluslararası İşgücü Akımları
Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Halil Seyidoglu – Uluslararası İktisat Teorisi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

0 Yorum

Bir Cevap Yazın