Haluk Çağlayaner – Aile Hekimliği I

2 Ocak 2018
Haluk Çağlayaner - Aile Hekimliği I Aile Hekimliği I
Haluk Çağlayaner
İletişim Yayınları
155

Sayın Nusret FiĢek 1985 tarihli "Halk Sağlığına Giriş" kitabında "Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetleri bir arada (integre olarak) yürütülmelidir. (...) İntegre örgütlenme modelinin en basiti çağdaş aile hekimliğidir. Çağdaş aile hekimi, ailedeki çocukların periyodik muayenelerini ve aşılarını yapar. Annelere çocuk bakımını öğretir. Yaşlıların – varsa gebelerin – periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Aile bireylerine sağlık, ev hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim yapar. Evde hastalanan varsa onları tedavi eder veya gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye gönderilir. Bu biçim örgütlenmenin az gelişmiş ülkeler için daha gerçekçi bir modeli sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde öngörülen sağlık ocaklarındaki ekip hizmetleridir." der.
Etkili birinci basamak hizmetinin aile hekimliğiyle gerçekleştirilebileceğini ve bunun bir uzmanlık eğitimi gerektirdiğini anlatmak bugüne kadar aile hekimlerinin önemli uğraşlarından biri olmuştur. Bu konuda, bütün sağlık sektörünün bir ortak görüşe ulaştığını görmekten sevinç duyuyoruz.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın