Haluk Özbay & Emine Öztürk – Gençlik

1 Ocak 2018
Haluk Özbay & Emine Öztürk - Gençlik Gençlik
Haluk Özbay & Emine Öztürk
İletişim Yayınları
89

Gençlerle ilgili yayınları üç ana gruba ayırabiliriz. Birinci grup aktüalite dergileri, gazeteler, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıdır. Bu gruptaki yayınlar ciddi bir bilgilendirmeden çok haber verme kaygısı taşırlar. Haber niteliği taşıyan durumlar uç durumlar olduğu için (örneğin gençliğin madde kullanımı ya da çeteler arası durumlar), bu yayınların uyarıcı olsalar bile gençlerin çoğunluğunu oluşturan grubu yanlış tanıtma riskleri vardır. Bu yayınlar çok sayıda genç, anne baba ve eğitimciye ulaşmaktadır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın