Harry Magdoff – Sömürgesiz Emperyalizm

15 Ağustos 2017
Harry Magdoff - Sömürgesiz Emperyalizm Sömürgesiz Emperyalizm
Harry Magdoff
Devin Yayınları
232
11 Kasım 2000'de baba Bush döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve başkanın özel yardımcısı olan Robert Haass, Atlanta'da "Emperyal Amerika" başlıklı bir makalenin sunuşunu yaptı. "Birleşik Devletler'in küresel üstünlük hedefinde başarılı olması için" diyordu, Amerikalıların kendi rollerini "geleneksel ulus-devletten emperyal güce doğru (kayacak biçimde ç.n.) yeniden kavramları" gerekecekti. Haass, Amerika'nın rolünün tarif ederken, "emperyalist" terimini hasır altı ederek "emperyal" terimini tercih etti, çünkü bu birinci terim, "gelende ticari amaçlar uğruna sömürüyü" ve "teritoryal denetimi" çağrıştırıyordu.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın