İbrahim Tellioğlu – Doğu Karadenizde Türkler

11 Nisan 2017
İbrahim Tellioğlu - Doğu Karadenizde Türkler Doğu Karadenizde Türkler
İbrahim Tellioğlu
Serander Yayınları
232
Doğu Karadeniz Bölgesi tarih öncesi dönemlerden itibaren iskana açılmış bir sahadır.Bu dönemden Osmanlı hakimiyetine kadar yöreye yerleşen topluluklar içinde Türkler en önemlilerinden biridir.Osmanlı Devleti, Doğu Karadeniz Bölgesine Kimmer-İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskanı ile son bulan Türk yerleşmesi neticesinde hakim olduğundan, büyük ölçüde Türk yurdu haline gelmiş bir coğrafyayı ele geçirmişti.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın