İhsan Turgut – Yeni Felsefe

Yeni Felsefe: Bu Günün Ve Geleceğin Felsefesi Kitap Kapağı Yeni Felsefe: Bu Günün Ve Geleceğin Felsefesi
İhsan Turgut
140

Geleneksel felsefenin bittiği söylenmektedir. Oysa felsefe şu ya da bu kurguda sürecektir. Ancak metafizik ve ontolojinin bittiği söylenebilir. Bilgi kuramı, yani epistemoloji yeni felsefenin en önemli kavramıdır. Küreselleşen ve hergün biraz daha karmaşık hale gelen evrenimizde bireyin kendisini ve çıkarlarını koruması için, geniş anlamda derin bir bilgi kuramına ihtiyacı vardır. Çünkü çağımız aynı zamanda bir bilgi çağıdır. Çağdaş bir bilgi kuramı nasıl olur? Tartışmaya çalıştım. Geleneksel felsefenin de ayrı bir değerlendirmesini yapmaya çalıştım.
Türkiye gibi bir ülkede yeni bir felsefe oluşturmak oldukça zordur. Hiçbir kurumun geleneği oluşmamış, bir felsefe dili bile gelişmemiştir. Bu zorluklara karşı bu kitapta bazı yeni şeyler söylemeye gayret ettim. Felsefenin şüphe, eleştiri , analiz ve yorumdan ibaret olan işlevini geniş bir şekilde vurguladım. Yeni felsefenin bu işlevlerini, özellikle sosyal bilimlerde çok önemli olduğunu belirttim. Geleceğin felsefesi, bilgi kuramının yanında yan dallara ağırlık verecektir. Yani, ahlak felsefesi, dil, din felsefesi, eğitim, iktisat,hukuk, tıp ve bilim felsefesi gibi alanlarda önemini arttıracaktır. Her alandaki dogmaları ve kalıpları çözmeye çalışacaktır. Bunun için kavram çözümlemesine, analize, yoruma çok önem verilecektir. Yeni felsefe, halkın felsefesi olacaktır. İnsanlar gelişmiş bir kafaya sahip olmak için varlığını sürdürecek ve geliştirecektir. Yalnız başına felsefe olmayacak, bir şeyin felsefesi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir