Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe

3 Nisan 2017
Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Jacques Texier - Gramsci ve Felsefe Gramsci ve Felsefe
Jacques Texier
Birey Toplum Yayınları
160

Gramsciyi ön plana çıkaran ise onun hegemonya, tarihsel blok ve praksis felsefesi?ne dair görüşleridir. Gramsci yaklaşımı ile modern kapitalist toplumların ekonomik, siyasal, kültürel ve ideolojik bir çözümlemesini yapmıştır.

Bu çözümlemede bütünsellik içerisinde ele aldığı yaklaşımı ile toplumsal yaşamı sadece belli bir alana (sadece ekonomik sadece siyasal) indirgeyen dışsallaştırmaları eleştirmiştir (Gramsci, 1989: 139; Texier, 1982: 45). Gramscinin siyasal alandaki teorik yaklaşımının amacı, devrimci sürecin gerçekleşmesi için gerekli olan koşulların nasıl temin edileceğidir. Bunun için Gramsci, Marxın toplumsal yapının alt yapı ve üst yapı olarak ikiye ayıran yaklaşımından yola çıkarak kuramını geliştirirken eleştirilerde bulunur.

Gramsciye göre altyapı ve üst yapı birbirinden ayrı düşünülemez. Bunlar bir bütünün iki parçasıdır. Ona göre Marksizmin dogmatik kısmına göre alt yapı her zaman üst yapının belirleyicisidir.

Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

0 Yorum

Bir Cevap Yazın