Jean-Paul Haton & Marie-Christine Haton – Yapay Zeka

1 Ocak 2018
Jean-Paul Haton & Marie-Christine Haton - Yapay Zeka Yapay Zeka
Jean-Paul Haton & Marie-Christine Haton
İletişim Yayınları
125

Zaten oldukça tartışmalı olan Yapay Zeka (YZ) terimi birçok karışıklığa ve yanlış yorumlara yol açmaktadır. Zeka kavramının kendisinin karmaşık ve göreceli olması nedeniyle YZ'nin bilimsel yönteminin ne olduğunu tanımlamak kolay değildir.
YZ birbirini bütünleyen iki bakış açısına göre ele alınabilir:

-Biri, bilgisayarın bir model veya teoriyi test etmek için oluşturum aracı olarak kullanıldığı, zekanın çalışma biçimlerinin incelenmesini kapsar; bu bakış açısı tanımaya dair bir tür yöntem ortaya koyar;

- Daha pragmatik olan diğeri, bilgisayarı, genellikle insan zekasına özgü kapasitelerle donatmak üzere sarfedilen çabalarla ilgilidir; bilgilerin edinilmesi, algılama (görme, işitme), düşünme, karar verme vs. Daha sıkça karşılaşılan, bu ikinci bakış açısıdır. Bu bakış bir bilgisayar programı aracılığı ile zekice tutumları yarıştırmaktan oluşur, bununla birlikte insanın söz konusu işleyişinin aynısını yansıtmaz.

İnsana özgü mekanizmalar hakkında daha iyi bir bilgi, enformatik sistemlerin performanslarını arttırmaya elverdiği ölçüde söz konusu iki yaklaşım oldukça birbirini tamamlayıcı özelliktedir. YZ, tekniklerini kullandığı enformatiğin ileri bir dalı olarak ortaya çıkar; buna karşılık enformatik yavaş yavaş YZ'nin bilgilerini kendine mal eder. Bu, YZ'nin çok disiplinli olma özelliğinden bir şey götürmez; YZ bu kitabın tümünde de görüleceği gibi birçok bilim ve tekniğin kesişme noktasıdır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın