Martin Heidegger – Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü

27 Şubat 2018
Martin Heidegger - Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü
Martin Heidegger
Asa Kitabevi
103

Martin Heidegger, bu kitapta iki yazısı ile karşımıza çıkıyor: Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı. Başka birçok şeyin yanı sıra, bu iki yazı, özünde, Batı metafiziğinin tarihini, bununla ilintisinde, Batı'nın tarihini Varlık bakımından aydınlatma girişimidir.
Nietzsche ile Batı metafiziği, yeni bir döneme girdi. O, varolanın Varlığını güç istemi, hakikati ise adalet olarak anladı. Heidegger'in kelimelerinde bu durum yansımasını şöyle bulur: "Varlığın başına hiç gelmemektedir." Güç isteminin kendini koruma arttırma perspektifinde koyduğu değerlerle Varlık, Hiç olmaktadır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın