Muharrem Ergin – Dede Korkut Kitabı

4 Temmuz 2017
Muharrem Ergin - Dede Korkut Kitabı Dede Korkut Kitabı
Muharrem Ergin
Türk Dil Kurumu Yayınları
762

Dede Korkut Kitabı giriş, metin, faksimile, indeks ve gramer bölümlerini içine almaktadır. "Giriş" bölümünde Dede Korkut Kitabı'nı aydınlatacak başlıca konular ele alınmış ve eserle ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. "Metin"ortaya konurken, Dresden nüshası esas alınmış, Vatikan nüshası da yardımcı nüsha olarak kullanılmıştır. Kitabın "Faksimile" bölümünde, eserin her iki nüshasının faksimilesi yer almaktadır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın