Alevilik, Ortak Acılardan Bir Kimlik
Roman / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Alevilik, Ortak Acılardan Bir Kimlik Yazar: Derin Düşünce Fikir Platformu Yayıncı: Derin Düşünce Fikir Platformu İnanç olarak tek bir Alevilikten bahsetmek zor, kendisini “Alevi” olarak adlandıran cemaatler arasında çok farklı hatta çatışan inançlar var. Dinen bir araya gelmesine imkân olmayan Aleviler ızdıraplarda, geçmişin acılarında buluşuyorlar. Dersim, Madımak… Bu isimler anıldığında kırmızı bir düğmeye basılmış gibi ...

İsmail Beşikçi – Kürtlerin Mecburi İskanı
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Kürtlerin Mecburi İskanı Yazar: İsmail Beşikçi Yayıncı: İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 200 Kürdler için, “Mecburi İskân” kavramı son derece önemlidir ve sıradan değildir. 19. yüzyılda Kürd beylikleri, 20. yüzyılda daha çok ağalar, şeyhler, aşiret reisleri sürgüne gönderildi, “Mecburi İskân”a tabii tutuldu. Direniş gösterip gitmeyenler, katliamlara uğratıldı... Zira devletin, jenosit politikasının önemli bir a...

İsmail Beşikçi – Devletlerarası Sömürge Kürdistan
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Devletlerarası Sömürge Kürdistan Yazar: İsmail Beşikçi Yayıncı: İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 264 Kürdistanın ve Kürd ulusunun siyasal statüsü sorunu, Yakın Doğu’nun en önemli sorunudur. Kürdistan’ın, Kürt ulusunun; beş parçaya bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması, sürekli kendini üreten derinleştiren bir olgudur. yüzyıl boyunca dayanışma ve ittifak dâhilinde, dünyada anti-Kürd uluslararası nizam oluşturu...

İsmail Beşikçi – Bilim- Resmi İdeoloji Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Bilim- Resmi İdeoloji Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu Yazar: İsmail Beşikçi Yayıncı: İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 272 Bilimsel yöntem; tarih bilincini olgulardan hareket ederek somut gerçeği esas alır ve tahlil eder. Resmi ideoloji tarihi ve olguları tahrif eder, bilim yöntemi ile olguları tartışanlara cezai yaptırımlar uygular. Bilimsel düşünce, yaşananları bilimin kavramlarıyla ortaya çıkarmayı esas alır....

Stefanos Yerasimos – Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1: Bizans'tan Tanzimat'a Kitap Serisi: Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Serisi Yazar: Stefanos Yerasimos Yayıncı: Belge Yayınları Sayfa Sayısı: 542 Stefanos Yerasimos İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğretimini burada tamamlayan yazar halen Paris Üniversitesi'nde ders verdi. 1994-99 yılları arasında İstanbul'daki Fransız-Anadolu Araştırmaları Enstitüsü başkanlığında bulundu. O...

Max Weber – Sosyoloji Yazıları
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Sosyoloji Yazıları Yazar: Max Weber Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 547 Max Weber, Şerif Mardin’in deyişiyle “Günümüzün sosyoloji biliminin önderleri arasında zirvedeki yeri dolayısıyla üzerinde sık sık durulan simalardan biri”. Sosyoloji Yazıları, Max Weber’in bilim, siyaset, iktidar, din gibi kavramlar-kurumlar üzerine, sosyolojinin temel ilkelerinin gelişmesine katkıda bulunan makalelerinden bir seçme, “Weber ...

Sevan Nişanyan – Sözlerin Soyağacı
Sözlük / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü Yazar: Sevan Nişanyan Yayıncı: Everest Yayınları Sözlerin Soyağacı, çağdaş Türkçenin etimolojisi konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışmadır. Günümüz Türkçesinde kullanılan 13.000'den fazla kelimenin kökeni titizlikle araştırılmış ve tutarlı bir leksikolojik anlayışla okura sunulmuştur. Her kelimenin Türkçe metinlerde kayda geçtiği en erken tar...

Erich Fromm – Özgürlükte Kaçış
Psikoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Özgürlükte Kaçış Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Payel Yayınevi Sayfa Sayısı: 234 Çağdaş insan için özgürlüğün anlamı nedir? İnsan neden kendi özgürlüğünü diktatörlerin eline bırakmakta ve bir robot gibi yaşamaya razı olmaktadır? Özgürlüğüne sahip çıkamayan insan, biyolojik olarak bir canlı olmasına karşın, ruhsal açıdan bir robot gibidir. Zihinsel ve coşkusal yetenekleri körelmiştir, canlı değildir artık. Yeni ve kalıcı hiçbi...

Sevan Nişanyan – Hayali Coğrafyalar
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Değiştirilen Yeradları Yazar: Sevan Nişanyan Sevan Nişanyan tarafından kaleme alınan raporda Cumhuriyet tarihi boyunca, farklı dönemlerde Türkiye hükümetlerinin yer isimlerini değiştirirken izlemiş olduğu siyaset ve bu siyasetin dayandığı ideolojik arka plan yer almaktadır. Ayrıca, uygulanan politikalar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ve hükümetlerin yer isim...

Erich Fromm – Kendini Savunan İnsan
Felsefe / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Kendini Savunan İnsan: İnsancı Ahlak Felsefesi Üzerine Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Say Yayınları Sayfa Sayısı: 239 Yüzyılımızın ünlü düşünürü Erich Fromm, bu yapıtında insanın yaşamdaki temel ödevinin "kendi kendisini oluşturmak", yani gizil güç olarak ne ise o hale gelmek olduğunu savunuyor. Fromm'a göre, insanı anlamak, onu sanki kendimiz bir Tanrı ya da ondan çok üstün bir yeri olan bir yargıçmışız gibi suçlamamak anlam...

Erich Fromm – Umut Devrimi
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Umut Devrimi Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Payel Yayınevi Sayfa Sayısı: 171 Bu kitap, yazarın, Amerika'nın 1968 yılında içinde bulunduğu duruma tepkisini dile getirmektedir. Kitaptaki görüşler, bir yol ayrımında bulunduğumuz kanısından doğmuştur. Yollardan biri termonükleer savaşla yok edilmemişsek eğer insanı, çaresiz bir dişlisi haline getiren tümüyle makineleşmiş bir topluma ulaşmakta, diğeriyse, insanlığın ve umudun yeni...

Erich Fromm – İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 2
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 2 Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Payel Yayınevi Sayfa Sayısı: 319 İnsandaki yıkıcılığı, şiddeti, acımasızlığı, avcı ve yiyecek toplayıcı küçük toplulukları oluşturarak yaşayan tarihöncesi insandan, günümüzün "uygar" insanına dek çok geniş bir süreç içinde ele alan Fromm, kitabının bu ikinci ve son cildinde tarihe kanlı yıkıcılıklarıyla geçmiş bazı yöneticilerin kişilik çözümlemelerini yapmaktad...

Erich Fromm – İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 1
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 1 Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Payel Yayınevi Sayfa Sayısı: 335 Yüzyılımızın önde gelen sorunlarından biri giderek artan şiddet, yıkıcılık ve saldırganlık olaylarıdır. Gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir bölgesinde böylesine bir olay olmasın. Nedir bu yıkıcılık ve şiddet olaylarının nedeni? İnsanoğlu aslında acımasız, şiddete yatkın bir canlı mıdır, yoksa toplumsal koşulların itelemesiyle m...

Cemal Şener – Türkiye’de Yaşayan Etnik ve Dinsel Gruplar
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Yaşayan Etnik ve Dinsel Gruplar Yazar: Cemal Şener Yayıncı: Etik Yayınları Sayfa Sayısı: 310 Cemal Şener Türkiye'de, " Yaşayan Etnik ve Dinsel Gruplar" adlı kitabında uluslaşmanın gökten zembille inmediğini belirterek, İtalya'nın uluslaşma sürecinde 320'yi, İspanya'nın 400'ü, Almanya'nın 500'ü, Fransa'nın 600'ü aşkın sosyolojik farklılığın birleşmesi ile oluştuğunu söylüyor. Anadolu'nun onbinlerce yıllık ya...

Cemal Şener – Alevilik Olayı
Sosyoloji / 7 Nisan 2017

Kitap Adı: Alevilik Olayı Yazar: Cemal Şener Yayıncı: Etik Yayınları Sayfa Sayısı: 200 Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar isen, kendinde ara Mekke'de Kudüs'te Hac'da değildir. -Hacı Bektaş Veli-