Alan Woods – Aklın İsyanı
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Aklın İsyanı Yazar: Alan Woods Tür: Felsefe Yayıncı: Tarih Bilinci Yayınevi Sayfa Sayısı: 444 21. yüzyıla girdiğimiz şu sıralarda, bilim ve felsefe bir yol ayrımına gelmiş görünüyor. Bilim ve teknolojinin 20. yüzyılda kaydettiği eşsiz başarılar bir yandan gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunların çözümü için muazzam bir potansiyel sunarken diğer yandan da onun toptan imhası için bir tehdit oluşturuyor. İnsanlı...

J. Krishnamurti – Yeni Bir Yaşam
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Yeni Bir Yaşam Yazar: J. Krishnamurti Tür: Felsefe Yayıncı: Omega Yayınevi Sayfa Sayısı: 240 13 yaşındayken "dünya öğretmeni" seçilen Krishnamurti, hayatını dünyayı dolaşarak, insanlarla, yaşama ve dünyaya dair konuşarak geçirdi. Kendisine mesihlik yakıştırılmış olmasına rağmen bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Onun için, karşılaştığı herkes başlı başına bir "birey"di. Bu nedenle öğretmekten çok paylaşmayı ilke edindi. Yine ...

Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Gramsci ve Felsefe Yazar: Jacques Texier Yayıncı: Birey Toplum Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Gramsciyi ön plana çıkaran ise onun hegemonya, tarihsel blok ve praksis felsefesi?ne dair görüşleridir. Gramsci yaklaşımı ile modern kapitalist toplumların ekonomik, siyasal, kültürel ve ideolojik bir çözümlemesini yapmıştır. Bu çözümlemede bütünsellik içerisinde ele aldığı yaklaşımı ile toplumsal yaşamı sadece belli bir alana (sadec...

Konfüçyüs – Konuşmalar
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Konuşmalar Yazar: Konfüçyüs Yayıncı: Alter Yayıncılık Sayfa Sayısı: 127 Yaklaşık iki bin yıl boyunca Konfüsyüs’çülük, Çin idaresinde teoride kaldığı,, yani üstadın düstur ve düşüncelerine dayandığı sürece üstün konumdaydı. Bununla birlikte Konfüsyüs’çülük asla bir devler dini, özel bir inanç haline gelememiş; bu konuda yapılan teşebbüsler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat Konfüçyüs’ün Orta Yol Doktrini’nin, Yeni Çin’in ...

Ludwig Feuerbach – Geleceğin Felsefesinin İlkeleri
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Geleceğin Felsefesinin İlkeleri Yazar: Ludwig Feuerbach Yayıncı: Alter Yayıncılık Sayfa Sayısı: 142 Ludwig Andreas Feuerbach, (1804-1872) Alman filozof ve ahlakçı. MAteryalist Felsefenin ideologlarından Marx üzerindeki etkisi ve hümanist ilahiyat görüşleri ile tanınmıştır. 19.yüzyıl Alman metaryalizminin ilk düşünürü olan Feuerbach`ın temel eseri Hıristiyanlığın Özü`dür. Felsefesi ya da karşı felsefesi, bir hümanizm ve doğ...

Ahmet Cevizci – Metafiziğe Giriş
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Metafiziğe Giriş Yazar: Ahmet Cevizci Yayıncı: Say Yayınları Sayfa Sayısı: 400 Ahmet Cevizci'nin farklı kaynaklardan derleyerek oluşturduğu bu eser, felsefenin en temel disiplini olsa da nedense çok fazla anlaşılamayan metafiziğin doğasını, kapsamını, tanımlamalarını, öne sürdüğü problemleri ve yöntemlerini derinlemesine inceleyen bir kaynak. "Metafizik nedir?" sorusuna kapsamlı cevaplar sunan ilk bölümün ardından, ikinci ...

Jean Paul Sartre – Varoluşçuluk
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Varoluşçuluk Yazar: Jean Paul Sartre Yayıncı: Say Yayınları Sayfa Sayısı: 128 Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli karşılıklar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil'e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier'ye göre umutsuzluk, Hamelin'e göre bunaltı, Banfi'ye göre kötümserlik, Wahl'e göre başkaldırış, Marcel'e göre özgürlük, Lukacs'a göre idealizm, Benda'ya göre usdışılık, Foulqué'ye göre saçmalık felsefesidir. Bir d...

William Irwin – Matrix ve Felsefe
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Matrix ve Felsefe Yazar: William Irwin Yayıncı: Güncel Yayınevi Sayfa Sayısı: 312 Sizin de kafanız Keanu Revees gibi Matrix'ten sonra karıştıysa bu kitap kesinlikle sizin için yazılmış. Eğer film kafanızı karıştırmadıysa, hemen bir doktora görünün. Matrix'i henüz seyretmediyseniz, o zaman bu kitabı mutlaka okumalısınız. Böylece bu filmin insanlar için neden o kadar önemli olduğunu bulursunuz. Seçim sizin, hayatınızın sonun...

Bertolt Brecht – Me-ti Tarihte Diyalektik
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Me-ti Tarihte Diyalektik Yazar: Bertolt Brecht Yayıncı: Günebakan Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Me-ti, şimdiye değin yazılmış en özgün felsefe eserlerinden biri desek, pek de mübalağa etmiş sayılmayız herhalde. Ozan Kin-yeh'in (Bertolt Brecht) de kimi zaman bizzat katıldığı konuşmalardan ya da hikayelerden oluşan bu kitapta Brecht, yaşama, yaşamaya dair fikirlerini milattan önce yaşamış ve ezilenden yana taraf tutmuş filozof...

Cicero – Dostluk ve Yaşlılık
Roman / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Dostluk ve Yaşlılık Yazar: Cicero Yayıncı: Arya Yayınevi Sayfa Sayısı: 140 Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106 - M.Ö. 43), Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar. Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi'ye bağlı Philon'dan almış olan Cicero'nun önemi, Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara aktarmasından kaynaklanır. Bilgi kuramı açısından, kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların yolunu izlem...

Georges Cogniot – İlk Çağ Materyalizmi
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: İlk Çağ Materyalizmi Yazar: Georges Cogniot Yayıncı: Anadolu Yayınları Yazar bu eseri, Paris Üniversitesinde 1962-63 öğrenim yılında verdiği İlk ve Orta çağ düşünce tarihi derslerinin bazı kısımlarının bir derlenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Eser antik çağdaki materyalist eğilimlerinin yapısını incelemek ve ortaya koymak, böylece aktüel bir önemi de olan materyalist öğretinin felsefe tarihinin bir kesimindeki geçmişini açı...

Jameson Lyotard Habermas – Postmodernizm
Felsefe / 3 Nisan 2017

Kitap Adı: Postmodernizm Yazar: Jameson Lyotard Habermas Yayıncı: Kıyı Yayınları Bu derleme, modernliğin öncesi, sonrası, kendisi, öteki vs. üzerine, giderek dalbudak salan bir tartışmanın temel atlama taşlarını sun­mayı amaçlıyor olsa da; doyurucu, net sonuçlar koymuyor ortaya. Bunun nedeni de kuşkusuz, kapsamının dar tutulmasından çok, okuru kesin bir noktaya vardırmak yerine yeni sorular için bir boş-luk açmayı yeğlemesidir. Eksik...

Henri Bergson – Gülme
Felsefe / 1 Nisan 2017

Kitap Adı: Gülme Kitap Serisi: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Yazar: Henri Bergson Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 152 Henri Bergson (1859-1941): Sezgicilik ekolünün Batı felsefesindeki temsilcisidir. Yaşamında büyük üne kavuştu, 1927 yılında Nobel Ödülü'nü aldı. Eserlerine olan ilgi ikinci Dünya Savaşı sonrasında azalmış olsa da geç 19.yüzyıl ve erken 20.yüzyıl felsefesindeki önemli konumunu muhafaza etmektedir....

Alexandre Dumas – Üç Silahşor
Roman / 1 Nisan 2017

Kitap Adı: Üç Silahşor Kitap Serisi: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Yazar: Alexandre Dumas Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 755 Alexandre Dumas (pere) (1802-1870): On dokuzuncu yüzyılda bütün Avrupa'yı saran siyasal ve sosyal çalkantılar içinde yaşamasına rağmen, daha çok 16. ve 17. yüzyılın tarihsel olaylarını konu alan üç yüzden fazla roman yazdı. Döneminin sevilen ve çok okunan romantik yazarları arasında yer a...

Johann Peter Eckermann – Yaşamının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar
Deneme / 1 Nisan 2017

Kitap Adı: Yaşamının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar Kitap Serisi: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Yazar: Johann Peter Eckermann Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 800 Johann Peter Eckermann (1792-1854) : Goethe'nin kırk cildi bulan toplu yapıtlarının yayımlanmasında ona asistanlık yapan Eckermann, ilk Goethe filologu sayılmaktadır. Goethe'nin ölümünden sonra Eckermann'ın 1842 yılına kadar sürdürdüğü çalışmalar ...