Herbert Marcuse – Tek Boyutlu İnsan
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Tek Boyutlu İnsan: İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler Yazar: Herbert Marcuse Yayıncı: İdea Yayınevi Sayfa Sayısı: 199 "İnsan soyunu silip süpürebilecek bir atomik yıkım gözdağı bu tehlikeyi sürdüren güçlerin kendilerini korumaya da hizmet etmez mi? Böyle bir yıkımı önleme çabaları onun çağdaş işleyim toplumundaki gizil nedenlerinin araştırılmasının üzerine gölge düşürür. Bu nedenler kamu tarafından tan...

Erich Fromm – Sahip Olmak Ya Da Olmamak
Psikoloji / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Sahip Olmak Ya Da Olmamak: İki Varoluş Biçimi Üzerine Bir İnceleme Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Say Yayınları Sayfa Sayısı: 256 Eğer insan yalnızca "sahip olduğu" şeylerden ibaretse, onları yitirdiğinde, kendini de yitirecek, kim olduğunu bilemeyecektir. Böylece yaşamı yanlış kurmanın sonucunda ortaya yenilmiş, moralsiz, yıkık ve acınacak bir insan çıkar. "Olmak" kavramında ise sahip olunan şeylerin kaybedileceğinden doğan ...

Karl Marx – Yahudi Sorunu
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Yahudi Sorunu Yazar: Karl Marx Yayıncı: Sol Yayınları Sayfa Sayısı: 49 Bruno Bauer'in Die Judenfrage'sine ve "Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christien, frei zu werden"ine karşı bir polemik yazısı olan Yahudi Sorunu, Marx'ın Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisne Katkı - Giriş gibi 1843'te yazılıp 1844'te Deutsche-Französische Jahrbücher'de yayınlanan gençlik dönemi ürünlerindendir. Dinden özgürleşmenin, yalnızca yah...

Max Weber – Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Yazar: Max Weber Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 358 Toplum bilimin en ünlü, bir o kadar da tartışmalı yapıtı olan Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu tam metin olarak ilk kez yayımlanıyor. Bu eksiksiz çeviriye, ayrıca, Weber’in, döneminde kendisini eleştirenlere karşı yaptığı antikritikler de eklenmiştir. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Weber’in, kapitalizmin neden ...

Georg Wilhelm F. Hegel – Tarih Felsefesi
Felsefe / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Tarih Felsefesi Yazar: Georg Wilhelm F. Hegel Yayıncı: İdea Yayınevi Sayfa Sayısı: 392 Hegel'in Tarih Felsefesi onun ansiklopedik dizgesinin bir kıpısı, daha tam olarak, Nesnel Tin dizgesinin doruğu ve Saltık Tin alanına geçiş basamağıdır. Tarih Felsefesi SOYUT HAK, AHLAK ve ETİK kavramlarının gelişimi temelinde insanın ideal, ussal, gerçek etik yaşamının oluş sürecini sunar. Hegel'in Tarih Felsefesi tarihi ereksel olarak ...

Georg Wilhelm F. Hegel – Hukuk Felsefesinin Prensipleri
Felsefe / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Hukuk Felsefesinin Prensipleri Yazar: Georg Wilhelm F. Hegel Yayıncı: Sümer Yayıncılık Sayfa Sayısı: 324 "Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir. Hegel, hukuk konusundaki düşüncesinin ilk sistematik şekli olan jena Hukuk Felsefesi'nde, tabii hukuku,sosyal kurumla...

Martin Heidegger – Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü
Felsefe / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü Yazar: Martin Heidegger Yayıncı: Asa Kitabevi Sayfa Sayısı: 103 Martin Heidegger, bu kitapta iki yazısı ile karşımıza çıkıyor: Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı. Başka birçok şeyin yanı sıra, bu iki yazı, özünde, Batı metafiziğinin tarihini, bununla ilintisinde, Batı'nın tarihini Varlık bakımından aydınlatma girişimidir. Nietzsche ile Batı metafiziği, yeni bir döneme g...

W. K. C. Guthrie – İlkçağ Felsefesi Tarihi
Felsefe / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: İlkçağ Felsefesi Tarihi Yazar: W. K. C. Guthrie Yayıncı: Gündoğan Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Felsefe tarihini, bu ilk ve en yaratıcı dönemi sistematik ve sınıflayıcı bir biçimde ele alan kitap, sırasıyla Sokrates-öncesi Doğa felsefesini (Milet Okulu, Pythagorasçılar, Elea Okulu, Herakleitos ve Plüralistleri) Sokrates ve Sofistlerin insan üzerine felsefesini, Platon ve Aristoteles'in geniş kapsamlı sistemlerini ve nihayet ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Şık Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 112 Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi romanının kaynağı olan Şık'ta, bizlere Tanzimat romanının gözde tiplerinden bir örnek sunuyor. Hem acınacak hem de gülünecek bir tip bu.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ölüler Yaşıyor Mu?
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Ölüler Yaşıyor Mu? Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Everest Yayınları Sayfa Sayısı: 375 Hüseyin Rahmi Gürpınar, çağının gündeş fikir akımlarına en açık isimlerden biriydi. Benimsesin, benimsemesin, her türlü fikrin tartışılması gerektiğini düşünerek romanlarında mümkün olduğunca tarafsız zeminler yarattı. Türkiye'de 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başının fikir atlası çıkarılmak istense, Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlar...

Milton Friedman – Kapitalizm ve Özgürlük
Siyasi / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Kapitalizm ve Özgürlük Yazar: Milton Friedman Yayıncı: Eski Kitaplar Sayfa Sayısı: 301 “Milton Friedman, dikkat çekici analitik yetenekleri ve teknik ustalığıyla diğerlerinden ayrılan, ABD’nin olağanüstü iktisatçılarından biri. Her zaman aydınlatıcı, özgür, cesur, zeki ve en önemlisi de ufuk açıcı.” Henry Hazlitt, Newsweek “Kendi meslektaşlarının düşünüş şeklini büyük ölçüde değiştirebilen bir profesör çok nadirdir. Dünyan...

W. W. Rostow – İktisadi Gelişmelerin Merhaleleri
Ekonomi / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Gelişmelerin Merhaleleri Yazar: W. W. Rostow Yayıncı: Ötüken Neşriyat Sayfa Sayısı: 223 Bu Kitap, bir iktisat tarihçisinin modern tarihin seyri hakkında yaptığı bir genellemeyi göstermektedir. Burada tarihin seyri, birbirini takip eden gelişme merhaleleri halinde ele alınmıştır. Her milli ekonominin tarihi seyrini bu şekilde gelişme merhaleleri halinde tasvir ve izah etmenin mümkün ve faydalı olacağı kanaatına var...

Şevket Pamuk – Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları
Tarih / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Yazar: Şevket Pamuk Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 211 Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi alanının en önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk'un 1992-2006 yılları arasında kaleme aldığı makalelerden, tematik bir bütünlük içinde derlenmiş bu kitap, bazı önemli soruların cevaplarını arıyor: Osmanlı devletinin iktisat politikalarına sanıldığı gibi katı bir müdahalecilik mi...

Mürvet Sarıyıldız – İki Cami Arasında Aşk
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: İki Cami Arasında Aşk: Mihrimah ile Sinan Yazar: Mürvet Sarıyıldız Yayıncı: Sayfa 6 Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Bazen sınırları aşk belirler...Sinan, düşüncelere daldı, eskilere gitti, gecelere şerh düştü gözyaşlarından. Sabah gün doğmadan uyandı, doğan günden once zamana koşmak istedi. Haykırmak istedi sevgilisine zamanın ne kadar yakıcı olduğunu. İçinde ne varsa her şeyi yakıp kül ettiğini. Ne zaman dinledi onu ne de hay...