Erik Hornung – Mısır Tarihi
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Mısır Tarihi Yazar: Erik Hornung Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 203 Mısır uygarlığı Batı insanının her zaman ilgisini çekmiş, gizemin ve yüceliğin simgesi olan, imkansızlıkların ve bin yıllarca etkisini yitirmeyen geleneklerin somutlaştığı "Şarka özgü" bir dünya olarak algılanmıştır. Ünlü mısırbilimci Erik Hornung tarih öncesi dönemden Roma İmparatorluğuna uzanan Mısır tarihinde bizi kısa bir gezintiye çıkarıyor. ...

Erik Hornung – Kadim Mısır Ötedunya Kitapları
Bilim / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Kadim Mısır Ötedunya Kitapları Yazar: Erik Hornung Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 239 Kadim Mısır Ötedünya Kitapları, ölülerini tanrılar nezdinde nurlandıracak büyülü sözlerle donatmanın yanı sıra ölümden sonraki hayatlarında onlara yol gösterecek rehberler yaratma arzusuyla dünyanın en eski ve en ilginç metinlerini yaratan bir uygarlığın Batılı anlamda Kutsal Kitaplar külliyatıdır. Milattan önce ikibinli yıllarda...

Dursun Yıldız – Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından Akdeniz-in Doğusu
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından Akdeniz-in Doğusu Yazar: Dursun Yıldız Yayıncı: Bizim Kitaplar Yayınevi Sayfa Sayısı: 292 Dünyada tespit edilmiş petrol rezervlerinin %65’ine, doğalgaz kaynaklarının ise% 41’ine sahip Ortadoğu coğrafyasının sıcak denizi olan Doğu Akdeniz,aynızamanda Büyük Ortadoğu projesinin de çekirdek bölgesi durumundadır. Tarihin her döneminde büyük güçler tarafından rekabet alanı o...

Charles Lindholm – İslami Ortadoğu
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: İslami Ortadoğu: Tarihsel Antropoloji Yazar: Charles Lindholm Yayıncı: İmge Kitabevi Bu kitap İslam'ın kökenlerine, doğasına ve evrimine ilişkin bir değerlendirme; aynı zamanda İslam'ın on dört yüzyıl önce köklendiği Ortadoğu ile, hâlâ içlerinde büyük bir güç olmaya devam ettiği Arap, İran ve Türk toplumlarının kültürlerine ilişkin bir araştırmadır. İslam ve içinde geliştiği kültürler birbirinden ayrılamaz niteliktedir ve ...

Cemil Sena Ongun – Buda ve Konfüçyüs
Felsefe / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Buda ve Konfüçyüs: Mısır, Fenike, Sümer, Akad, İran, Hint ve Çinde Filozofi Yazar: Cemil Sena Ongun Yayıncı: Tefeyyüz Kitabevi Eğitimci, yazar (D. 1894, Seydişehir / Konya - Ö. 15 Nisan 1981, İstanbul). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu) Felsefe Şubesi (1916) ve Sorbonne Üniversitesi (1927) Felsefe Bölümü mezunu. 1917’de ilk görev yeri olan Niğde Öğretmen Okuluna psikoloji ve pedagoji...

Borisoviç Lutskiy – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi: 16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Yazar: Borisoviç Lutskiy Yayıncı: Yordam Kitap Sayfa Sayısı: 368 Sovyet Arap tarihçileri okulunun kurucusu olarak kabul edilen, önde gelen Arap tarihi uzmanlarından Vladimir Borisoviç Lutskiy'nin (1906-1962) kaleme aldığı Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi, Arapların sistematik bir tarihinin yazılmasına yönelik ilk girişimlerden biridir. Lutskiy bağımsız bir tarih disipli...

Bertold Spuler – İran Moğolları- Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: İran Moğolları- Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri (1220-1350) Yazar: Bertold Spuler Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 579 siyasal tarih iran-moğol hakimiyeti altında veya yanında yaşıyan devletlerin tarihi hakında özet moğollarda din münasebetleri ilhanlar arasındaki dini münasebetler moğolların dinlerle münasebetleri hükümdarların siyasî hukuk bakımından vaziyetleri iran ile yan-memleketlerin idaresi vergil...

Bernard Lewis – Ortadoğu’da Irk ve Kölelik
Sosyoloji / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu'da Irk ve Kölelik Yazar: Bernard Lewis Yayıncı: Truva Yayınları Sayfa Sayısı: 299 "Dünden Bugüne Ortadoğu'daki çatışmanın arka planına yönelik eşsiz bir rehber." Bölgede, çok uzun yıllar önce başlayan; savaşçı kölelerden, saray hadımlarına ve odalıklara, oradan da toplu imha etmeye kadar uzanan kölelik mirasını aydınlatan Bernard Lewis, romantik Ortadoğu mitini ırksal ütopya olarak inceliyor. Yirmi dört adet,...

Bernard Lewis – Babil-den Dragomanlara
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Babil-den Dragomanlara Yazar: Bernard Lewis Yayıncı: Kapı Yayınları Sayfa Sayısı: 728 Bernard Lewis'ten Yine Çok Konuşulacak Ve Satacak Bir Araştırma. Bu kitaptaki makalelerin hepsi şu ya da bu biçimde tarihle ilgilidir. Makaleleri başlıca üç grupta topluyorum: Geçmiş tarih hakkındaki makaleler, bugünkü tarih hakkındaki makaleler ve genel olarak tarih hakkındaki makaleler. Açıkçası birinci ve ikinci grubun örtüştüğü söylen...

Tarağay Bahadıroğlu – Timur-un Günlükleri
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Timur-un Günlükleri: Tüzükat-ı Timur Yazar: Tarağay Bahadıroğlu & Timur Muhammed & Sahibkıran Emir Timur Muhammed Yayıncı: İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Bu kitap Timur'un kendi ağzından saltanat mücâdelesini, orduyu ve devleti yönetme ilkelerini, toplum görüşünü, din anlayışını, felsefesini ve kişisel ideallerini anlatır. Bu eserin "Melfuzât" denen kısmında Timur, ilk saltanat kavgasından son Ankara Savaşı'na k...

Jean Paul Roux – Eski Türk Mitolojisi
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Eski Türk Mitolojisi Yazar: Jean Paul Roux Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 158 Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir bir biçimde ana hatlarıyla betimlemek için vakit henüz çok erken. Dinleri, tek tanrı ya da en azından diğer tanrılardan daha üstün olan bir gök tanrı inancına dayanmaktadır. Fakat ayrıca insanüstü güçlere de inanmakta, hayvanlara ilgi duymakta ve şüphesiz totemizme me...

Pertev Naili Boratav – Türk Mitolojisi
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Türk Mitolojisi: Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi Yazar: Pertev Naili Boratav Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 128 Türk Mitolojisi Türklerin İslam öncesi ve Türkiye dışındaki ülkelerde Türkçe konuşan halkların mitolojileri hakkında açıklayıcı bilgiler içermektedir. Bin yıl önce tek tanrılı bir din olan İslam’a katılan ve bu nedenle de pagan dönemindeki gelenekleriyle resmi olara...

Gyula Nemeth – Atilla ve Hunlar
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Atilla ve Hunlar Yazar: Gyula Nemeth Yayıncı: Kömen Yayınları Sayfa Sayısı: 266 -Attila ve Hunların Tarihi Kökenleri Lajos Ligeti -Asya Hunları Lajos Ligeti -Avrupa'da Hunlar Péter Váczy -Destanlardaki Attila Sándor Eckardt -Hunlar Hangi Dili Konuşurdu Gyula Németh -Hunlar ve Macarlar Gyula Németh

James L. Barton – Türkiye’de Gündoğumu
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Gündoğumu Yazar: James L. Barton Yayıncı: Yeditepe Yayınevi Sayfa Sayısı: 280 Bu eserde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikalı misyonerlerin tarihi birinci ağızdan, Amerikan Misyonerler Heyetinin Sekreteri tarafından kaleme alınmıştır. Eser, misyonerlerin Osmanlı'ya nasıl geldiklerini, nasıl çalıştıklarını, Mardin'den İzmir'e, Arapgir'den Tarsus'a, Halep'ten Kudüs'e kadar nasıl okullar, hastaneler açtıkların...

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu ve Son İnsan
Tarih / 16 Nisan 2017

Kitap Adı: Tarihin Sonu ve Son İnsan Yazar: Francis Fukuyama Yayıncı: Profil Yayıncılık Sayfa Sayısı: 525 İlk yayınlandığı 1992 yılından bu yana Tarihin Sonu ve Son İnsan birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Francis Fukuyama'nın siyaset, bilimsel ilerleme, etik kodlar ve savaş üzerine ortaya koyduğu sıra dışı analizleri Soğuk Savaş sonrası dünyayı anlamak için hâlâ birer rehber niteliğinde. Gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş...