Mikhail Bakhtin – Karnavaldan Romana
Edebiyat / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Karnavaldan Romana Yazar: Mikhail Bakhtin Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 368 Mikhail Bakhtin 1920'lerde başlayıp 1975'te ölümüne dek Sovyetler Birliği'nde sürdürdüğü çalışmalarla Avrupa ve ABD'nin 1980 sonrası entelektüel ortamına damgasını vurmuş bir insan bilimleri ve dil felsefecisi, kültür ve edebiyat kuramcısıdır. Bu konulardaki tartışmalara 60'larda egemen olan yapısalcı ve 70'lerde yaygınlık kazanan yapısa...

Jon Nuttall – Ahlak Üzerine Tartışmalar
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Ahlak Üzerine Tartışmalar: Etiğe Giriş Yazar: Jon Nuttall Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 234 Ahlaki yargılarımız, tıpkı arzularımız ve isteklerimiz gibi yaptıklarımızın (ya da yapmadıklarımızın) güdüleyicisi olabilir. Ahlaki yargılar aynı zamanda kendimizin, toplumumuzun, dünyamızın başına gelebilecek şeyler konusundaki tavrımızı da şekillendirir. Bunu bazen "iyi-kötü", "doğru-terorist" gibi doğrudan değer ifade ...

J. R. Oppenheimer – Bilim ve Sağduyu
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Bilim ve Sağduyu Yazar: J. R. Oppenheimer Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 108 ilim insanın yaşama koşullarını değiştirmiştir. Maddî koşulları değiştirmiş ve böylece çalışmamızı ve dinlenmemizi değiştirmiştir, fe r tlerin, insan topluluklarının gücünü ve bu gücün sınırlarını; bilgimizin özünü olduğu kadar ö ğ renmenin yollarını ve araçlarını, doğru ve yanlış diye yargılara vardığım ız koşulları ve biçimleri; değiştirm...

Michel Foucault – Bir Aile Cinayeti
Sosyoloji / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Bir Aile Cinayeti: XIX. Yüzyılda Bir Aile Cinayeti Yazar: Michel Foucault Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 336 Annemi, kız kardeşimi, erkek kardeşimi katleden ben, Pierre Riviére XIX. yüzyılda Normandiya'nın Calvados eyaletine bağlı küçük bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Pierre Riviere, çocukluğundan beri garip davranışlarıyla tanınmaktadır. İnsanlardan, bilhassa kadınlardan kaçmakta, karamsar ve dengesiz kişilik öze...

Halil İbrahim Bahar – Sosyoloji
Sosyoloji / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Sosyoloji Yazar: Halil İbrahim Bahar Yayıncı: Hayat Yayıncılık Sayfa Sayısı: 448 İnsan düşünen, anlamlı eylemler gerçekleştiren ve çevresiyle sosyal etkileşim içinde olan bir varlıktır. Birey, toplumsallaşma sürecinde içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve diğer insanların kendisi hakkındaki beklentilerini öğrenir. Toplumun değer yargıları, doğru-yanlış ve iyi-güzel gibi kavramlar da toplumsallaşma sürecinde öğrenilir. Bir...

Julien Offray De La Mettrie – İnsan Bir Makina
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: İnsan Bir Makina Yazar: Julien Offray De La Mettrie Yayıncı: Havss Yayınları Sayfa Sayısı: 124 La Mettrie’nin bu önemli felsefi eseri Fransıca’sından çevrilmiş ve İngilizcesi’yle karşılaştırılmıştır. İnsan, Bir Makina, 18. yüzyıl mekanik materyalizmi’nin bilinen en iyi ve en açık örneğidir. La Mettrie’nin Leyden’de, 1748 yılında basılan kitabı İnsan, Bir Makina; kilise ve din otoriteleri tarafından şiddetle reddedilmiş, es...

Michel Foucault – Toplumu Savunmak Gerekir
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Toplumu Savunmak Gerekir Yazar: Michel Foucault Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 319 Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor. Foucault'ya göre iktidar ve direniş ilişkilerinin mantığı hukukun değil savaşımın mantığıdır. Artık sorun, siyasetin, savaşın başka araçlarla sürdürülmes...

Michel Foucault – Kliniğin Doğuşu
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Kliniğin Doğuşu: Tıbbî Algının Arkeolojisi Yazar: Michel Foucault Yayıncı: Epos Yayınları Sayfa Sayısı: 256 "Tıp, daha insanlığın şafağında, her bir kibirli inançtan önce, her sistemden önce, kendi bütünlüğünde, insan bedenindeki ıstırapla, bu ıstırabı hafifleten şey arasındaki dolaysız ilişki sürecinin kendisiydi. Klinik ise, tıp tarihindeki bütün olguları ve tıbbî zamanı (vakalar bilgisinin birikimleri) birbirine bağlaya...

Michel Foucault – Doğruyu Söylemek
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Doğruyu Söylemek Yazar: Michel Foucault Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Hayatının büyük bir bölümünü Batı'da "özne" kavramının hangi söylemsel ve pratik süreçlerle kurulduğunu araştırmaya vakfetmiş olan Michel Foucault, bu amaçla eserlerinde delilik, suça eğilimlilik, hastalık gibi kategorilerin özne oluşumunda ne gibi tarihsel ve toplumsal roller oynadığını araştırmıştır. Düşünür, Cinselliğin Tarihi'ne yöneli...

J. F. Lyotard – Postmodern Durum
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Postmodern Durum Yazar: J. F. Lyotard Yayıncı: Bilgesu Yayıncılık Sayfa Sayısı: 128 J. F. Lyotard, yalnızca felsefe tarihinde değil, düşüncenin işbaşında olduğu her yerde bir dönüm noktasını işaret eden elinizdeki metninde modernizm ile esastan bir hesaplaşmaya giriyor ve "postmodern" denince el çabukluğuyla birtakım klişeleri öne sürmeyi alışkanlık haline getirmiş galatımeşhurların aksine bilgi felsefesi çerçevesinde düşü...

Necati Öner – Felsefe Yolunda Düşünceler
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Felsefe Yolunda Düşünceler Yazar: Necati Öner Yayıncı: Akçağ Yayınları Sayfa Sayısı: 510 Farklı bilgi türleri vardır. Bilim, din, sanat, teknik, felsefe gibi. Bunların içerisinde ne olduğu ve değeri üzerinde biri birine zıt hükümler verileni felsefedir. Felsefe bazan çok değersiz bulunur, tehlikeli görülür; bazan ona çok üstün değer atfedilir, kendinden çok şey beklenir. Toplumumuzda felsefeye verilen olumsuz not daha fazl...

Mehmet Rami Ayas – Türkiyede İlk Tarikat Zümreleşmeleri
Dini / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Türkiyede İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma Yazar: Mehmet Rami Ayas Yayıncı: İz Yayıncılık Sayfa Sayısı: 102 Temel dinî tecrübenin ifadelerinden biri olan sosyolojik tezahür, sırf dinî zümreler olarak ortaya çıkmakta; ümmetler içerisinde ortaya çıkan mezhep ve tarikatler de, din sosyolojisi açısından, gözlem ve araştırma konusu olmaktadır. Türkiye'de din sosyolojisi alanında yapılan...

Simone de Beauvoir – Yaşlılık 2: Son Çağı
Psikoloji / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Yaşlılık 2: Son Çağı Yazar: Simone de Beauvoir Yayıncı: Milliyet Yayınları Sayfa Sayısı: 463 Bazı toplumumuzda yaşlı insanlarla ilgilenen, ilgilenmesi gereken kurumlarca onlara sağlanan yaşama şartları utanılacak bir durumdadır. Yaşlılık konusu, ben bu kitabımı yazana kadar << tabu >> ydu, yasak bir şeydi, hiç yanaşmamak, deşmemek gerekiyordu. Bu düşüncelere kanmadım, hatta böyle düşünüldüğü için kızdım da. Bul...

Simone de Beauvoir – Yaşlılık 1: İlk Çağı
Psikoloji / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Yaşlılık 1: İlk Çağı Yazar: Simone de Beauvoir Yayıncı: Milliyet Yayınları Sayfa Sayısı: 325 Bazı toplumumuzda yaşlı insanlarla ilgilenen, ilgilenmesi gereken kurumlarca onlara sağlanan yaşama şartları utanılacak bir durumdadır. Yaşlılık konusu, ben bu kitabımı yazana kadar > ydu, yasak bir şeydi, hiç yanaşmamak, deşmemek gerekiyordu. Bu düşüncelere kanmadım, hatta böyle düşünüldüğü için kızdım da. Bulduğum sonuçlardan bir...

Simone de Beauvoir – Denemeler
Deneme / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Denemeler Yazar: Simone de Beauvoir Yayıncı: Payel Yayınları Sayfa Sayısı: 139 Simone de Beauvoir okurlarımızın çok yakından tanıdığı ve sevdiği dünyaca ünlü bir yazar. "Kadın", "Konuk Kız", "Bir Genç Kızın Anıları" ve "Kadınlığımın Hikayesi" kitaplarından sonra şimdi de yazarın çok tanınmış bir başka eserini yayımlıyoruz. "Denemeler" Beauvoir'in felsefe ile edebiyatı başarıyla kaynaştıran ve övgüyle karşılanan bir eseridi...