Annemarie Schimmel – Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri Yazar: Annemarie Schimmel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Tasavvuf tarihi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Annemarie Schimmel bu kitabında, bir ömür boyu süren çalışmalarının sonunda kazandığı tartışılmaz uzmanlığının şahikasını sergiliyor. Bilindiği gibi Kuran, insanları "Tanrı'nın işaretlerine", ufuklarda ve kendi nefeslerindeki "işaretlere" bakmaya teşvik eder. Schimmel bu ana ...

Annemarie Schimmel – Sayıların Gizemi
Bilim / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Sayıların Gizemi Yazar: Annemarie Schimmel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 292 Hangi sayı dişi hangisi erildir? Ayın döngüleri neden bizi bu kadar etkiler? Şansımız daima seçtiğimiz sayılara mı bağlıdır? Yaradılışı anlamak için 1’i, evreni kavramak için önce 2’yi mi anlamak gerekir? Annemarie Schimmel bu kitabında, sayıların binlerce yıldır hayatımızın her köşesinde anlamlarını nasıl koruduklarını, farklı inançlard...

Annemarie Schimmel – İslamın Mistik Boyutları
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: İslamın Mistik Boyutları Yazar: Annemarie Schimmel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 645 Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu." –International Journal for  Philosophy of Religion   “İngilizcede İslam mistisizmiyle ilgili en kapsamlı çalışma." –Religious Studies Review   "Konuyla ilgili en kapsamlı ve tatmin edic...

Jeffrey Burton Russell – Mephistopheles: Modern Dünyada Şeytan
Araştırma - İnceleme / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Mephistopheles: Modern Dünyada Şeytan Yazar: Jeffrey Burton Russell Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 507 Bu kitapla birlikte Şeytan, İblis, Lucifer ya da Mephistoteles, yani Kötülük'ün bin yıllık tarihi tamamlanmaktadır. Antikitede başlayan yolculuk, yeni sona ermiş olan 20. yüzyılla son bulunmaktadır. Reformasyondan nükleer çağa, günlük gazete haberlerinden savaş bilançolarına, Luther'den J.J. Rousseau'ya, John Mil...

Jeffrey Burton Russell – Lucifer: Ortaçağda Şeytan
Araştırma - İnceleme / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Lucifer: Ortaçağda Şeytan Yazar: Jeffrey Burton Russell Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 477 Şeytan'da antik kötülüğün, İblis'te ise Hıristiyanlığın ilk dönemlerindeki kötülüğün etkileyici bir portresini çizen Jeffrey Burton Russell, Lucifer'de ortaçağ diabolojisinin gelişimini sergileyerek, kötülüğün belki de en etkin olduğu döneme, 20. yüzyıla giriş yapmaya hazırlanıyor. Ortaçağ ile yeniçağ arasında kötülük dinsel...

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 2
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Cilt 2 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 548 Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü. Araştırdıkça...

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 1
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Cilt 1 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 462 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi isimli bu üç ciltlik eserinde, 1933'ten itibaren belirli aralıklarla Bükreş Üniversitesi, Ecole des Hautes Etudes ve Chicago Üniversitesi'nde verdiği Dinler Tarihi derslerini bizlerle paylaşıyor. Yazar, Dinler Tarihine Giriş'te kutsalın diyalektiğini ve morfolojisini ta...

Mircea Eliade – Dinler Tarihine Giriş
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinler Tarihine Giriş Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 455 Mircea Eliade'nin bu kitabının merkezinde iki temel soru var: Din nedir ve hangi aşamada bir din tarihinden söz edebiliriz? Eliade bu soruların aydınlatılabilmesi için kutsalın belli sayıda tezahürünün incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de incelemesine gök, su, yer, taşlar gibi kutsalın farklı kozmik düzlemlerde ortaya konulan ...

Mircea Eliade – Demirciler ve Simyacılar
Araştırma - İnceleme / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Demirciler ve Simyacılar Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 264 Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işciliği gibi mesleklere özgü bazı mitleri, ayin ve simgeyi dinler tarihi açısından ele alıyor. Yazarın amacı, bilim tarihini inceleyen uzmanlarınkinden tümüyle farklı. Eliade burada arkaik toplumların madde karşısındaki tavırlarını inceliyor; insanoğlunun cevherlerin varoluş biçimin...

Maurice Blanchot – Son İnsan
Felsefe / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Son İnsan Yazar: Maurice Blanchot Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 128 Tüm yaşamını edebiyata adayan Blanchot, modern Fransız yazınındaki en esrarengiz metinlerin yazarı olarak nam salmıştır. Her ne kadar kritik yazılarında, kurgusal eserlerini dolayımlı olarak aydınlatmış olsa da, bir miktar karanlık yapıtında her zaman yer buluyor gibidir. Yine de Blanchot, Joyce'un aksine 'okunamaz' metinler, ya da Mallarmé gibi ...

Kim Knott – Hinduizmin ABC’si
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Hinduizmin ABC'si Yazar: Kim Knott Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 198 Şiva, Durga, Sita, Vişnu, Krişna, Ganeşha... Hinduizm, Hindistan'da olduğu kadar dünyada da geniş bir etki alanına sahiptir. Bu büyük dinin güvenilir bir özetini sunan Kim Knott; tanrısal hakikatın iletilmesinde brahminlerin, guruların ve öykü anlatıcılarının rolleri, Ramayana gibi önemli destanlar, Veda gibi dinsel metinler arasında gezini...

Percy Shelley – Yalnızlığın Ruhu
Şiir / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Yalnızlığın Ruhu Yazar: Percy Shelley Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 60 Percy Shelley, Lord Byron ve Keats ile birlikte, ikinci kuşak romantik şairler arasında yer alır. Yaşamı yolculuklarla geçmiştir. Shelley, yeryüzündeki felaketlerin başlıca sorumlusu saydığı krallara, devleti yönetenlere ve din adamlarına karşı yoğun bir saldırıya geçer; evlilik, ticaret, din gibi kavramları acımasızca eleştirir. Evrenin ruhun...

Phil Slater – Frankfurt Okulu
Felsefe / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Frankfurt Okulu Yazar: Phil Slater Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 295 Frankfurt Okulu terimi yaygın, ancak savruk bir biçimde, hem bir grup entelektüeli hem de özgül bir toplum teorisini belirtmek için kullanılagelmiştir. Frankfurt Okulu'nun en radikal olduğu kuruluş yıllarını ele alan bu kitap Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse ve Erich Fromm'un eleştirel toplum teorisi sorununa katkıları üzerinde...

Georg Wilhelm F. Hegel – Tarihte Akıl
Felsefe / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Tarihte Akıl Yazar: Georg Wilhelm F. Hegel Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 204 Hegel'e göre insanın tarihselliği onu doğadan ayırır. Kant'ın bütün insanların temelde aynı düşünce ya da kategorileri paylaştıkları görüşü kabul edilemez. Felsefi bir sistem insan düşüncesinin zaman içinde geliştiğini gözetmek zorundadır.

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi – Cilt 3
Dini / 14 Ocak 2018

Kitap Adı: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Cilt 3 Yazar: Mircea Eliade Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 368 Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü. Araştırdıkça...