Jean Paul Sartre – Yöntem Araştırmaları
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Yöntem Araştırmaları: Diyalektik Aklın Eleştirisi Yazar: Jean Paul Sartre Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 186 Sartre, Yöntem Araştırmaları'nı, 1960 yılında yayımlanan ve tarihle hesaplaştığı başyapıtı Diyalektik Aklın Eleştirisi'ne bir ön metin olarak kaleme almıştır. Kitap, "Marksçılık ve Varoluşçuluk," "Dolayımlar Sorunu ve Yabancı Disiplinler," "İleriye Gidişli -Geriye Dönüşlü Yöntem" ve "Sonuç" başlıklarını taş...

Jean Paul Sartre & Roger Garaudy – Dialektik Üstüne Tartışmalar
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Dialektik Üstüne Tartışmalar Marksizm Ekzistansializm İzlem Yayınları Yazar: Jean Paul Sartre & Roger Garaudy Yayıncı: İzlem Yayınları Çağımızın iki büyük düşünce akımı olan marksizm ve ekzistansializm, bir çok noktalarda çakışmakla birlikte gene de bazı ayrılıklar göstermektedir. Bu iki akımın iki ünlü düşünürü J. P. Sartre ile Roger Garaudy yirmi yıldan beri tartışır, görüşlerini açıklar, savunurlar. Bu arada 1961 yı...

John Fowles – Aristos
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Aristos: Yaşam Üzerine Notlar Yazar: John Fowles Yayıncı: Ayrıntı Yayınları Sayfa Sayısı: 256 Fransız Teğmenin Kadını, Yaratık, Koleksiyoncu ve Büyücü adlı romanlarıyla ülkemizde de adını duyurmuş olan ünlü İngiliz yazar John Fowles, Aristos başlığını taşıyan deneme kitabında "yaşam" üzerine tuttuğu notları bir araya getiriyor. Kitabın temel esin kaynağı, MÖ 5. yüzyılda, kendi ülkemizin topraklarında, Efeste yaşamış olan f...

John Cottingham – Akılcılık
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Akılcılık Yazar: John Cottingham Yayıncı: Dergah Yayınları Sayfa Sayısı: 198 Felsefe tarihi açısından Akılcılık, 17. yüzyılın büyük Akılcı filozoflarının Descartes, Spinoza ve Leibniz'in ortak felsefi eğilimlerine verilen addır. Aklın deneyden bağımsız, a priori, zorunlu bilgiler ortaya koyabileceği savını temellendiren felsefi görüştür. Temellendirilebilir, doğrulanabilir, sınanabilir bilginin diğer bilme türlerinden, ina...

Hilmi Ziya Ülken – Bilim Felsefesi
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Bilim Felsefesi Yazar: Hilmi Ziya Ülken Yayıncı: Ülken Yayınları Sayfa Sayısı: 299 Türkiye’de belli bir düşünce geleneğinin oluşabilmesi için, zaten çok az saygılı olan düşünce adamlarımızın yapıtlarını yeni bir gözle irdelemek zorundayız. Düşünce alanında kuşaklar arasındaki kesiklik ve kopukluğun aşılması, ve aynı şeyleri yeniden keşfetme konumuma düşülmemesi için, daha önceki çalışmalarla hesaplaşmamızı yapmak ve onlara...

Jose Ortega Y Gasset – Sevgi Üstüne
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Sevgi Üstüne Yazar: Jose Ortega Y Gasset Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 140 Bu kitapta, sevginin çok katmanlı aralarına sızmakta, klasik sevgi kuramlarına gitmekte, sevginin manevra ve hilelerine doğru yol almakta serbetsiniz. Çünkü Gasset, içimize sızan otomatik alışkanlıkları, içimizdeki formüller yığınını, garip ve derin çukurları anlatıyor. Kadın ve Erkeği. "Ortega y Gasset, Nietzsche'den sonra belki de en...

Hilmi Ziya Ülken – Dini Sosyoloji
Felsefe / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: Dini Sosyoloji Yazar: Hilmi Ziya Ülken Din ilahiyat ve kelamın konusu olarak tetkik edilecek yerde objektif bir şekilde tedkikin konusu olmaya başladığı zamandan beri başlıca üç bilgi şubesinin doğmasın sebep olmuştur. Birincisi beşeri dinleri münferid tipler olarak tarihi akışı içinde mütalea eden dinler tarihidir. İkincisi dini dünya görüşünün bilgi ve varlık meseleleri ierisindeki yerini araştıran din felsefesidir. Üçün...

Elsa Triolet – Gün Doğarken Bülbül Susar
Roman / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Gün Doğarken Bülbül Susar Yazar: Elsa Triolet Yayıncı: Adam Yayıncılık Sayfa Sayısı: 80 "Gün Doğarken Bülbül Susar" Triolet'nin son romanıdır. Yazarın ölüm tarihi olan 1970 yılında yayımlanmıştır. En çağdaş anlamıyla dopdolu bir yaşamın son basamaklarında, geriye, acıları ve mutluluklarıyla bütün bir geçmişe bakışın romanıdır bu. Bir parça kederli, fakat her şeyi olduğunca kabullenen, şiirle, yaşam üstüne derin gözlemlerle...

Korkut Boratav & Ergün Türkcan – Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler Yazar: Korkut Boratav & Ergün Türkcan Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 290 Değişen dünya koşulları Türkiye'de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT'lerin özelleştirilerek tasfiyesi, çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı, ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kal...

Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk – Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Kriz Gelir Dağılımı ve Türkiyenin Alternatif Sorunu Yazar: Korkut Boratav & Çağlar Keyder & Şevket Pamuk Yayıncı: Kaynak Yayınları Her üç çalışma, 1970'li yılların ikinci yarısında Türkiye'yi çok ağır bir ekonomik bunalıma getiren süreçlerîn farklı boyutlarını ele almakta. Çağlar Keyder, Türkiyedeki ithal ikameci sanayileşme stratejisini sınıf ilişkileri, devletin (bürokrasinin) rolü ve bölüşüm süreçleri açısından ...

Korkut Boratav – Yeni Dünya Düzeni Nereye
Siyasi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Yeni Dünya Düzeni Nereye Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 222 Yirmi yılı aşkın bir süredir dünyayı ve Türkiye'yi neoliberal rüzgar savurup duruyor. Çalışan, sıradan insanın zorlu mücadelelerle elde ettiği ekonomik, toplumsal, siyasal kazanımlar tehdit ediliyor, aşındırılıyor. Emperyalizm, küreselleşme adını aldı... Serbest piyasa ekonomisi "başka seçenek yok" sloganıyla saygınlaştırldı... Dünya bi...

Korkut Boratav – Türkiye İktisat Tarihi
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 254 Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav'ın kitabının, Türkiye ekonomisini...

Korkut Boratav – 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm
Ekonomi / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm Yazar: Korkut Boratav Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 148 1980 yılı, önceki yarım yüzyıl boyunca Türkiye'de gerçekleşen toplumsal ve ekonomik parametrelerin pek çoğunun yeni baştan biçimlendiği bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bu dönüşüm 1980'li yıllar boyunca sürdürüldü. Dönem sonunda Türkiye toplumunun sosyal sınıfları arasındaki ilişkiler, burjuvazi ile devlet...

Necib Mahfuz – Hırsız ve Köpekler
Roman / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Hırsız ve Köpekler Yazar: Necib Mahfuz Yayıncı: Kırmızı Kedi Yayınevi Sayfa Sayısı: 120 Hırsız ve Köpekler en yakınlarının ihanetine uğrayıp hapse düşmüş Said'in intikam hayalleriyle hapisten çıkışının hikâyesi. Said hem peşinde polis köpekleri olan bir suçlu hem de siyasi fikirlerinden sapanlar tarafından aldatılan bir kurbandır. Adaleti sağlamaya ve ne pahasına olursa olsun düşmanlarını yok etmeye kararlıdır. "Cezaevi du...

Necib Mahfuz – Aşk Zamanı
Roman / 26 Aralık 2017

Kitap Adı: Aşk Zamanı Yazar: Necib Mahfuz Yayıncı: Kırmızı Kedi Yayınevi Sayfa Sayısı: 136 Yirminci yüzyılın ilk yarısında, Kahire; varlıklı, dul bir kadın: Ain hanım. Şımartarak büyüttüğü oğlu İzzet, arkadaşı Hamdun, ikisinin de âşık olduğu güzel Bedriye ve bahtsız Seyyide; bütün bir mahalle ve o mahallede Mısır'ın saklı yüzü. Necip Mahfuz, Aşk Zamanı'nda okurunu umutsuz bir aşkın çevresinde ördüğü entrikalara, yeraltı örgütlerine, ...