Andre Malraux – Karşı Anılar
Deneme / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Karşı Anılar Yazar: Andre Malraux Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 531 Karşı Anılar 20. yüzyılı şekillendiren büyük tarihsel olayların birçoğuna ya aktif olarak katılmış ya da yakından tanık olmuş bir büyük yazarın, André Malraux'nun bu arka plan eşliğinde yaptığı bir çağ muhasebesi olarak okunmalıdır öncelikle. Son derece renkli, derinlikli bir politik pratik ve entelektüel hayatın kazandırdığı bilgi, deneyim zen...

Andre Comte-Sponville – Kapitalizm Ahlaki Midir?
Siyasi / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Kapitalizm Ahlaki Midir?: Zamanımızın Kimi Gülünçlükleri ve Zorbalıkları Üzerine Yazar: Andre Comte-Sponville Yayıncı: İletişim Yayınları Kapitalizm ahlaki midir? Kapitalizmin insanın insana yapabilecekleri konusunda özgürleştirici bir tarafı olduğu düşünülürse, bu potansiyeli kısıtlayıcı bir işlevi olan ahlakla çeliştiği varsayılır. Öyle midir hakikaten? Marksist bir geçmişi olan Fransız filozof André Comte-Sponville, üni...

Andre Comte-Sponville – Cinsellik Aşk ve Ölüm
Felsefe / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Cinsellik Aşk ve Ölüm Yazar: Andre Comte-Sponville Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 335 "Aşk en ilgi çekici konudur. Neredeyse her zaman ve neredeyse herkes için..." Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelip sohbet ettiğinizde, sinemadan, edebiyattan, şundan bundan bahsederken, konu en sonunda, dönüp dolaşıp mutlak bir gereklilikmiş gibi gelip aşka dayanmaz mı? Dayanır; çünkü sevgiden, sevmek ve sevilmekten daha heye...

Aldous Huxley – Ses Sese Karşı
Roman / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ses Sese Karşı Yazar: Aldous Huxley Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 594 Aldous Huxley, dünya edebiyatında "düşünce edebiyatı" denen türün başlatıcılarındandır. Huxley, koyunların tiroid guddelerinden Kızılderililerin totemlerine, fosforun yeryüzünden eksilmesinden Mozart müziğinin en ince ayrıntılarına kadar birçok konuda bilgi sahibi bir yazardır. Böyle bir yazarın romanlarında, düşüncenin, romanın öteki öğeleri...

Aksu Bora – Kadınların Sınıfı
Araştırma - İnceleme / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası Yazar: Aksu Bora Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 200 "Bizim dükkân 24 saat açık!" Ev kadınlığı, tatili, hastalık izni, emekliliği, mesai saati olmayan bir iştir. Ev dışında çalışanlar da dahil olmak üzere bütün kadınlar evde çalışırlar ve bu çalışmanın karşılığı yoktur. Çünkü ev işleri, kadın olmanın doğal bir parçasıdır. İşte bu doğallık, evde harc...

Ahu Antmen – Sanat Cinsiyet
Sanat / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Sanat Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri Yazar: Ahu Antmen Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 331 Yakın geçmişe kadar müze koleksiyonlarına ve sanat tarihi kitaplarına baktığımızda, tarih boyunca hemen hiç kadın sanatçının yaşamamış olduğu, yaşamışsa da herhangi önemli bir sanatsal katkıda bulunmadığı kanısına varabilirdik. Bugün durum pek de öyle değil. ABD ve Avrupa’da 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan t...

Ahmet Yaşar Ocak – Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri
Dini / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri Yazar: Ahmet Yaşar Ocak Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 312 Türkler, Türkiye ve İslam ve Türk Sufiliğine Bakışlar'dan bildiğimiz kuramsal bakışı ayrıntıya indiren bu usta zanaatkar ürünü çalışma, "Anadolu heterodoksisi" tarihine değerli bir katkı sunuyor. Kitapta, eski Türk inançlarının, şamanizmin, Uzakdoğu ve İran dinlerinin, Hıristiyanlığın, Yahudiliğin putp...

Ahmet Çiğdem – Bir İmkan Olarak Modernite
Felsefe / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Bir İmkan Olarak Modernite: Weber ve Habermas Yazar: Ahmet Çiğdem Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 236 "Modernitenin başarısızlığı tarihsel bir olgudur, evet ama bu, modernitenin bütün imkanlarını tüketildiği anlamına gelmez. Moderniteye sırtını çevirmek, modernitenin kapılarını kapatmaktan daha az elverişsiz sayılmamalıdır. Çaresizce kurtuluşunu arayan modern öznenin, bir kere daha akıldan geçmesi, geçerken akıll...

Abdurrahman Arslan – Modern Dünyada Müslümanlar
Siyasi / 17 Mayıs 2017

Kitap Adı: Modern Dünyada Müslümanlar Yazar: Abdurrahman Arslan Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 352 Özellikle 20. yüzyılın bitişine yakın modern dünyanın yaşamakta olduğu kırılma ve dönüşüm süreci, Müslümanlar açısından da bir dönüm noktasına işaret etmekteydi. İslamcı düşüncenin entellektüel olduğu kadar, siyasi kökleriyle ilgili değişiklikler doğurabilecek tartışmalar, Müslümanlar'ı iki tercihle yüzyüze bıraktı.Ya moderni...

Timur Kuran – Yollar Ayrılırken
Siyasi / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Yollar Ayrılırken: Ortadoğunun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukuku Yazar: Timur Kuran Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 448 Bu kitapta İslami kurumlar ve Ortadoğu ekonomileri konusunda dünyanın önde gelen bir uzmanı, Sanayi Devrimi'nden beri tartışılan bu sorulara yeni yanıtlar sunuyor. 1000 yılında Ortadoğu ekonomisi Avrupa ekonomisinden daha az gelişkin değildi; ama 1800 yılına varıldığında gerek yaşam standartla...

Stephen Kinzer – Şah’ın Bütün Adamları
Siyasi / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Şah'ın Bütün Adamları: Bir Amerikan Darbesi ve Ortadoğu'da Terörün Kökenleri Yazar: Stephen Kinzer Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 303 Okurlarımızın Hilâl ve Yıldız; İki Dünya Arasında Türkiye adlı kitabından tanıdıkları ünlü Amerikalı gazeteci Stephen Kinzer bu kez, CIA'nın 1953'te İran'da kotardığı darbenin ibret verici ayrıntılarını gün ışığına çıkarıyor. Yoksul halkın seçtiği, demokrasiye ve anayasa...

Karl E. Meyer & Shareen B. Brysac – Ortadoğu Tarihi
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu Tarihi: Kral Yaratanlar Yazar: Karl E. Meyer & Shareen B. Brysac Yayıncı: Akılçelen Kitaplar Sayfa Sayısı: 760 "Bugünkü Orta Doğu'yu anlamak için dünkü Orta Doğu'yu bilmek gerek." Orta Doğu Tarihi: Kral Yaratanlar, Orta Doğu'nun bugünkü hâlini nasıl aldığını, bölgeyi şekillendiren Amerikalı ve İngilizlerin hayat hikâyeleri üzerinden anlatıyor. Bu insanlardan kimileri son derece tanınmış insanlardır (T. E. Lawr...

İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu
Siyasi / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu Yazar: Kolektif Yayıncı: Seta Yayınları Sayfa Sayısı: 199 İsrail, tarihinden siyasi yapısına, dini yapısından bölgesel sorunlardaki merkezi rolüne kadar birçok konu sebebiyle büyük sıklıkla Türkiye’de gündeme gelen bir ülkedir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında hem içerde hem de dışarda attığı birçok adım yoğun bir şekilde tartışılmış, izlediği yayılmacı politika, on yıllardır ...

Hüsnü Mahalli – Ortadoğu-da Kanlı Bahar
Siyasi / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu-da Kanlı Bahar: Acılı Bir Coğrafyanın Uyumlu İslam-la İmtihanı Yazar: Hüsnü Mahalli Yayıncı: Destek Yayınları Sayfa Sayısı: 272 İşte, deneyimli bir gazetecinin kaleminden Arap Baharı: Gerçek amaç demokrasi değil, İslam'dır. Daha dindar bir Türkiye geliyor. Ortadoğu'da yeni 'Kıble' Washington. Modellerden model seç: Türkiye, Mısır ya da Pakistan! Artık generaller de camiye gidecek. Müjdesini Wikileaks vermişti. 100...

Garbis Altınoğlu – Ortadoğu
Siyasi / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu Yazar: Garbis Altınoğlu Yayıncı: Belge Yayınları Sayfa Sayısı: 520 "Dünya petrol kaynaklarının üçte ikisini barındıran Ortadoğu, 1990-91'de başında Rusya'nın bulunduğu revizyonist / sosyal-emperyalist blokun dağılması ve özellikle ABD'nin 2001'den bu yana İslam haklarına saldırısıyla yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Dünyanın, görünürde yenilmez biricik süper devleti ABD, son 10 yıldır Ortadoğu'nun, esas olarak Mü...