Paul Guichonnet – Mussolini ve Faşizm

2 Ocak 2018
Paul Guichonnet - Mussolini ve Faşizm Mussolini ve Faşizm
Paul Guichonnet
İletişim Yayınları

Kişisel güç ve şiddet üstüne kurulu faşist rejim, yaklaşık çeyrek yüzyıl süreyle, İtalya’ya egemen oldu. Rönesans’ın altın çağından bu yana ilk kez, İtalya yarımadası, Avrupa’nın kaderini etkilemekteydi -ama ülkeyi bozguna ve felakete sürükleyecek olumsuz bir yönde. Yeni bir siyasal ve toplumsal düzen kurma iddiasındaki faşizm, iki dünya savaşı arasında ortaya çıkıp gelişti ve demokrasilerin karşısına dikilen diktatörlükler, en beterleri olan nazizm dahil, doğrudan doğruya ondan kaynaklandılar. Yani, izleri günümüzde bile bütünüyle ortadan kaldırılamamış olan faşizm, XX. yüzyılın ilk yarısının en büyük olaylarından biridir.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın