Güven Savaş Kızıltan – Kişinin Silinen Yüzü
Psikoloji / 4 Haziran 2017

Kitap Adı: Kişinin Silinen Yüzü: Çağımızda Yabancılaşma Sorunu Yazar: Güven Savaş Kızıltan Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 157 “Murat Artunkal’a sevgi “Kendini evinde duymayan”, … kurduğu ilişkilerde kendini sürgün olarak gören insanın serüvenini anlatıyor Güven Savaş Kızıltan. Hegel, Marx, Fromm gibi belli başlı düşünürlerin yabancılaşma kuramlarını irdeliyor, edebiyattan örneklerle insanın neliğini sorguluyor. “Dünyanın zenginleşmesi ile yoksullaşmasının doğru orantıda artmaya başladığı” çağımızda tartışmadan geçemeyeceğimiz konuları gündeme getiriyor.

Engin Geçtan – Varoluş ve Psikiyatri
Psikoloji / 3 Haziran 2017

Kitap Adı: Varoluş ve Psikiyatri Yazar: Engin Geçtan Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 208 Engin Geçtan, 1975-1990 yılları arasında uzmanlık alanı olan psikiyatride meslek dışı okurlar tarafından da ilgiyle karşılanan dört kitap yazdı. Varoluş ve Psikiyatri, bugün birer klasik haline gelmiş bu dörtlünün sonuncusu. Aynı zamanda yazarın salt akademik ilgiden hareketle başladığı yazma çalışmalarının odağına giderek insanı ve insanlık hallerini yerleştirdiğini de gösteriyor bu kitap. Geçtan’ın şimdi kırk yılı aşmış meslek yaşamı boyunca geçirdiği düşünsel dönüşümleri de içerdiğinden, bir anlamda deneyimsel-düşünsel bir otobiyografi de sayılabilir Varoluş ve Psikiyatri. Kitabın birinci bölümünde, çalışma alanı ve bu alana kişisel yaklaşım tanıtılırken, diğer yandan da bir “süreç” olarak insan anlatılıyor; ama süregiden bir kültür içinde yaşayan bir insan bu. “Anlamsızlık”, “Narsisizim”, “Yaşam ve Ölüm” başlıklı yazılardan oluşan ikinci bölümde ise, yazarın klinik çalışmalarında birçok insanla paylaştığı bir dizi temel varoluş sorusu ele alınıyor.

Engin Geçtan – Hayat
Psikoloji / 3 Haziran 2017

Kitap Adı: Hayat Yazar: Engin Geçtan Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 176 “Büyük kent insanın sık kullandığı uyuşturuculardan biri de hız. Aynı şey, telaşsız da aynı sürede yapılabilir, üstelik yapılacak şeye ayrılan zaman ve enerjinin bir bölümü seferberlik sırasında tüketilmeden. Ama hız, insanın içindeki boşlukla yüzleşmemesi için çağdaş normlarında pekiştirdiği ve uyuşturucu niteliği kazandırdığında yavaşlatılması zor bir araç.

D. W. Winnicott – Oyun ve Gerçeklik
Psikoloji / 1 Haziran 2017

Kitap Adı: Oyun ve Gerçeklik Yazar: D. W. Winnicott Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 186 Bebekler ve çocuklarla gerçekleştirdiği yoğun klinik çalışmalardan yola çıkan D. W. Winnicott, insanın ruhsal ve kültürel gelişimine ilişkin değerli katkılarda bulunmuştur. Rüyalar, oyun oynama, yaratıcılık, kültürel deneyim, bireydeki eril ve dişil öğeler arasındaki üstü kapalı rekabet gibi birbiriyle ilgisiz görünen konular arasındaki bağı irdeleyen Winnicott’ın en belirleyici katkılarından biri, kişisel ve içsel sayılan ruhsal gerçeklikle dışsal ya da ortak gerçeklik arasındaki ara deneyim bölgesine dikkat çekmiş olmasıdır. “Geçiş Nesneleri ve Geçiş Olguları” adlı önemli yazısı çevresinde oluşturduğu “Oyun ve Gerçeklik”te Winnicott, bu geçiş aşamasının gerek bireyin yaşamındaki yerini, gerekse sanat, din, düşsel yaşam ve yaratıcı bilimsel çalışma gibi alanlarda yaşanan yoğun deneyimler içindeki payını tartışıyor. Winnicott’ın en çok gönderme yapılan yapıtı olan bu kitap, psikanalistler için olduğu kadar genel okur için de pek çok ipucu taşıyor.

Rollo May – Yaratma Cesareti
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Yaratma Cesareti Yazar: Rollo May Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 152 Yaratma Cesareti, Amerikan psikolojisi ve varoluşçu psikoterapinin önde gelen ismi Rollo May’in en temel yapıtlarından biri. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusunu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psikolojisinin tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu adına kutlayan May, “yeni olan”ın her yerde fışkırdığı bir dünyada, insanın bilindışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini savunuyor.

Engin Geçtan – Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar Yazar: Engin Geçtan Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 304 “Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar” daha önce sekiz basımı gerçekleştirilmiş olan “Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar” adlı kitabın yeniden düzenlenmesi ve büyük ölçüde yeniden yazılması sonucu oluşmuştur. Psikodinamik psikiyatri yönelimli bir içeriği olan bu kitap, çağdaş psikodinamik psikiyatri alanındaki çalışmaların bir bölümünün derlemesini, kendisi de bir klinisyen olan yazarın bugünkü anlayışı çerçevesinde sunmayı amaçlamaktadır.

Nevzat Tarhan – Mutluluk Psikolojisi
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Mutluluk Psikolojisi Yazar: Nevzat Tarhan Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 184 İnsan bedensel ve ruhsal olarak her an dışarıdan gelecek etkilere açıktır. Hatta bazı durumlarda ruhsal halini tümüyle bu uyaranlar belirleyebilir. Çünkü her bir etki ve uyaran, insanın bedensel ve ruhsal dengesini, düzenini, uyumunu etkiler. İnsanın içindeki mekanizma, bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu dengeyi koruyan sistemler, dengeyi ve uyumu sağlamak, sürdürmek için sürekli çaba harcar. Bu çabaların yetersiz kaldığı noktada da stres ortaya çıkar. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma adlı kitabıyla hem insanın stresle olan ilişkisine hem de stresi nasıl mutluluğa dönüştüreceğimize odaklanıyor. Bu mücadele esnasında insanın kendi kişiliğini karakterini daha iyi tanıması gerektiğini vurgulayarak, aslında tümüyle bize özgü bir mücadele yolu çizmiş oluyor. Her şey, önce kendini değiştirmekle başlıyor. Stresin mutluluğa dönüşebileceği her bir noktada bu kitabın rehberliğinden faydalanmak elinizde.

Irvin D. Yalom – Her Gün Biraz Daha Yakın
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Her Gün Biraz Daha Yakın Yazar: Irvin D. Yalom Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 319 Genç, yetenekli yazar Ginny Elkin ile psikiyatr Irvin Yalom özel seanslara başlarlar ve seanslara dair ayrı ayrı günlükler tutmaya karar verirler. Böylece, psikiyatr ve hasta ilişkisinin nasıl bıçak sırtında geliştiğini gözler önüne seren ilk kitap ortaya çıkar. Özel izlenimlerin kaydı, yavaş yavaş iki insanın güç ve güçsüzlüklerini sergiledikleri bir sahneye dönüşür. Bir başkasının terapi seansında bulunmanın nasıl bir şey olduğunu ya da psikoterapinin ne derece başarılı olduğunu merak eden herkes için ufuk açıcı bir çalışma. Şu anda terapi görmekte olan bir kimse için belki de pek rahatlatıcı olmayacaktır bu kitap, çünkü her şeyi iki tarafın da bakış açısıyla anlatıyor. Fakat terapide masanın önünde ve arkasında olmak arasındaki farkı merak eden entelektüel akıl için, Ginny’nin kendisi hakkında giderek daha bilinçli hale geldiğini görmek öğretici olabilir. Her Gün Biraz Daha Yakın, zorlayıcı ama, bu çabaya fazlasıyla değen bir okuma sunuyor.

Sigmund Freud – Dinin Kokenleri
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Dinin Kokenleri Yazar: Sigmund Freud Yayıncı: Öteki Yayınları Sayfa Sayısı: 432 Öteki Yayınevi, çağdaş batı dünyasının toplumsal yaşamında köklü dönüşümler yaratan, insana ve topluma bakış açılarını kökünden sarsan Freud’un temel eserlerinin tamamını Türkçe okuruna sunmaktadır. Sadece psikoloji değil, sosyoloji, antropoloji, kriminoloji, tıp, estetik ve eğitim gibi birçok konularda okuru ilgilendiren Öteki Freud Dizisi, profesyoneller için olduğu kadar, amatörler için de eşsiz bir başvuru ve esin kaynağı olacaktır.

Michel Foucault – Psikoloji ve Ruhsal Hastalık
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Psikoloji ve Ruhsal Hastalık Yazar: Michel Foucault Yayıncı: Birey Yayınları Sayfa Sayısı: 125 Michel Foucault da , tıpkı Aydınlanmacılar gibi, kişinin özgürleşmesini, olgunlaşmasını ve aklını sürekli ve doğru kullanabilmesini kendine ilke edinmiştir. O, bu yönüyle Kant’ın önerdiği Aydınlanma projesinin amacını benimser, fakat diğer yandan modernizmin sınırlayıcı yanına dikkat çeker ve oman alternatif yöntemler önerir.

Anna Freud – Ben ve Savunma Mekanizmaları
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Ben ve Savunma Mekanizmaları Yazar: Anna Freud Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 124 Ben ve Savunma Mekanizlararı’nı Anna Freud 1936 yılında babasının 80’inci doğum gününe armağan olarak yayımladı. Yazıldığı yıldan beri güncelliğini yitirmeyen kitap, bugün hala gerek çocuk gerekse erişkin psikanalizini öğrenenler için en etkileyici ve yararlı eserlerden biri olma özelliğini koruyor.Psikanalizin dört okulu-dürtü kuramı, ben psikolojisi, nesne ilişkileri kuramı ve kendilik psikolojisi-içinde Anna Freud’un kitabı ben psikolojisi okulunun kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilir.

Erich Fromm – Özgürlükten Kaçış
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Özgürlükten Kaçış Yazar: Erich Fromm Yayıncı: Payel Yayınevi Sayfa Sayısı: 236 Çağdaş insan için özgürlüğün anlamı nedir? İnsan neden kendi özgürlüğünü diktatörlerin eline bırakmakta ve bir robot gibi yaşamaya razı olmaktadır? Özgürlüğüne sahip çıkamayan insan, biyolojik olarak bir canlı olmasına karşın, ruhsal açıdan bir robot gibidir. Zihinsel ve coşkusal yetenekleri körelmiştir, canlı değildir artık. Yeni ve kalıcı hiçbir şey üretemez. Yaşama karşı tam bir açlık içinde olmasına karşın uzak durur ondan, kaçar.

Karen Horney – Çağımızın Tedirgin İnsanı
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Çağımızın Tedirgin İnsanı Yazar: Karen Horney Yayıncı: Tur Yayınları Sayfa Sayısı: 275 İnsan ilişkilerini dikkatle inceleyen bir kimse, insan bilimleri alanında uzmanlaşmış olsun ya da olmasın, er geç şu gerçeğin farkına varacaktır: Çağımızda, küçük ve büyük gruplar içerisindeki insan ilişkileri genellikle gergin, çatışmalı ve tedirgin edici bir nitelik almıştır. Bu bir yandan köy ve küçük şehir toplumlarının bir dereceye kadar daha sakin, daha dengeli, geleneklere ve göreneklere daha bağlı olan kapalı yapısının kırılıp ilişkilerin çok daha karmaşık ve çeşitli, dolayısıyla alışılmış kurallara daha az bağlı olduğu büyük şehir toplumlarına geçilmiş olmasından; öbür yandan çağımızın ulaşmış olduğu hızlı, beklenmedik ve yoğun gelişmelerin tek tek insanların ve küçük grupların hayatını şiddetle etkilemesinden ileri gelmektedir…

Erol Göka – Türk Grup Davranışı
Psikoloji / 15 Nisan 2017

Kitap Adı: Türk Grup Davranışı Yazar: Erol Göka Yayıncı: Aşina Kitaplar Sayfa Sayısı: 271 “Türk kimdir?”, “Türklerin bilinen tarihleri boyunca değişmeden kalan, kendilerine özgü davranış kalıpları var mıdır? Varsa nelerdir”, “Türkiye Türklerinin davranışlarını da hala bu tarih boyunca sürmüş olan kalıplar mı şekillendiriyor?”, “Türk Grup Davranışı”, bu sorulara bilimsel cevaplar verdiği iddiasını taşımaktadır. Hala büyük ölçüde göçebe-çoban-savaşçı bir toplum olmanın temel özelliklerini koruyan Türklerin kadın-erkek ilişkilerindeki tutumları, gösteriş ve şatafat kültürleri, mafiyöz oluşumlara çanak tutan segmenter toplum yapıları, toplumsal sorunların çözümünde savaşçı bir zihinle hareket etmeleri, uygarlıklara kolay uyum sağlama yetenekleri, tarihin en yüksek dinsel hoşgörüye sahip toplumu olmaları, İslamlaşma süreci de dahil olmak üzere her zaman Eski Türk Dini’ne bağlılık göstermeleri hep kendine özgü bir nitelik taşıyan bu ortak davranış kalıplarından bazılarıdır. “Türk Grup Davranışı” kitabı, bir “Tarihsel Psikoloji” çalışmasıdır. Tarihsel Psikoloji, akademide henüz çok yeni bir daldır; Türklerin tarihsel psikolojisi ise, el değmemiş biçimde durmaktadır. “Türk grup davranışı”, Türklerin tarihsel psikolojisinin, çok ama çok küçük bir kısmıdır. Türk tarihi boyunca, değişmeden kalmış, grup psikolojik unsurların neler olduğunu saptamaya, elden geldiğince de açıklamaya çalışmaktadır.

Erol Güngör – Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar
Psikoloji / 14 Nisan 2017

Kitap Adı: Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar Yazar: Erol Güngör Yayıncı: Ötüken Neşriyat Sayfa Sayısı: 132 Ahlak değerleri diğer değerlere oranla, psikolojinin önemli bir konusunu teşkil eder, çünkü insanın sosyal gelişmesi genellikle bir ahlakî gelişmeden ibarettir. Sosyal bir varlık olmak, başka insanlarla karşılıklı ilişkiler halinde yaşamak demek olduğuna göre, böyle bir hayatın öncelikle ahlak değerlerine dayanması şaşırtıcı değildir. Ahlak değerleri nelerden ibarettir, ahlak değerleriyle davranış arasındaki ilişki nedir, ahlak değerleri nasıl meydana gelir, nasıl öğrenilir ve benimsenir? Ahlakî düşüncenin genel zihin gelişmesi içerisindeki yeri nedir? Bu soruların cevaplarını takip eden ikinci bölümde ahlak değerleriyle sosyal, iktisadî, estetik, vs. diğer değerler arasındaki muhtemel ilişkiler araştırılmış, Türk toplumunun belli kesimlerinden alınan örnek grupların değer sistemleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. 156;Laboratuar şartları altında ihtilafa düşürülen iki şahıs arasındaki münakaşanın lenguistik tahlili yapılarak objektif ve subjektif mana sistemlerinin nisbî ehemmiyeti tatbik edilmiştir. Girişte psikolojinin yeni ehemmiyet vermeye başladığı ihtilaf problemleri hakkındaki nazariyeler ele alınır. Eserin esas mevzuunu teşkil eden ikinci bölümde aynı kelime ve kavramlara yüklenen objektif ve subjektif manaların ihtilafın oluşmasındaki ve şekillenmesindeki tesirleri değerlendirilir. Mütefekkirin Amerika’da bulunduğu sırada yaptığı deney ve araştırmaların hülasası olarak doçentlik tezidir. 157;Erol Güngör’ün muhteşem çevirisiyle… Bu kitabın sosyal psikoloji öğrencilerine bir rehber olması düşünülmüştür. Bunun başlıca iki sebebi vardır….