Erol Toy – İmparator
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: İmparator Yazar: Erol Toy Yayıncı: Doğu Kitabevi Sayfa Sayısı: 314 İmparator, güncelliği kaybolmayan, yabancısı olmadığımız bir egemenlik oyunudur. Bakkallıktan imparatorluğa yükselişin öyküsüdür. Çokzade Fehmi, 1920 Ankara’sında çiçeği burnunda bir bakkal olarak oyuna girdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti de kuruluş günlerini yaşamaktadır. Roman, bir küçük dükkandan ekonomik-politik bir imparatorluğa uzanışın ekseninde, uluslararası güçlerle ilişkileri, ülke ve toplumun içinden geçtiği politik dönemeçlerin, grev, yürüyüş ve miting gibi eylemlerin tarihsel gelişiminin destansı öyküsüdür. Kısacası cumhuriyetin bir başka yüzünün hikayesidir. Cumhuriyet tarihine ilgi duyanların, özellikle genç neslin mutlaka okuması gereken kitap. Yazar Erol Toy’un uzun süredir yayınlanamayan ve beklenen kitabı nihayet okuyucuyla buluşuyor. Ankara başkent olduğunda ne durumda idi? Türkiye İş Bankası ne amaçla kuruldu, ticaret ve snayileşmede nasıl bir rol oynadı? Patronlar Doğan Avcıoğlu ve Yön Dergisi’nden neden çekiniyorlardı? Demirel nasıl Adalet Partisi’nin başına getirildi? 15-16 Haziran olayları nasıl hazırlandı ve ne tür siyasal sonuçlara yol açtı? Solu ezme planı nasıl hayata geçirildi? Ecevit CHP’nin başına nasıl getirildi, amaçlanan neydi? 12 Mart darbesi nasıl hazırlandı, beklenen sonuca ulaştı mı? TÜSİAD nasıl kuruldu ve siyasal gelişmelerde nasıl rol oynadı? Sağ-Sol çatışmasını körüklemek için, gizli ögüte ne işlev verildi? Turhan Feyzioğlu ve Sadettin Bilgiç’e siyasal gelişmeleri yönlendirmek için ne rol verildi? İmparator kitabı okunması için…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Hazan Bülbülü
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Hazan Bülbülü Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Atlas Kitabevi Sayfa Sayısı: 135 Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan dönemin sahne oyunlarına tepki olarak yazılmış bir eser. Kitabın Başlangıç bölümü 14 Ocak 1913 tarihli olup döneminin tiyatrosuna tepkisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kendi oyununu da mükemmel olacak iddiasıyla yazmadığını belirtmiştir. Ayrıca roman gibi okunması önceliğini kabul ettiğini yine bu bölümde belirtmiştir.

Heinrich Böll – Saat Dokuz Buçukta Bilardo
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Saat Dokuz Buçukta Bilardo Yazar: Heinrich Böll Yayıncı: Can Yayınları Sayfa Sayısı: 260 Dokuz Buçukta Bilardo, Almanya’nın Ren bölgesinde yaşayan Fahmel ailesinin öyküsünü üç kuşak boyunca anlatırken, 20’nci yüzyılın ikinci yarısındaki Alman Toplumuna eleştirel bir bakışla yaklaşıyor. Heinrich Böll, Fahmel ailesinin çelişkilerle dolu yaşamındaki ana çatışmayı ‘manda’ ve ‘kuzu’ simgeleriyle yorumluyor; Faşizmin ve Nazizmin simgesi olan ‘mandanın ilahi sırlarından yiyenler’le ‘Tanrının kuzusu olanlar’ arasındaki çatışma aynı zamanda bağımsız düşünceye sahip bireylerle oportünist çoğunluk arasındaki çatışmanın yansıması oluyor. Fahmel ailesi içindeki bu çatışma, Alman toplumu içindeki çatışmanın izdüşümüdür. Kardeşi kardeşe vurduran, karı kocayı ayrı düşüren, arkadaşlıkları bitiren bu çatışmanın hesaplaşması, 1958’in eylül ayında Baba Fahmel’in doğum gününde yapılır. O gün biraraya gelen aile bireyleri arasından biri, çocuklarını elinden alan, kendisinin aklını yitirmesine neden olan bu temel çatışmanın öcünü beklenmedik ve çok çarpıcı bir biçimde alır. Heinrich Böll’ün bütün yapıtlarında görülen duyarlıklı gözlem gücü, eleştirel yaklaşım, alaycılık ve hümanizma, bu romanda da yine önde. Yazarın önemli yapıtlarından biri olan Dokuz Buçukta Bilardo’yu yeni ve özenli çevirisiyle okurla yeniden buluşturuyoruz.

Johannes Mario Simmel – Hepimiz Kardeş Olacağız
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Hepimiz Kardeş Olacağız Yazar: Johannes Mario Simmel Yayıncı: E Yayınları Sayfa Sayısı: 701 Tanrı Sevenleri Korur, Papaz Her Zaman Pilav Yemez ve Acı Yudum gibi romanlarıyla kısa zamanda Türk okuyucusunun büyük ilgisini uyandıran Avusturyalı yazar Johannes Mario Simmel bu ilgiye gerçekten hak kazandığını Hepimiz Kardeş Olacağız’la açıkça ortaya koyuyor. Gene çarpıcı, gene değişik ve gene bir solukta okunacak bir roman. Çeşitli dillere çevrilen, her yayınlandığı ülkede büyük ilgi uyandıran Hepimiz Kardeş Olacağız’ın Türk okuyucusu tarafından da öteki Simmel romanları kadar beğenilip sevileceğine inanıyoruz.

Johannes Mario Simmel – Gökkuşağı
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Gökkuşağı Yazar: Johannes Mario Simmel Yayıncı: Altın Kitaplar Sayfa Sayısı: 970 Romandaki olaylar tamamen gerçektir. Ancak kahramanların bazıları hala hayatta olduklarından, adlar değiştirilmiştir. Gökkuşağı, gerçekle duygunun, heyecan potasında eridiği, ateş gibi yakıcı bir roman olarak hafızalarda yaşayacaktır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme
Roman / 13 Ocak 2018

Kitap Adı: Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta 1910 Halley kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaşmasıyla bu olayın İstanbul’da yarattığı heyecan anlatılır. Yazar bu olayı eğlendirici bir anlatımla verirken, bilimin ve düşüncenin savunmasını da yapmaktadır.

Yaşar Kemal – Demirciler Çarşısı Cinayeti
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Demirciler Çarşısı Cinayeti Kitap Serisi: Akçasazın Ağaları Serisi 1. Kitap Yazar: Yaşar Kemal Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 584 Akçasazın Ağaları tarihte, zamanla, düzenle hesaplaşmanın hikayesidir. Ağalar çökerken yanıbaşında yeni bir tarih yazılır, değişim kaçınılmazdır. Güçlüler dövüşürken doğa da ses verir. Demirciler Çarşısı Cinayeti birbirini yok etmek için tüm hünerlerini, olanaklarını, güçlerini, bundan da öte akıllarını, nefretlerini ve kinlerini kullanan iki derebeyinin ayakları altında ezilen toprağın, toprağın insanlarının ve yeşerttiği doğanın büyük efsanesidir. Lanet, çıktığı bağrı vuracaktır. “Yaşar Kemal sadece Mitterrand’ın kalbindeki sevgili halk ozanı değil. Yaşar Kemal edebiyatın bir devi.” – Andre Clavel, Nouvelles Litteraires, (Fransa) “Demirciler Çarşısı Cinayeti birbirlerini yok etme amacıyla tüm hünerlerini kullanan iki karşıt grup arasında kalan ülkenin kaderi üzerine dev lanet okumayı konu ediyor.” – Alain Bosquet, (Fransa) ‘Eski rapsodilerin epik esinini, gücünü, doğa aşkının usta bir lirizmiyle iç içe sokarak, Yaşar Kemal, bize büyüleyici kişilikler çiziyor ve bizi kapıp götüren bu destandan ayrılmak çok güç oluyor.’ – Bulletin Critique du Livre Français,

Slawomir Mrozek – Sazan
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Sazan Yazar: Slawomir Mrozek Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 228 Bazen taşrada bir devlet memuru, bazen yıllarca ağaç kovuğunda yaşamış bir vahşi, bazen de para kazanmak umuduyla başka ülkelere göçmüş bir adam.. Batılılaşan bir Doğu Avrupa ülkesinden komik insanlar, komik hikayeler ve Mrozek’in kitabında. Kısa öykü ustası bir yazarın kaleminden çıkan bu absürd öyküler, ülkemiz okurlarını çok ama çok tanıdık bir dünyaya götürecek. Yaşam karmaşasından seçtiği manzaraları öyküleştiren Slavomir Mrozek keskin bir gözlemci ve büyük bir anlatım ustası olduğunu gösteriyor bizlere.

Simon Vestdijk – Çalgılı Bahçe
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Çalgılı Bahçe Yazar: Simon Vestdijk Yayıncı: Versus Kitap Sayfa Sayısı: 406 “Hollanda kökenli dev yazarlardan biri olan Vestdijk, eğer ülkesi dışında daha iyi tanınmış olsaydı, adı Joyce, Kafka ve Proust’la birlikte anılabilirdi.”Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap “Çalgılı Bahçe”, Simon Vestdijk’in, ülkesinde ve Avrupa genelinde toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri yüksek entelektüalizmle yoğrulmuş, sertliği ve dosdoğruluğu ölçüsünde sevecen üslubuyla anlattığı ve 1930’lu yılların burjuva sınıflarında gerçek tokat etkisi uyandırmış romanlarının en ünlüsü. Tıp doktorluğunu bırakarak kendini yazmaya veren müzik sevdalısı Vestdijk, hayatında önemli yer tutan bu iki öğeyi “Çalgılı Bahçe”de, kahramanı Nol’ün ağzından naklettiği trajik aşk öyküsünün merkezi yapmış. Ancak, iki ayrı sınıf mensubu arasında aşk, onları bir araya getiren müzik ve trajediyi doğuran kaçınılmaz ölümcül hastalık öğelerinin altında, romanı Yirminci Yüzyıl’ın önemli eserleri arasına sokan ve esas trajediyi yaratan olgu var: Burjuvazi, burjuvazinin alt sınıflara bakışı ve aymazlığı. “Çalgılı Bahçe” Nol’ün çocukluk anılarıyla başlıyor. Bir çocuğun, büyüklerin yaşamına, yarı yarıya anlayan, anladıklarını da kendi zihinsel gelişimi oranında çoklukla yanlış yorumlayan bakışı, kahramanın büyümesiyle birlikte gelişerek hayata aymak yerine sınıf farklılığının vurgulanması adına inatla korunan ve baskın kılınan burjuva bakışına dönüşüyor. Bunu, Vestdijk’in ustalıkla çizdiği “Orta halli Hollanda kasabası” çerçevesinde küçücük heveslere, hayallere ve özenmelere biçilen olağandışı değerler, insanca…

Tennessee Williams – Mrs. Stone’un Roma Baharı
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Mrs. Stone'un Roma Baharı Yazar: Tennessee Williams Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 114 Hayalle gerçeğin, şairle dünyanın, kırılgan ve dişi olanla kırıcı ve erkek olanın trajik karşılaşması… Tennessee Wiliams, bu vazgeçilmez temasını ‘Mrs.Stone’un Roma Baharı’nda da kullanıyor ve kısa roman türüne çok parlak bir örnek veriyor. Mrs. Stone’un Roma Baharı, adını İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sırça Kümes, Arzu Tramvayı, Kızgın Damdaki Kedi gibi oyunlarla duyuran ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams’ın kısa roman türünde verdiği parlak bir örnektir. Williams’ın bütün ustalığını serilediği bu roman, orta yaşı geçmekte olan ünlü bir tiyatro oyuncusunun hayatla, kendi kendisiyle ve yok saydığı cinsellikle hesaplaşmasını ele alır. Mrs. Stone’un Roma Baharı, tiyatro ve sinema yönetmeni Jose Quintenero tarafından başrollerde Vivien Leigh, Warren Beatty ve Lotte Lenya ile filme de çekilmiştir.

Şevket Süreyya Aydemir – Toprak Uyanırsa
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Toprak Uyanırsa: Ekmeksizköy Öğretmeninin Hatıraları Yazar: Şevket Süreyya Aydemir Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 437 Ekmeksizköy Öğretmeni, dünyanın her tarafına yayılmış binlerce, milyonlarca adsızdan biridir. O da başkaları için çalıştı. Ama kendisi için yaşadı ve kendisiyle doydu.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mezarından Kalkan Şehit Mutallaka
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Mezarından Kalkan Şehit Mutallaka Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Everest Yayınları Sayfa Sayısı: 244 Hüseyin Rahmi’nin “en sevdiğim romanım” dediği Mezarından Kalkan Şehit, materyalist bir gencin, şehir efsaneleriyle mücadelesini anlatıyor. İstanbul’un gündelik hayatından, siyasi tartışmalardan sıkılan Şevki, eski bir dostunun Kartal’daki kır evine misafir olarak gider. Bölge halkınca Cinli Köşk olarak bilinen, “duvarına sürtünenin bile çarpıldığı” eski bir köşkün sırrını çözmeye çalışırken bu evin sakinleriyle tanışır ve bir süre sonra bu tekinsiz köşke damat olarak girer. Anlatılanlara göre, Sarıkamış Harekâtı’nda şehit düşen evin büyük oğlu, cuma geceleri torununu kaybetmenin üzüntüsüyle aklını yitirmiş olan büyükanneyi ziyaret etmektedir. Üstelik bu ziyaretin başka şahitleri de vardır. Peri masallarına inanmayan Şevki, bu hikâyenin aslını öğrenmek için araştırmalara başlar. Yer yer polisiye öğeler barındıran ve Mehmet Kaplan’ın “Meraklı bir vakaya dayanan bir sır romanıdır,” diye tanımladığı eserde yazar, okuyucunun merakını son ana kadar diri tutmayı başarıyor. Mutallaka ise ilk mektup romanlarımızdan biri. Yazarın “evliliğimden sonra doğacak kızımın kayınvalidesi olacak kadına ithaf ediyorum,” dediği bu kısa romanda, sonu gelmeyen gelin-kaynana kavgaları konu ediliyor.

Mithat Cemal Kuntay – Üç İstanbul
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Üç İstanbul Yazar: Mithat Cemal Kuntay Yayıncı: Oğlak Yayınları Sayfa Sayısı: 576 Bugüne kadar yapılmış bütün sıralamalarda daima ilk 10’a girmiş olan efsanevi roman… Seçkin kitapçılarda, internet satış noktalarında ve Zambak sokak, 21 Beyoğlu’nda.   Türk romanının kilometre taşlarından biri daha Oğlak Klasikleri arasında… Yirmiyi aşkın, önde gelen roman kahramanı, bir romanı roman yapan bütün ruh çözümlemeleriyle karşınızda. Bir o kadar sayıda gerçek tarihi kişilikler ile başka yardımcı unutulmaz tipler romana ustaca yedirilmiş… Simsiyah ve otuz üç yıl sürmüş Abdülhamit dönemi baskısıyla “İstibdat İstanbul’u”… Ve bütün bu İstanbullar’ı dikey olarak kesen bir yazar hayatı: Muharrir Adnan Bey. Bugüne kadar yapılmış olan bütün sıralamalarda ilk 10’a girmiş olan efsanevi roman Üç İstanbul’u okumuş olanlara katılmak isteyenlere. Üç İstanbul, edebiyat severler için özel olarak tasarlanmış yeni görünümüyle raflarda yerini alıyor.

Catherine Clement – Varoluş ve Romantizm
Roman / 11 Ocak 2018

Kitap Adı: Varoluş ve Romantizm: Heidegger ile Arendt Aşkı Yazar: Catherine Clement Yayıncı: Güncel Yayıncılık Sayfa Sayısı: 288 Konusunu gerçek bir tutkudan alan ve ‘Beni asıl ilgilendiren, birini şöyle ya da böyle harekete geçiren iç mantığı çözmektir.’ diyen Catherine Clement’in kaleminden çıkan bu şaşırtıcı kitap, üçlü bir aşk öyküsünün ötesinde çalkantılı iki yaşamı, yasak tutkuları, felsefeyi, milliyetçiliği, özgürlüğü ve bir erkeği bir kadına bağlayan nedenleri ustaca irdeliyor…

Charlotte Perkins Gilman – Sarı Duvar Kağıdı
Roman / 11 Ocak 2018

Kitap Adı: Sarı Duvar Kağıdı Yazar: Charlotte Perkins Gilman Yayıncı: Otonom Yayıncılık Sayfa Sayısı: 115 Bunları neden yazmam gerektiğini bilmiyorum. Bilmek istemiyorum. Bilebilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Amerikalı ilk feminist yazarlardan olan Charlotte Perkins Gilman böyle der ama neyse ki yazmaya da devam eder. Kendi hayatından izler taşıyan bu öyküsünde şefkat ve korumacılık adına yapılan kontrollere, baskılara, kadına biçilen toplumsal rollere, soyutlanmaya ve en çok da kapatılmaya isyan eder. İnatla duvara yapışmış çirkin bir duvar kağıdı gibi hayatını ve zihnini karartan, kaplayan bu baskılar onu güçsüzleştirmiş, zayıflatmış, çaresizleştirmiş ve histerikleştirmiştir. Fakat nihayetinde bu kağıt tekrar onarılamayacak şekilde yırtılacak ve hayatını karartan her şey bu kağıtla birlikte yere serilecektir…