Yavuz Bahadıroğlu – Yürek Seferi
Roman / 31 Ağustos 2017

Kitap Adı: Yürek Seferi Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 132 Bu kitap… Belki bir masal, belki bir destan, belki bir hikaye, belki bir roman…Belki hiç biri değil de, yalnızca kafamdaki özgürlüğün özgün yansımaları… Pekala uzun, renkli bir rüya da olabilir, hayatın gerçekleri de… Sonuçta ne fark eder ki? Rüya, hayat, hikaye, masal, roman, destan, şiir, gerçek, vesaire… Ha bir varmış, ha bir yokmuş..Ha Alaattin’in lambası, ha Ali Baba’nın hazinesi; bulamasa bile, bu ortamda hayali ihracat yapıp yine zengin olabilir… Bu kitap da onlardan biri aslında: Bir masal; bir roman; bir hikaye, bir destan… Ya da uzunca bir rüya, karmaşık bir hayal… Belki bir bilgisayar oyunu: sanal dünyadan kesitler.. Belki hepsi, belki de hiç biri. Aslında bu hikaye benim hikayem.. Bu hikaye aslında senin hikayen… Hepimizin hikayesi.

Yavuz Bahadıroğlu – Merhaba Söğüt
Roman / 31 Ağustos 2017

Kitap Adı: Merhaba Söğüt Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 444 Adı: Kayı Han Boyu… Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya akan yüzlerce boydan sadece biri… Öylesine küçük ki, göç kollarının içinde yitip gitmiş gibi… Küçük, ama inançlı; dünya ötesi ebedî emelleri ve idealleri var. Dünya ötesi ebedî emelleri ve idealleri olduğu içindir ki, Anadolu topraklarında yeniden dirilişi sadece o gerçekleştirebiliyor. Vuslatın ilk durağı Söğüt… Vuruşa-barışa Söğüt’e gelip yerleşen Kayı Hanlılar, göçlerle örülen emellerini besleyip devletleştirecek, oradan Bizans’a uzanarak Peygamber müjdesine ulaşacaktır. Bu muhteşem bir oluşun hikâyesidir. Hedefini iyi tespit etmiş ve kendisini hedefe kilitlemiş toplumların neler yapabileceğine Kayı Han Boyu’nun yaptıkları şahittir.

Halit Ziya Uşaklıgil – Kırık Hayatlar
Roman / 31 Ağustos 2017

Kitap Adı: Kırık Hayatlar Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 416 Kırık Hayatlar, Halid Ziya Uşaklıgil’in Servet-i Fünun Edebiyatı döneminde kaleme aldığı son romanıdır. Kırık Hayatlar’da, yazarın, aile kurumunun kutsallığı, yalnızlığın yıpratan acısı karşısındaki alternatif duruşu, evlenme yöntemleri, gelenekler, eş seçiminde aile baskısı, komşuluk ilişkileri vb. konulardaki dikkatlerini görmek mümkündür. İç içe geçmiş çeşitli yaşam hikayelerinin verilişindeki okuru yormayan düzen, eseri başarılı kılmaktadır. Kırık Hayatlar, hem tutku, acı, nefret vb. bireysel duyguları, hem de toplumsal bir kurum olarak aileyi ve toplum yaşamındaki aksaklıkları sorgulayan bir eserdir. Eserin bireysel ve toplumsal düzlemde farklı okumalara olanak veren bu çok yönlülüğü, başlangıçta tek bir ailenin yaşamından yola çıkarak herkesi ilgilendirecek incelikleri bütüncül bir yaklaşımla yakalayıvermesi onu okunmaya değer kılar.

Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
Roman / 31 Ağustos 2017

Kitap Adı: Mai ve Siyah Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 328 Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan ve Tanpınar’ın “Türkiye’de nesli adına konuşan ilk eser” diye tanımladığı Mai ve Siyah, dönemin basın, edebiyat ve şiir hayatına ilişkin gözlemleriyle de ayrı bir öneme sahiptir.

Halit Ziya Uşaklıgil – Saray ve Ötesi
Roman / 31 Ağustos 2017

Kitap Adı: Saray ve Ötesi Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 762 Tarih, insandan soyutlandığında çekiciliğini yitirir, derler. Tarihe bu çekiciliğini veren de ”insan” faktörüdür. Anılar tek başına subjektif olmalarına rağmen tarihi kuruluğundan kurtarır, onu cazip kılar. Bu yönüyle, tam olarak tarihin yerini tutmasa bile, ondaki bilinmez karanlık noktaları aydınlatmada rolü büyüktür.

Yavuz Bahadıroğlu – Şehzade Selim
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Şehzade Selim Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 232 Şehzade Selim, Şirpençe ve Mısır’a Doğru, Yavuz Bahadıroğlu’nun çok sevdiği Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatını, mücadelesini, kardeşleriyle yaşadığı şehzadeler savaşını, islâm ittihadı fikrini ve ölümünü anlatan nehir romanlardır. Şehzade Selim romanı Yavuz’un Trabzon’daki şehzadelik günlerinden Osmanlı padişahı oluşuna kadar geçen süreyi kapsar. Şirpençe romanı Yavuz’un padişah olmasının ardından kardeşleriyle giriştiği mücadelesini ve Safevi Sultanı Şah ismail ile yaptığı Çaldıran Savaşı’nı anlatır. Mısır’a Doğru romanında ise Mısır’ın fethinden, Yavuz’un ölümüne kadar olan dönemi yansıtır. Milli Eğitim Bakanlığı 21.04.1980 tarih 66001858/12226 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanarak okullara tavsiye edilmiştir.

Yavuz Bahadıroğlu – Şirpençe
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Şirpençe Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 230 Yavuz Sultan Selim diyor ki: Bu seferlerimiz, bu sıkıntılarımız ve bu perişanlıklarımız, hep gönülleri birleştirmek, İslam birliğini temin etmek içindir. Mülk Allah’ındır. Kim Allah’ın yardımı olmadan istediğini elde etmede zafere ulaştığını söylerse, Allah onu kahreder ve aşağı derecelere indirir. Vükela ve ümeranın süslü elbiseler giymesi, padişahlarına tazimden ileri gelir. Biz Allah’dan başka kime tazime mecburuz ki, bu külfeti ihtiyar edelim? Bizim Padişahımız vücudu saran libasa değil, ruhun içindeki inanca bakar.

Yavuz Bahadıroğlu – Boşlukta Yürümek
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Boşlukta Yürümek Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 429 Sanat sanat için değil, şunun bunun için de değil inanç içindir. Sanatkar; insanları ezeli ve ebedi Sanatkara yaklaştırabildiği ölçüde başarılıdır. Roman; görüşlerin, düşüncelerin kanaviçesi, fikirlerin kıyasıya vuruştuğu meydan… Romancı; bazen kanaviçe üstünde renkli ipliklerle fikirlerini ören bir nakkaş, bazen kelimeleri mermi yaparak sürekli ateş açan bir savaşçı… Maksat; Hakka ve hakikate hizmet… Kalem; İlahi takdire mazhar bir araç… Eser; iyiyi, doğruyu, güzeli göstermesi şartıyla muhterem bir miras…

Yavuz Bahadıroğlu – Buhara Yanıyor
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Buhara Yanıyor Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 240 Aradan yüz yıllar geçse de, toplumların hafızasında yaşaması gereken olaylar vardır. Toplumlar bu olayların ışığında geçmişi değerlendirir. Geleceğe doğru daha sağlıklı adımlar atmanın yolu da geçmişi iyi değerlendirmekten geçer. Edebiyat, geçmişle gelecek arasında köprü kurma misyonunu üstlenen önemli bir araçtır. Tarih gerçeği edebi bir güzelleme içinde kuşaktan kuşağa kendini aktarır. Kalıcı, hatta belirleyici olmayan başlar. Ancak “Buhara Yanıyor” sadece bir roman değil, aynı zamanda iç çekişmeler yüzünden tükenen bir milletin acısı, bir şehrin, bir kültürün, bir medeniyetin hikayesidir. Olgunlaşmak için pişmek, çelikleşmek için yanmak gerekir

Yavuz Bahadıroğlu – Endülüs’e Veda
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Endülüs'e Veda Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 270 Tarık bin Ziyad denizi geçtikten sonra gemileri yaktı ve İslam sancağını Avrupa içlerine dikti. Güçlü bir İslam devleti meydana geldi. Endülüs Emevi Devleti. Endülüs, Avrupa devletlerine ilimde, teknolojide, medeniyette ve edebiyatta öncülük etti. Avrupa sekiz asır altın çağını yaşadı. Bu medeniyet merkezi nasıl yıkıldı? Tarık bin Ziyad’ın torunları baba mirasını nasıl yerle bir etti? İdealini ve ruhunu kaybeden idareciler devleti nasıl yıktı? Günümüze ışık tutan fikirler “Endülüs’e Veda”da…

Yavuz Bahadıroğlu – Gemide İsyan
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Gemide İsyan Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Sunguroğlu Gemide isyan romanında kahramanlar, Foça Korsanlarına Karşı macerasından sonra tekrar buluşup Rodos adasındaki korsanlara karşı mücadeleye girişirler. Eser ilk üç eser kadar olmasa da, daha sonra yazılacak diğer Sunguroğlu maceralarına göre hacimli eser sayılabilir. Gemide isyan ve daha sonraki romanlarda maceralar ressam Refet Kartal tarafından yer yer resimlendirilmiştir.

Yavuz Bahadıroğlu – Köprübaşı
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Köprübaşı Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 151 İşgal günleri… Bir neslin soluk soluğa acısı, nesillerin vicdansız sızısı… Yetim minarelerin, öksüz camilerin, ıssız türbelerin eşiğinde varlık arayanların umutları, hayal kırıklıkları… Ve büyük diriliş hamlesi: İstiklal savaşı… Kimince can diyeti, kiminin servetine servet… Kerami Efe’ler, Hafız Murad’lar, Tekgöz Hamdi’ler, Meryem Bacı’lar canlarını dişlerine takıp işgalcilerle savaşırken, Davut Ağalar keyif çatıyor, kese dolduruyor… Davut Ağalar, işgal kuvvetleriyle işbirliği yapıp, kendi halkına kan kusturuyor… Nihayet zafer: Zafer, milli şahlanışın eseri. Ardından bir hüsran daha… Yunan işbirlikçisi Davut Ağa’lar ikbal merdivenlerini tırmanırken, ezilen Kerami Efe’ler, Hafız Murad’lar, Tekgöz Hamdi’ler, Meryem Bacı’lar… Duaya kalkan ellerde kelepçe izi, minarelerde hicran, kubbelerde gözyaşı… gözyaşları bizim gözyaşlarımızdır: Hepimizin…

Yavuz Bahadıroğlu – Mısır’a Doğru
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Mısır'a Doğru Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 269 Tih Sahrası…Cengiz’i, Timur’u Büyük İskender’i dize getiren uçsuz bucaksız çöl…Gündüzleri kemikleri eriten sıcaklık, geceleri ilikleri donduran soğuk…Deriyi delerek ciğerlere dolan ince kum taneleri. Fırtınalar… fırtınalar! Ve bu dünya Cehenneminin içinde bir ordu: Orduyu Hümayun.Başlarında “Ya alırım, ya ölürüm” andı ile Dersaadet’ten kopup gelen bir çığ: Yavuz Sultan Selim!…Mihnet, meşekkat, acı, zahmet! Saadete açılan kapının aşılması en zor fakat en son eşiği. İdeal yolcuları bunu aşıyorlar, Konstantiniyye surlarını aştıkları gibi.Mercidabık’a düşüyorlar. Çaldıran’a düştükleri gibi.Zafer… zafer… zafer! Ardından tevazu tümseğinin en tepe yerinde yine o padişah: Yavuz Sultan Selim.” – Ben Harem-i Şerif’in hakimi değil, hadimiyim!”

Yavuz Bahadıroğlu – Cem Sultan
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Cem Sultan Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 224 Padişahlığa yürüyen bir şehzadenin ümitsiz mücadelesi, yıkılan büyük hayallerinin enkazı altında çırpınan şair ruhunun isyanıyla, dindar mizacının tevekkül ve teslimiyeti arasındaki büyük tenakuz, bitip tükenmez tereddütler, bocalayışlar, içten pazarlıklar…Padişahlıktan gurbete, gurbetten esarete, nihayet ölüme uzanan dolambaçlı kader yolunda ibretli bir iz bırakan Cem Sultanın güçlü romancımız tarafından eski kaynaklara dayanılarak yazılan hayat hikayesi.

Yavuz Bahadıroğlu – Çaka Bey
Roman / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Çaka Bey Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 256 Günü kavramak için dünü anlamak lazım… Dün, tarihtir. Ancak kuru bilgi yığınlarıyla tarihi anlamaya imkan yoktur. İşin sırrı ayrıntılarda saklıdır. İyi kavranması gereken gerçekler ayrıntılardadır. Tarihi ayrıntılarıyla kavrama arayışı bizi romana götürür: Gölgede kalmış değerleri sadece romanda buluruz. Çaka Bey”i romanlaştırmak da zaten böyle bir arayışın parçasıdır. “İlk Türk Amirali” olarak ünlenen Çaka Bey ile çevresinde bir devrin, hatta devirlerin tüm detaylarını bulabilirsiniz. Ayrıca Selçuklu”yu büyüten unsurlarla birlikte bitiren hastalıkları da keşfedeceğinizi sanıyoruz. Artık bunun ışığında yeni dünyayı kucaklayabilir, hatta geleceği idrak hususunda isabetli adımlar atabilirsiniz.