Haluk Çağlayaner – Aile Hekimliği I
Sağlık / 2 Ocak 2018

Kitap Adı: Aile Hekimliği I Yazar: Haluk Çağlayaner Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 155 Sayın Nusret FiĢek 1985 tarihli “Halk Sağlığına Giriş” kitabında “Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetleri bir arada (integre olarak) yürütülmelidir. (…) İntegre örgütlenme modelinin en basiti çağdaş aile hekimliğidir. Çağdaş aile hekimi, ailedeki çocukların periyodik muayenelerini ve aşılarını yapar. Annelere çocuk bakımını öğretir. Yaşlıların – varsa gebelerin – periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Aile bireylerine sağlık, ev hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim yapar. Evde hastalanan varsa onları tedavi eder veya gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye gönderilir. Bu biçim örgütlenmenin az gelişmiş ülkeler için daha gerçekçi bir modeli sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde öngörülen sağlık ocaklarındaki ekip hizmetleridir.” der. Etkili birinci basamak hizmetinin aile hekimliğiyle gerçekleştirilebileceğini ve bunun bir uzmanlık eğitimi gerektirdiğini anlatmak bugüne kadar aile hekimlerinin önemli uğraşlarından biri olmuştur. Bu konuda, bütün sağlık sektörünün bir ortak görüşe ulaştığını görmekten sevinç duyuyoruz.

Haluk Çağlayaner – Aile Hekimliği II
Sağlık / 2 Ocak 2018

Kitap Adı: Aile Hekimliği II Yazar: Haluk Çağlayaner Yayıncı: İletişim Yayınları Sayfa Sayısı: 156 Sayın Nusret FiĢek 1985 tarihli “Halk Sağlığına Giriş” kitabında “Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetleri bir arada (integre olarak) yürütülmelidir. (…) İntegre örgütlenme modelinin en basiti çağdaş aile hekimliğidir. Çağdaş aile hekimi, ailedeki çocukların periyodik muayenelerini ve aşılarını yapar. Annelere çocuk bakımını öğretir. Yaşlıların – varsa gebelerin – periyodik muayenelerini yapar ve gereken önerilerde bulunur. Aile bireylerine sağlık, ev hijyeni ve kişisel hijyen konularında eğitim yapar. Evde hastalanan varsa onları tedavi eder veya gerekiyorsa bir uzmana veya hastaneye gönderilir. Bu biçim örgütlenmenin az gelişmiş ülkeler için daha gerçekçi bir modeli sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde öngörülen sağlık ocaklarındaki ekip hizmetleridir.” der. Etkili birinci basamak hizmetinin aile hekimliğiyle gerçekleştirilebileceğini ve bunun bir uzmanlık eğitimi gerektirdiğini anlatmak bugüne kadar aile hekimlerinin önemli uğraşlarından biri olmuştur. Bu konuda, bütün sağlık sektörünün bir ortak görüşe ulaştığını görmekten sevinç duyuyoruz.