Samuel Henry Hooke – Ortadoğu Mitolojisi

22 Mayıs 2017
Samuel Henry Hooke – Ortadoğu Mitolojisi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Samuel Henry Hooke – Ortadoğu Mitolojisi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!
Samuel Henry Hooke - Ortadoğu Mitolojisi Ortadoğu Mitolojisi: Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hristiyan Mitosları
Samuel Henry Hooke
İmge Kitabevi
267

Ortadoğu Mitolojisi, bir yandan Klasik Yunan, Roma öte yandan Ortaçağ Batı mitolojisinin kökenlerinde yatan Ortadoğu mitolojilerinin birincil kaynaklarına inerek, mitolojinin tüm temalarını ve sorunlarını özümleyen bir yapıt. Yapıtın iki bölümünün Musevi ve Hıristiyan mitoslarına ayrılması, kitabın, mitolojinin yanı sıra dinsel düşünüşün de köklerine inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor.

Yapıtta, Yaratılış Mitosyarı, Dumuzi ile Inanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar'ın ölüler dünyasına inişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiris Mitosları, Re Mitosları, Apophis'in öldürüşü, Nil Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, Ullikummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kain ile Habil, Babil Kulesi Mitosu, Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epihani Mitosu, Yeşu Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elişa, İsa'nın Doğuşu Mitosları, İsa'nın Dirilişi Mitosları bulunuyor.

Samuel Henry Hooke – Ortadoğu Mitolojisi Kitabını idefix'ten İndirimle Satın Alın! Samuel Henry Hooke – Ortadoğu Mitolojisi Kitabını D&R'dan İndirimle Satın Alın!

0 Yorum

Bir Cevap Yazın