Simone de Beauvoir – Sade’ı Yakmalı mı? Günümüzde Sağcı Fikirler
Siyasi / 14 Ağustos 2018

Kitap Adı: Sade'ı Yakmalı mı? Günümüzde Sağcı Fikirler Yazar: Simone de Beauvoir Yayıncı: Broy Yayınları Sayfa Sayısı: 192 Sade; günümüzde türlü görünümler altında dönen temel soruna eğilmemizi istiyor bizim: insanın insanla ilişkilerine…diyen Simone de Beauvoir; Sade’ı bütünlüklü olarak incelediği denemesinde, onun çağımız düşüncesindeki yerini ve ruhbilimle değerini belirliyor… Öte yandan Sade’ın şiddete yönelik eğilimlerinin çarpıtılarak sağcı düşüncede ‘şiddetin insan doğasındaki mutlaklığı’ sonucuna vardırılmasının altını çiziyor.

Soner Yalçın – Saklı Seçilmişler
Siyasi / 14 Ağustos 2018

Kitap Adı: Saklı Seçilmişler Yazar: Soner Yalçın Yayıncı: Kırmızı Kedi Yayınevi Sayfa Sayısı: 504 Siz onları değil; onlar sizi seçti Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın. Dehşete kapılırsın. Film biter. Etkisinden kurtulamazsın. Korkarsın. Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım. İlk sahne: Altı yıl önceydi. Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı. Peşine düştüm.. Bir Soner Yalçın Araştırması

Doğu Perinçek – Aydın ve Kültür
Siyasi / 29 Temmuz 2018

Kitap Adı: Aydın ve Kültür Yazar: Doğu Perinçek Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 120 ydın kavramının nesnelliği, aydının doğuşu, ilk aydınlar: Enbiya ve evliya, aydının yapıtaşları: İdeoloji ve işlev, aydın ile kafa emekçisi farkı, hakim sınıf aydınının ‘asil yalanları’, devrimci sınıf-devrimci aydın, kitle hareketi-aydın diyalektiği, ‘bağımsız’ ve ‘özerk aydın’, örgütlenme ve aydın, aydın metafizikleri: Düşüncenin, aklın ve kültürün idealleştirilmesi. Kültür ve uygarlık nedir, sınıfsal karakterleri, ulusal kültür-uluslararası kültür, kabile kültürünün, feodal ve kapitalist kültürün evrenselliği, ulusun ve Türk ulusunun yaratıcısı, ulus kurgusundaki gerçeklik ve yanılsama, ulusun mayasındaki ruh, yabancı kültürün yerlileşmesi, küreselleşme ve işçi sınıfının uluslararası kültürü. Doğu kültürü-Batı kültürü, oriyentalizm, Doğu-Batı ayrımının emperyalist karakteri, insanlığın ortak gelişme yatağı ve Doğu’nun dinamizmi, ileri-geri diyalektiği, Türkiye’nin batılılaşma çıkazı.

Doğu Perinçek – Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek
Siyasi / 29 Temmuz 2018

Kitap Adı: Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Yazar: Doğu Perinçek Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 136 Elinizdeki kitap, Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmesi üzerine Türkiye’de tarihsel materyalist kavrayışla yapılan ilk çalışmadır ve daha sonraki araştırmaların yolunu açmıştır. Çalışmanın birinci amacı, Türk toplumunun uygarlığa geçiş serüvenini açıklamaktır. Kitap, öncelikle destanlar, yazıtlar gibi ilk kaynaklara dayanarak, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları iki bin yıllık sınıflaşma süreci sonunda, feodal devletler kurmanın eşiğine gelişlerini açıklamaktadır.

Doğu Perinçek – Karen Fogg’un E-Postalları
Siyasi / 29 Temmuz 2018

Kitap Adı: Karen Fogg'un E-Postalları Yazar: Doğu Perinçek Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 136 Karen Fogg’un e-posta yazışmaları, AB-Türkiye ilişkilerinin röntgenini veriyor. AB’nin Stratejik Hedefi: “Türk Devletinin ve Tarihinin Hakkından Gelmek”.. Kültürel Görev: “Türkiye Gençliğinin Milli Kimliğini Tahrip Etmek”.. Siyasal Görevler: Kıbrıs, Ege, Diyarbakır Merkezli Beylik vb. Kullanılacak Kuvvetler: “Uyuyan Köpekler”… Örgütlenme: Karen Fogg Şebekesi… Eylem Biçimi: Uslu Muhalefetten Toplumsal Patlamalara.. Örgütlenme ve Çalışma Biçimi: Gizli, Sinsi, Şifreli, Kodlu.. Karen Fogg’u Kimler, Nasıl Savundu?.. Avrupa Birliği Kapısındaki Türkiye… Karen Fogg’un e-postalarından Seçmeler…

Bülent Ecevit – Türkiye 1965-75
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Türkiye 1965-75 Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 192 “Bizim davamız, Sayın Demirel’le, Adalet Partisi ile sen ben davası değil, bizim davamız gençlere, çocuklara kıyılmasını önleme davası. Bizim davamız, demokrasinin gereği olan düşünce ayrılıkları içinde milli birliği sağlama ve koruma davası. Tıpkı 1974’de sağlayabildiğimiz gibi… Bizim davamız demokratik hukuk devleti davası… Bizim davamız hakkı alınmak istenen, birbirine kırdırılmak istenen işçinin davası. Bizim davamız köylünün emeğinin hakkını ve insanca yaşama olanağını ona kazandırma davası. Orman köylüsünün hakkını birkaç zengine, imtiyazlı kişiye yedirip orman köylüsünü aç bırakmama, çaresiz bırakmama davası. Bizim davamız, dünyada gitgide yalnızlaştırılan Türkiye’nin, dünyada yeniden, en az 1974 yılında olduğu kadar güçlü ve saygın olabilmesi davası… İçerde halka karşı zorba, dışarıda yabancılara boynu eğik olan bir hükümet yerine; içerde kendi halkının önünde boynu eğik, dışarıda yabancıların karşısında başı dik bir hükümete kavuşma davası bizim davamız. Bizim davamız, Türkiye’de barış sağlama, huzur sağlama, sosyal adalet içinde gerçek kalkınma sağlama davası.” Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel 12 Mart sonrasının en önemli iki aktörü ve Ecevit’in genellikle muhalefette kaldığı, Demirel’inse Milliyetçi Cephe koalisyonlarının başbakanı olarak yer aldığı bu dönemin iki siyasi kutbuydu. Muhalefet lideri olarak Ecevit, her fırsatta Demirel’i eleştirmiş ve uyarmıştır. Ecevit’in bu uyarılarından biri…

Bülent Ecevit – Umut Yılı 1977
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Umut Yılı 1977 Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 156 “Halkımız için acılarla dolu, özgürlük uğruna, demokrasi uğruna verilmiş kurbanlarla dolu bir yıl sona ererken bir umut yılı başlıyor şimdi ülkemizde. Karanlık bir yıl tükenirken giderek aydınlığa dönüşecek bir yıl başlıyor Türkiye’mizde. Işık yılına, umut yılına giriyoruz 1977 ile… Seçim yılıdır çünkü bu yıl… Silahlara karşı oy yılıdır, zorbalara karşı halk yılıdır, haksızlığa karşı hak yılıdır bu yıl… Günleri güvenle saymaya başlayınız yurttaşlarım: Dokuz ay sonra bir mutlu Türkiye doğabilir. Sizin elinizdedir bu yeniden doğuş, sizin oylarınızdadır kurtuluş… Özgürlük uğruna, demokrasi uğruna, insanca yaşamak uğruna bunca acıya katlanan, bunca kurban veren, çile çeken halkımız, hiç kuşkusuz demokrasinin gereği olan bu ödevlerini de eksiksiz yapacaktır. Türk Ulusuna kutlu olsun 1977 yılı, ışık yılı, umut yılı, kurtuluş yılı… Kıbrıslı Türklere huzur getirsin, tüm insanlığa barış getirsin, halkımıza mutluluk getirsin 1977 yılı…” Siyasi tarihimize Milliyetçi Cephe olarak giren Süleyman Demirel başkanlığındaki AP-MSP-MHP koalisyon hükümeti döneminde, cepheleşme giderek artıyordu. Seçimi kurtarıcı olarak gördüğü için 1977 yılını bu sözlerle selamlayan Bülent Ecevit’in öngörüsü, olaylı 1 Mayıs’ın ardından 5 Haziran’da yapılan seçimlerde gerçekleşti ve CHP, Türkiye’de sol bir partinin aldığı en yüksek oy oranı olan yüzde 41.4’e ulaştı. Ancak seçimi…

Bülent Ecevit – Bu Düzen Değişmelidir
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Bu Düzen Değişmelidir Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 280 ‘Türkiye’de düzen niçin ve nasıl değişmelidir?.. Bu soruyu cevaplandırabilmek için önce Türkiye’de bugün nasıl bir düzen bulunduğu; Türkiye’de bulunan düzenle Anayasa’nın öngördüğü düzen arasında ne gibi ayrılıklar olduğu saptanmalıdır. Kitap bir yandan bunu saptamakta, bir yandan da düzenin niçin ve nasıl değişmesi gerektiğini ayrıntılarıyla göstermektedir. … Ortada bir bozuk düzen vardır. Toplumumuzda ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gördüğümüz bütün aksaklıklar, temeldeki bu düzen bozukluğunun belirtileridir. Bu düzen bozukluğu, gelişme sürecinde bulunan, geri kalmışlıktan kurtulabilmek ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için gelişmesini hızlandırmak zorunda olan Türk toplumunu birtakım dar boğazlara veya çıkmazlara sokmaktadır. Düzen bozukluğunun köklerine inmeksizin yapılacak yüzeysel düzeltmelerle veya yönetsel tedbirlerle, o dar boğazları açmak, o çıkmazları aşmak mümkün olmayacaktır.’ Bülent Ecevit, 1968 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, ülkedeki sosyo-ekonomik koşulları ayrıntılı biçimde eleştirmiştir. Daha sonra bu konuşmasını esas alarak Bu Düzen Değişmelidir adlı kitabı kaleme almıştır. Kitap, bütçe eleştirisini çok aşan bir etki yaratarak ardı ardına baskı yapmış, adı ise 1970’li yıllar boyunca Ecevit’in siyaset sahnesindeki en ayırt edici sloganlarından biri haline gelmiştir. Bülent Ecevit’in bütün eserleri yayınevimiz tarafından yayınlanmaktadır. Bu kapsamda şimdiye kadar çıkan kitaplar şunlardır: Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin…

Bülent Ecevit – Demokratik Sol
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Demokratik Sol Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 257 1970’lerin ikinci yarısında Türkiye’de devrimci ve sol hareketlerin güç ve etkisinin artmasıyla birlikte siyasi çatışmalar da giderek şiddetlenmekteydi. Bu dönemde sağın ürettiği en temel politikalardan biri, bu eylemci hareketlerle CHP’yi ilişkilendirerek devlet ve seçmen nezdinde parti üzerinde bir şaibe bulutu yaratmaya çalışmaktı. Denebilir ki Bülent Ecevit, bütün o yılları bu suçlamalara karşı partisini savunmakla geçirdi. Soldan da sürekli eleştirilen CHP’nin ülkede hüküm süren kaotik ortam içinde geliştirdiği en önemli siyasetlerden biri, hem siyasi rakip ve karşıtlarına, hem seçmenlere, hem de kendi üyelerine siyasi yelpazedeki yerini yeterince açık biçimde ifade etmeye çalışmaktı. Devrimci sol hareket ve kavramlarla arasına herkesin rahatça fark edebileceği kalınlıkta bir çizgi çekmek isteyen Ecevit’in en güçlü araçlarından biri, Marksist köklere sahip olmadığını vurguladığı “demokratik sol” kavramıydı. Elinizdeki kitap, uzun yıllardan ve türlü siyasi maceralardan sonra kuracağı yeni partinin adını oluşturan bu kavramın içinin bizzat Ecevit tarafından nasıl doldurulduğunu gösteren konuşma ve söyleşilerden oluşmaktadır.

Bülent Ecevit – Ortanın Solu
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Ortanın Solu Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 140 “Bir insanın düşüncesi baskılardan kurtulabilir ve kişiliği serbestçe gelişebilirse, eğitim ve yeteneğine göre eğitim görebilirse, erişebileceği bir düzey vardır. Herkesin o düzeye erişmesine imkân vermeyen bir devlet düzeni, insanlığa aykırıdır. Bazı insanların o düzeye erişmelerine imkân verip bazılarını bundan alıkoyan bir devlet ve toplum düzeni ise hem insanlığa, hem adalete aykırıdır. Ortanın solunda tutum ve davranış: İnsanlar üzerinde her türlü baskıyı reddettiği, insanları kendi yaşama ve çalışma şartlarının hâkimi kılmak istediği için demokratiktir, İnsanları, imkân eşitsizliğinden ve yaşama şartlarında adaletsizlikten kurtarmak istediği için sosyal adaletçidir, İnsanlarda saklı bütün manevi ve maddi gücü harekete geçirmek, insanları yaşama ve çalışma şartlarına yön verici duruma getirmek istediği için de devrimcidir.” CHP’nin 1965 seçim yenilgisinden sonra, parti içinde bir süredir dile getirilen ancak belli bir içeriğe sahip olmayan “ortanın solu” düşüncesinin tartışıldığı toplantılar düzenlenmiştir. Önce Ecevit’in çevresindeki sınırlı sayıda kişiyle başlayan bu toplantıların katılımcı sayısı, daha sonra artmış ve tartışmalar sistematik hale getirilmiştir. Bu tartışmalar sonucunda netleşen görüşlerin ifade edilmesine karar verilmiş ve elinizdeki ünlü Ortanın Solu kitabı, Ecevit tarafından kaleme alınmıştır.

Bülent Ecevit – Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 138 Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci “Osmanlı yenilikçileri arasında ekonomiye ve halk örgütlenmesine gereken önemi veren tek devlet adamı Mithat Paşa’dır. O açıdan Mithat Paşa, Türk toplumunda ekonomik yapı değişikliğini ve demokratikleşme sürecini başlatanlardan biri olduğu gibi sosyal demokrasinin öncüsü de sayılabilir. Eğer Mithat Paşa’nın uğraş ve uygulamaları merkezi yönetimden gereken desteği görebilse ve bugünkü Türkiye topraklarına da yansıyabilse idi; belki Osmanlı Devleti çağı yakalayabilir ve çözülüp çökmekten kurtulabilirdi. Osmanlı Devleti kurtulamasa bile, Türkiye şimdikinden çok değişik bir ülke olabilirdi; dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilirdi ve demokrasimiz çok daha sağlam bir altyapıya ve sağlıklı bir işlerliğe kavuşmuş olabilirdi. Mithat Paşa, rejimi demokratikleştirme, yönetimi ve ekonomiyi çağdaşlaştırma ve özellikle de halkı örgütleyip güçlendirme yolundaki atılımlarının bedelini çok ağır biçimde ödemiştir; hatta yaşamıyla ödemiştir. Üstelik Mithat Paşa’nın trajik sonuna benzer cezalandırmalar çağımızın `demokratik‘ Türkiyesi’nde bile, değişik biçim ve ölçülerde sürmektedir. Her kim ki halkı siyasette ve ekonomide güçlendirip etkinleştirmeye kalkışırsa, çetin engellerle veya ağır suçlama ve cezalarla karşılaşmaktadır. Bu kitaptaki Mithat Paşa incelemesi, yakın tarihimizin o büyük yenilikçisini ve devlet adamını yeni kuşakların daha yakından tanıyabilmelerine küçük bir katkıdır.”

Bülent Ecevit – Sömürü Düzeninde Yeni Aşama
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Sömürü Düzeninde Yeni Aşama Yazar: Bülent Ecevit Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 147 “Gerçi Türkiye bu yeni ekonomik modeli izlemeye başladığı için sevinenler arasında, kapitalizmi ciddi olarak benimsemiş bazı ülkeler de bulunabilir. Ama onlar kendilerine başka ülkelerde sağlayabileceği sömürü olanakları için sevinirler buna. Bu ekonomik politikayla, hele bu ekonomik politikanın dış politika gerekleri yerine getirilmekle, krediler de gelir Türkiye’ye. Fakat o kredileri ödeyebilme gücü gelmez ve böyle bir ekonomik politikanın dış politikadaki bedeli, ulusal bağımsızlık yönünden riskleri, yükleri arttıkça artar. Böylece yabancıların kazancı artar; işçimizin, köylümüzün alın teri karşılığında sağlanan dövizi yasallaşmış döviz kaçırma yollarından yurtdışında bırakanların kazançları artar; ama Türkiye’nin kazancı artmaz, Türk halkının kazancı artmaz; Türk halkı işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla ve fabrikaları çalıştıracak mühendisiyle yoksullaştıkça yoksullaşır, ezildikçe ezilir, hatta özel sektördeki küçük ve orta boy işletmeciler, gerçek anlamda milli sanayiciler de ezilirler, ya yok olup giderler ya da büyük sermayenin, yabancı sermayenin uydusu durumuna gelirler.” Bu kitapta 24 Ocak 1980 tarihinde Demirel hükümeti tarafından açıklanan ünlü istikrar tedbirlerinin hemen ertesinde ana muhalefet partisi lideri Bülent Ecevit’in yaptığı konuşmalar yer almaktadır. Ecevit bu konuşmalarında tedbirlerin Türkiye’deki ekonomik düzeni daha da ağırlaştıracağı öngörüsünde bulunarak bunun ülkeye bazı ciddi siyasi bedellerinin olabileceği yolunda, sonradan haklı çıktığı bir…

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm
Siyasi / 27 Temmuz 2018

Kitap Adı: Kadınlar ve Sosyalizm Yazar: Sharon Smith Yayıncı: Yordam Kitap Sayfa Sayısı: 192 Amerikalı sosyalist yazar Sharon Smith, Kadınlar ve Sosyalizm kitabında kadın sorununun sınıf, ideoloji ve dinle ilişkisini sade ve akıcı bir dille ele alıyor. Kürtaj hakkı, kadın ve erkeklere eşit ücret, ev içinde iş bölümü gibi kadın hareketlerinin ilk filizlendiği dönemlerden bu yana kadın hareketinin temel gündemini oluşturan konuları Marksist bir yaklaşımla inceliyor. Kadın hareketinin gündemleri kadar kendisini de eleştirel bir şekilde ele alan yazar, feminizmin 1960’lardan itibaren nasıl sağa kaymaya başladığını, hem kuramsal üretimlerinden hem de kadın haklarıyla ilgili konularda sergiledikleri tutumlarından yola çıkarak ortaya koyuyor. ABD’nin kadın hakları konusundaki kirli siciline geniş bir yer ayıran kitap, bu kirli sicilin izlerini yalnızca ülke sınırlarında değil, demokrasi götürmek bahanesiyle işgal ettiği topraklarda da sürüyor. Yanı sıra, türban, İslamiyet ve kadın gibi konulara da eğiliyor. Kadınlar ve Sosyalizm, kadınların kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu tarihsel bir yaklaşımla ve güncel olgulardan yola çıkarak savunuyor.

Rasim Özdenören – Çapraz İlişkiler
Siyasi / 26 Temmuz 2018

Kitap Adı: Çapraz İlişkiler Yazar: Rasim Özdenören Yayıncı: İz Yayıncılık Sayfa Sayısı: 232 “Bu kitap bir araştırmanın, incelemenin sonuçlarını ortaya koyma iddiasını taşımıyor. Buradaki yazılar dış politika konusunda bazı gözlemlerimizi ve fikirlerimizi yansıtan bir deneme niteliğindedir. Kişisel değerlendirmelerimize göre, dış politika olaylarının temel çizgisini ve yönünü belirtmeye çalıştık. Belirtilen görüşler doğrultusunda dış politika olaylarına bakmayı deneyen okuyucunun, dünyamızda, çevremizde olup bitenler hakkında kendi yorumunu getirebileceğini umuyoruz. Kitap dış politika konusunda bir bakış açısı kazandırabilirse amacını yerine getirmiş sayılmalıdır.”

Yalçın Küçük – Bir Soran Olursa
Siyasi / 26 Temmuz 2018

Kitap Adı: Bir Soran Olursa Yazar: Yalçın Küçük Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 272 Bu çalışmam, tarih, güncel ve aşk üzerinedir. Tarihçi değilim; tarihin yeni bir peryodizasyonunu yapıyorum. Varsa “tarihçiler” üniversitededirler; hiç bir tarihçiden izin almadan, kütlelerin içinde, tarihi yeniden bölüyorum. Geleceği bütünleştirmek için, tarihi yeniden bölmek zorunluluğu duyuyorum.