Eamonn Butler – Hayek
Siyasi / 19 Aralık 2017

Kitap Adı: Hayek Yazar: Eamonn Butle Yayıncı: Liberte Yayınları Sayfa Sayısı: 224 Bireyin iktisadi, toplumsal ve siyasi özgürlüğünü birbirinden koparılmaz bir biçimde ilişkilendiren büyük bir “Özgürlük Savunucusu”nu gerçekten anlamamızı sağlayacak bir çalışmayı ülkemiz okuruna sunmaktan gurur duyuyoruz. Melih Yürüşen

Georg Fülberth – Kapitalizmin Kısa Tarihi
Siyasi / 18 Aralık 2017

Kitap Adı: Kapitalizmin Kısa Tarihi Yazar: Georg Fülberth Yayıncı: Yordam Kitap Sayfa Sayısı: 320 Herkesin hakkında konuştuğu bu kapitalizm nedir? Alman siyaset bilimi profesörü Georg Fülberth, kendi kapitalizm tanımını, geçmişteki teorisyenlerin çalışmalarını kıyaslayarak inşa ediyor. Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, J. M. Keynes, W. Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter, Fernand Braudel, I. Wallerstein, Kozo Uno gibi önde gelen kapitalizm analizcilerinin görüşlerini yorumlayarak sağlam bir kapitalizm tanımına ulaşıyor. Ardından kapitalizmin ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini, derinliğine ve çok yönlü olarak inceliyor. Feodal toplumda kapitalizmin doğumunu olanaklı kılan potansiyeller ve gelişmelerden yola çıkarak kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemden, günümüzün neoliberalizmine uzanan gelişim sürecini mercek altına alıyor. Kitap, kapitalizm karşıtı hareketleri de kapsayarak, bu sistemin üretim ve yaşam tarzının ne zaman son bulacağına dair sorularla son buluyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yazarlarından Dietmar Dath, Kapitalizmin Kısa Tarihi’ni şu sözlerle karşılamıştı: “Yeni bir 1789’un şerefine!” Eric Hobsbawm’ın değerlendirmesi de şöyle: “Bu kitabı büyük bir keyifle okudum.

George Armstrong – Rothschild Para İmparatorluğu
Siyasi / 18 Aralık 2017

Kitap Adı: Rothschild Para İmparatorluğu: Derin Yahudi Devleti Yazar: George Armstrong Yayıncı: Destek Yayınları Sayfa Sayısı: 168 Kara para üzerine kurulu ‘Rothschild İmparatorluğu’ zaman içinde İngiliz ve Fransız Merkez bankaları ile Amerika’daki Federal Rezerv bankalarının sahibi olmuştur. Serveti dünya servetinin yarısı olarak tahmin edilen bu ailenin 1940 yılındaki serveti ABD GSMH’nın iki katı olmuştur. Dünyada tek bir Yahudi imparatorluğu kurulması amacına çalışan aile, Waterloo Deniz Savaşı, Amerikan İç Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşlarından büyük paralara kazanmış ve Rusya’da Bolşevik Devrimi’ni finanse etmiştir. Bu kitap tarihçesi, serveti ve sahip olduğu kurumlar net bilinmeyen ailenin başlangıcından henüz Amerika’nın I. Dünya Savaşı’na katılmadığı 1940 yılına kadar olan olayları anlatmaktadır. Bu kitapta küreselleşme, AB, Birleşmiş Milletler, serbest pazar ekonomisi, çok partili demokrasi ve savaşların kimlere ve nasıl hizmet ettiğini okuyacaksınız.

Fikret Başkaya – Azgelişmişliğin Sürekliliği
Siyasi / 18 Aralık 2017

Kitap Adı: Azgelişmişliğin Sürekliliği Yazar: Fikret Başkaya Yayıncı: Öteki Yayınevi Sayfa Sayısı: 192 Kapitalist üretim tarzı küçük bir azınlığı zenginleştirip dünya nüfusunun giderek artan bir bölümünü yoksullaştırmakla da kalmıyor, insanlığın geleceğini de tehlikeye atmış durumdadır. Dolayısıyla, sermaye uygarlığı sadece savaş, açlık, yoksulluk, sefalet, azınlık kültürlerinin tahribi, aşağılanma, manevi yozlaşma vb. üretmekle kalmıyor, giderek gezegeni de üzerinde yaşanamaz hale getiriyor. Teknikçi burjuva uygarlığının “başarısının” ne pahasına gerçekleştiği sorusunu da sormak gerekiyor. Sermaye uygarlığının bunca övünülen “başarısı”, biyosferin milyonlarca, hatta milyarlarca yılda biriktirdiği “ekolojik sermayenin” aşırı israfıyla mümkün olmuştur.

Anh Duc – Özgürlük İçin Savaştık
Siyasi / 6 Aralık 2017

Kitap Adı: Özgürlük İçin Savaştık Yazar: Anh Duc Yayıncı: Oda Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Bu kitap tarihin en uzun, en kanlı özgürlük savaşını yapmış insanları anlatır. Bu insanlar özgürlüğe kavuşmak için savaşımlarını kuşaktan kuşağa aktararak tam 32 yıl sürdürdüler. Hep kendilerinden çok üstün düşmanlarla çarpıştılar. Sömürgeci orduları dize getirdikleri ve barışa kavuştuklarını sandıkları anlar oldu; fakat her seferinde başka bir sömürgeci ordu yeniden karşılarına dikildi. Bıkmadılar, yılmadılar. Yeniden savaştılar. Bütün dünyanın yapılamaz dediğini yaptılar; olmaz, olamaz dediğini oldurdular. Sonunda kazanılamaz denilen zaferi kazandılar. Vietnam’ın insanlarıydı bunlar.

Cem Ersever – Kürtler Pkk Ve Abdullah Öcalan
Siyasi / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Kürtler Pkk Ve Abdullah Öcalan Yazar: Cem Ersever Yayıncı: Milenyum Yayınları Sayfa Sayısı: 215 Celal Talabani, Irak Milli Türkmen Partisi’nin Kuzey Irak’ta Türkmen haklarını korumaya yönelik faaliyetlerini engelleyebilmek için elinden geleni yaptığı hatta, Demirci soyadını kullanan ve Snober olarak bilinen Necmettin Kakaf’a Türkmen Kardeşlik Partisi adı altında kukla bir parti kurdurduğu için Türkiye dostu oluyordu. Hem de Erbil ve Şaklawa sokaklarına Kerkük Kürdistan’ın Kalbidir sloganını yazdırarak! Çok samimi olarak şu noktaya temas etmek istiyorum, benim milliyetçiliğim, kültür milliyetçiliğidir. Milliyetçiliğimin temelinde dilde, fikirde, işte birlik vardır. Kültür milliyetçiliği esastır. Anadolu kültürüne herkes uymak zorundadır. Çünkü bu kültür beşbin yıllık Turan kültürüdür. Laz’ı, Çerkez’i, Tatar’ı, Azeri’si, Kürt’ü, Türkmen’i bu kültürün içindedir. Efendim, mozaikmiş. Bir bilge politikacının dediği gibi (Ne Mozaği Ulan!) işte mozaiğin Kürt taşı gidiyor. Hainin biri çıkıyor bu taşı oynatıyor. Biraz haysiyetli olmak lazım. A. Cem Ersever

Ahmet Çavuşoğlu – Tapınak Şövalyeleri
Siyasi / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Tapınak Şövalyeleri Yazar: Ahmet Çavuşoğlu Yayıncı: Güneş Gazetesi Ahmet Çavuşoğlu ile Cengiz KALUÇ tarafından hazırlanan ve 14-19 Mart 2005 Tarihlerinde Güneş Gazetesinde yayınlanan bu dizi derlenerek size e-kitap olarak sunulmuştur.

Cem Ersever – Üçgendeki Tezgah
Siyasi / 17 Kasım 2017

Kitap Adı: Üçgendeki Tezgah Yazar: Cem Ersever Yayıncı: Milenyum Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Türkiye’de kendilerini Devrimci Demokrat olarak tanıtan kesimler PKK ile bir şekilde flört içindedirler. Türkiye şartlarında ortak hedefe yönelik olarak, Türk ile Kürt örgütleri arasında yapılacak ittifaklar Türk Devletine karşı savaşla büyük önem taşımaktadır. PKK’ya göre böyle bir ittifak için geçmişte ortaya çıkmış olan sert tavırlar engel teşkil etmemektedir. Marksizm Leninizm gibi çağdışı ve ilkel paravanların arkasındaki sözde Aydın ve sözde Liderlerle, İngiliz çıkarlarına kaça satıldığı belli olmayan haysiyetsiz Demokrat bozuntuları. Çağdaş Lawrenceler toplumumuzu kamplara bölmüş durumdadır. Otonomi yanlıları bir tarafa, Federasyon yanlıları bir tarafa sözde bağımsızlıkçılar bir tarafa çekip durmaktadırlar. Sorunumuz, işte bu işportacı mahluklar ve onların azgın patronlarıdır. A. Cem Ersever

Hikmet Kıvılcımlı – Uyarmak İçin Uyanmalı Uyanmak İçin Uyarmalı
Siyasi / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: Uyarmak İçin Uyanmalı Uyanmak İçin Uyarmalı Yazar: Hikmet Kıvılcımlı Yayıncı: Sosyal İnsan Yayınları Sayfa Sayısı: 80 Finans-Kapital Loca-çetesi, Tefeci-Bezirgan Lonca-Tarikat ağlarıyla avladığı 35 milyonluk Türkiye halkını Oy Davarı gibi kullanabiliyor. Niçin? a) Çünkü: 3 milyonu aşkın İşçi Sınıfımızın bir buçuk milyonu, Gizli CİA ajanı Sendika Gangsterlerine tutsak ve sağmal etmiştir. b) Çünkü: 3 milyonu aşkın Üretmen Köylülüğümüzü, Gizli CİA ajanı Tarikat Yobazlarına kıskıvrak bağlatıp yeyim etmiştir. Demek, gerici sömürgenler, Türkiye Yığınlarını da, (ikide bir böbürlendikleri gibi) “Hür Seçimler” ve “Milli irade” ile değil, en domuzuna Örgütlü ve en domuzuna Gizli acı kurşun ve zağlı süngü gücüne dayanan Kanunsuz vurgunlar, çapullar mekanizması ile Tekelinde tutuyor ve Tahakkümünü sürdürüyor. Türkiye, geri dönülemez İkinci Milli Kurtuluş savaşına 15 yıldan beri girmiş bulunuyor. Fransa-Kapitalin Biricik Saldırı Cephesi önünde: peynir ekmek kadar şiddetle ihtiyaç duyulan iki şeyden birincisi: olabildiğince Darlığına-Homojen bir Çelik Çekirdek (Proletarya Partisi) kurmaktır; ikincisi: olabildiğince Genişliğine-Heterojen Biricik Devrimci Güçler Cephesi kurmaktır. Anarşi Yok! Büyük Derleniş! Hikmet Kıvılcımlı, 1970

Abdullah Muradoğlu – Garih: Öldüren Sır
Siyasi / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: Garih: Öldüren Sır Yazar: Abdullah Muradoğlu Yayıncı: Bakış Kitaplığı Sayfa Sayısı: 178 Üzeyir Garih, mensup olduğu aile, etnik/dini kökenli, iş hayatı, yaşam tarzı, farklı kişiliği, uluslar arası ilişkileri ve ilginç yorumlarıyla, alışılagelen Musevi tipinin dışında kalan bir isim. Garih Mason’du, Lotaryan’dı. Dünya Yahudi Lobisi’nin önemli isimlerinden biriydi. Kendi ifadesiyle muhafazakar ve Allah’a inanan bir mü’mindi. Garih’in adeta bir labirenti andıran, ancak kendi içinde de son derece tutarlı olduğu anlaşılan gizli dünyası bir bakıma Türkiye’nin toplumsal/kültürel dokusunun haritasını çiziyor. Garih’in labirenti bir tarih galerisi niteliği taşıyor; 1900’lerin başında Bağdat’tan İstanbul’a göç eden Musevi bir ailenin yüz yıllık öyküsünü içeriyor.

Curzio Malapart – Darbe-i Hükümet Sanatı
Siyasi / 30 Eylül 2017

Kitap Adı: Darbe-i Hükümet Sanatı Yazar: Curzio Malapart Yayıncı: Günder Yayınları “1930 yılında kaleme alınmış olan bu kitap, bugün her vakitten fazla, aktüelliğini muhafaza etmekte ve bugün her vakitten ziyade medeni insan ve hükümetlere lüzumlu bir rehber halindedir. “Hükümet Darbesi” gibi “Yirminci Asrın Bir İlleti”nin tekniği hakkında verdiği bilgi bakımından bu asrın en mühim eseri sayılabilir.” (Önsöz’den)

Edward W. Said – Haberlerin Ağında İslam
Siyasi / 27 Eylül 2017

Kitap Adı: Haberlerin Ağında İslam Yazar: Edward W. Said Yayıncı: Babil Yayınları Sayfa Sayısı: 264 2000 Yılının ortalarında İsrail ordusu, işgal ettiği Güney Lübnan’dan çekildi. Bölgeye Hizbullah militanları yerleşti. Bununla birlikte yine 2000 yılının Mayıs-Haziran aylarında Türkiye ve Batı medyasında İran’ın uluslararası terörizmi desteklediği ve doğrudan uyguladığı şeklinde iddialar yoğunlaştı. Yani tüm dünyanın ilgisi tekrar Ortadoğu’da odaklanmış durumda. Edward Said’in 1981’de yazmış olduğu “Haberlerin ağında İslam”, bu iddiaları değerlenirmesi ve kaynağını göstermesi açısından güncelliğini korumaktadır.

Emin Gürses – Ayrılıkçı Terörün Anatomisi
Siyasi / 27 Eylül 2017

Kitap Adı: Ayrılıkçı Terörün Anatomisi Yazar: Emin Gürses Yayıncı: Bağlam Yayıncılık Sayfa Sayısı: 128 Bu çalışmada, terör eylemleriyle uzun bir süredir İngiltere (Britanya), İspanya ve Türkiye’nin siyasi gündemlerinde en önemli sorunlardan biri olarak yerlerini alan IRA, ETA ve PKK ayrılıkçı şiddet örgütlerinin doğuşu ve gelişmelerini, örgütsel yapılanmalarını, süreç içerisinde yaşanan örgüt içi mücadeleleri toplumsal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladım. 1970’lerden itibaren başlayan ve özellikle 1980’lerde artan bir oranda, dünyanın hemen hemen her yerinden belli başlı Avrupa başkentlerine gelen örgüt liderleri ve üyeleri buralarda adeta birer mülteciler mozaiği oluşturmuşlardı. 1984-95 yıllan arasında bu örgütlerin açık veya özel çalışma, bilgilendirme, sohbet toplantılarındaki konuşmalarından, açıklamalarından aldığım notlar, edindiğim izlenimler önemli oranda bu çalışmanın alt yapısını oluşturmuştur. Önemli bir kısmı silahlı eylemlerden kopmuş ve ideolojik düzeyde siyasi faaliyet sürdüren sürgündeki bazı ETA üyelerinin bir kesiminin, ortak yapılan açık toplantılar sırasında görüşlerini dinlemek imkânını da buldum. Eski ETA üyeleri belki de hâlâ hem ETA’nın askeri kanadının korkusundan, hem de silahlı milliyetçi İspanyol örgütlerinden çekindiklerinden olacak, sadece ideolojik tartışmalara girmeyi yeğlemişlerdir.

Erdal Sarızeybek – Son Harekat – Kod Adı: Yahuda
Siyasi / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: Son Harekat – Kod Adı: Yahuda Yazar: Erdal Sarızeybek Yayıncı: Pozitif Yayıncılık PKK belası bitti bitiyor derken bitmediğini ibretle izliyor ve görüyoruz. Son yapılan sınır ötesi kara operasyonu Türkiye’nin kararlılığını herkese gösterdi. Peki sonuç alabildik mi? Kimilerine göre evet, kimilerine göre hayır. Bölgeyi en iyi bilenlerden Emekli Albay Erdal Sarızeybek son yapılan sınır ötesi operasyonun perde arkasını ve bu oyundan kimin galip geldiğini, kimin kaybettiğini ayrıntılanyla anlatıyor. Son Harekât Kod Adı: Yahuda PKK terör örgütüyle en iyi nasıl mücadele edileceğini, bugünkü durum itibariyle nereye geldiğimizi ve elimizde ne olduğunu anlatan çarpıcı bir eser. Sarızeybek olayın sadece askeri, siyasi ve ekonomik boyutunu değil, vicdani meselelerini de kurcalıyor ve sizleri hiç ummayacağınız sonuçlara götürüyor. Bu kitabı okurken hem şaşıracak hem de Türkiye’nin nasıl bir ihanet senaryosu içine çekilmek istendiğini daha iyi anlayacaksınız. İran’a Örtülü Harekat, Komando pusu-musu dinlemez, yarar geçer. Nerede terörist varsa orada operasyon yapılır. Bir de İran’ın bitmek bilmeyen, kaçanlan koruyan desteği var. Bunu durdurmak ise devlet işi. Ama şehitlerin acısı dayanılmaz olunca inisiyatif sınırdaki kahramanlara kalıyor. Iran içine gece sızılarak girilen iki gizli operasyonda komandolarla takviyeli küçük timlerle intikam alınıyor. Bu tip olaylarla risk de alınsa, yapılan yasal da olmasa devletin bir türlü yapamadığı yapılmış oluyor. M….

Erol Bilbilik – İşgal Örgütleri
Siyasi / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: İşgal Örgütleri: CIA, NATO, AB Yazar: Erol Bilbilik Yayıncı: Asya Şafak Yayınları Tek Dünyacı ve CIA’cı küresel finans kapitalistlerin, ulus devletleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejileriyle, bunları hazırlayan merkezlerin “ölümcül planlar”ının anlatıldığı bu kitabı okuduğunuzda, bugüne kadar size anlatılanların ne kadar gerçekdışı olduğunu öğreneceksiniz. Çalışmaları olağanüstü düzeyde gizli tutulan Ford Vakfı ve Tavistock Enstitüsü’nün yanı sıra CIA, NATO ve AB gibi merkezlerin düzenledikleri “kuşatma ve yıkım planları”nın ne ölçüde farkındayız? Bügünkü ve yakın gelecekteki “kuşatma ve yıkımlar”dan uzak durmak mümkün mü? Dün Vietnam’dan dönen “yanlış hesap”, bugün Bağdat’tan dönebilir mi? Dönmezse, daha neler olur? Bunu bize gösterecek olan, elbette zaman… Ama şu anda karşımızda duran somut gerçek şudur: Küresel hegemonyalarını, ülkeleri ve insanları köleleştirerek sürdürmeyi amaçlayan güçlü finans kapital seçkinlerinin yaptıkları hesapların çoğu tutmamıştır. Bu sonucun temel nedenlerinden biri de, Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’de gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi’nin tetiklediği “ulusal direnme gücü” olduğuna göre, hedef de, hedefleyen de bellidir… Türkiye, küresel emperyalizmin başaktörü ABD’nin hedefindedir. Hedefteki Türkiye, bu durumdan kurtulmak istiyorsa, “Tek Dünyacı ve CIA’cı” finans kapitalistlerin “ölümcül planlar”ını anlamalı, kavramalı ve hızla toparlanmalıdır