Giovanni Guareschi – Don Camillo ve Şeytan
Mizah / 11 Nisan 2018

Kitap Adı: Don Camillo ve Şeytan Yazar: Giovanni Guareschi Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 216 ‘Altın Palmiye Ödülü’ kazanmış olan Guareschi, ünlü bir İtalyan mizah yazarıdır. Bu ününü Don Camillo’nun yaratıcısı olmasına borçludur. Don Camillo, Po ovasının küçük bir kasabasında papazdır. Aynı kasabanın belediye başkanı komünist Peppone ile Don Camillo arasında bitip tükenmez bir mücadele sürüp gider. Yazar, onların kişiliklerinde evrensel sağ – sol çekişmesini tadına doyulmaz bir güldürüye dönüştürmüştür. Don Camillo dizisi, yarattığı dünya ve kişilerle, mizah edebiyatının doruklarından biri sayılmaktadır. Ünlü Fransız komedyeni Fernandel’in oynadığı Don Camillo filmleri de, dünya sinemalarında olağanüstü bir ilgiyle seyredilmiştir.

J. R. Oppenheimer – Bilim ve Sağduyu
Felsefe / 26 Şubat 2018

Kitap Adı: Bilim ve Sağduyu Yazar: J. R. Oppenheimer Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 108 ilim insanın yaşama koşullarını değiştirmiştir. Maddî koşulları değiştirmiş ve böylece çalışmamızı ve dinlenmemizi değiştirmiştir, fe r tlerin, insan topluluklarının gücünü ve bu gücün sınırlarını; bilgimizin özünü olduğu kadar ö ğ renmenin yollarını ve araçlarını, doğru ve yanlış diye yargılara vardığım ız koşulları ve biçimleri; değiştirmiştir. Yaşadığım ız, sevdiğimiz, öğrendiğimiz ve içinde hareket ettiğim iz toplumların çehresini değiştirmiştir. Bilim bize, yaşantımız süresince güçlü ve etkileyici bir evrenin var olduğu duygusunu verm iştir. K ısaca, bilimsel fik irle r insanların kendileri ve evren hakkında sahip oldukları düşünüşleri yenilemiştir. Bu değişimleri anlatmak kolay değildir. Yanlışlık yapma fırsatları da gittikçe artmaktadır. Bilimin ve tekniğin yarattığı büyük maddî gelişmelerin sağladığı imkânlar (örneğin makinal arda ya da enerjide, hayatın korunmasında, toplulukların şehirleşmesinde, yeni savaş araçlarında, yeni haberleşme ve haber alma araçlarında) iktisadi siyasetin analizi, tarihin tanınması ve yorumlanması için gerekli malzemenin yalnızca bir kısmını teşkil etmektedir. Bunlar, insancıl sorunların birbirine karışmış yumağının parçalarıdır ve değerlendirmelerinin de, geçmişe kıyasla, daha kesin ve tam yapılmaları imkânı yoktur. Bilimsel buluşların, bilim alanına yabancı şeylerin anlaşılması üzerindeki doğrudan doğruya etkilerine gelince ; bunlar da fik irler tarih çisinin önüne yukarıdakine benzer bir mesele koymaktadır.

Memduh Şevket Esendal – Veysel Çavuş
Roman / 12 Şubat 2018

Kitap Adı: Veysel Çavuş Yazar: Memduh Şevket Esendal Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 246 İnsan ve toplum anlayışımızın çağdaşlaşması, dilimizin özleşmesi yolunda büyük atılımlar yapan I. Dünya Savaşı kuşağının Türk yazımında başlattığı gelişme içinde Memduh Şevket Esendal’ın önemli bir yeri vardır. Geniş ve çok yönlü gözlem gücüyle, yalın bir anlatımın ustaca birleştiği bir seçkin ürünler Esendal’ın imzasını taşır. Bu yetkinliğin yanısıra hümanist bir duyarlığı sürekli ön planda tutarak, olay dokusunda temel toplumsal dinamikleri eksen alması, onu, özgün ve kalıcı bir sanat evreni yaratabilmiş büyük yazarlar düzeyine çıkarmaktadır…

Bertrand Russell – Dünya Görüşüm
Felsefe / 4 Şubat 2018

Kitap Adı: Dünya Görüşüm Yazar: Bertrand Russell Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 100 “Bertrand Russell, kendisine yöneltilen birbirinden ilginç sorulara verdiği verdiği yanıtlar şeklinde oluşan bu eserinde, felsefenin ne olduğundan başlayarak din, savaş ve barış, komünizm ve kapitalizm, ahlak, iktidar, mutluluk, milliyetçilik (ulusçuluk), bağnazlık ve hoşgörü, atom bombası ve insanın geleceği gibi konular üzerindeki derin görüşleri ile düşüncelerini dile getiriyor.”

Haldun Taner – Onikiye Bir Var / Sancho’nun Sabah Yürüyüşü / Gülerek Ölmek
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Onikiye Bir Var / Sancho'nun Sabah Yürüyüşü / Gülerek Ölmek Yazar: Haldun Taner Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 184 “Yazarın ince, alaycı zekası, oyun aletlerini çok iyi kullanan bir cambazın maharet ve ustalığı hikayenen hemen her cümlesinde kendini hissettiriyor.” -Mehmet Kaplan- “Taner’in en belirgin niteliklerini üç temelde toplayabiliriz. Önce dile ve anlatıma çok egemen, gözlemlerinde çok başarılı bir usta. Sonra insanın kişisel duygular evreni ile felsefenin temellerini kaynaştırmış, olaylara ve kişilere göre otantik hava veren bir düşünür. Nihayet yırtıcı ve alaycı da olsa, derinden derine insan sevgisini, hümanizmayı hiç yitirmeyen keskin ama örtülü bir mizahçı.” -Muhtar Körükçü-

Haldun Taner – Şişhaneye Yağmur Yağıyordu / Ayışığında Çalışkur
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Şişhaneye Yağmur Yağıyordu / Ayışığında Çalışkur Yazar: Haldun Taner Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 243 “Bence Haldun Taner, daha bugünden çağdaş yazınımızın, özellikle öykücülüğümüzün bir klasiğidir. Bunu kendine vergi anlatımına, kişiliğine, öykülerinin insancıl özüne borçludur.” -Oktay Akbal (Cumhuriyet, 10.5.1986)- “Derinlik, incelik ve kurgu işçiliği kadar, gözlem ve ayrıntı çeşitliliği yönünden de zengindir Taner öyküsü. Dili ve biçimi klasik sayılabilir, dünyaya bakışı ve yorumları hep çağcıdır.” -Füsun Akatlı (Milliyet Sanat, Mayıs 1986)- “Haldun Taner, öyküyle başladı yazarlığa, Humour denen o ince alayı ilk o getirdi -mizah ustaları dışında- edebiyatımıza. Galatasaraylılıktan gelme bir olaydı bu, ama incenin incesi.” -Vedat Günyol (Milliyet Sanat, Mayıs 1986)-

Cüneyt Arcayürek – Adaya Demokrasi Nasıl Geldi?
Siyasi / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Adaya Demokrasi Nasıl Geldi? Yazar: Cüneyt Arcayürek Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 334 Cüneyt Arcayürek, bir süre önce KU-DE-TA adlı yapıtında, düşsel bir adada geçen düşsel olayları, demokrasi tutkunu bir gazetecinin ağzından anlatmıştı. KU-DE-TA (hükümet darbesi) gelişigüzel bir sözlükten alınmış ve “büyüklere masallar” diyebileceğimiz bu kitaba ad olarak yakıştırılmıştı. Gazetecinin ve adalıların yaşadığı akıl almaz olaylar anlatılmıştı bu kitapta.Gazeteci bu; merakı, yaşadıklarını bastırır. Adaya demokrasinin geldiğini duymuştur bir kez… “Ada’ya Demokrasi Nasıl Geldi?” sorusu kafasında, bin bir güçlükle kurtulduğu düşsel adaya geri döner… Oooo, adada neler olmuştur, neler… Gazeteci şaşkın, adalılar şaşkın; adadaki yeni kakokratik, pardon demokratik uygulamaları izlerler. Adadaki düşsel olaylar, zaman zaman karabasana dönüşür. Gazeteci ve onun gibi düşünen üç beş adalı başkaldırır yapılanlara. “Ada’ya Demokrasi Nasıl Geldi?” geldi mi, diyerek sorarlar birbirlerine gözleri açık.Gazeteci, kırk yıllık meslek yaşamında sürekli demokrasi düşleri görüp, arada bir korkuyla uyanmaya alıştığından oturur, duyan ersin muradına diyerek, düşsel bir öykü yazmaya karar verir. İşte böylece KU-DE-TA kitaplarındaki, “büyüklere masallar” çıkar ortaya. Okuyan, “ADA’YA DEMOKRASİ NASIL GELDİ” görür…

Haldun Taner – Kızıl Saçlı Amazon
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Kızıl Saçlı Amazon Yazar: Haldun Taner Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 231 … Bilgi Yayınevi, değerli hikayecimizin basılmış basılmamış tüm hikayelerini toplu olarak yayımlamayı üzerine almış bulunmaktadır. Dizinin 1. kitabı ‘Kızıl Saçlı Amazon’ yazarın ‘Yaşasın Demokrasi’ ve ‘Tuş’ adlı iki yapıtını bir araya getirmektedir.

Gotthard Jaschke – Yeni Türkiyede İslâmlık
Siyasi / 1 Şubat 2018

Kitap Adı: Yeni Türkiyede İslâmlık Yazar: Gotthard Jaschke Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 168 Prof. Gotthard Jaschke’nin bu önemli kitabında, Atatürk’ün önderliğiyle başlayan batılılaşma döneminde; devletin şekli için yapılan çekişmeler, hukukun dünyevileştirilmesi, ibadetin ve Kur’an’ın Türkçeleştirilmesi, dini yönetim, din adamlarının yetiştirilmesi, din öğretimi, laiklik, İslamlığın ülkemizde bugünkü durumu, İslamcılarla Atatürkçüler arasındaki mücadele gibi, kuşkusuz her aydınımızı ilgilendiren sorunlar, belgelere dayanılarak, bilimsel bir yöntemle incelenmektedir…

Cevat Şakir Kabaağaçlı – Turgut Reis
Roman / 30 Ocak 2018

Kitap Adı: Turgut Reis Yazar: Cevat Şakir Kabaağaçlı Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 328 Halikarnas Balıkçısı, Turgut Reis’in tarihsel kişiliğini çok severdi. Balıkçı çeyrek yüzyıl yaşadığı Bodrum’un, Sıralovaz Yarımadasının ucundaki, Karabağ köyünde doğan Turgut Reis’in serüvenini romanlaştırırken, aynı zamanda Turgut Reis’in yaşamı çevresinde Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişme ve gerileme dönemlerini de gözler önüne sermiştir. Balıkçı’nın engin deniz bilgisi ve şiirsel bir dille kaleme aldığı yapıt, deniz kurdu Turgut Reis’in destanıdır bir bakıma

Ömer Seyfettin – Efruz Bey
Roman / 26 Ocak 2018

Kitap Adı: Efruz Bey Yazar: Ömer Seyfettin Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 224 EFRUZ BEY, 1908’den Birinci Dünya Savaşı ortalarına kadar uzanan devrin romanıdır. Edebiyat dünyamızda, “Ömer Seyfettin’in Don Kişotu” diye anılan bu eserde, Türkiye’nin o dönemdeki siyaset, bilim, Türkçülük, köycülük, eğitim, felsefe vb. akımları ele alınmış ve bu akımların temsilcisi olan kişiler, adları değiştirilerek Efruz Bey’in kişiliğinde biraraya getirilmiştir.

Ömer Seyfettin – Harem
Hikaye / 26 Ocak 2018

Kitap Adı: Harem Yazar: Ömer Seyfettin Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 184 Yazarın en ünlü hikâyelerinden Harem’in adını taşıyan bu derleme, içtimai roman diye nitelendirdiği Ashab-ı Kehfimiz’i, unutulmaz Fon Sadriştayn tipi çevresinde dönen öteki iki hikâyesini içermektedir.

Ömer Seyfettin – Hikayeler
Çocuk / 26 Ocak 2018

Kitap Adı: Hikayeler Yazar: Ömer Seyfettin Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 176 Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biriyle tanışmanız için… Ömer Seyfettin’in klasikleşmiş en çarpıcı 15 hikâyesi…

Jules Verne – Balonda Beş Hafta
Çocuk / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Balonda Beş Hafta Yazar: Jules Verne Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 220 Çoğu, o saatlerde Londra Coğrafyacılar Birliğin’deki toplantıdan haberli değildi. O, pek soğuk 1862 yılının 14 Ocak günü, öğleden sonra saat ikiye geldiğinde kocaman salonda ayakta duracak yer kalmamıştı. Başkan, kürsüye çıkıp toplantının başladığını bildirince, heyecan büsbütün arttı. Başkan, şimdiye dek, keşiflerin insanlığa sağladığı yararları uzun uzun anlattıktan sonra, bu keşiflerde İngiliz coğrafyacılarının önemli katkıları olduğunu belirtti. Sonra çıt çıkmayan salondaki kalabalığa bakarak, konuşmasını sürdürdü: “-Şimdi burada, ilginç ve eşsiz bir yolculuğu kutlamak için toplandık. Bu geziyi, ülkemizin onurlu çocuğu Doktor Samuel Ferguson büyük bir özveriyle üstlenmiştir. Doktor Ferguson bugüne dek, Afrika kıtası üzerine edindiğimiz dağınık bilgilerden de yararlanarak, bu gizemli kıta ile ilgili yeni bilgileri toplamak için çetin bir geziye hazırlanıyor. “

Halikarnas Balıkçısı – Düşün Yazıları
Felsefe / 3 Ocak 2018

Kitap Adı: Düşün Yazıları Yazar: Halikarnas Balıkçısı Yayıncı: Bilgi Yayınevi Sayfa Sayısı: 248 Azra Erhat’ın baskıya hazırladığı Düşün Yazıları, uygarlık tarihinin anıt ülkelerinden Anadolu’yu en ilginç boyutlarıyla sergileyen incelemeleri, yorumları ve özgün sentezleri içermektedir.