Charles Dickens – Gizemli Öyküler

Gizemli Öyküler Kitap Kapağı Gizemli Öyküler
Charles Dickens
Cumhuriyet Yayınları
140

Gece olduğu zaman gizemli ışık oyunlarının oymalı tahta paneller üzerinde oluşturduğu gölgecikler bir zamanlar bu ağaçlara can ve­ren su birikintilerinin üzerindeki dalgacıklara geçmişten geleceğe yansıması gibiydi.

Paul Heyse – Andrea Delfin

Andrea Delfin Kitap Kapağı Andrea Delfin
Paul Heyse
Cumhuriyet Yayınları
127

Andrea Delfin, Paul Heyse’nin belli başlı büyük hikayelerinden biridir. Konusunun zenginliği, karakterlerin ısrarla üzerinde duruluşu, mahalli rengin zenginliği, nihayet ince elenip sık dokunmasa bile, bir devrin sosyal olaylarını kavrama bakımından bir roman karakteri taşır. Ama gene de roman değildir.

Andrea Delfin’de her şey bir mihver etrafında döner, asıl vaka ile alakası olmayan bir kelimeye, lüzumsuz teferruatla dolu tek cümleye raslanılmaz. Bütün küçük vakalar belkemiğe bağlıdır. Bu bağ hiçbir zaman inceldiği yerden kopsun denecek hale gelmez. Aradaki mesafe daima kollanılır durur. (Önsözden)

David Hotham – Türkler

Türkler Kitap Kapağı Türkler
David Hotham
Cumhuriyet Yayınları

Yabancı bir haber ajansının muhabiri olarak uzun yıllar yurdumuzda kalan David Hotham, bir yandan günlük olayların haberlerini ülkesine gönderirken, bir yandan da Türkiye'yi tanıma çabalarına girişmiştir. Yazar, büyük illerden köylere kadar yaptığı gezilerle Türkleri yakından tanımış, gelenek ve göreneklerini, insancıl yönlerini ve konukseverliklerini görmüş ve yaşamıştır.

İngiltere'ye döndükten sonra izlenimlerini tarafsız bir gözle bütün dünyaya açıklayan David Hotham, Türklerin kim olduğu sorusundan yol çıkarak ne olabileceklerini arştırmaya çalışmıştır. David Hotham'm bu araştırmasında ne kadar başarılı olduğuna 'Türkler I' adlı kitabını okuduktan soma sizler de hak vereceksiniz. David Hotham'm bu ilgi çekici çalışmasını okurlarımıza önemle sunmak isteriz.

Ecvet Güresin – 31 Mart İsyanı

31 Mart İsyanı Kitap Kapağı 31 Mart İsyanı
Ecvet Güresin
Cumhuriyet Yayınları
136

31 Mart'ı hazırlayan nedenler üzerinde çeşitli görüşler vardır. Kimine göre olay doğrudan doğruya İttihat ve Terakki tarafından tertiplenmiştir. Mesela Mizancı Murat Bey bu iddiadadır. Ona dayanarak olayı inceleyenler de böyle iddiaları ortaya sürmüşlerdir.Kimine göre hürriyetin anarşi haline getirilmesi, İttihat ve Terakki'çilerin yanlış tutumu isyanda rol oynamıştır Kimine göre ise 31 Mart'ta Yahudilerin, Masonların tertibini aramak gerekir. Ayrıca İttihatçılar arasında tertip suçunu Abdülhamid'e yükleyenler de vardır.

Eduard Mörike – Stuttgart Cücesi

Stuttgart Cücesi Kitap Kapağı Stuttgart Cücesi
Eduard Mörike
Cumhuriyet Yayınları
160

Kitap, diyar diyar dolaşmak isteyen bir kunduracı kalfası olan Sappe'nin işini bırakıp gideceği sırada bir cüceyle karşılaşmasıyla başlıyor. Sappe'nin maceralarını anlatıyor.
Yer yer, yirmi-otuz sayfada bir şiirlere yer vermiş yazarın dili ağır değil. Her ne kadar çocuk kitabı gibi görünse de, okunması gereken bir kitap. Yazarın diğer kitabı olan Mozart Prag Yolunda' yıda şiddetle tavsiye ederim.

Enver Ziya Karal – Tanzimatı Hayriye

Tanzimatı Hayriye Kitap Kapağı Tanzimatı Hayriye
Enver Ziya Karal
Cumhuriyet Yayınları
143

Mahmut II’nin ölümü üzerine tahta, oğlu Abdülmecit Efendi geçti. Yeni padişah henüz on sekiz yaşında idi. Bilgisi ve tecrübesi imparatorluğun geçirmekte olduğu büyük buhranı çözmek için yetersizdi. Babasından miras kalan iki pürüzlü problem, devamlı ve anlayışlı bir çalışma istiyordu. Problemlerden biri, Mısır paşası Mehmet Ali ile yapılmakta olan harp, diğeri de Osmanlı Devleti’ne yeni bir düzen vermek için ilânı kararlaştırılmış bulunan ”Tanzimat” idi.

George Sand – Şeytanlı Göl

Şeytanlı Göl Kitap Kapağı Şeytanlı Göl
George Sand
Cumhuriyet Yayınları
160

Dönemin en önemli romanı: "Şeytanlı Göl"dür. Hep Tanrı’yı aradı ama... 1848’de başlayan ihtilalle birlikte Sand, politik hayata karışma arzusuyla kendini tekrar Paris’te bulur. Kısa süreli bazı siyasal çalışmalardan sonra 1849’da bir daha dönmeme kararı üzerine Nohant’a gider ve politik hayattan kendini soyutlayarak daha çok tiyatro eserlerine yönelir.

Luigi Pirandello – Üç Kısa Oyun

Üç Kısa Oyun Kitap Kapağı Üç Kısa Oyun
Luigi Pirandello
Cumhuriyet Yayınları

Bütün yaşamı zenginliğine karşın sıkıntılarla geçmiş bir adamın nefretini ve boşvermişliğini kusma biçimidir. Kitap üç kısa öyküden oluşur. Bunlar:

  • Sicilya Turunçları,
  • Aptal,
  • Ağzı Çiçekli Adam

Bu kitabın ağzı çiçekli adam oyunundan kısa bir pasaj:

bırakın da bitireyim. ölüm , bayım, ölüm birden üstümüze konduğunu fark ettiğimiz şu garip, iğrenç
sineklerden biri gibi olsaydı... biri yoluna gidiyor, yoldan geçen bir başkası onu durduruyor ve sakınarak,
iki parmağını uzatıp "bağışlayın, izninizle sayın bayım, üstünüze ölüm konmuş" diyor ve o iki parmağıyla
yakalayıp atıyor... ne güzel olurdu! ama o iğrenç sineklere benzemez ki ölüm. sokaktan geçenlerin
kimbilir kaçının üstündedir de görmezler, yarın, ertesi gün yapacaklarını düşünürler sakin, içleri rahat.

Luigi Pirandello – Sicilya Turunçları

Sicilya Turunçları Kitap Kapağı Sicilya Turunçları
Luigi Pirandello
Cumhuriyet Yayınları

Bütün yaşamı zenginliğine karşın sıkıntılarla geçmiş bir adamın nefretini ve boşvermişliğini kusma biçimidir. Kitap üç kısa öyküden oluşur. Bunlar:

  • Sicilya Turunçları,
  • Aptal,
  • Ağzı Çiçekli Adam

Bu kitabın ağzı çiçekli adam oyunundan kısa bir pasaj:

bırakın da bitireyim. ölüm , bayım, ölüm birden üstümüze konduğunu fark ettiğimiz şu garip, iğrenç
sineklerden biri gibi olsaydı... biri yoluna gidiyor, yoldan geçen bir başkası onu durduruyor ve sakınarak,
iki parmağını uzatıp "bağışlayın, izninizle sayın bayım, üstünüze ölüm konmuş" diyor ve o iki parmağıyla
yakalayıp atıyor... ne güzel olurdu! ama o iğrenç sineklere benzemez ki ölüm. sokaktan geçenlerin
kimbilir kaçının üstündedir de görmezler, yarın, ertesi gün yapacaklarını düşünürler sakin, içleri rahat.

San’an Azer – İran Türkleri

İran Türkleri Kitap Kapağı İran Türkleri
San'an Azer
Cumhuriyet Yayınları
44
Sanan azer tarafından hazırlanan İran Türkleri isimli eser, İran Türklerinin tarihi kültürü , kitabın arkasında haritası da bulunmaktadır. Metin azda olsa resimle de desteklenmiştir...