Philippe Aries & Georges Duby – Özel Hayatın Tarihi 1
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Özel Hayatın Tarihi 1: Roma İmparatorluğu’ndan 1000 Yılına Yazar: Philippe Aries & Georges Duby Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 722 Beş ciltlik kolektif bir yapıt olan Özel Hayatın Tarihi, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze, Latinlerin domus’larından burjuva konutlarına dek medeniyetler, kültürler, çağlar boyunca yaşanan derin değişimler üzerinde göz gezdiriyor… Eski dünyada hayat nasıldı? İnsanlar nasıl yaşadılar, nasıl davrandılar? Düşünceleri, duyguları neydi? Evlilik, cinsellik, kadının ailede ve toplumda yeri, iffet, gebelikten korunma, doğurma teknikleri, dinsel ritüeller, mimarinin toplumsal alana ilişkin verdiği ipuçları, bu çalışmada ayrıntılarıyla incelenen başlıca konuları oluşturuyor.

Georges Duby & Michelle Perrot – Kadınların Tarihi 5
Tarih / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Kadınların Tarihi 5: Yirminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru Yazar: Georges Duby & Michelle Perrot Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 634 İnsanlık için en kötü dönem, tarihte eşi görülmemiş savaşlarla ve devrimlerle kana bulanan yirminci yüzyıl kadınlar için en iyi dönem mi oldu? Özgürlük, erkeklerle eşitlik ve topluma tam katılım vaatleri, yirminci yüzyılın tanık olduğu dönüşümlerin ve kargaşanın ortasında nasıl yerine getirildi? Cinseyetler arası ilişkileri ve toplumsal cinsiyet sistemlerinin evrimini vurgulayan toplumsal cinsiyetli bir bakış açısıyla yazılan dünyaca ünlü dizinin bu beşinci cildi kadınların tarihini bugüne kadar getiriyor, zamanımıza damgasını vuran olaylar ve köklü sosyal değişimler bağlamına yerleştiriyor.

Georges Duby & Michelle Perrot – Kadınların Tarihi 4
Tarih / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Kadınların Tarihi 4: Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı Yazar: Georges Duby & Michelle Perrot Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 580 Fransız Devrimi kadınların tarihinde tamamen yeni bir evre açtı. Gelecek yüzyıl yeni yasalarda ve kurallarda da kadınların erkeklere bağımlılığını görcekti; fakat aynı dönem feminizmin doğuşuna, siyasal alanda kolektif bir güç olarak kadınların eşi görülmemiş bir biçimde ortaya çıkışına da tanık olacaktı. Dünyaca ünlü dizinin dördüncü cildi Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası dönemi kapsıyor. Dinamik ve yayılmacı burjuva yüzyılın canlı bir portresini veriyor.

Georges Duby & Michelle Perrot – Kadınların Tarihi 3
Tarih / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Kadınların Tarihi 3: Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları Yazar: Georges Duby & Michelle Perrot Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 547 Kadınların Tarihi’nin bu üçüncü cildi, erken modern Avrupa’daki kadınların ayrıntılı bir resmini çiziyor; kadınları çalışma, evlilik ve aile bağlamında ele alıyor. Bu cildin merkezinde, basit ağaç baskı resimlerden ve popüler edebiyattan usta işi tablolara kadar uzanan zengin bir temsiller yelpazesinde göründüğü şekliyle ve her alanda, edebiyat, sanat, felsefe, bilim ve tıp alanlarında yürütülen bir tartışmanın odak noktası olarak “kadın” var. On altıncı-on sekizinci yüzyılın sosyoekonomik dünyasında kadınların konumu araştırılıyor. Baskıcı yaşantıya, sınırlayıcı yasalara ve kadın “doğası”yla ilgili sürekli tekrarlanan iddialara karşı kadınlar sakin manevralarla ve düpedüz itaatsizlikle hareket ettiler…

Georges Duby & Michelle Perrot – Kadınların Tarihi 2
Tarih / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Kadınların Tarihi 2: Ortaçağ'ın Sessizliği Yazar: Georges Duby & Michelle Perrot Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 531 Bir Erken Ortaçağ evinde bir beşiğin bıraktığı bulanık izlerden Havva’nın düşüşüyle ilgili antik bir illüstrasyona kadar uzanan binlerce kaynaktan yararlanan bu ikinci cilt, geçmişin kadınları konusunda yeni bakış açıları sunuyor. Birkaç ülkeden on iki ünlü tarihçi Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden İtalyan Rönesansı’nın başlangıcına kadar olan sürede eril zihindeki kadın imgesini, kadınların sosyal koşullarını ve gündelik yaşantılarını inceliyor.

Georges Duby & Michelle Perrot – Kadınların Tarihi 1
Tarih / 23 Haziran 2017

Kitap Adı: Kadınların Tarihi 1: Ana Tanrıçalardan Hıristiyan Azizelere Yazar: Georges Duby & Michelle Perrot Yayıncı: İş Bankası Kültür Yayınları Sayfa Sayısı: 547 Yetmiş beş saygın tarihçinin kaleminden çıkan beş ciltlik bu dizi, Antikçağ’dan günümüze kadar uzanan büyüleyici, panoramik bir vakayiname.. Birinci cilt kadınları, eski çağ tarihinin köşelerinden aydınlığa çıkarıyor. İki bin küsur yıllık Yunan ve Roma tarihine yeni bir ışık tutarken kuzey Denizi’nden Akdeniz’e, Cebelitarık’tan İndus kıyısına kadar uzanan bir manzarayı kapsıyor. Yazarlar kadın temsillerinin bu çağda nasıl evrildiğini aydınlatmak için mezar taşlarını, taban planlarını, vazo resimlerini ve edebi eserleri kapsayan geniş bir kaynak yelpazesinden yararlanıyorlar. Erkeklerin zihinlerine yolculuk yapıyor, kadınların ve cinsiyetler arası ilişkilerin özgün bir tarihini gün ışığına çıkarıyorlar.