Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Şık Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 112 Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi romanının kaynağı olan Şık’ta, bizlere Tanzimat romanının gözde tiplerinden bir örnek sunuyor. Hem acınacak hem de gülünecek bir tip bu.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Sevda Peşinde
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Sevda Peşinde Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 344 Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Sevda Peşinde adlı romanı, yazarın gözde temalarından “kadın-erkek ilişkileri”, “evlilikte eşlerin uyumu”, “evlilikte ihanet” temalarını yine kendisine özgü bir doğalcılıkla; usta ve sürükleyici biçemiyle işliyor. Bir kadının kaybolmasıyla, merak verici bir polisiye olarak başlayan roman, giderek aile dramına dönüşüyor. Kitapta yer alan ikinci yapıt olan Kadın Erkekleşince oyununda Gürpınar, “gelenekçi kadın” ve “çağdaş kadın” motiflerini yine toplumsal bir dram çerçevesinde ele alarak, klasik çizgisini sürdürüyor. Yazarın tüm yapıtlarının bu yeni basımında, Atlas Yayınevi’nin her biri değerli birer yazar ve araştırmacı olan edebiyatçılar tarafından yalınlaştırılmış basımları temel alınmış, ancak çok eskimiş bazı sözcükler değiştirilmiştir. Ayrıca önceki basımlarda yer almayan ve bu nedenle metnin anlaşılmasını güçleştiren, eski kültürümüzle, toplumsal yaşamla, inançlarla vb. ilgili sözcükler ve terimler dipnotlarıyla açıklanmış; her kitabın başına Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın edebiyatçı kişiliğini irdeleyen bir inceleme eklenmiştir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Şıpsevdi Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 448 İlk dönem romancılarımızın gözde tiplerinden ‘şık’ tipi: Meftun Bey… Yarım yamalak Paris öğrenimiyle sindirilmemiş Avrupa kültürünü, kendi bencilliklerine, dolandırıcılığına maske yaparak aile yıkılmasına yol açan bir ‘yüzsüz’… ‘Şıpsevdi’. Hüseyin Rahmi’nin toplumsal yozlaşmaya vurduğu ‘neşter’lerin en sürükleyicilerinden biridir….

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Son Arzu
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Son Arzu Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 328 Yenilikler yaratmada hiç bir hayal gücü doğa kadar  zengin ve renkli olamaz. Bu gerçeği ispat için şu yeni  hikâyemde hayal ve yaratma yoluna hiç mi hiç  gitmeyeceğim. Kafamda on sekiz-yirmi yıllık bir olay  var. Bu pek acı serüvenin üzerine geçmişlerin  biriktirdiği tozları sildikçe bu çok acıklı olay  zihnimde bütün açıklığın bularak parıldamaya başlıyor. Bu, benim için, yüzünü görmediğim ikinci bir “İffet”  tir. Hangisi daha güzel, hangisi daha kara bahtlı?…  Bunu okuyucularım belirletecek…” Son Arzu” ilk defa 1992 yılında yayınlanmıştı. 1972”de  yapılan üçüncü baskısında Tahir Nejat Gencan eliyle bugünün diline aktarılmıştır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – İnsanlar Maymun Muydu?
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: İnsanlar Maymun Muydu? Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 390 Büyük romancı öteki romanlarında olduğu gibi, İnsanlar Maymun muydu? romanında, güncel olanla düşlemgücünü harman ederek bize yine “insanlık dersi” veriyor. Yazar, kendi evrimci düşüncelerini Deli Filizof’taki Hikmetullah’ın bir benzeri olan Mualla Lahuti’ye söyletirken, insanları “yüksek bir felsefeye” doğru çekmeyi amaçlıyor; merak heyecan ve gülmece öğelerini de savsaklamayarak… İlk basımı 66 yıl önce yapılan roman güncelliğini hala koruyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Mürebbiye Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 184 Mürebbiyede, ülkesi Fransada dikiş tutturamayarak İstanbula gelen ve bir ailenin konağına mürebbiye olarak giren Anjelin öyküsü anlatılır. Daha önce uyumlu bir yaşamı olan konak halkının erkekleri, Anjelin gelişiyle baştan çıkarlar ve konağın dirliği bozulur. Yazar, bu romanında ikiyüzlü aile ahlakını yermektedir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Zamane Eleştirmenlerine Cevap
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Zamane Eleştirmenlerine Cevap Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Zamane Münekkitlerine Cevap: Cadı Çarpıyor ve Şakavet-i Edebiyye’ adlı tartışma kitapları, yeni yazıyla ilk kez yayımlanıyor. Yazarın, yayınevimizin yayımladığı öteki yapıtları gibi bu kitapları da günümüz okurunun anlayabilmesi için, günümüz diline uyarlandı. Yazarın yüzyıl başındaki tartışma, eleştiri ve kültür ortamını yansıtması bakımından ilginç bulacağınızı düşündüğümüz bu iki yapıtını yararlanarak okuyacaksınız.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Toraman
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Toraman Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 184 Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evlilik kurumunu acımasızca eleştirdiği romanlarından biri de Toraman’dır. Kahramanı Şuayip Efendi, ikinci eş olarak aldığı kızı yaşındaki Binnaz’ın, oğlunun eski sevgilisi olduğunu öğrenince, yaşamı cehenneme döner. Yazar, bu düğümü çözerken, insan ruhunun nasıl karmaşık bir bilmece olduğunu gözler önüne sermektedir. Kendisine özgü gerçekçi doğalcı anlatımı ve gözlem gücüyle…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Meyhanede Kadınlar
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Meyhanede Kadınlar Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 112 Hüseyin Rahmi Gürpınar, çağdaş yaşama henüz ayak uyduramamış, eski ve toplumun geri kalmasına yol açmış yaşama biçimini, gelenek ve görenekleri, insanların bencilliklerini, şehvet düşkünlüklerini, ikiyüzlülüklerini ve başkalarını sömürme tutkularını eleştirdiği kadar; çağdaş yaşamın getirdiği yeni anlayışları ve yaşama biçimlerini kendi çıkarlarına yorumlayan, kimileri bu yorumlara kendileri de inanan kurnaz ya da saf gönüllü insanları da eleştirir. Onun Meyhanede Kadınlar adı altında toplanan öykü kitabında, bu anlayışının önemli metinleri yer almaktadır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Tokuşan Kafalar
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Tokuşan Kafalar Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 328 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Son Arzu’da Nuruyezdan’la Sabih’in acıklı biten aşklarını hikâye ediyor. Yazarın olayı betimlerken gerçekçi, çevre betimlemelerinde doğalcı bir anlatımla kaleme aldığı Son Arzu, gülmece öğeleriyle hüznü harmanlayan bir yapıttır. Toplumsal bir ders çıkarmayı da unutmayarak… Tokuşan Kafalar’da ise Hüseyin Rahmi Gürpınar bir aşk hikâyesini kuşak çatışması çerçevesinde ele alarak gülmece türünde unutulmaz bir oyun sunuyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – İffet
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: İffet Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 168 Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet adlı romanında aşk ve namus konularını irdeliyor. Romanın kahramanı İffet, açlıkla namus kavramı arasında bocaladıktan sonra ölümü yeğliyor. Yazarın hem duygulandıran hem öğreten bir yapıtı daha…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Eşkıya İninde: İki Damla Yaş
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Eşkıya İninde: İki Damla Yaş Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 380 Eşkıya İninde, Hüseyin Rahmi’nin serüven-polisiye türünden yazdığı romanlarının en heyecanlılarından biridir. Yazar, İstanbul yakınlarından bile eşkıyanın kol gezdiği bir dönemde acımasız eşkıya tarafından kaçırılan Nefi Bey’in, kayınbiraderinin ve sadık uşakları Murtaza’nın başından geçenleri anlatırken, hemen her romanında olduğu gibi insanlara ve topluma eleştiri oklarını fırlatmaktadır. Okurlarını eşsiz gülmecesiyle yine güldürüyor, ama dudakların kıyısında donup kalıveren acı bir gülüş oluyor bu…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?
Roman / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 240 Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet romanında olduğu gibi, Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? adlı romanında da aşk, namus ve açlık ilişkisini irdeliyor. Romanın kahramanı Edip Münir, yaşamını “bir ekmekçi, bir bakkal, bir kasap dükkânında yüzlerce kişi doyuracak nimet varken, beri yanda açlıktan ölmek enayiliktir,” felsefesi üzerine kurmuş genç bir adamdır; ona göre, “akıllılar, akılsızların zararına yaşarlar.” Yazar bu romanında, karamsar bir bakış açısıyla yaşamı, ahlâkı ve toplumu yargılamaktadır; ister katılın, ister katılmayın…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Kaderin Cilvesi
Roman / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Kaderin Cilvesi Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 240 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kaderin Cilvesi romanında “açlık” ve “namus” arasındaki ters ilişkiyi irdeler. Kıt kanaat geçinen, ama dünyaya bilgece bakmayı başararak namusunu her şeyden önde tutan Salah Efendi’nin yaşamı, bir gün kapısını “muhabbet tellalı” Şemi Efendi’nin çalmasıyla alt üst olur. Bundan sonrası, her şeyden önce kendi kendisine ihanetle başlayan sürekli bir çöküştür. Yazar, öteki romanlarında olduğu gibi, karamsar toplum eleştirisini yaparken, okurunu adım adım, “açlık”la “namus”un bir arada olamayacağı sonucuna götürür. Canlı kişilikleri ve akıcı anlatımıyla, Gürpınar’ın en güzel romanlarından biridir Kaderin Cilvesi…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Gulyabani
Roman / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Gulyabani Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 160 Gulyabani; yazarın cin, peri ve gulyabani gibi boş inançların nasıl kötüye kullanılarak saf ve namuslu insanların kandırıldığını vurgulayan, boş inançları mahkûm ederek bilimsel düşünceyi savunan romanıdır. Romanı, genç kuşakların da beğenerek okuyacağına inanıyoruz.