Andrew Mango – Atatürk
Biyografi , Tarih / 14 Ağustos 2018

Kitap Adı: Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu Yazar: Andrew Mango Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 752 Uzman bir yazar, nesnel bir yapıt; İşte Atatürk’ün yaşamı ve mücadelesi!… İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor. Türkiye’nin, bağımsızlığı ve varoluşu yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor. Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için “O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri” diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal önder… Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan… Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan… Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, Atatürk’ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize. Bu basımda Saltanat ve Cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı birçok belge aslından olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur.

Erich Maria Remarque – Hayat Kıvılcımı
Roman / 5 Temmuz 2018

Kitap Adı: Hayat Kıvılcımı Yazar: Erich Maria Remarque Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 420 “Hayat Kıvılcımı”nın kişileri, dikenli teller arkasında ve insanlık için yüz kızartıcı şartlar altında yaşarlar. Yaşamaktan çok ölürler. Türlü işkencelerle öldürülürler. Buna rağmen yaşama gücünü, insan sevgisini yitirmemişlerdir. “Hayat Kıvılcımı”nın kişilerinden Bucher ile Ruth Hollandın aşkı, yeryüzünde bir roman edebiyatı bulunduğu günden bugüne anlatılan aşklardan hiçbirine benzemez; onların sevişmesi, ölüm dirim savaşı yaparken bile içlerinde bir hayat kıvılcımı kalabilmişlerin aşkıdır. Hayat Kıvılcımı için bütün dünyada yazılmış olanları: “Remarque başka hiç bir eser yazmamış bile olsaydı sadece bu romanıyla büyük bir edebiyatçı olurdu” diye özetleyebiliriz.

İsmail Tunalı – Estetik
Felsefe / 2 Mart 2018

Kitap Adı: Estetik Yazar: İsmail Tunalı Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 282 Kitap, onbeş yıl önce Grek Estetik’i adlı kitabımın girişi’nde yaptığın bir çalışma planını uyguluyor. Bu plan, estetik gerçekliğin eksiksiz, tüm öğeleriyle ele alınması gerektiğini öneriyordu. Elimizdeki Estetik de, bu öneriye uyarak, bir yandan estetik süje’yi inceliyor ve bir psikolojik estetik’i temellendiriyor, öbür yandan da estetik obje’yi ele alıyor ve estetik obje’nin felsefi ontolojik temellerini, estetik değeri ele alıyor ve yargılar mantığını oluşturuyor.

Üstün Dökmen – İletişim Çatışmaları Ve Empati
Kişisel Gelişim / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: İletişim Çatışmaları Ve Empati Yazar: Üstün Dökmen Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 392 Prof. Dökmen’in çok satan kitabı yeniden kitapçılarda… Bu kitapta öncelikle kişilerarası iletişimle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgiler, hem çocukların eğitiminde yararlı olabilir, hem de ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaların çözümüne ışık tutabilir. Ayrıca, geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşam biçimimize yeni bir bakış açısıyla bakılarak bir iddia ortaya atılıyor. Bu iddiayı test etmek amacıyla çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik açıdan inceleniyor. Öte yandan Prof. Dökmen iletişim çatışmaları ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve sınıflamalar geliştiriyor. Tüm bu yönleriyle kitap, hem psikolojiye ilgi duyanlara hem de edebiyata ve sanat tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isteyenlere ilginç bilgiler sunuyor.

Gülten Kazgan – İktisadi Düşünce
Ekonomi / 9 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi Yazar: Gülten Kazgan Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 431 Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliliği olan bir “saf ilim” olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadi düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte, ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihali aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadin bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir.

John Steinbeck – Altın Kupa
Roman / 8 Şubat 2018

Kitap Adı: Altın Kupa Yazar: John Steinbeck Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 214 Dizginlenemez denize açılma ve korsanlık tutkusuyla Karayipler’e sürüklenen genç Henry, 17. yüzyıl İspanya İmparatorluğu’nun yüreğine korku salan namlı bir kaptan olacaktır. Onun asıl amacı ise bölgede efsane olan La Santa Roja adlı gizemli bir kadını bulmak ve Altın Kupa’yı ele geçirmektir. Karayiplerin kanlı tarihine ateşten bir sayfa ekleyen Sir Henry Morgan’ın yaşamı, Steinbeck’in kalemiyle coşkulu bir anlatıya dönüşüyor.

Doğan Cüceloğlu – Korku Kültürü
Psikoloji / 1 Şubat 2018

Kitap Adı: Korku Kültürü: Niçin 'Mış Gibi' Yaşıyoruz ? Yazar: Doğan Cüceloğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 328 Niçin “Mış” Gibi Yaşıyoruz?   “Ben” değil “biz” diyen güçlüdür. Toplum olarak “biz” kimliğimizi keşfetmek ve yaşamak zorundayız. Barış, huzur, üretim, gelişme içinde özgürce yaşamamız, “biz” diyebilmemize bağlı. Evinin temizliğine titizlikle dikkat ettiğimiz halde, nasıl oluyor da yollarda, kaldırımlarda, parklarda, kumsalda arkamızda bir çöplük bırakıyoruz? Neden engelliler için ayrılmış park yerlerine, engelli olmadığımız halde aracımızı park ediyoruz? “Sadece ben” diyen insan nasıl yetişiyor? Kötü insanlar değiliz, ama birbirimize kötü davranıyoruz. Bizim gibi düşünmeyenleri dinlemek bile istemiyoruz ve hemen ötekileştiriyoruz. Niçin? On günlük bir Türkiye yolculuğunda günlük gözlemlerle bu ve benzer soruların cevabını bulmak için bir sohbet oluşturduk. Üç kişiydik; ben Doğan, bu kitabın yazarı; Timur, tatil için Amerika’dan gelen otuz yaşlarında oğlum ve Arif öğretmen. Neden “sadece ben” demenin ötesinde “biz” diyemediğimizi anlamaya çalıştık. Neler keşfettiğimizi merak ediyorsanız, buyurun sohbetimize siz de katılın.

Cemal Yıldırım – Bilim Felsefesi
Felsefe / 31 Ocak 2018

Kitap Adı: Bilim Felsefesi Yazar: Cemal Yıldırım Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 383 3. baskıdan itibaren, bilgilendirici ekleme ve değişikliklerle daha geliştirilmiş olan yapıtı, bu kez yeni kapak ve iç tasarımıyla sunuyoruz. Bilim Felsefesi, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemlerinin mantıksal bir çözümlemesini vermeyi amaçlamaktadır. Kitapta özellikle olgu-teori ilişkisi üzerinde durularak bir yandan matematiğin, öte yandan gözlem ve deneyin bilimdeki yerine açıklık getiriliyor. Cemal Yıldırım, bilimi anlamanın tüm aydınlar için vazgeçilmezliğine değinerek, bilimsel anlayışın, aynı zamanda, her türlü bağnaz ve akıl-dışı öğretilere karşı kişiyi entelektüel bir direnme gücüyle donattığı görüşünü savunuyor.

Orhan Hançerlioğlu – Düşünce Tarihi
Felsefe / 30 Ocak 2018

Kitap Adı: Düşünce Tarihi Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 429 Değerli sanatçı Suat Taşer de 29 Ocak 1982 tarihli Milliyet gazetesinde şöyle yazdı: “Düşünce Tarihi adlı o güzelim kitabının Yeni Baskıdan Önce başlıklı notunda; emeğine, çalışkanlığına, verdiği yaptların yetkinliğine ve olgunluğuna hayranlık duyduğum Orhan Hançerlioğlu, “Öğrenmek benim mutluluğumdur” der. Aydın olanla olmayanı, bu sözün terazinde tartabiliriz.”

Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu – Ekonomi Politikası
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması Yazar: Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 364 İlk olarak 2002’de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir ders kitabı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi öğrenmek ve izlemek isteyenlerin de elkitabı haline geldi. Bu kez kitap, güncel gelişmeleri de kapsayacak biçimde yeniden yazıldı. Kitabın eski baskılarından birini ellerinde bulunduranlar bu baskıyı alıp o eski kitapla karşılaştırdıklarında ekonomi politikasının nereden nereye geldiğini görebilecekler. Kitap, bu yapısıyla ekonomi ve işletme öğrencileri için olduğu kadar ekonomi konularını merak edenler için de vazgeçilmez bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor. “Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu makroiktisat teorilerinin Türkiye ekonomisi karşısında düştüğü boşlukları dolduran önemli bir kitap yazdılar… Ekonomi Politikası kitabını iktisat öğrencilerine ve ekonomiyle ilgilenen herkese hararetle tavsiye ediyorum.” -Asaf Savaş Akat, Radikal Kitap- “Dr. Eğilmez ve Dr. Kumcu, Kadir Has Üniversitesi’nde Ekonomi Politikası dersi veriyorlar. Sadece üniversite öğrencilerinin değil, ekonomiye her ilgi duyanın yararlanabileceği, neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği bir kitap yazdılar. Günümüzde ekonomide olan biteni daha iyi anlamak ve izlemek isteyenlere tavsiye ederim.” -Güngör Uras, Milliyet- “Kitabı, ekonomiyi merak eden her seviyedeki insan…

Şevket Süreyya Aydemir – Toprak Uyanırsa
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Toprak Uyanırsa: Ekmeksizköy Öğretmeninin Hatıraları Yazar: Şevket Süreyya Aydemir Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 437 Ekmeksizköy Öğretmeni, dünyanın her tarafına yayılmış binlerce, milyonlarca adsızdan biridir. O da başkaları için çalıştı. Ama kendisi için yaşadı ve kendisiyle doydu.

Suat Soysal – Mağazacılık
İş Dünyası / 7 Ocak 2018

Kitap Adı: Mağazacılık: Mükemmel Müşteri Hizmeti ve Etkili Satış Teknikleri Yazar: Suat Soysal Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 288 Bu kitapta neler bulacaksınız? -Mağazacılıkta tüm sektörler için başarılı hizmet ve satışın yolları. -14 yıllık mağazacılık tecrübesinden çıkan pratik öneriler. -420 adet örnek satış diyaloğu -İlk karşılaştırma anında satışı garantiye almanın yolları. -Müşteri ziyaretlerinden seçilmiş 509 öğretici gözlem. -Satışın tüm aşamaları için denenmiş teknikler. -Müşterilerin sık rastlanan itirazlarına 39 cevap örneği. Vb.

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Sözlüğü Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 607 “Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur.”Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.

Banu Avar – Sınırlar Arasında
Siyasi / 30 Aralık 2017

Kitap Adı: Sınırlar Arasında Yazar: Banu Avar Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 400 Banu Avar, bu kitabında Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve Avrasya’da Türk izlerini arıyor… Yazılanların çizilenlerin ötesinde “göklerin ardında gökler” var. Sisin ardında dalga dalga beliren deniz… Ufkun ötesinde başka ufuklar… Banu Avar, şöyle diyor: “Balkanlar’da dolaşırken hüznün ağır örtüsü üstüme çöktü… Kafkasya’da da özlem. Uzakdoğu’da ‘Biz niye yapmayalım!’ duygusu… Özbekistan’da bir Semerkant gecesi… Uluğbey’in rasathanesi, bilimin doğum yeri… Komrad’da bir kadın, bir düğün gecesi kolumu sıkıca tuttu, sessiz bir çığlık attı: ‘Kızım İstanbul’da, bul onu!’ Tahran’da Asgar Fardi, bana bir İstanbul şiiri okudu. Sonra dikti gözlerini yüzüme ‘Ben İranlıyım,’ dedi, ‘Türkiye’de kar yağsa ben burada üşürüm.’ “Moskova’da Avrasya Hareketi lideri Dugin’i dinliyorum. Sandalyenin üzerindeki kalpakta yüzyılın hikâyesini görüyorum. Pekin’de Ren var. Dağların ardındaki dağları, göklerin ardındaki gökleri anlatıyor: Bir dağın zirvesine çıkmayan, zirve nedir bilmez ki…”

Emile Zola – Hayvanlaşan İnsan
Roman / 19 Aralık 2017

Kitap Adı: Hayvanlaşan İnsan Yazar: Emile Zola Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 432 Paris-Le Havre ekspresinde bir cinayet işlenir. Roubaud, karısının yardımıyla başkan Grandmorin’i öldürür. Makinist Jacques Lantier, önünden geçmekte olan trenin penceresinden cinayeti görür ama taşları yerine oturtamaz. Bu cinayetin ardından daha pek çok kişi öldürülecek, gerçek suçluları ortaya çıkarmak, devletin üst düzey yetkililerine zarar vereceği için adalet yanıltılacaktır. Oysa gerçek suçluları bilenler vardır. Derin bir saplantının pençesinde sıkışan , öldürme itkisiyle kafası karışmış, sadece lokomotifiyle anlaşabilen bir tren makinisti… Kendisine yaklaşan tüm erkeklere felaket getiren bir kadın… Çıkarları uğruna adaletten vazgeçmeye hazır, önyargılı bir yargıç… Altın çağındaki demir yolları dünyasında alkolizm, sefalet, kıskançlık ve bedensel doyumsuzluk gibi nedenlerin doğurduğu suçlarla karşı karşıya kalan insanlar… Büyük romancı Emile Zola’nın kaleme aldığı en karanlık dramlardan biri olan ‘Hayvanlaşan İnsan’, canlı, keskin ve destansı bir anlatım gücüne sahip.