Gülten Kazgan – İktisadi Düşünce
Ekonomi / 9 Şubat 2018

Kitap Adı: İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi Yazar: Gülten Kazgan Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 431 Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliliği olan bir “saf ilim” olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadi düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte, ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihali aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadin bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir.

John Steinbeck – Altın Kupa
Roman / 8 Şubat 2018

Kitap Adı: Altın Kupa Yazar: John Steinbeck Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 214 Dizginlenemez denize açılma ve korsanlık tutkusuyla Karayipler’e sürüklenen genç Henry, 17. yüzyıl İspanya İmparatorluğu’nun yüreğine korku salan namlı bir kaptan olacaktır. Onun asıl amacı ise bölgede efsane olan La Santa Roja adlı gizemli bir kadını bulmak ve Altın Kupa’yı ele geçirmektir. Karayiplerin kanlı tarihine ateşten bir sayfa ekleyen Sir Henry Morgan’ın yaşamı, Steinbeck’in kalemiyle coşkulu bir anlatıya dönüşüyor.

Doğan Cüceloğlu – Korku Kültürü
Psikoloji / 1 Şubat 2018

Kitap Adı: Korku Kültürü: Niçin 'Mış Gibi' Yaşıyoruz ? Yazar: Doğan Cüceloğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 328 Niçin “Mış” Gibi Yaşıyoruz?   “Ben” değil “biz” diyen güçlüdür. Toplum olarak “biz” kimliğimizi keşfetmek ve yaşamak zorundayız. Barış, huzur, üretim, gelişme içinde özgürce yaşamamız, “biz” diyebilmemize bağlı. Evinin temizliğine titizlikle dikkat ettiğimiz halde, nasıl oluyor da yollarda, kaldırımlarda, parklarda, kumsalda arkamızda bir çöplük bırakıyoruz? Neden engelliler için ayrılmış park yerlerine, engelli olmadığımız halde aracımızı park ediyoruz? “Sadece ben” diyen insan nasıl yetişiyor? Kötü insanlar değiliz, ama birbirimize kötü davranıyoruz. Bizim gibi düşünmeyenleri dinlemek bile istemiyoruz ve hemen ötekileştiriyoruz. Niçin? On günlük bir Türkiye yolculuğunda günlük gözlemlerle bu ve benzer soruların cevabını bulmak için bir sohbet oluşturduk. Üç kişiydik; ben Doğan, bu kitabın yazarı; Timur, tatil için Amerika’dan gelen otuz yaşlarında oğlum ve Arif öğretmen. Neden “sadece ben” demenin ötesinde “biz” diyemediğimizi anlamaya çalıştık. Neler keşfettiğimizi merak ediyorsanız, buyurun sohbetimize siz de katılın.

Cemal Yıldırım – Bilim Felsefesi
Felsefe / 31 Ocak 2018

Kitap Adı: Bilim Felsefesi Yazar: Cemal Yıldırım Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 383 3. baskıdan itibaren, bilgilendirici ekleme ve değişikliklerle daha geliştirilmiş olan yapıtı, bu kez yeni kapak ve iç tasarımıyla sunuyoruz. Bilim Felsefesi, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemlerinin mantıksal bir çözümlemesini vermeyi amaçlamaktadır. Kitapta özellikle olgu-teori ilişkisi üzerinde durularak bir yandan matematiğin, öte yandan gözlem ve deneyin bilimdeki yerine açıklık getiriliyor. Cemal Yıldırım, bilimi anlamanın tüm aydınlar için vazgeçilmezliğine değinerek, bilimsel anlayışın, aynı zamanda, her türlü bağnaz ve akıl-dışı öğretilere karşı kişiyi entelektüel bir direnme gücüyle donattığı görüşünü savunuyor.

Orhan Hançerlioğlu – Düşünce Tarihi
Felsefe / 30 Ocak 2018

Kitap Adı: Düşünce Tarihi Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 429 Değerli sanatçı Suat Taşer de 29 Ocak 1982 tarihli Milliyet gazetesinde şöyle yazdı: “Düşünce Tarihi adlı o güzelim kitabının Yeni Baskıdan Önce başlıklı notunda; emeğine, çalışkanlığına, verdiği yaptların yetkinliğine ve olgunluğuna hayranlık duyduğum Orhan Hançerlioğlu, “Öğrenmek benim mutluluğumdur” der. Aydın olanla olmayanı, bu sözün terazinde tartabiliriz.”

Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu – Ekonomi Politikası
Ekonomi / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması Yazar: Mahfi Eğilmez & Ercan Kumcu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 364 İlk olarak 2002’de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir ders kitabı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi öğrenmek ve izlemek isteyenlerin de elkitabı haline geldi. Bu kez kitap, güncel gelişmeleri de kapsayacak biçimde yeniden yazıldı. Kitabın eski baskılarından birini ellerinde bulunduranlar bu baskıyı alıp o eski kitapla karşılaştırdıklarında ekonomi politikasının nereden nereye geldiğini görebilecekler. Kitap, bu yapısıyla ekonomi ve işletme öğrencileri için olduğu kadar ekonomi konularını merak edenler için de vazgeçilmez bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor. “Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu makroiktisat teorilerinin Türkiye ekonomisi karşısında düştüğü boşlukları dolduran önemli bir kitap yazdılar… Ekonomi Politikası kitabını iktisat öğrencilerine ve ekonomiyle ilgilenen herkese hararetle tavsiye ediyorum.” -Asaf Savaş Akat, Radikal Kitap- “Dr. Eğilmez ve Dr. Kumcu, Kadir Has Üniversitesi’nde Ekonomi Politikası dersi veriyorlar. Sadece üniversite öğrencilerinin değil, ekonomiye her ilgi duyanın yararlanabileceği, neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği bir kitap yazdılar. Günümüzde ekonomide olan biteni daha iyi anlamak ve izlemek isteyenlere tavsiye ederim.” -Güngör Uras, Milliyet- “Kitabı, ekonomiyi merak eden her seviyedeki insan…

Şevket Süreyya Aydemir – Toprak Uyanırsa
Roman / 12 Ocak 2018

Kitap Adı: Toprak Uyanırsa: Ekmeksizköy Öğretmeninin Hatıraları Yazar: Şevket Süreyya Aydemir Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 437 Ekmeksizköy Öğretmeni, dünyanın her tarafına yayılmış binlerce, milyonlarca adsızdan biridir. O da başkaları için çalıştı. Ama kendisi için yaşadı ve kendisiyle doydu.

Suat Soysal – Mağazacılık
İş Dünyası / 7 Ocak 2018

Kitap Adı: Mağazacılık: Mükemmel Müşteri Hizmeti ve Etkili Satış Teknikleri Yazar: Suat Soysal Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 288 Bu kitapta neler bulacaksınız? -Mağazacılıkta tüm sektörler için başarılı hizmet ve satışın yolları. -14 yıllık mağazacılık tecrübesinden çıkan pratik öneriler. -420 adet örnek satış diyaloğu -İlk karşılaştırma anında satışı garantiye almanın yolları. -Müşteri ziyaretlerinden seçilmiş 509 öğretici gözlem. -Satışın tüm aşamaları için denenmiş teknikler. -Müşterilerin sık rastlanan itirazlarına 39 cevap örneği. Vb.

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi / 4 Ocak 2018

Kitap Adı: Ekonomi Sözlüğü Yazar: Orhan Hançerlioğlu Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 607 “Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur.”Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.

Banu Avar – Sınırlar Arasında
Siyasi / 30 Aralık 2017

Kitap Adı: Sınırlar Arasında Yazar: Banu Avar Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 400 Banu Avar, bu kitabında Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve Avrasya’da Türk izlerini arıyor… Yazılanların çizilenlerin ötesinde “göklerin ardında gökler” var. Sisin ardında dalga dalga beliren deniz… Ufkun ötesinde başka ufuklar… Banu Avar, şöyle diyor: “Balkanlar’da dolaşırken hüznün ağır örtüsü üstüme çöktü… Kafkasya’da da özlem. Uzakdoğu’da ‘Biz niye yapmayalım!’ duygusu… Özbekistan’da bir Semerkant gecesi… Uluğbey’in rasathanesi, bilimin doğum yeri… Komrad’da bir kadın, bir düğün gecesi kolumu sıkıca tuttu, sessiz bir çığlık attı: ‘Kızım İstanbul’da, bul onu!’ Tahran’da Asgar Fardi, bana bir İstanbul şiiri okudu. Sonra dikti gözlerini yüzüme ‘Ben İranlıyım,’ dedi, ‘Türkiye’de kar yağsa ben burada üşürüm.’ “Moskova’da Avrasya Hareketi lideri Dugin’i dinliyorum. Sandalyenin üzerindeki kalpakta yüzyılın hikâyesini görüyorum. Pekin’de Ren var. Dağların ardındaki dağları, göklerin ardındaki gökleri anlatıyor: Bir dağın zirvesine çıkmayan, zirve nedir bilmez ki…”

Emile Zola – Hayvanlaşan İnsan
Roman / 19 Aralık 2017

Kitap Adı: Hayvanlaşan İnsan Yazar: Emile Zola Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 432 Paris-Le Havre ekspresinde bir cinayet işlenir. Roubaud, karısının yardımıyla başkan Grandmorin’i öldürür. Makinist Jacques Lantier, önünden geçmekte olan trenin penceresinden cinayeti görür ama taşları yerine oturtamaz. Bu cinayetin ardından daha pek çok kişi öldürülecek, gerçek suçluları ortaya çıkarmak, devletin üst düzey yetkililerine zarar vereceği için adalet yanıltılacaktır. Oysa gerçek suçluları bilenler vardır. Derin bir saplantının pençesinde sıkışan , öldürme itkisiyle kafası karışmış, sadece lokomotifiyle anlaşabilen bir tren makinisti… Kendisine yaklaşan tüm erkeklere felaket getiren bir kadın… Çıkarları uğruna adaletten vazgeçmeye hazır, önyargılı bir yargıç… Altın çağındaki demir yolları dünyasında alkolizm, sefalet, kıskançlık ve bedensel doyumsuzluk gibi nedenlerin doğurduğu suçlarla karşı karşıya kalan insanlar… Büyük romancı Emile Zola’nın kaleme aldığı en karanlık dramlardan biri olan ‘Hayvanlaşan İnsan’, canlı, keskin ve destansı bir anlatım gücüne sahip.

Andre Maurois – İklimler
Roman / 6 Aralık 2017

Kitap Adı: İklimler Yazar: Andre Maurois Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 120 Melankolik duyguların bağımlısı, hep kendine acı çektirecek kadınlara aşık olan bir erkek Philippe İki farklı kadın (Odile ve Isabelle), iki farklı iklim. Ebediyi, hep bu dünyadan başka yerde ararız; ruhumuzun bakışını, hep. o andaki durumdan ve o andaki görünüşten başka tarafa çeviririz; yahut, her anımız sanki ölmek ve yeniden yaşamak değilmiş gibi ölmeyi bekleriz. Her an, bize yeni bir hayat sunulmaktadır. Bugün, şimdi, hemen, biricik tutamağımız budur.

William Nicholson – İmparatorluğun Köleleri
Fantastik / 12 Kasım 2017

Kitap Adı: İmparatorluğun Köleleri Kitap Serisi: Ateş Rüzgarı Serisi 2. Kitap Yazar: William Nicholson Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 304 İmparatorluğun acımasız askerlerinin saldırısına karşı koyamadan Aramanth alevler içinde kalırken, halk köle olarak uzunbir yürüyüşe çıkarılır. Kentin düşmesinden sonra birbirinden haber alamayan Kestrel ve Bowman intikam içinyemin ederler. Ancak önce İmparatorluğun sırrını öğrenmek zorundadırlar.

William Nicholson – Ateş Şarkısı
Fantastik / 12 Kasım 2017

Kitap Adı: Ateş Şarkısı Kitap Serisi: Ateş Rüzgarı Serisi 3. Kitap Yazar: William Nicholson Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 280 Ateş Şarkısı, anayurtlarına ulaşmak için yola düşen tutsak Manth halkının destanıdır. Açlık, kar fırtınası ve acımasız Morahlılara karşı onların tek kullanıcıları Ira Hath’tır. Ancak o da bu yolculukta zayıf düşmüştür. Kestrel, annesi Ira Hath zayıf düşmüşken anayurda ulaşmalarının ne zorluklar getireceğini bilmektedir. İkiz kardeşi Bowman ise, gizemli Albrad’dan öğrendikleriyle kendini halkının kuruluşuna adamak üzere hazırlanmaktadır. Bu arada Ateş Rüzgârı, yaşama umudunun önünde hızlanarak esmektedir…

William Nicholson – Rüzgar Çalgısı
Fantastik / 10 Kasım 2017

Kitap Adı: Rüzgar Çalgısı Kitap Serisi: Ateş Rüzgarı Serisi 1. Kitap Yazar: William Nicholson Yayıncı: Remzi Kitabevi Sayfa Sayısı: 263 Okuldan nefret ediyorum! Derecelendirmeden nefret ediyorum! Daha yükseğe ulaşmak istemiyorum! Daha çok çalışmayacağım! Yarının bugünden daha iyi olması için çaba göstermeyeceğim! ‘Büyük Sınav’dan nefret ediyorum! Etrafı duvarlarla çevrili kent devleti Aramanth’da sınavlar her şeydir. İnsanların yaşamı, sınavlardaki başarılarına göre belirlenmektedir. Aramanthanlı genç bir kız olan Kestrel Hath bu sisteme baş kaldırınca Başmüfettiş ailesini en ağır cezaya çarptırır. Kestrel, ailesi için bir çıkış yolu ararken, rüzgar çalgısının sırrını öğrenir ve ikiz kardeşi Bowman’la birlikte, Aramanth’ın geleceğini tehdit eden korkunç gücün kaynağına doğru zorlu bir yolculuğa çıkar.