Yalçın Küçük – Quo Vadimus? Nereye Gidiyoruz?
Roman / 5 Ocak 2018

Kitap Adı: Quo Vadimus? Nereye Gidiyoruz? Yazar: Yalçın Küçük Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 374 Kitaplarımın kolay okunduğunu biliyorum; buna üzülüyorum. Çünkü, düşüncelerimi geliştirirken seçtiğim somut olguların çekiciliğine kapılan okuyucu teori ve yöntem konusunda önemli olduğuna inanarak ileri sürdüğüm görüşlerimi ihmal edebiliyor. Bunun için üzülüyorum. Teorik ve yöntemsel düşüncelerimi ihmal etmemesini diliyorum. 

Behzat Ay – Sürgün
Roman / 21 Aralık 2017

Kitap Adı: Sürgün Yazar: Behzat Ay Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 221 Behzat Ay, “Sürgün”de öğretmen kıyımını ilk kez bir roman boyutu içinde işlemiştir. Kimi belgelerden yararlanmıştır. “Sürgün”, Öğretmen kıyımının siyasal ve yazın dilimizde çokça konuşulan 1965-1973 döneminin bir aynası; düşüncelerinden ve ilerici tavırlarından ötürü kovuşturmaya, soruşturmaya uğramış, sürgün edilmiş, horlanmış, kıyılmış binlerce öğretmenin ortak yaşantısı sayılır. Bunun için romancı, “Sürgün”ü, çilekeş öğretmenlere-aydınlara adıyor.

Ataol Behramoğlu – Rus Edebiyatı Yazıları
Edebiyat / 5 Aralık 2017

Kitap Adı: Rus Edebiyatı Yazıları: 19. ve 20. Yüzyıllar Yazar: Ataol Behramoğlu Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 272 Bu kitap Ataol Behramoğlu’nun yaklaşık kırk yıllık bir sürede Rus edebiyatı üzerine yazılarını, ülke içinde ve dışında konferans ve sempozyum sunumlarını bir araya getiriyor. Kitabın XIX. Yüzyıl başlıklı ilk bölümünde Aleksandr Puşkin, Nikolay Gogol, Mihail Lermontov, İvan Turgenyev, Saltıkov Şçedrin, Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy ve Anton Çehov üzerine inceleme ve değerlendirmeler yer alıyor. XX. Yüzyıl başlıklı ikinci bölümde ise Behramoğlu’nun Maksim Gorki, Aleksandr Blok, Vladimir Mayakovski, Boris Pasternak, Anna Ahmatova ve Mihail Şolohov gibi XX. Yüzyıl Rus ve Sovyet klasikleriyle günümüzün Rus yazarlarına ilişkin değerlendirme ve incelemelerini bulacaksınız. Şiirleri, denemeleri, başkaca yazınsal alanlarda yapıtlarının yanı sıra, Rus edebiyatından çevirileri ve bu konuya ilişkin deneme ve incelemeleriyle de çağdaş kültür ve edebiyatımızda önemli bir yere sahip Ataol Behramoğlu’nun bu yapıtı, sadece Rus edebiyatı konusuyla değil genel olarak edebiyatla ilgili okur için hem başvuru kaynağı hem de bir sanatçının elinden çıkmış yazınsal değerde bir yapıttır.

Hasan İzzettin Dinamo – Kutsal İsyan 1
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: Kutsal İsyan 1: Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi Yazar: Hasan İzzettin Dinamo Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 592 Sadrazamın İstanbul’dan gönderdiği telgrafta İstanbul’da bulunmanız uygun olur. demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana-baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede aklmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa’nın harf kabinesi, düşeliberi en önemli ikinci olay, İzzet Paşa kabineyle de kabinesini güçlendirmişti.Bundan sonra iktidar, karanlıkta nöbet bekleyen karanlık zümrelerin, hırsların, belki de gerçek yurt düşmanlaının eline geçecekti. İzzet Paşa, son namuslu sadrazam sayılabilirdi. Rauf bey, Fethi bey gibi kaliteli hürriyetçi ve yurtsever arkadaşlarıyla birlikte büyük bir iyiniyetle de kabinesini güçlendirmişti.