Uğur Mumcu – Yolsuzluk, Şiddet, Bağımlılık
Siyasi / 10 Ağustos 2017

Kitap Adı: Yolsuzluk, Şiddet, Bağımlılık Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 227 Bazı ülkelerde bazı kimseler, devleti soymak için politikacı kılığına girerler. Partilerde, parlementoda boy gösterirler, İhracat, ithalat, banka soygunu gibi işleri siyasal ilişkilerle yürütürler. Bunlar da çetedir. Çetelerin en aşağılığı bunlardır. Bunlar yüzlerine devlet adamı maskesi takıp, halkı soyarlar. Allah’a çok şükür, memleketimizde böyle çeteler yoktur!…(Cumhuriyet, 22 Mart 1975. Çete…)Bir toplum böyle çöker işte!… Devletin yerini kaba kuvvet alır, susulur. Yasanın yerini Allah alır, korkulur. Yolsuzluklar, cinayetler birbirini izler, eller kollar bağlanıp götürülür. Vuran vurur, öldüren öldürür ve bütün bunlardan sonra, bir çete gelir ve devleti teslim alır. (Cumhuriyet, 15 Ocak 1975. Bir Örnek…)Amerikan kapitalizmi, bütün kirlerinden arınıp kendini yenileyebilirse, Türkiye’de Demirel gibi bir başbakan, Feyzioğlu, Erbakan ve Türkeş gibi başbakan yardımcıları istemeyecektir. Çünkü bu liderler, partileri gibi çağdışıdır. (Cumhuriyet, 12 Mart 1975. Geleceğe Doğru…)Uğur MUMCU

Uğur Mumcu – Sakıncalı Piyade
Siyasi / 10 Ağustos 2017

Kitap Adı: Sakıncalı Piyade Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 99 “Ellerin dert görmesin Uğur Mumcu! Sakıncalı Piyade’yi yazdığın için. Eline sağlık, ağzına sağlık, canına sağlık, kendi yazdıklarıma gülemem, ama senin yazdıklarını gülerek okudum. ‘Acı acı gülmek’ deyimi vardır ya, işte öyle acı acı güldüm.

Uğur Mumcu – Kontrgerilla Öğretileri
Siyasi / 10 Ağustos 2017

Kitap Adı: Kontrgerilla Öğretileri Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 199 “…vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımız, bir profesyonel katil çetesinin kurbanlarıdır. …Bir ülkede her eylemi CIA örgütlemez. CIA planlamaz. Fakat oluşan olaylara CIA yön verir, biçim verir, biçim verir. Bir yerde sıkılan kurşun, bir yerde patlayan bomba, öyle koşullar olur ki, CIA planlarına uygun düşer. Doğrudur; herkesi CIA yönetmez. Fakat bir çok kişi, bilerek ya da bilmeyerek CIA planlarına araç olur. (Cumhuriyet, 29 Nisan 1977, Korku…)… Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de CIA vardır ve bazı devlet kurumlarıyla iç içedir. CIA belli olaylara karışır, belli olayları saptırır, yozlaştırır. Amacı, hangi ülkede olursa olsun, solun geniş bir birlik yaratarak iktidara gelmesini önlemektir. (Cumhuriyet, 7 Mayıs 1977, Yılgınlık…)…Kontrgerilla, devletin yasal yetkililerince denetlenemeyen bir CIA kuruluşudur. (Cumhuriyet, 1 Haziran 1977. Acaba…)…CIA ile Kontgerilla arasındaki ilişkileri bilmeden, araştırmadan, şematik yorumlarla CIA olgusunu unutturmaya çalışmak, bilmem, kime hizmet olur!..(Cumhuriyet, 8 Mayıs 1977, Oyuna Gelmemek…)Uğur MUMCU

Uğur Mumcu – Devlet, Silah, Adalet
Siyasi / 10 Ağustos 2017

Kitap Adı: Devlet, Silah, Adalet Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 216 Devletin, şiddet ve terörü tek başına yürüttüğü günler oluyor. Buna “devlet terörü! diyoruz. Bir kısım şiddet olayları, devletten bağımsız kişi ve örgütlerce yapılıyor. Bir kışmı da tam anlamıyla ‘karma’ oluyor. Bazı kamu görevlileri ile sağcı teröristler, aynı örgütte yani eylemde birleşiyorlar. Devlet kışkırtıcı ajan kullanıyor, suç işletiyor. (Cumhuriyet, 9 Eylül 1976, Devlet ve Şiddet…)Bir toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri, adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı, demokrasinin temelleri de sarsılmış demektir. … Adalet, bağımsız mahkemeler aracılığıyla dağıtılırsa adalet duygusu güçlenir. …Devletin görevi adam öldürmek değildir. Devlet, sanıklar kim olursa olsun, suçları hangi türden olursa olsun, haklarında suç belirtileri bulunan kimseleri, sağ olarak mahkemelerin yerini silahla, bombayla doldurmak isteyen anlayıştır. …Yargıçları yok sayan siyasal iktidar, bundan sonra silah yoluyla mı adalet dağıtacaktır yoksa!?.. (Cumhuriyet, 30 Ocak 1976, Silah ve Adalet…)Uğur MUMCU

Uğur Mumcu – Çağın Suçu
Siyasi / 12 Nisan 2017

Kitap Adı: Çağın Suçu Yazar: Uğur Mumcu Yayıncı: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları Sayfa Sayısı: 264 Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün bir topluma, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur çağımızda. Susmayı, bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları, konuşmamaktır. Her adaletsizlik, onların eylemsizliklerinden güç alır biraz da. Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korkuların mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve aynı suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin! Kulağın sağır değilse duyacaksın! Ellerin kesik değilse uzanacaksın!..

Uğur Mumcu – Dersim
Siyasi / 12 Nisan 2017

Kitap Adı: Dersim Yazar: Uğur Mumcu 1937 yılında çıkan “Dersim İsyanı”nın, ,karmaşık ve çeşitli sebepleri vardır.Bu karmaşık nedenlerden ikisi büyük önem arzediyordu. Hükümet, “Umumi Müfettişlikler”e raporlar hazırlatmış ve Tunceli yöresinde yer alan aşiretleri ellerinde ki silahları toplama kararı almıştır.. Aşiretler ise bu karara karşı çıktılar.Ayaklanmanın bir sebebide aşiretlerin yaşadıkları yerlerden batıya sürgüne gönderilmek istenmesiydi. Aşiretler 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılmış olan “Tunceli Kanunu” ile başlanılan uygulamalara da karşı çıktılar.Bu ve Tunceli yöresinde yaşanan ayaklanmanın gerek bölgeye gerekse orada yaşamakta olan halka etkilerini kitabımızda ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir.