Ali Yıldırım – Bir Celladın Anıları
Tarih / 18 Kasım 2017

Kitap Adı: Bir Celladın Anıları Yazar: Ali Yıldırım Yayıncı: İtalik Yayınları Sayfa Sayısı: 222 Cellatlar toplumun hizmetkarı mı, intikamcısı mı? Peki açıkça mesleklerini söyleyebilirler mi? Neden ölüm cezası veren yargıçlık kutsaldır da, onu yerine getine cellatlık aşağılanır? İdam adı altında kamu adına bir insanın bir başka insanı öldürmekle görevlendirilmesi aslında insanın insanlığından çıkmasından başka bir şey değildir. Cellat tüm toplum adına ilmeği mahkumun boğazına geçirirken aslında cellatla birlikte tüm toplum o ilmeği geçirmektedir.

Aytunç Altındal – Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri
Tarih / 17 Kasım 2017

Kitap Adı: Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri Yazar: Aytunç Altındal Yayıncı: Alfa Yayıncılık Sayfa Sayısı: 230 İhraç malı olarak sadece “Dualar ve Emirler”i olan bir devletin, dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en zengin devletlerinden biri olabilmesi “Vatikan Mucizesi”nden başka hangi kelimelerle tanımlanabilir ki? 2000 yıldır ayakta kalan Hıristiyanlık ve onun en güçlü temsilcisi Vatikan’ın gücünün kaynağı nedir? Tarihte nice hanedanlar gelip geçmiş, nice devletler kurulup yıkılmışlar, nice barış antlaşmaları en çok 40-50 yıl dayanabilmişken, Papalık bütün bu altüst oluşlardan kendini koruyup ayakta kalmayı başarmıştır. Üstelik bunu, tüm bu olayları kenarda durup seyrederek değil, tam tersine bütün çalkantıların ve sorunların tam ortasında yer alarak başarmış ve kaybedenler daima başkaları olmuştur. “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri’nde Aytunç Altındal, dünyanın siyasal, ekonomik ve askeri güçler dengesinde önemli bir yere sahip olan Vatikan’ı, yüzyıllar boyunca Papalara hizmet eden ve Malta Şövalyeleri aracılığıyla bugün de varlığını sürdüren “Tapınak Şövalyeleri”ni anlatıyor. 1453te tarih sayfalarından silinen Bizans’ın günümüzdeki devletsiz imparatoru Paleolog Hanedanı, bağlı oldukları Şövalye tarikatları ve Tapınak Şövalyeleri’nin inisiyatifinde yürüttükleri gizli faaliyetleri Türkiye’de ilk kez bu kitapla açıklanıyor.

Arthur Koestler – 13. Kabile
Tarih / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: 13. Kabile: Orta Asya'nın Yahudi Türkleri Yazar: Arthur Koestler Yayıncı: Alfa Yayıncılık Sayfa Sayısı: 275 Tarihin en karanlık dönemlerinden biri. Kendini bir yanda Doğu Roma İmparatorluğu, öte yanda Hz. Muhammed’in takipçileri arasında bulan ve Yahudiliği resmi dini olarak seçen güçlü, gizemli bir imparatorluk. On Üçüncü Kabile dönemin üçüncü büyük gücü olan Hazarları ve onların İslamın ve Hıristiyanlığın baskısından kurtulmak için Yahudiliği seçişini anlatıyor. İmparatorlukları yok olduktan sonra dağılan Hazarların izini sürüyor ve modern Yahudiliğin ırksal bütünlüğü ile toplumsal mirasını nasıl etkilediklerini ortaya koyarak şaşırtıcı sonuçlara varıyor. Yerleşmiş düşünceleri, doğru bildiklerimizi sorgulayan, önemini hiç yitirmeyen bir klasik. Patlamaya hazır bir kitap. Birmingham Post Aydınlatıcı. Sunday Times Merak uyandırıcı … karşı konulmaz. -The Financia lTimes-

İlhami Soysal – İşbirlikçiler
Tarih / 1 Ekim 2017

Kitap Adı: İşbirlikçiler Yazar: İlhami Soysal Yayıncı: Bengi Kitap Yayın Sayfa Sayısı: 232 Gazete yazarlığı yanında, yaptığı araştırma ve incelemelerle dikkati çekmiş olan İlhami Soysal’ın bu eseri, birçok çalışmaya kaynaklık etmiştir. Türk Kurtuluş Savaşında işgalci düşmanla işbirliği içinde olanların amaçları, bundan doğan çıkarları, Soysal’ın tesbitleri ile tarihin hükmüne bırakılmışlardır. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin erken kuruluş döneminde bu işbirlikçilerin ibret dolu eylemleri bu eserde sergilenmiştir.

David Hotham – Türkler
Tarih / 30 Eylül 2017

Kitap Adı: Türkler Yazar: David Hotham Yayıncı: Cumhuriyet Yayınları Yabancı bir haber ajansının muhabiri olarak uzun yıllar yurdumuzda kalan David Hotham, bir yandan günlük olayların haberlerini ülkesine gönderirken, bir yandan da Türkiye’yi tanıma çabalarına girişmiştir. Yazar, büyük illerden köylere kadar yaptığı gezilerle Türkleri yakından tanımış, gelenek ve göreneklerini, insancıl yönlerini ve konukseverliklerini görmüş ve yaşamıştır. İngiltere’ye döndükten sonra izlenimlerini tarafsız bir gözle bütün dünyaya açıklayan David Hotham, Türklerin kim olduğu sorusundan yol çıkarak ne olabileceklerini arştırmaya çalışmıştır. David Hotham’m bu araştırmasında ne kadar başarılı olduğuna ‘Türkler I’ adlı kitabını okuduktan soma sizler de hak vereceksiniz. David Hotham’m bu ilgi çekici çalışmasını okurlarımıza önemle sunmak isteriz.

Enver Ziya Karal – Tanzimatı Hayriye
Tarih / 27 Eylül 2017

Kitap Adı: Tanzimatı Hayriye Yazar: Enver Ziya Karal Yayıncı: Cumhuriyet Yayınları Sayfa Sayısı: 143 Mahmut II’nin ölümü üzerine tahta, oğlu Abdülmecit Efendi geçti. Yeni padişah henüz on sekiz yaşında idi. Bilgisi ve tecrübesi imparatorluğun geçirmekte olduğu büyük buhranı çözmek için yetersizdi. Babasından miras kalan iki pürüzlü problem, devamlı ve anlayışlı bir çalışma istiyordu. Problemlerden biri, Mısır paşası Mehmet Ali ile yapılmakta olan harp, diğeri de Osmanlı Devleti’ne yeni bir düzen vermek için ilânı kararlaştırılmış bulunan ”Tanzimat” idi.

Hüseyin Avni Şanda – Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri
Tarih / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri Yazar: Hüseyin Avni Şanda Yayıncı: Gözlem Yayınları Sayfa Sayısı: 246 Hüseyin Avni Şanda’nın Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde emperyalizmin boyunduruğu altına giriş nedenleriyle bu dönemin ekonomik ve sosyal koşulları inceleyen iki belgesel kitabından ve çeşitli yazılarından oluşmuştur. Osmanlı tarihinin ekonomik ve sosyal koşulları üzerine araştırmalar yapan yazarın 1932’de yayınlanan “Bir Yarım Müstemleke Oluş Tarihi” ve 1935’de yayınlanan “1908’de Ecnebi Sermayesine Karşı İlk Kalkınmalar” isimli kitapları emperyalizm olgusunu ele alan ve toplumsal hareketleri ekonomik yapıyla temellendiren ilk çalışmalardandır. Bu nedenle, Türkiye tarihiyle ilgili araştırmaların kaynak kitapları olmuştur. Bu kitaplara yazarın İstanbul Ticaret Odası Dergisi’nde yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda para, ticaret, pazar ve ilk sermaye girişimlerini konu edinen çeşitli yazılarından derlenen altı incelemesi eklenmiştir. Türkiye tarihiyle ilgili araştırmalara kaynaklık eden ve aynı zamanda belgesel değeri taşıyan bu kitabı duyarlı bilgi sever, emperyalizme karşı, emekten yana tüm okuyuculara şiddetle öneriyorum.

A. Başer Kafaoğlu – Varlık Vergisi Gerçeği
Tarih / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: Varlık Vergisi Gerçeği Yazar: A. Başer Kafaoğlu Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 115 A. Başer Kafaoğu bu kitabında, 11 Kasım 1942 yılında çıkarılan “Varlık Vergisi” hakkındaki kanunun uygulanışı ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ışık tutuyor. Yazar, Salkım Hanımın Taneleri adıyla yayımlanan kitabın ve aynı isimle kamu olanakları harcanarak çevrilen, ödüllerle donatılan filmin çarpıttığı gerçekleri yerli yerine oturtuyor. Kafaoğlu, Batı’nın Türkiye’ye dayattığı azınlık politikalarının bir devamı olan “Varlık Vergisi ile azınlıklara baskı ve zulüm uygulandı” iddialarına karşı, aynı dönem, köylülerin ve emekçilerin çektiği sıkıntıları ve acıları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Gotthard Jaeschke – Kurtuluş Savaşı ile İngiliz Belgeleri
Tarih / 18 Eylül 2017

Kitap Adı: Kurtuluş Savaşı ile İngiliz Belgeleri Yazar: Gotthard Jaeschke Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 316 1. Altıncı Sultan Mehmet Vahideddin ile Son Osmanlı Hükümetlerinin İngiliz Dostluğunu kazanmak için yalvarıp yakarması 2. Veliahd Abdülmecid 3. İngilizlerin çekinmesi II. MONDROS MÜTAREKESİNİN TATBİK VE TEFSİRİ III. ERMENİ VE YUNAN AMAÇLARI İngilizler onları ne dereceye kadar desteklemişlerdir? 1. Genel politika 2. Ermeniler 3. Yunanlılar a) Genel Politika b) İstanbul ve Trakya Meseleleri c) Pontus Meselesi

Hamza Osman Erkan – Bir Avuç Kahraman
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: Bir Avuç Kahraman Yazar: Hamza Osman Erkan Yayıncı: İnkılap Kitabevi Sayfa Sayısı: 32 Hamza Osman Erkan, birinci Dünya savaşında mücadelede bulunmuş bir kaç kahramanın hikayesini anlatıyor…

Hasan İzzettin Dinamo – Kutsal İsyan 1
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: Kutsal İsyan 1: Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi Yazar: Hasan İzzettin Dinamo Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 592 Sadrazamın İstanbul’dan gönderdiği telgrafta İstanbul’da bulunmanız uygun olur. demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana-baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede aklmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa’nın harf kabinesi, düşeliberi en önemli ikinci olay, İzzet Paşa kabineyle de kabinesini güçlendirmişti.Bundan sonra iktidar, karanlıkta nöbet bekleyen karanlık zümrelerin, hırsların, belki de gerçek yurt düşmanlaının eline geçecekti. İzzet Paşa, son namuslu sadrazam sayılabilirdi. Rauf bey, Fethi bey gibi kaliteli hürriyetçi ve yurtsever arkadaşlarıyla birlikte büyük bir iyiniyetle de kabinesini güçlendirmişti.

Haydar Berköz – İkinci Ergenekon
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: İkinci Ergenekon Yazar: Haydar Berköz Sayfa Sayısı: 416 İkinci Ergenekon: şehit ve gazilerin kanlarıyla yazdikları gerçek ölüm destanları, 1919-1922.

Yavuz Bahadıroğlu – Biz Osmanlıyız
Tarih / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Biz Osmanlıyız Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 224 ” Osmanlı yürekli olmak”” Fatihler nasıl yetişir? ” Devlet, milletle nasıl bütünleşir? ” Amerika”dan nasıl vergi alırdık? ” Padişahlar diktatör müydü? ” Farklı kültürler nasıl bir arada yaşardı? Tarih sürekli bir başlangıçtır. Şimdi Osmanlı zamanı” Osmanlı toplumu, bir “sevgi, şefkat ve yardım toplumu”ydu. Devlet, “hayat ve hayrat devleti”, insan “hayrat ve hasenat insanı”ydı. Osmanlı”da hayat ahirete dönüktü. Ahirete dönük olduğu için de hayatta fuzuli şeylere yer yoktu. Osmanlı insanı “kıble yürekli”ydi. Faziletliydi, dürüsttü, çevreciydi, medeniydi, nazikti; cihana örnekti. Hedef ve gayret sahibiydi. Zaferler ve başarılar hayatın bir parçasıydı. Osmanlı”da, insan hakları gözetilirdi. Herkes ibadetinde, kıyafetinde, seyahatinde, ticaretinde özgürdü. Osmanlı”da “güçlü olan haklı” değil, “haklı olan güçlü”ydü. Adalet duygusu, hayatın her alanını kaplamıştı. Devlet milletle bütünleşmişti. Farklı kültürler, asırlarca barış içinde bir arada yaşamıştı. Osmanlı, yetiştirdiği “cevher insan”larla dünyaya nam salmıştı. Tarih gerçek bir “ibret aynası” ve tam bir “tecrübe tahtası”dır. Ve boşuna yaşanmış bir tecrübeler yığını değildir. Bugün, geçmişimizden ders almanın ve “yeniden Osmanlı” demenin tam zamanı”

Yavuz Bahadıroğlu – Osman Gazi
Tarih / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Osman Gazi Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 96 Elinizdeki eser, sıradan bir biyografi değil. Aynı zamanda bir tarih sosyolojisidir. Osmanlı Devleti’nin temelinde bulunan mananın, gözler önüne serilmesidir. Osmanlı Devleti’nin Tarihi misyonunu anlamak için, Osman Gazi’yi anlamak gerekir. Tarihi romanlarıyla yakından tanıdığınız Yavuz Bahadıroğlu, eserinde bunları anlatıyor. Bir roman gibi, zevkle ve heyecanla okuyacaksınız.

Ahmet Yılmaz Boyunağa – Endülüs Şahini
Tarih / 25 Ağustos 2017

Kitap Adı: Endülüs Şahini Yazar: Ahmet Yılmaz Boyunağa Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 230 Tarık Bin Ziyad orduların İspanya’ya çıkardığında gemilerini yaktırmıştı. Sonra Avrupa’nın batı köşesinde dillerden düşmeyecek bir medeniyet bahçesi yeşerdi. Bu muhteşem harekatı romanlaştıran Endülüs Şahini’ni zevkle okuyacaksınız.