Peter Mansfield – Ortadoğu Tarihi
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu Tarihi Yazar: Peter Mansfield Yayıncı: Say Yayınları Sayfa Sayısı: 664 İlkçağ ve ortaçağda ticaret ve tarımdan kaynaklanan zenginliği, 20. yüzyıldan itibaren de petrol kaynakları nedeniyle fatihlerin iştahını sürekli kabartmış olan Ortadoğu yakın gelecekte tükenmesi beklenen petrol rezervlerinin büyük kısmını içermesi nedeniyle hâlâ dünyanın hassas bölgelerinden biri olma niteliğini sürdürüyor. Uzun yıllar Ortadoğu’da gazetecilik yapmış ve olaylara yakından tanıklık etmiş bir araştırmacı olan Peter Mansfield bu klasikleşmiş kitabında antik çağdan günümüze dek Ortadoğu’da meydana gelen tarihsel olayları ele alıyor. Kitabın asıl odağını kuşkusuz bölgede son iki yüzyıldır yaşanan gelişmeler oluşturuyor: Fransa ve İngiltere’nin Mısır’ı işgali, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Arap devletlerinin doğuşu, İsrail’in kuruluşu, Arap-İsrail savaşları, Filistin sorunu, siyasal İslam’ın yükselişi ve ABD’nin Irak’ı işgal etmesi. Yine bizzat bölgede görev yapan The Economist yazarı gazeteci Nicolas Pelham’ın katkısıyla, Ortadoğu Tarihi sizlere Arap Baharı, Arap devletlerindeki rejim değişiklikleri ve “diktatörlerin devrilmesi” gibi son gelişmeleri kavramanızı sağlayacak bir perspektif sunuyor.

Pavel Dolukhanov – Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı Yazar: Pavel Dolukhanov Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 520 Ortadoğu, insanlığın evriminde özel bir rol oynadı. Paleolitik döneminde bu bölgede önemli biyolojik ve toplumsal değişikliklerin ortaya çıktığına pek kuşku yoktur. Bununla birlikte bölge, besin üretici ekonominin ortaya çıkarak yayılmması ile daha önemli hale gelmiştir….

Okasha El-Daly – Kayıp Bin Yıl: İslam Dünyasında Hiyeroglifler ve Eski Mısır
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Kayıp Bin Yıl: İslam Dünyasında Hiyeroglifler ve Eski Mısır Yazar: Okasha El-Daly Yayıncı: İthaki Yayınları Sayfa Sayısı: 260 1822’de Batı dünyası hiyerogliflerin nihayet çözüldüğü haberiyle çalkalandı ve ardından Eski Mısır uygarlığını keşif çalışmaları başladı. Bu kitap Orta Çağ’a geri dönüyor ve daha önce nadiren kullanılan kaynaklara yönelerek, İslam dünyasında yüzyıllar önce hiyerogliflerin çözümü konusunda ilk adımların atıldığını ve Eski Mısır hakkında geniş bir bilgiye sahip olunduğunu ileri sürüyor. “Bu etkileyici çalışma, büyük ölçüde ihmal edilmiş ve yanlış anlaşılmış bir konuyu, Arap-Müslüman yazarların Eski Mısır’a yönelik ilgilerini ele alıyor.” -Charles Burnett- “Bu, çığır açan bir çalışma; gün doğmadan önceki ilk ışık.” -Kenneth Kitchen- “El-Daly, meraksız ve ilgisiz Arap-Müslüman imgesini yıkarak, Champollion ve Thomas Young’dan yüzlerce yıl önce Eski Mısır eserlerinin yarattığı sorularla meşgul olan bir kültüre hayat veriyor.” -Stephen Quirke-

Kemal H. Karpat – Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk Yazar: Kemal H. Karpat Yayıncı: İmge Kitabevi Sayfa Sayısı: 224 Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından bölgede ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapılarında Osmanlı mirasını sergilemektedir. Prof. Dr. Kemal H. Karpat bu eserinde, Ortadoğu uluslarının ulus olma ve devlet kurma süreçlerindeki değişimi, değişme ve süreklilik unsurlarını oluşturan kurumlar ve yapılar arasındaki bağlantıları ve ulus-devlete dönüşme aşamalarını, geniş tarihsel bilgi birikimiyle kurduğu toplumsal-ekonomik yaklaşım ve karşılaştırmalı tarih çerçevesinde sunmaktadır. Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, tarihsel birikimin, Ortadoğu ulus-devletlerinin 21.yüzyılda geçirecekleri evrimi öngörmeyi kolaylaştıracağına dair tezine önemli bir destek oluşturmaktadır.

İlhan Arsel – Arap Milliyetçiliği ve Türkler
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Arap Milliyetçiliği ve Türkler Yazar: İlhan Arsel Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 616 Bu kitabın asıl amacı, bir yandan Arap ve İslam geriliklerinin sorumluluğunu Türklere yükleyen Arap milliyetçisinin yalanlarını (ki bu yalanlar arasında İslam’ın özünün “mükemmel” olduğu fakat Türkler yüzünden bozulduğu ve Arap’ın yarattığı İslam medeniyetinin Türkler yüzünden sona erdiği gibi ya da buna benzer olanları vardır) yanıtlarken, diğer yandan bu yalanların Türk toplumu üzerinde oluşturduğu sonuçları gözler önüne sermektir. Arsel kitabında, Türklerin İslam’a girişinden bu yana, yani bin yılı aşkın süre boyunca hiç el atılmamış bazı dinsel sorunları ilk kez sorguluyor.

Ilan Pappe – Modern Filistin Tarihi
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Modern Filistin Tarihi: Tek Ülke, İki Halk Yazar: Ilan Pappe Yayıncı: Phoenix Yayınları Sayfa Sayısı: 512 “Bu kitap, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan çoğu insanın çok iyi bildiği ahmaklıklardan dolayı acı çeken ve mağdur duruma düşürülen Filistin halkının öyküsünü anlatmaktadır. İnsanların bitip tükenmeyen hırsları, Filistin’e istilalar, işgaller, sürgünler, ayrımcılık ve ırkçılık getirmiştir. Bundan dolayıdır ki, bu kitabın kahramanları, bu felaketlerin kurbanları olan kadınlar, çocuklar, işçiler, sıradan kentliler, barış yanlıları ve insan haklarını savunan eylemciler olmuştur. Bu kitap, sömürgeciden değil sümürülenden yana olan, işgalcilere değil, işgal altındakilere sempati duyan, patronların değil, işçilerin tarafını tutan bir insan tarafından yazılmıştır. “Müteveffa Edward Said ile birlikte ilan Pappe, Filistin tarihi konusunda en belagatlı ve aynı zamanda en bilgili yazardır. Bu çalışma, Filistin ile ilgili gerçek öyküyü, yani Siyonizm’i anti-Siyonist bir yaklaşımla, gerçekte olduğu gibi anlatan bir kitaptır.” – New Statesman “İlan Pappe kolay anlaşılır ve dobra dobra bir kitap yazdı. Bu kitap, bu sıkıntılı ülkenin ve Ortadoğu’daki gelişmelerden etkilenen tüm ülkelerin tarihine yapılmış eşsiz bir katkıdır. Pappe’nin kitabı, Filistin ile ilgili tarihsel araştırmalara ve bu konuyu çalışan araştırmacılara genel bir bakış sağlayan çok değerli bir çalışmadır. Öğrenciler ve genel okuyucu için tasarlanmış olan bu kitabın, çok iyi bilinen konuların çözümlenmesi konusunda sunduğu yeni…

Andrew Collins – Cennetin Tanrıları
Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Cennetin Tanrıları: Mısır'ın Kayıp Mirasi ve Uygarlığın Doğuşu Yazar: Andrew Collins Yayıncı: Avesta Yayınları Sayfa Sayısı: 399 Bu yankı yaratan kitapta, Andrew Collins, bugün bile eşi bulunmayan bir teknolojiyi kullanarak inşa edilmiş, Büyük Piramit’in sırlarını ortaya çıkarmaktadır. Eski Mısırlılar kendilerinin ileri kültürünü ilk zamana ait tapınaklarının ve anıtlarının yapımından sorumlu Büyük Tanrıların ırkından miras aldıklarını iddia ediyorlardı.

Albert Champdor – Mısır’ın Ölüler Kitabı
Sosyoloji , Tarih / 24 Mayıs 2017

Kitap Adı: Eski Mısır'ın Ölüler Kitabı Yazar: Albert Champdor Yayın Tarihi: Ruh ve Madde Yayıncılık Sayfa Sayısı: 119 Eski uygarlıklara, bizimle hiçbir ilişkisi kalmamış gibi görünen bir halkın yaşayış ve düşünüş biçimlerinden bize kalan izlere yanaşmak zordur; ama yararsız değil…

Tayyar Arı – Geçmişten Günümüze Orta Doğu Cilt 1
Tarih / 22 Mayıs 2017

Kitap Adı: Geçmişten Günümüze Orta Doğu Cilt 1: Siyaset, Savaş ve Diplomasi Yazar: Tayyar Arı Yayıncı: Dora Yayıncılık Sayfa Sayısı: 573 – Orta Doğu’nun Sosyo-Kültürel Yapısı ve Osmanlı Sonrasında Orta Doğu’da Siyaset – Ondokuzuncu Yüzyıldan Yirmibirinci Yüzyıla Merkezi Orta Doğu – Filistin Sorunu:Siyonizm ve Arap-İsrail Savaşları – Basra Körfezi:Petrol Orta Doğusu

Walter Hollstein – Filistin Sorunu
Tarih / 22 Mayıs 2017

Kitap Adı: Filistin Sorunu: Filistin Çatısmasının Sosyal Tarihi Yazar: Walter Hollstein Yayıncı: Yücel Yayınları Sayfa Sayısı: 390 Bu kitapta Filistin çatışmasının sosyal tarihi yer almaktadır. Bölge tarihi için önemli kaynaklardan birisidir.

William L. Cleveland – Modern Ortadoğu Tarihi
Tarih / 22 Mayıs 2017

Kitap Adı: Modern Ortadoğu Tarihi Yazar: William L. Cleveland Yayıncı: Agora Kitaplığı Sayfa Sayısı: 656 Alanının başlıca referans çalışmalarından biri olan “Modern Ortadoğu Tarihi”, yazarının öncelikle öğrencileri ve bu konuda daha Önce ayrıntılı bilgi sahibi olmayan genel okurları gözeterek hatırladığı yetkin bir tarih çalışmasıdır. Cleveland bu doğrultuda, okuru 7. yüzyılda İslamiyet’in doğusuyla gelişen serüveniyle tanıştırdıktan sonra, son iki yüzyılın derin ve genellikle dramatik nitelikteki dönüşümlerine odaklanır. Siyasal tarih ekseninde bir çerçeve oluşturduktan sonra da, geniş bir yelpazede ortaya koyduğu toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri, bütün Ortadoğu hikâyesinde birleştiren tek bir anlatıda yoğunlaştırır. (Ayrıca bu çeviriye esas alınan özgün kitabın üçüncü basımına, 11 Eylül’deki E -Kaide saldırılarıyla ABD’nin Irak işgalinin ilk aşamalarının uzman bir tarihçi perspektifiyle eleştirel gözle değerlendirilmesinin yer aldığı bir sonsöz bölümü eklenmiştir.) Dolayısıyla VVüliam L. Cleveland’ın tarih disiplininin köşe taşlarından birini oluşturan bu devasa çalışması, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Mısır’da gerçekleştirilen reformlardan Batı emperyalizminin egemenliğine, İran Devrimi’ne ve Körfez Savaşı’na uzanan Ortadoğu’nun modern tarihine kapsamlı bir bakıştır.

Yavuz Ercan – Kudüs Ermeni Patrikhanesi
Tarih / 22 Mayıs 2017

Kitap Adı: Kudüs Ermeni Patrikhanesi Yazar: Yavuz Ercan Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 80 Konu Başlıkları Mısır Seferinin Başlaması Ermenilere Tanınan İmtiyazlar Fermanlar

Karl E. Meyer & Shareen B. Brysac – Ortadoğu Tarihi
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Ortadoğu Tarihi: Kral Yaratanlar Yazar: Karl E. Meyer & Shareen B. Brysac Yayıncı: Akılçelen Kitaplar Sayfa Sayısı: 760 “Bugünkü Orta Doğu’yu anlamak için dünkü Orta Doğu’yu bilmek gerek.” Orta Doğu Tarihi: Kral Yaratanlar, Orta Doğu’nun bugünkü hâlini nasıl aldığını, bölgeyi şekillendiren Amerikalı ve İngilizlerin hayat hikâyeleri üzerinden anlatıyor. Bu insanlardan kimileri son derece tanınmış insanlardır (T. E. Lawrence namıdiğer Arabistanlı Lawrence, Gertrude Bell namıdiğer El- Hatun, John Bagot Glubb namıdiğer Glubb Paşa, Harry St. John Philby namıdiğer Hacı Abdullah gibi), kimileri ise fazla tanınmazlar (Nijerya’nın ismini bulan Flora L. Shaw, Mısırlıların “Büyük Ayı”sı Sör Evelyn Baring, İsrail’in büyükbabası Sör Mark Sykes ve Irak’ın bölgesel yaratıcısı A. T. Wilson), bir kısmıyla ilgili tartışmalar ise aradan geçen onca zamana rağmen hararetli bir biçimde devam etmektedir (CIA’den Miles Copeland ve Pentagon’dan Paul Wolfowitz). Bu isimlerin tümü, adı bile Anglo-Amerikalılar tarafından belirlenmiş bu bölgedeki kralların sınırlarını çizdikleri ülkelerin başına geçmesini sağlamışlardır. Orta Doğu Tarihi: Kral Yaratanlar Orta Doğu’nun yaratılma sürecinde rol almış bu kişilerin yaşadığı iç çatışmalara, türlü nitelendirmelere ve önemli karakterler arasındaki ilişkilere yoğunlaşarak bugün Amerikalıların saplanıp kaldığı Orta Doğu’nun tarihini gün ışığına çıkarmayı amaçlıyor. Orta Doğu Tarihi: Kral Yaratanlar, Orta Doğu’nun yakın tarihini tüm yönleriyle öğrenmek, günümüzde bölgede yaşananları anlamak…

Garbis Altınoğlu – Filistin – İsrail Dosyası
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Filistin – İsrail Dosyası: Tanıklıklar, Makaleler, Belgeler, Mülakatlar ve Şiirlerle Yazar: Garbis Altınoğlu Yayıncı: Pozitif Yayıncılık Sayfa Sayısı: 510 Konuya bir parça aşina olan ve Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeleri ana hatlarıyla izleyen herkes, Filistin’de en azından 1920’lerden bu yana süregelen savaşımın sadece bu “küçük”, ama kahraman halkı ilgilendirmekle sınırlı olmadığını bilir. Sömürcegi Siyonist projenin ürünü olan “Filistin sorunu”, başta Britanya ve ABD gelmek üzere bölgeye egemen olma, onun enerji kaynaklarını denetim altına alma ve Arap ve İslam dünyasındaki anti-emperyalist ve demokratik uyanışı boğma çizgisini izlemiş olan “büyük” devletlerin stratejik hedeflerine kopmaz bağlarla bağlı olagelmiştir….

Erik Hornung – Mısır Tarihi
Tarih / 12 Mayıs 2017

Kitap Adı: Mısır Tarihi Yazar: Erik Hornung Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 203 Mısır uygarlığı Batı insanının her zaman ilgisini çekmiş, gizemin ve yüceliğin simgesi olan, imkansızlıkların ve bin yıllarca etkisini yitirmeyen geleneklerin somutlaştığı “Şarka özgü” bir dünya olarak algılanmıştır. Ünlü mısırbilimci Erik Hornung tarih öncesi dönemden Roma İmparatorluğuna uzanan Mısır tarihinde bizi kısa bir gezintiye çıkarıyor. Büyük kralların piramitlerinde dolaşmamızı, Ortadoğu’nun karmaşık dünyasına yapılan askeri seferlere katılmamızı, saray komploları ve cinayetlere tanık olmamızı, Mısırlının dinle ve din için şekillenen gündelik yaşamını izlememizi ve bugünün dinlerinin kökenlerini anlamamızı sağlayan “ötedünya kitapları”nı daha yakından tanımamızı sağlayan bir gezinti bu.