Arnold Joseph Toynbee – Bir Devletin Yeniden Doğuşu
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Bir Devletin Yeniden Doğuşu Yazar: Arnold Joseph Toynbee Yayıncı: Örgün Yayınları Biçim: 360 Türkiye üzerine böyle bir kitap yazmamı yayınevi 1923 yazında önermişti. O tarihte Ankara’dan yeni dönmüştüm. Daha önce 1921 yılının büyük bir kısmını, Türkiye-Yunan Savaşı’nı, bir bu yandan, bir öbür yandan inceleyerek geçirmiştim. İngiltere’de bulunduğumda da çoğu zaman Yakındoğu tarihini incelemek ve bu konuda dersler vermekle uğraşıyordum. Elime kâğıdı kalemi alıp bu konuyu işlemeye, hatta aklımda plânını yapmaya bile zaman bulamadan, beklenmedik bir anda başka bir görev aldım. Bu durumda yayınevi büyük bir anlayış göstererek kitabı teslim tarihini daha geriye attı. Kitaba yeniden döndüğümde aradan çokça bir süre geçmişti ve bu sürede Türkiye’de yeniden büyük değişiklikler olmuştu. Türkiye’de iken bu değişikliklerin ne kadar büyük bir hızla yer almakta olduğunu gördüğüm için, işe koyulurken, bu süre içinde uğradığım bilgi kaybını, Türkiye’de olayları kendi gözleriyle izleyen birinin yardımıyla gidermek zorunluğunu duydum. Böyle birini ararken şans karşıma dostum Kenneth P. Kirkwood’u çıkardı. Yıllarca İzmir Koleji’nde tarih dersleri okutmuş bu dostun bu kitaptaki payı benimkinden az değildir.

Arnold Joseph Toynbee – Dünya Batı ve İslam
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Dünya Batı ve İslam Yazar: Arnold Joseph Toynbee Yayıncı: Pınar Yayıncılık Sayfa Sayısı: 94 Modern tarihin en önemli olayı olarak, geçmişteki yaşananların dikkate alınarak Dünya, Batı ve İslam dünyası arasındaki mücadelenin iyi incelenmesi gerekir. Elinizdeki bu karşılaştırma çalışması, geçmişte yer alan bir çok meşhur örneklerin var olmasına rağmen, tarihi bir fenomenin göze çarpan en iyi örneğini teşkil eder. Medeniyetler arasındaki bu karşılaşmaların, içinde bulunduğu şartlar ve konumlarına göre mukayese edilmesi, bir medeniyetin, çağdaşı olan başka bir medeniyet ile beraber incelenmesi, insanlık tarihinin anlaşılmasına götüren kapının açılmasında etkin olan önemli anahtarlardan biri olabilir. Arnold J. Toynbee tarih çalışmaları ve tezleriyle tanınan özgün bir tarihçi olarak, Dünya, Batı ve İslam dünyası arasındaki tarihi gerilimin incelemesini yaptığı bu eserinde okuyucu için çarpıcı gelecek saptamalar yapmaktadır.

Can Dündar – Sarı Zeybek
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Sarı Zeybek: Atatürk'ün Son 300 Günü Yazar: Can Dündar Yayıncı: Can Yayınları Sayfa Sayısı: 224 “Saat 9.05. Vefat etmişlerdir.” Sarı Zeybek ilk yayımlandığında ilkokul çağında olanların, şimdi ilkokul çağında çocukları var. Arada yanıma gelip, “Belgeselinizi okulda gözyaşlarıyla izlemiştim, şimdi çocuğuma izletiyorum,” diyorlar. Sarı Zeybek yayımlandıktan 20 yıl sonra, şimdi ikinci kuşakla buluşuyor. Bir belgeselci için daha büyük mutluluk olabilir mi? Belgeselden bir yaş küçük olan kitap, ondan biraz daha geniştir. Ek bilgilerle takviye edilmiş, belgesele sığmayan tanıklıklara yer vermiştir. Benim hayatımda çok önemli yeri olan ilk kitabımın yeni baskısını şimdi Can Yayınları, yeni fotoğraflar eşliğinde sunuyor sizlere… Kitap, geçen 20 yıl içinde Çinceden Makedoncaya kadar değişik dünya dillerine çevrildi. Türkiye’de de onu, yazıldığından hayli farklı bir konjonktürde yeni(den) okuyacak olanlarda, bambaşka duygular uyandıracağını ve Atatürk’ü yüreklere daha da yaklaştıracağını umuyorum. Atatürk’ü ölüme götürecek hastalığının geçmişi, tedavi süreci, Gazi’nin ayakta kalmak için umutsuz ama yiğitçe verdiği mücadele ve o henüz gözlerini ka­pat­madan başlayan iktidar kavgası… Sarı Zeybek, Atatürk’ün son 300 gününü, tanıklıklar ve en yakınındakilerin anıları ışığında anlatarak, Büyük Önder’in ardındaki insanın belki de en gerçekçi, en insani, en dokunaklı portresini çiziyor. Kitabın arkasında Sarı Zeybek belgeselinin DVD’sini de bulacaksınız. Not: E-kitap formatı için DVD gönderimi yapılmayacaktır.

İlber Ortaylı – Tarihin Sınırlarına Yolculuk
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Tarihin Sınırlarına Yolculuk Yazar: İlber Ortaylı Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 208 Tarihimiz, bize doğru mu öğretiliyor? Tarih kitapları belirli bir ideolojinin propagandasını yapmak amacıyla, bazı gerçekleri görmezden mi geliyor? Tarihi doğru öğrenmek bize ne kazandırır? Gerçekten Cumhuriyetle Osmanlı birbirlerine çok uzak devletler midir? Osmanlı’yı reddedersek ne kazanırız, ne kaybederiz? 19. yüzyıl Osmanlı’nın neden “en uzun yüzyılı”? Osmanlı bugün devam ediyor mu? Türkiye-AB ilişkileri… 21. yüzyılda onurlu bir devlet ve millet olarak yaşayabilmemiin şartları nelerdir? İlber Ortaylı’dan tarihi, tarihimizi doğru anlamaya dair sorulara cevaplar bu kitapta… “Resmi tarih dediğimiz de, alternatif tarih dediğimiz de, övgümüz de, sövgümüz de, ilkelliklerimiz de birbirinden farksız.” “Tarih çim sahası değil ki, istediğin yerleri tespit edip, kazık çakıp çitle çeviresin. “Ben bu kadarını seviyorum, gerisini yakalım” veyahut “Bana ne?” diyemezsiniz. Bu mümkün değil.” “Türkiye’de insanların bir kısmı ‘Biz Osmanlı değiliz’ derken, diğerleri ‘Osmanlı biziz’ diyor. Bu tip bir ayrım sakattır ve mümkün değildir.

İlber Ortaylı – Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı Yazar: İlber Ortaylı Yayıncı: Kronik Kitap Sayfa Sayısı: 112 Türkiye’de tarih denilince akla ilk gelen isim İlber Ortaylı’nın kaleminden Osmanlı hukuk tarihinin merkezinde yer alan ve üzerine pek konuşulmayan kadıları anlatan önemli bir çalışma…Kadılık İslam Ortaçağında ortaya çıkan idari ve adli bir görevdir. Kadı’nın sosyal-idari fonksiyonları değerlendirilirken on dört asırlık İslam tarihi içindeki evrimi göz önüne alınmadığından, bu kurumun İslam öncesi imparatorluklardan neleri, ne ölçüde miras aldığı üzerinde de durulmamıştır. İlber Ortaylı, kadıların tarihini ve yargı görevlerini, tayinini, görev süresini, yargı bölgesini, yardımcılarını, diğer memurlar arasındaki hiyerarşik ilişkisini ve Osmanlı mahkemelerinin nasıl işlediğini birincil arşiv kaynaklarını kullanarak anlatıyor. İlber Ortaylı, hem geniş ufuklu tarihçiliğini hem de tadına doyum olmaz üslupçuluğunu işe koştuğu bu kitabında, Osmanlı dünyasında kadı’nın bütün boyutlarını olağanüstü bir sürükleyicilikle ortaya koyuyor.

İlber Ortaylı – Gelenekten Geleceğe
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Gelenekten Geleceğe Yazar: İlber Ortaylı Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 336 İlber Ortaylı bu kitabında; gelenek kavramından edebiyata, tarihçiliğimizin eleştirisinden tiyatroya, demokrasi tarihimizden Hammer ve Cevdet Paşa’ya, Harf Devrimi’nden Mimar Sinan’a birçok alanda geleneğimizin geleceğimize eklemleneceği mihverleri tesbite yöneliyor… “Gelenekle geleceği bir arada düşünmek ve tartışmak aslında her aydının görevidir. Geleneği reddetmek kimsenin haddi değ amma velâkin geleneğin ne olduğunu bilmek ve tarifini doğru yapmak şartıyla… O zaman geleceğin ne olacağını biraz daha iyi biliriz, daha doğrusu kendimiz kuracağımız için biliriz.”

Ebülgazi Bahadır Han – Türklerin Soy Ağacı
Tarih / 5 Temmuz 2017

Kitap Adı: Türklerin Soy Ağacı: Türk Seçeresi Yazar: Ebülgazi Bahadır Han Yayıncı: İlgi Kültür Sanat Yayınları Sayfa Sayısı: 272 Bu eser Türklerin menşeine dair bir eserdir. Çingiz Han sülalesinden Havarezmli Arab Muhammed Han oğlu Ebu’l-Gazi Bahadır Han tarafından H.1074/M.1664 tarihinde yazılmıştır. Bahadır Han, bir padişah olduğu halde milletinden liyakatli birini bulamadığından ve neslin zayi olmaması hususundaki hassasiyetinden dolayı, bu eseri bizzat yazmıştır. Mukaddimesinde diyor ki: ‘Hiç kimse zannetmesin ki, ben bu kitabı kendi neslimi yükseltmek için, hakikati bozarak yazdım. Zaten Hakk beni mümtaz yaratmıştır, buna ihtiyacım yoktur. Ben bütün hakikati olduğu gibi yazdım. Tanrı bana özel olarak üç şey verdi: 1-Askerlik fenni, kanun ve nizamları, orduya kumanda etmek sanatı, bir orduyu yürütmek ve harp nizamına sokmak, dostlar ve düşmanlarla söyleşmek; 2-Her türlü şiir ile Türk, Arap ve Acem dillerini; 3-Moğolistan, Turan, İran ve Arabistan’da hüküm süren padişahların tarihini bilmek. İran, Irak ve Hindistan’da benim kadar şair yok dersem yalan söylemem; fakat gezdiğim ve ahvalini işittiğim yerlerin hiç birisinde Müslüman veya kâfir, benim gibi asker görmedim ve duymadım’. Hive Hanları arasında en ünlüsü kabul edilen Ebu’l Gazi Bahadır Han, aynı zamanda şair, âlim ve tabiptir. Tıp konusunda Menâfîül Însân adlı bir eser kaleme almış olan Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın çok daha…

İsmail Mangaltepe – Bizans Kaynaklarında Türkler
Tarih / 5 Temmuz 2017

Kitap Adı: Bizans Kaynaklarında Türkler: Menandos Protektor ve Theophylaktos Simokattes Yazar: İsmail Mangaltepe Yayıncı: Doğu Kütüphanesi Sayfa Sayısı: 211 Türklerin batıya gelmesi ile Roma ve daha sonra Bizans İmparatorları, gönderdikleri elçiler vasıtası ile bu bozkır kökenli kavmin siyasi, sosyal, askeri ve idari yapısını öğremeye çalışmışlardır. Karşılıklı elçilerin gidip gelmesi bu tanımayı artırmakla beraber, mücadeleler esnasındaki ikili ilişkiler,alışverişler, ticaret, diğer topluluklarla olan münasebetler ve askeri işbirlikleri ile imparatorların Asya’dan gelen bu güçlü kavme olan yakın ilgisi, Bizans müelliflerinin de dikkatini çekmiştir. Akabinde gerek elçi olarak gidenler, gerek Türk topluluklarının kendi hayat alanlarında müdahil olmasına şahit olanlar ve de kilise tarihlerini kayıt altına alan müverrihler; Türklerle ilgili geniş malumat bulabileceğimiz eserler vücuda getirmişlerdir. İşte bu eserde 6. yüzyılda kaleme alınan iki önemli Bizans kaynağının Türkler hakkında verdikleri bilgiler, okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Zeki Velidi Togan – Umumi Türk Tarihine Giriş
Tarih / 5 Temmuz 2017

Kitap Adı: Umumi Türk Tarihine Giriş Yazar: Zeki Velidi Togan Yayıncı: Enderun Kitabevi Sayfa Sayısı: 537 “… Bence ilmi tetkikat genişledikçe medeniyet aleminin dikkatini çeken ve gün geçtikçe orijinallikleri meydana çıkmakla geniş ilim muhitini derinden ilgilendiren Türk tarihi uydurmalar yoluna girmeğe muhtaç değildir. Onu aydınlatmak yolundaki mesai hakiki ilme ne kadar sadık kalırsa, o nisbette takdire mazhar olur…”

Zeki Velidi Togan – Oğuz Destanı
Tarih / 5 Temmuz 2017

Kitap Adı: Oğuz Destanı Yazar: Zeki Velidi Togan Yayıncı: Enderun Kitabevi Sayfa Sayısı: 171 Bu eser merhum Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidî Togan’ın üzerinde çalıştığı son iki eserden birisidir… Tercümeye 1965-66 yıllarında başlamış, son olarak 1970 Şubatında bir daha okuyup tashih eymşlerdi. Burada sunsulan tercümenin esası budur. Lakin bazı eski kelime ve tabirler yenileştirilmiş, biraz da üslub düzeltilmiştir… Bu eserin asıl ehemmiyeti destanın tahlilidir.

Tuncer Baykara – Türk Kültür Tarihine Bakışlar
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Türk Kültür Tarihine Bakışlar Yazar: Tuncer Baykara Yayıncı: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Sayfa Sayısı: 243 BÖLÜM: TÜRK İNSANI – Türk İnsanı – Türk’ün Temel Özellikleri – Türk’ün Tarih Sahnesine Çıkışı – Türk’ün Kısaca Siyasî Tarihî BÖLÜM: TÜRK’ÜN YAŞADIĞI YER – Mekân=Coğrafya – Yaşama Yeri Tercihleri – Yerleşme (İskân) ve Şekillen BÖLÜM: BARINMA-TÜRK EVİ – Ev-Barınak – Evin Eşyası – Aydınlanma-Isınma – Vücudun Korunması: Giyim-kuşam – Temizlik BÖLÜM: YEMEK-BESLENME – Yiyeceklerin Toplanması ve Saklanması – Yemekler, Yiyecekler – Yemeğin Yenmesi – Tatlılar-Meyveler ve İçecekler BÖLÜM: EKONOMİK HAYAT=GEÇİM – Toplayıcılık-Avcılık – Gıda Üretimi – Eşya Üretimi – Ticâret – Ulaşım ve Haberleşme BÖLÜM: AİLEDEN DEVLETE VE TEŞKİLÂT – Türk Ailesi ve Sonrası – Devlet – Devlet Teşkilâtı – İhtiyaçların Karşılanması BÖLÜM: İNANÇ, DİNLENME, EĞLENCE ve SPOR, GÜZEL SANATLAR – İnanç, Din – Dinlenme – Eğlence-Toy – Spor=İdman – Güzel Sanatlar

Erdoğan Merçil – Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilat ve Kültür
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilat ve Kültür Yazar: Erdoğan Merçil Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 599 Evrensel anlamda bir Türk Devleti kuran Selçuklular, Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Savaşı (1940)’ndan sonra düşündükleri fetih planlarına uygun olarak harekete geçtiler. Kısa sürede egemenlik alanlarını genişleterek o zaman ki İslam Dünyası’nın hakimi durumuna geldiler. Sultan Tuğrul Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Selçuklular 1055’te Bağdat’a ulaşarak Abbasi halifelirini himaye ettiler. Sultan Alparslan devrinde Bizans’a karşı Malazgirt Savaşı’nı (26 Ağustos 1071) kazanarak Türklere Anadolu’nun kapıları açtılar ve burayı ebedi olarak yurt edinmelerine imkan verdiler. Selçuklular bu başarı ile tarihimizde ve hafızalarımızda unutulmayacak bir yer edindiler. Bu eserde Selçuklular’ın kurmuş oldukları Büyük Selçuklu Devleti’nin yanı sıra Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Anadolu’da Osmanlı Devleti’ne kadar hakimiyetlerini sürdüren, Türkiye Selçukluları’nı siyasi tarihleri gözden geçirilmektedir. Ayrıca bu devletlerin genel nitelikte olmat üzere teşkilat ve kültür tarihleri hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıca bu devletlerin genel nitelikte olmak üzere teşkilat ve kültür tarihleri hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıntılara girmeden kaleme alınan bu kitap; meraklı tarih okuyucusunun, tarih öğrencilerinin ve öğretmenlerin kolaylıkla okuyabilecekleri bir dille yazılmış olup Selçuklu Devletleri hakkında toplu bilgi vermektedir.

Samuel Noah Kramer – Tarih Sümer’de Başlar
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Tarih Sümer'de Başlar Yazar: Samuel Noah Kramer Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 490 İlk yasa sistemi hangi uygarlığa aitti? İlk vergi indirimini hangi uygarlık uyguladı? Ya ilk atasözü, ilk aşk şarkısı, ilk atasözü ve deyimler? Tüm bu soruların yanıtı hiç şüphesiz çiviyazısı denen yazılarını kil tabletlere geçirerek yazılı tarihi başlatan Sümerler olacaktır. Kitabı Mukaddes’te geçen birçok kavramın kökenlerinin de Sümerlerde olduğunu görmek kafalarımızda soru işaretleri uyandıracaktır. Önde gelen Sümerologlardan Samuel Noah Kramer, Sümerlerin insanlık tarihine katkıda bulundukları 39 alanı, yıllar süren araştırmalar ve binlerce tabletin okunması sonucunda ortaya çıkan bu kitapta topladı. Eğitimden aileye, tarımdan adalete, ahlaktan felsefeye, edebiyattan politikaya “Tarih Sümer’de Başlar.”

Kazım Karabekir – Tarih Boyunca Türk – Alman ilişkileri
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Tarih Boyunca Türk – Alman ilişkileri Yazar: Kazım Karabekir Yayıncı: Emre Yayınları Sayfa Sayısı: 493 Kökü çok eskilere dayanan Türk-Alman ilişkieri -günümüze dek uzanan boyutuyla tarihimizin en ilignç safhalarında birini teşkil etmektedir. Osmanlı’nın son döneminde yaptıkları kader birliği ve Osmanlı devletinin yıkılışında oynadıkları rol, bu ilişkiyi ilgincin ötesine taşıyarak önemli kılmaktadır. Konu askeri okullarda -daha ziyade- Alman irfanıyla yetişip Osmanlı ordusunun çeşitli kademelerinde Alman subaylarıyla çalışan son dönem Türk askeri simalarının en tanınmışlarından Kazım Karabekir Paşa’nın da ilgisini çekmiş ve bunun sonucu olarak da bu kitap ortaya çıkmıştır.

Ferenc Herczeg – Bizans
Tarih / 4 Temmuz 2017

Kitap Adı: Bizans Yazar: Ferenc Herczeg Yayıncı: Berikan Yayınevi Sayfa Sayısı: 112 Macar klasikleri arasında okurlarımızın yabancısı olmayan F. Herczegin Bizans adlı tragedyasını Macar eleştirmenleri ve kamuoyu onun en yüksek yapıtı saymakta ve bir çağı canlandırma bakımından bu yapıta Macar yazınının en iyi tarihsel tragedyası olan Bank Banın yanında yer vermektedir. F. Herczeg “Bizans” adlı oyununda tek bir günün, koca bir imparatorluğun son gününün şafağıyla batışı arasına dünya ölçüsünde bir tarihsel tragedyayı sığdırmıştır. Tanınmış Macar yazın tarihçisi J. Horvath, F. Herczeg üzerine yazdığı bir incelemesinde bu tragedyanın ana hatlarını şöyle çizmektedir: 29 Mayıs 1453. Bu, Bizans İmparatorluğunun çöktüğü gündür. Sultan Mehmet Bizansı kuşatmıştır; kentin alın yazısı artık bellidir. Bu kaçınılmaz tehlike karşısında kahramanlığa yükselen imparator Konstantin az sayıda, fakat kendisine bağlı kalan yabancı ücretli askerleriyle bütün gücünü harcayarak kuşatıcılara karşı koymakta, halkı ve Bizanslı askerleriyse korkak bir kayıtsızlık içinde başlarına geleceği beklemektedir; devletin ileri gelenleri imparatorun kahramanlık taslayışıyla alay ederler; onlar artık daha çok sultandan yanadırlar ve her şeyi ondan beklerler. İmparatoriçenin kendisi bile kadınlık silahlarıyla Fatihe boyun eğdireceği düşlemiyle kendini avutmaktadır… Bütün bunlardan imparatorun haberi yoktur, o halkına güvenmekte, onun yurtseverliğine ve son tehlikenin onu kahraman yapacağına inanmaktadır. Onun için son anda büyük bir düş kırıklığına uğrar. Sultanın elçileri…