David Hotham – Türkler
Tarih / 30 Eylül 2017

Kitap Adı: Türkler Yazar: David Hotham Yayıncı: Cumhuriyet Yayınları Yabancı bir haber ajansının muhabiri olarak uzun yıllar yurdumuzda kalan David Hotham, bir yandan günlük olayların haberlerini ülkesine gönderirken, bir yandan da Türkiye’yi tanıma çabalarına girişmiştir. Yazar, büyük illerden köylere kadar yaptığı gezilerle Türkleri yakından tanımış, gelenek ve göreneklerini, insancıl yönlerini ve konukseverliklerini görmüş ve yaşamıştır. İngiltere’ye döndükten sonra izlenimlerini tarafsız bir gözle bütün dünyaya açıklayan David Hotham, Türklerin kim olduğu sorusundan yol çıkarak ne olabileceklerini arştırmaya çalışmıştır. David Hotham’m bu araştırmasında ne kadar başarılı olduğuna ‘Türkler I’ adlı kitabını okuduktan soma sizler de hak vereceksiniz. David Hotham’m bu ilgi çekici çalışmasını okurlarımıza önemle sunmak isteriz.

Enver Ziya Karal – Tanzimatı Hayriye
Tarih / 27 Eylül 2017

Kitap Adı: Tanzimatı Hayriye Yazar: Enver Ziya Karal Yayıncı: Cumhuriyet Yayınları Sayfa Sayısı: 143 Mahmut II’nin ölümü üzerine tahta, oğlu Abdülmecit Efendi geçti. Yeni padişah henüz on sekiz yaşında idi. Bilgisi ve tecrübesi imparatorluğun geçirmekte olduğu büyük buhranı çözmek için yetersizdi. Babasından miras kalan iki pürüzlü problem, devamlı ve anlayışlı bir çalışma istiyordu. Problemlerden biri, Mısır paşası Mehmet Ali ile yapılmakta olan harp, diğeri de Osmanlı Devleti’ne yeni bir düzen vermek için ilânı kararlaştırılmış bulunan ”Tanzimat” idi.

Hüseyin Avni Şanda – Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri
Tarih / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri Yazar: Hüseyin Avni Şanda Yayıncı: Gözlem Yayınları Sayfa Sayısı: 246 Hüseyin Avni Şanda’nın Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde emperyalizmin boyunduruğu altına giriş nedenleriyle bu dönemin ekonomik ve sosyal koşulları inceleyen iki belgesel kitabından ve çeşitli yazılarından oluşmuştur. Osmanlı tarihinin ekonomik ve sosyal koşulları üzerine araştırmalar yapan yazarın 1932’de yayınlanan “Bir Yarım Müstemleke Oluş Tarihi” ve 1935’de yayınlanan “1908’de Ecnebi Sermayesine Karşı İlk Kalkınmalar” isimli kitapları emperyalizm olgusunu ele alan ve toplumsal hareketleri ekonomik yapıyla temellendiren ilk çalışmalardandır. Bu nedenle, Türkiye tarihiyle ilgili araştırmaların kaynak kitapları olmuştur. Bu kitaplara yazarın İstanbul Ticaret Odası Dergisi’nde yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda para, ticaret, pazar ve ilk sermaye girişimlerini konu edinen çeşitli yazılarından derlenen altı incelemesi eklenmiştir. Türkiye tarihiyle ilgili araştırmalara kaynaklık eden ve aynı zamanda belgesel değeri taşıyan bu kitabı duyarlı bilgi sever, emperyalizme karşı, emekten yana tüm okuyuculara şiddetle öneriyorum.

A. Başer Kafaoğlu – Varlık Vergisi Gerçeği
Tarih / 19 Eylül 2017

Kitap Adı: Varlık Vergisi Gerçeği Yazar: A. Başer Kafaoğlu Yayıncı: Kaynak Yayınları Sayfa Sayısı: 115 A. Başer Kafaoğu bu kitabında, 11 Kasım 1942 yılında çıkarılan “Varlık Vergisi” hakkındaki kanunun uygulanışı ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ışık tutuyor. Yazar, Salkım Hanımın Taneleri adıyla yayımlanan kitabın ve aynı isimle kamu olanakları harcanarak çevrilen, ödüllerle donatılan filmin çarpıttığı gerçekleri yerli yerine oturtuyor. Kafaoğlu, Batı’nın Türkiye’ye dayattığı azınlık politikalarının bir devamı olan “Varlık Vergisi ile azınlıklara baskı ve zulüm uygulandı” iddialarına karşı, aynı dönem, köylülerin ve emekçilerin çektiği sıkıntıları ve acıları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Gotthard Jaeschke – Kurtuluş Savaşı ile İngiliz Belgeleri
Tarih / 18 Eylül 2017

Kitap Adı: Kurtuluş Savaşı ile İngiliz Belgeleri Yazar: Gotthard Jaeschke Yayıncı: Türk Tarih Kurumu Sayfa Sayısı: 316 1. Altıncı Sultan Mehmet Vahideddin ile Son Osmanlı Hükümetlerinin İngiliz Dostluğunu kazanmak için yalvarıp yakarması 2. Veliahd Abdülmecid 3. İngilizlerin çekinmesi II. MONDROS MÜTAREKESİNİN TATBİK VE TEFSİRİ III. ERMENİ VE YUNAN AMAÇLARI İngilizler onları ne dereceye kadar desteklemişlerdir? 1. Genel politika 2. Ermeniler 3. Yunanlılar a) Genel Politika b) İstanbul ve Trakya Meseleleri c) Pontus Meselesi

Hamza Osman Erkan – Bir Avuç Kahraman
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: Bir Avuç Kahraman Yazar: Hamza Osman Erkan Yayıncı: İnkılap Kitabevi Sayfa Sayısı: 32 Hamza Osman Erkan, birinci Dünya savaşında mücadelede bulunmuş bir kaç kahramanın hikayesini anlatıyor…

Hasan İzzettin Dinamo – Kutsal İsyan 1
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: Kutsal İsyan 1: Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi Yazar: Hasan İzzettin Dinamo Yayıncı: Tekin Yayınevi Sayfa Sayısı: 592 Sadrazamın İstanbul’dan gönderdiği telgrafta İstanbul’da bulunmanız uygun olur. demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana-baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede aklmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa’nın harf kabinesi, düşeliberi en önemli ikinci olay, İzzet Paşa kabineyle de kabinesini güçlendirmişti.Bundan sonra iktidar, karanlıkta nöbet bekleyen karanlık zümrelerin, hırsların, belki de gerçek yurt düşmanlaının eline geçecekti. İzzet Paşa, son namuslu sadrazam sayılabilirdi. Rauf bey, Fethi bey gibi kaliteli hürriyetçi ve yurtsever arkadaşlarıyla birlikte büyük bir iyiniyetle de kabinesini güçlendirmişti.

Haydar Berköz – İkinci Ergenekon
Tarih / 5 Eylül 2017

Kitap Adı: İkinci Ergenekon Yazar: Haydar Berköz Sayfa Sayısı: 416 İkinci Ergenekon: şehit ve gazilerin kanlarıyla yazdikları gerçek ölüm destanları, 1919-1922.

Yavuz Bahadıroğlu – Biz Osmanlıyız
Tarih / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Biz Osmanlıyız Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 224 ” Osmanlı yürekli olmak”” Fatihler nasıl yetişir? ” Devlet, milletle nasıl bütünleşir? ” Amerika”dan nasıl vergi alırdık? ” Padişahlar diktatör müydü? ” Farklı kültürler nasıl bir arada yaşardı? Tarih sürekli bir başlangıçtır. Şimdi Osmanlı zamanı” Osmanlı toplumu, bir “sevgi, şefkat ve yardım toplumu”ydu. Devlet, “hayat ve hayrat devleti”, insan “hayrat ve hasenat insanı”ydı. Osmanlı”da hayat ahirete dönüktü. Ahirete dönük olduğu için de hayatta fuzuli şeylere yer yoktu. Osmanlı insanı “kıble yürekli”ydi. Faziletliydi, dürüsttü, çevreciydi, medeniydi, nazikti; cihana örnekti. Hedef ve gayret sahibiydi. Zaferler ve başarılar hayatın bir parçasıydı. Osmanlı”da, insan hakları gözetilirdi. Herkes ibadetinde, kıyafetinde, seyahatinde, ticaretinde özgürdü. Osmanlı”da “güçlü olan haklı” değil, “haklı olan güçlü”ydü. Adalet duygusu, hayatın her alanını kaplamıştı. Devlet milletle bütünleşmişti. Farklı kültürler, asırlarca barış içinde bir arada yaşamıştı. Osmanlı, yetiştirdiği “cevher insan”larla dünyaya nam salmıştı. Tarih gerçek bir “ibret aynası” ve tam bir “tecrübe tahtası”dır. Ve boşuna yaşanmış bir tecrübeler yığını değildir. Bugün, geçmişimizden ders almanın ve “yeniden Osmanlı” demenin tam zamanı”

Yavuz Bahadıroğlu – Osman Gazi
Tarih / 30 Ağustos 2017

Kitap Adı: Osman Gazi Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Yayıncı: Nesil Yayınları Sayfa Sayısı: 96 Elinizdeki eser, sıradan bir biyografi değil. Aynı zamanda bir tarih sosyolojisidir. Osmanlı Devleti’nin temelinde bulunan mananın, gözler önüne serilmesidir. Osmanlı Devleti’nin Tarihi misyonunu anlamak için, Osman Gazi’yi anlamak gerekir. Tarihi romanlarıyla yakından tanıdığınız Yavuz Bahadıroğlu, eserinde bunları anlatıyor. Bir roman gibi, zevkle ve heyecanla okuyacaksınız.

Ahmet Yılmaz Boyunağa – Endülüs Şahini
Tarih / 25 Ağustos 2017

Kitap Adı: Endülüs Şahini Yazar: Ahmet Yılmaz Boyunağa Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 230 Tarık Bin Ziyad orduların İspanya’ya çıkardığında gemilerini yaktırmıştı. Sonra Avrupa’nın batı köşesinde dillerden düşmeyecek bir medeniyet bahçesi yeşerdi. Bu muhteşem harekatı romanlaştıran Endülüs Şahini’ni zevkle okuyacaksınız.

Arnold Joseph Toynbee – Bir Devletin Yeniden Doğuşu
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Bir Devletin Yeniden Doğuşu Yazar: Arnold Joseph Toynbee Yayıncı: Örgün Yayınları Biçim: 360 Türkiye üzerine böyle bir kitap yazmamı yayınevi 1923 yazında önermişti. O tarihte Ankara’dan yeni dönmüştüm. Daha önce 1921 yılının büyük bir kısmını, Türkiye-Yunan Savaşı’nı, bir bu yandan, bir öbür yandan inceleyerek geçirmiştim. İngiltere’de bulunduğumda da çoğu zaman Yakındoğu tarihini incelemek ve bu konuda dersler vermekle uğraşıyordum. Elime kâğıdı kalemi alıp bu konuyu işlemeye, hatta aklımda plânını yapmaya bile zaman bulamadan, beklenmedik bir anda başka bir görev aldım. Bu durumda yayınevi büyük bir anlayış göstererek kitabı teslim tarihini daha geriye attı. Kitaba yeniden döndüğümde aradan çokça bir süre geçmişti ve bu sürede Türkiye’de yeniden büyük değişiklikler olmuştu. Türkiye’de iken bu değişikliklerin ne kadar büyük bir hızla yer almakta olduğunu gördüğüm için, işe koyulurken, bu süre içinde uğradığım bilgi kaybını, Türkiye’de olayları kendi gözleriyle izleyen birinin yardımıyla gidermek zorunluğunu duydum. Böyle birini ararken şans karşıma dostum Kenneth P. Kirkwood’u çıkardı. Yıllarca İzmir Koleji’nde tarih dersleri okutmuş bu dostun bu kitaptaki payı benimkinden az değildir.

Arnold Joseph Toynbee – Dünya Batı ve İslam
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Dünya Batı ve İslam Yazar: Arnold Joseph Toynbee Yayıncı: Pınar Yayıncılık Sayfa Sayısı: 94 Modern tarihin en önemli olayı olarak, geçmişteki yaşananların dikkate alınarak Dünya, Batı ve İslam dünyası arasındaki mücadelenin iyi incelenmesi gerekir. Elinizdeki bu karşılaştırma çalışması, geçmişte yer alan bir çok meşhur örneklerin var olmasına rağmen, tarihi bir fenomenin göze çarpan en iyi örneğini teşkil eder. Medeniyetler arasındaki bu karşılaşmaların, içinde bulunduğu şartlar ve konumlarına göre mukayese edilmesi, bir medeniyetin, çağdaşı olan başka bir medeniyet ile beraber incelenmesi, insanlık tarihinin anlaşılmasına götüren kapının açılmasında etkin olan önemli anahtarlardan biri olabilir. Arnold J. Toynbee tarih çalışmaları ve tezleriyle tanınan özgün bir tarihçi olarak, Dünya, Batı ve İslam dünyası arasındaki tarihi gerilimin incelemesini yaptığı bu eserinde okuyucu için çarpıcı gelecek saptamalar yapmaktadır.

Can Dündar – Sarı Zeybek
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Sarı Zeybek: Atatürk'ün Son 300 Günü Yazar: Can Dündar Yayıncı: Can Yayınları Sayfa Sayısı: 224 “Saat 9.05. Vefat etmişlerdir.” Sarı Zeybek ilk yayımlandığında ilkokul çağında olanların, şimdi ilkokul çağında çocukları var. Arada yanıma gelip, “Belgeselinizi okulda gözyaşlarıyla izlemiştim, şimdi çocuğuma izletiyorum,” diyorlar. Sarı Zeybek yayımlandıktan 20 yıl sonra, şimdi ikinci kuşakla buluşuyor. Bir belgeselci için daha büyük mutluluk olabilir mi? Belgeselden bir yaş küçük olan kitap, ondan biraz daha geniştir. Ek bilgilerle takviye edilmiş, belgesele sığmayan tanıklıklara yer vermiştir. Benim hayatımda çok önemli yeri olan ilk kitabımın yeni baskısını şimdi Can Yayınları, yeni fotoğraflar eşliğinde sunuyor sizlere… Kitap, geçen 20 yıl içinde Çinceden Makedoncaya kadar değişik dünya dillerine çevrildi. Türkiye’de de onu, yazıldığından hayli farklı bir konjonktürde yeni(den) okuyacak olanlarda, bambaşka duygular uyandıracağını ve Atatürk’ü yüreklere daha da yaklaştıracağını umuyorum. Atatürk’ü ölüme götürecek hastalığının geçmişi, tedavi süreci, Gazi’nin ayakta kalmak için umutsuz ama yiğitçe verdiği mücadele ve o henüz gözlerini ka­pat­madan başlayan iktidar kavgası… Sarı Zeybek, Atatürk’ün son 300 gününü, tanıklıklar ve en yakınındakilerin anıları ışığında anlatarak, Büyük Önder’in ardındaki insanın belki de en gerçekçi, en insani, en dokunaklı portresini çiziyor. Kitabın arkasında Sarı Zeybek belgeselinin DVD’sini de bulacaksınız. Not: E-kitap formatı için DVD gönderimi yapılmayacaktır.

İlber Ortaylı – Tarihin Sınırlarına Yolculuk
Tarih / 22 Temmuz 2017

Kitap Adı: Tarihin Sınırlarına Yolculuk Yazar: İlber Ortaylı Yayıncı: Timaş Yayınları Sayfa Sayısı: 208 Tarihimiz, bize doğru mu öğretiliyor? Tarih kitapları belirli bir ideolojinin propagandasını yapmak amacıyla, bazı gerçekleri görmezden mi geliyor? Tarihi doğru öğrenmek bize ne kazandırır? Gerçekten Cumhuriyetle Osmanlı birbirlerine çok uzak devletler midir? Osmanlı’yı reddedersek ne kazanırız, ne kaybederiz? 19. yüzyıl Osmanlı’nın neden “en uzun yüzyılı”? Osmanlı bugün devam ediyor mu? Türkiye-AB ilişkileri… 21. yüzyılda onurlu bir devlet ve millet olarak yaşayabilmemiin şartları nelerdir? İlber Ortaylı’dan tarihi, tarihimizi doğru anlamaya dair sorulara cevaplar bu kitapta… “Resmi tarih dediğimiz de, alternatif tarih dediğimiz de, övgümüz de, sövgümüz de, ilkelliklerimiz de birbirinden farksız.” “Tarih çim sahası değil ki, istediğin yerleri tespit edip, kazık çakıp çitle çeviresin. “Ben bu kadarını seviyorum, gerisini yakalım” veyahut “Bana ne?” diyemezsiniz. Bu mümkün değil.” “Türkiye’de insanların bir kısmı ‘Biz Osmanlı değiliz’ derken, diğerleri ‘Osmanlı biziz’ diyor. Bu tip bir ayrım sakattır ve mümkün değildir.