Paul Thompson – Geçmişin Sesi
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Geçmişin Sesi: Sözlü Tarih Yazar: Paul Thompson Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 277 Bu klasik çalışmasında Paul Thompson, tarih yazımının efsanelerine meydan okuyor. Sözlü tarihin kendi geçmişini inceliyor ve değerlendiriyor. Bu kitap daha gerçekçi ve daha dengeli bir tarih yazmak isteyenler için paha biçilmez bir araçtır.

Selda Güner – Osmanlı Arabistanı’nda Kıyam ve Tenkil
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Osmanlı Arabistanı'nda Kıyam ve Tenkil: Vehhâbî-Suûdîler 1744-1819 Yazar: Selda Güner Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 302 18. yüzyılın ortalarında Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından temel ilkeleri belirlenen Vehhâbîlik hareketi, Türkiye’de az veya eksik bilinen ya da oldukça politik okunan bir tarihsel olgu. Bu eser, Vehhâbî hareketinin ortaya çıkış evresiyle 1819’a kadarki gelişimini tarihselleştirerek ele alıyor. İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinde içe dönük eleştiri mahiyetinde selefi bir hareket olarak ortaya çıkan, bir yandan da doğduğu bölge olan Necid özelinde Arabistan’ın sosyo-politik yapısını değiştiren ve bunu Suûd kabilesiyle gerçekleştirmeye çalışan Vehhabîlik, bu ikinci özelliğiyle siyasi bir nitelik de kazanmıştır. Eser, tam da bu bağlamda İslam’ın kutsal mekânlarının koruyucusu konumundaki Osmanlı sultanlarının 19. yüzyıl başlarında Hicaz’da Vehhâbî-Suûdîler karşısında yaşadığı otorite kaybına (1803-1804 ve 1806-1811) paralel olarak ortaya çıkan ayaklanmayı, bölge vâlileri ve âyân aracılığıyla bastırması sürecini ayrıntılı olarak inceliyor. Diğer taraftan, Vehhâbîliğin Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezinde nasıl algılandığı ve bu algının günümüze kadar nasıl geldiği konularını tartışmaya açacak bir nitelik de taşıyor.

Elizabeth Zachariadou – Osmanlı Beyliği (1300-1389)
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Osmanlı Beyliği (1300-1389) Yazar: Elizabeth Zachariadou Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 277 Küçük bir uç beyliğinin, Bizans’ın yerine geçen ve Batı Hıristiyan dünyasını yüzyıllar boyunca derinden etkileyen güçlü Osmanlı İmparatorluğu’na dönüşmesi, çeşitli açılardan incelenmesi gereken bir olgudur. Kuruluş dönemi hakkında 1930’larda geliştirilen kuramlardan sonra ortaya çıkan bulgular, eski tezleri geliştiren ve aşan savların kaynağı oldu. Osmanlıların kökeni, bulunan yeni sikkeler, gaza geleneği ve dervişlerin rolü, arazi tahrirleri, Türk dili, diğer beylik ve devletlerle ilişkiler üzerine karşılaştırmalı araştırmaları kapsayan bu kitabın ışığında Osmanlı tarihinin bilinmezlerle dolu en karanlık döneminin yeniden değerlendirilmesi gerekecek.

Pinelopi Stathis – 19. Yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: 19. Yüzyıl İstanbul'unda Gayrimüslimler Yazar: Pinelopi Stathis Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 98 Gayrimüslim milletler ve cemaatler adetleri, gelenekleri, becerileri, eksiklikleri, meziyetleri, zaafları ve genelde ortaya koydukları eserlerle, 19. Yüzyıl İstanbul’unda insan denizinin renkil nakışlarıyldı. Ekim 1996’da Atina’da yapılan bir sempozyuma sunulan ve Rum, Bulgar, Katolik, Ermeni, Musevi cemaatleriyle Amerikan Protestan misyonerlerini konu alan tebliğlerin derlediği bu kitap, İstanbul tarihinin bir bölümüne, farklı milletlerin bir arada yaşamalarına, onların tarih içindeki serüvenlerine, en parlak dönemlerine ve gerileyişlerine ışık tutuyor.

Zeynep Çelik – 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul Yazar: Zeynep Çelik Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 272 330 yılında Doğu Roma İmparatorluğu başkenti olarak baştan sona inşa edilen İstanbul, 1453’ten sonra Osmanlı payitahtı oldu. Şehir çağlar boyunca pek çok değişime uyum sağladı. Bu değişimlerin en geniş çaplılarından biri 19. yüzyılda yaşandı. 1500 yıl boyunca neredeyse aynı sınırlar içinde kalan İstanbul, modern dünyadaki değişimlerden uzak kalmayarak hem bu sınırlarının dışına taştı, hem de mimarlık ve şehircilik alanlarında yeni akımlarla, yeni tekniklerle tanıştı. Çelik, döneme ait kaynaklarla arşivlerden sadece bu uzun ve meraklı öykünün ayrıntılarını değil, zengin bir görsel panoramasını da derleyerek sunuyor…

Suraiya Froqhi – Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla) Yazar: Suraiya Froqhi Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 363 Son yirmi beş yıldır kültür tarihinden ne anlaşılması gerektiği hakkındaki düşünceler değişti. Artık bu kavaramla sadece sanat, bilim ve edebiyat kastedilmiyor, gündelik kültür de işin içine katıldı. Gündelik kültür geniş bir kavram: Komşu ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken nezaket kurallarından yemeğin nasıl hazırlandığına kadar pek çok öğeyi içeriyor. Osmanlı tarihçileri de yeni çalışmalarında “sıradan” insanın kültürünü ele alıyorlar. Suraiya Faroqhi, Osmanlıların gündelik yaşamlarını, zaman, mekân ve güzellik kavramlarını, yemek ve sohbet kültürlerini, iletişim ağlarını irdeliyor, o çağların Osmanlı toplumuna alışılmışın dışında bir yöntemle bakıyor.

Daniel Goffman – İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650)
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650) Yazar: Daniel Goffman Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 180 İzmir, 17. yüzyılın başlarında küçük ve sakin bir Batı Anadolu kasabasından, zengin bir uluslararası limana ve bir Batı kültürü merkezine dönüştü. Kıyasıya rekabet eden Venedikli, Fransız, İngiliz ve Hollandalı tacirler, verimli batı Anadolu ovalarının ürününü toplayıp İzmir’den Avrupa’ya taşıdılar. Yabancı tacirler, korsanlar ve gezginlerin yanı sıra Osmanlı Rumları, Ermenileri ve Yahudileri bu canlı kentin çekiciliğine kapılmışlardı. Osmanlı devleti, kendi iaşe ağını bozan bu çok dinli ve çok dilli Levanten dünya ile başa çıkmaya çalışırken, gümrük mültezimlerinden ortalığı kasıp kavuran eşkıyaya, ticari ayrıcalık kapmak için dolap çeviren krallardan kaçakçılara kadar İzmir’in bin bir sakiniyle uğraşıyordu. Daniel Goffman, Osmanlı ve Avrupa arşivlerinde yaptığı araştırmalarda, Frenk Sokağı’nın durmadan birbirleriyle çekişen bu renkli konsolos, elçi, simsar, tercüman, mültezim, yeniçeri kalabalığını anlatırken İzmir’in neden ve nasıl geliştiğini irdeliyor.

David E. Kyvig & Myron A.Marty – Yanıbaşımızdaki Tarih
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Yanıbaşımızdaki Tarih Yazar: David E. Kyvig & Myron A.Marty Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 152 Bu kitap özellikle yerel tarihle ilgilenenlerin yanıbaşlarındaki tarihi, yani ailelerini, evlerini, çiftliklerini, mahallelerini, okullarını, işkollarını, kamu örgütleri ve binalarını araştırabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. İnsanın böyle bir uğraş içinde bir yandan eğlenirken, diğer yandan nasıl kendisinin farkına varabileceğine ve akılcı kararlar ğüretebileceğine de işaret ediyor. Tecrübeli tarihçilerden çok, yerel tarih amatörlerinin yakın geçmişi öğrenebilmek için ele alması gereken konu ve yöntemler konusunda ipuçları veriyor.

Carter V. Findley – Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Reform
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Reform (Babîali, 1789-1922) Yazar: Carter V. Findley Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 454 Gerçek Babıâli neydi? Bir teşkilat mı; bir bina mı? Yoksa gerçekten bir kapı ya da girişten öte bir şey değil miydi? Bu adın her koşulda hatırlanmasını sağlayacak kadar önemli olan şey neydi? Bu kitabın amacı, bir bakıma, işte bu sorulara yanıt vermektir. Elbette bundan çok daha fazlasını da yapacak ve zaman içinde, ortaya çıkan egzotizmin yer aldığından oldukça farklı bir düzleme doğru hızla ilerleyecektir. Zira tam olarak Babıâli adıyla bilinen bürokratik yapı üzerinde çalışmak, bu yapının ve onun kadrolarını oluşturan insan topluluğunun evrimini incelemek, Osmanlı İmparatorluğu’nun, genel olarak İslâm ülkelerinin ve bazı durumlarda da dünyanın Batı dışında kalan tüm bölümlerinin idari kurumlarının gelişimi için çok büyük önem taşıyan bir sorunu araştırmak demektir.

Bernard Lewis – Çatışan Kültürler
Tarih / 21 Ocak 2018

Kitap Adı: Çatışan Kültürler: Keşifler Çağında Hiristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler Yazar: Bernard Lewis Yayıncı: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Sayfa Sayısı: 76 Bernard Lewis tarihçilerin, özellikle de İslam tarihçilerinin “duayen”lerinden biridir. Bu ünlü yazar bu kez üç kültürün, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi kültürlerinin, tarihin belli bir anında çatışmasını ele alıyor. 1492, İber Yarımadası’ndaki İslam egemenliğinin sona erdiği, Yahudilerin bu topraklardan çıkarıldığı ve Amerika’nın keşfedildiği yıldı. Yazar bu üç sürecin birbiriyle ilişkisini, etkileşimlerini ve sonuçlarını tarihsel bir çerçevede inceliyor. Avrupa’yı merkez alan tarih anlayışını eleştirirken bu kıtanın dünya uygarlığına yaptığı katkıları da görmezden gelmiyor; dogmatizmden uzak, çözümlemeci bilimsel anlayışı ve etkileyici üslubuyla bize bir dönemin çarpıcı bir tablosunu çiziyor.

Mustafa Akdağ – Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası
Tarih / 19 Ocak 2018

Kitap Adı: Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları Yazar: Mustafa Akdağ Yayıncı: Yapı Kredi Yayınları Sayfa Sayısı: 512 Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği. Osmanlı tarihinin en parlak dönemi sayılan 16. yüzyılın ortalarında başlayıp 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren birbirine eklemlenmiş toplumsal karışıklıklar, devlet otoritesine güçlü başkaldırılar dizisinin nedenleri, özellikleri, sonuçları ilk kez bu çalışmada bütün kapsamıyla ortaya konmuştur. Osmanlı Devleti’nin temel coğrafi ve toplumsal dayanağı olan Anadolu’da ortaya çıkan bu olaylar dizisi sosyal ve iktisadi düzeni altüst etmiş, izleri günümüze kadar gelen ‘büyük kaçgun’ gibi bir olguyu yaratmış, devlet açısından da vergi gelirlerinin azalması, asâyişin bozulması, kentlere göçün artmasının yarattığı çok boyutlu sorunlar gibi sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı tarihinin klasik bölümlenmesindeki ‘duraklama dönemi’ne girişin ana nedeni sayılabilecek ‘Celâlî İsyanları’ bu kitapla Türk tarih literatüründeki yerini almıştır.

Albert Soboul – 1789 Fransız İnkilabı Tarihi
Tarih / 19 Ocak 2018

Kitap Adı: 1789 Fransız İnkilabı Tarihi Yazar: Albert Soboul Yayıncı: Cem Yayınevi Albert Soboul”ün yazdığı 1789 Fransız İnkilabı Tarihi isimli kitap 1969 yılında basılmıştır. Kapak: Paris halkının krallık sembollerini yakışını göstermektedir.

Engin Deniz Akarlı – Belgelerle Tanzimat
Tarih / 18 Ocak 2018

Kitap Adı: Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri Yazar: Engin Deniz Akarlı Yayıncı: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Sayfa Sayısı: 50 Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, belgelerle gün yüzüne çıkıyor.

Samuel Noah Kramer – Sümerler
Tarih / 17 Ocak 2018

Kitap Adı: Sümerler Yazar: Samuel Noah Kramer Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 460 Sümerler önce Sümer sonra da Babil olarak bilinen topraklarda Samilerden önce yaşamış pragmatik ve yetenekli bir halktı. Bu topraklarda İÖ 5000-2000 arasında ilk kez insanlık tarihinin en gelişmiş uygarlığını kurmuşlardır. Bu kitap onlar hakkında bildiklerimizi derli toplu bir biçimde sunmaktadır. Profesör Kramer büyük bir coşkuyla Sümer uygarlığı tarihinin ana hatlarını çizip şehirlerini, dinlerini, edebiyatlarını, bilimsel başarılarını ve sosyal yapılarını betimlemekte; son olarak da Sümerlerden antik ve modern dünyaya kalan mirası sorgulamakta. “Sümer uygarlığı konusunda tartışmasız bir otorite olan Profesör Kramer büyük bir özen ve hakimiyetle yazıyor.” -Library Journal- “Çok az akademisyen böyle bir kitabı yazabilirdi ve Kramer de kesinlikle onlardan birisi… Bu kitabın en değerli yönlerinden biri ilk defa burada genel okuyucuya sunulan metinler ve fragmanlar. Uzman olmayan okurlar için rahat okunan bir giriş kitabı; uzmanlar içinse genel bir sentez sunmakta.” -American Journal of Archaeology-

Katip Çelebi – Tuhfetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar 1. Cilt
Tarih / 17 Ocak 2018

Kitap Adı: Tuhfetü'l Kibar Fi Esfari'l Bihar 1. Cilt Yazar: Katip Çelebi Yayıncı: Kabalcı Yayınevi Sayfa Sayısı: 186 Orhan Şaik Gökyay’ın çevirisi ile Katip Çelebi’nin 17 yüzyıl Osmanlı deniz savaşlarını anlattığı ”Tuhfetü’l-Kibar Fi Esfari’l-Bihar” isimli eseri, ”Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan”’ ismiyle yayımlandı Bir zamanlar Akdeniz ile Karadeniz’i kendi gölleri haline getiren Osmanlı’nın 17 yüzyılda yavaş yavaş gerilediği, Venedik gemilerinin Çanakkale Boğazı’nı kapayarak Türk donanmasının denize açılmasına yol vermeyecek hale geldiği günlerde, eski günlerin göğüs kabartan hikayelerini anlatarak Türkler’e yeni bir iç gücü vermek amacıyla bu kitabı yazan Katip Çelebi, yer yer ayrıntılara da inerek onu zevkle, heyecanla, o günlerin özlemini ve gururunu duyarak, edebiyat ve üslup değeri olan bir yüksekliğe çıkarıyor Yalnız savaşları anlatmakla kalmayan, kazanılan zaferlerin yanında uğranılan bozgunların nedenlerini de göstererek bunlardan nasıl bir ders alınacağını gösteren KatipÇelebi, bir donanmanın kuruluşu, donanmadaki gemilerin çeşitleri, bunların donatılması, denize hangi mevsimde ve nasıl çıkılacağı, nerelerde barınılacağı, savaşların nasıl yapılacağı, bu işlerde nasıl bir yol izleneceği konusunda, ancak ”gün görmüş bir denizcinin” sahip alabileceği bilgileri veriyor