W. K. C. Guthrie – İlkçağ Felsefesi Tarihi

27 Şubat 2018
W. K. C. Guthrie - İlkçağ Felsefesi Tarihi İlkçağ Felsefesi Tarihi
W. K. C. Guthrie
Gündoğan Yayınları
160

Felsefe tarihini, bu ilk ve en yaratıcı dönemi sistematik ve sınıflayıcı bir biçimde ele alan kitap, sırasıyla Sokrates-öncesi Doğa felsefesini (Milet Okulu, Pythagorasçılar, Elea Okulu, Herakleitos ve Plüralistleri) Sokrates ve Sofistlerin insan üzerine felsefesini, Platon ve Aristoteles'in geniş kapsamlı sistemlerini ve nihayet Helenistik dönemin dört önemli felsefe okulunu (Epikürosçuluk, Stoacılık, Şüphecilik ve Yeni Platonculuk) tanıtmaktadır.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın