Zakir Avşar & Vedat Demir – Medyada Denetim

Ücretli e-kitap indir
Düzenleme ve Uygulamalarla Medyada Denetim Kitap Kapağı Düzenleme ve Uygulamalarla Medyada Denetim
Zakir Avşar & Vedat Demir
Piramit Yayınları
364

Artık iletişim özgürlüğüne yönelik tehlikeler günümüzde yalnızca devletlerden ya da yöneticilerden değil, çok büyük sermaye yapılarından, ulusal ve ulus ötesi tekellerden de gelebilmektedir. Öyle ki, medya özgürlüklerin savunucusu ve konusu olmaktan çıkarak, bireylerin karşısında hak araması, korunması, sakınması gereken çok büyük bir güç, bir araç haline dönüşebilmektedir.
Gazete, radyo, televizyon, internet birbirinden farklı teknolojik altyapıları, haberi ve bilgiyi sunum biçimleriyle tek bir kanun ya da düzenlemenin konusu olmaktan çok uzak görünmektedir. Her bir medya aracının, farklı sorunları, farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak sebep olduğu sorunlar büyük ölçüde; haksız rekabet, kişi hak ve hürriyetlerine, özel hayata, bireylere yönelik saldırılar, çocuk ve gençlere yönelik şiddet ve müstehcenlik olduğu için de benzerlikler taşımaktadır.

Bu kitapta, medya alanının düzenlenmesine yönelik yapı, mevzuat ve uygulamalara yer verilirken; "medyanın denetimi" konusu, yargısal denetim, idari denetim, özdenetim, ombudsman denetimi, ortak denetim vb. yaklaşımları üzerinde durularak incelenmiştir.

Bu bağlamda hukuki, idari ve etik düzenlemelere mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmıştır.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Tufan Türenç – O Manşetler

Ücretli e-kitap indir
O Manşetler: Yazarların Kaleminden Manşetlerin Öyküs Kitap Kapağı O Manşetler: Yazarların Kaleminden Manşetlerin Öyküs
Tufan Türenç
Hürriyet
310

Tam adı "O Manşetler: Yazarların Kaleminden Manşetlerin Öyküsü" olan ve Hürriyet Gazetesi'nin çıkışından 2006'ya kadar ses getirmiş önemli haberleri/manşetleri içeren bir derlemedir.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Yalçın Toker – Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3

Ücretli e-kitap indir
Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3 Kitap Kapağı Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3
Yalçın Toker
Toker Yayınları
253

Yakın tarihimizi ve özellikle Milli Mücadele dönemi olaylarını ele aldığım birçok çalışmalarım oldu. Bunların bir bölümünü kitaplar halinde yayınladım. Yeşil Ordu, Cumhuriyet Kavgaları, Malta Sürgünlerinden Portreler, 150'liklerden Portreler, Atatürk'ün Kürt Politikası ve Nutuk sadeleştirmem ile 4 ciltte tamamladığım Atatürk'ün Açık ve Gizli Celse Meclis Konuşmaları bunlar arasındadır.

Bu gölemlerim üzerine, bu gibi kişileri "Atatürk Muhaliflerinden Portreler" adını vereceğim ayrı bir kitapta ele almayı kararlaştırmıştım. İşte elinizdeki kitap, o zaman düşünmüş olduğum ve şimdi de planlayıp ortaya çıkardığım kitaptır.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Yalçın Toker – Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2

Ücretli e-kitap indir
Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2 Kitap Kapağı Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2
Yalçın Toker
Toker Yayınları
256

1. Meclis'te, 2. Grup olarak adlandırılan, aralarında Celalettin Arif Bey, Hüseyin Avni Ulaş, Ali Şükrü Bey, Selahaddin Köseoğlu, Mehmet Şükrü Koç, Salih Yeşiloğlu, Hakkı Hami Ulukan, Ziya Hurşit gibi kişilerin de bulunduğu muhalif milletvekillerinin Atatürk karşıtı konuşmalar.. Muhalifler, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün Başkomutanlığının uzatılmaması, hatta milletvekili bile seçilememesi gibi pek çok girişimler sergilemişlerdir. Bütün bunlar bu eserde.. Ayrıca bu kitaplarda, bu hainliklerin yanı sıra "Cephelerde aç ve çırılçıplak savaşan askerin yediğinin onda birinin toprak olduğu, askerlerin boynuna boyunduruğu geçirip kağnıları yürüttüğü" gibi başka kaynaklarda bulamayacağımız bilgilere de ulaşmaktayız. Mustafa Kemal Paşa'nın hangi koşullarda Milli Mücadele yaptığının daha da anlaşılması için bu eserler mutlaka okunmalıdır. Bu arada aşağıda gördüğünüz dört ciltlik Atatürk'ün açık ve gizli celse konuşmaları'ndaki sözlerinin kimlere yönelik olduğu da Atatürkmuhaliflerinden portreler'de yer alan konuşmalarla yapılacak karşılaştırmayla açıklık kazanacaktır.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir