Kemal Sülker – Nazım Hikmet Dosyası

Ücretli e-kitap indir
Nazım Hikmet Dosyası Kitap Kapağı Nazım Hikmet Dosyası
Kemal Sülker
İleri Yayınları
235

Bu kitapta yok yere 28 yıla mahkum edilen Nazım Hikmet'in iki ayrı mahkemedeki dosyalarını, yargılanmasını okuyacaksınız.

Harp Okulu Davası'nda nazım ne gibi hukuksuzluklarla karşılaştı?
Donanma Davası'nda ne ile suçlandı?
Nazım'ın Harp Okulu ve Donanma'yla ilişkileri neydi?
Nazım'ın kurtuluşunun kimler karşısında idi?
Kimler onun için mücadele etti?
Dünya düşünürleri nasıl çaba harcadılar?
Çiçek Palas olayları
Nazım'ın açlık grevi, kör olan anasının didinişi
Basındaki kavgaları kimler yaptı
Nazım, neden ve nasıl dışarıya gitti

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Hasan Tuncay – Ziya Gökalp

Ücretli e-kitap indir
Ziya Gökalp Kitap Kapağı Ziya Gökalp
Hasan Tuncay
Toker Yayınları
240

Ziya Gökalp, başta Atatürk olmak üzere, 2. Meşrutiyet, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemlerinin siyasal, toplumsal ve kültürel hayatını yönlendirmiş olan idareci ve aydınların düşüncelerini etkilemiş bir büyük düşünürdür. Sosyolojik makaleleri, gençlere heyecan veren sade dille yazılmış şiirleri ve ideolojik eserleri ile Türk milliyetçiliği fikir sistemini bir teori haline getirmeyi başarmıştır.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Darhan Hıdıraliyev – Mustafa Çokay

Ücretli e-kitap indir
Mustafa Çokay: Hayatı, Faaliyetleri ve Fikirleri Kitap Kapağı Mustafa Çokay: Hayatı, Faaliyetleri ve Fikirleri
Darhan Hıdıraliyev
Yeni Avrasya Yayınları
215

Bu çalışmanın amacı Türkistanlı siyaset, fikir ve mücadele adamı Mustafa Çokay'ın hayatını, faaliyetlerini ve düşüncelerini araştırmaktır. Siyasi mücadelesinin büyük bir kısmı Avrupa 'da geçtiği ve yazılarını daha çok Rusça ve Çağatay lehçesiyle yayınladığı için Mustafa Çokay, Türkiye'de pek tanınmamıştır.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir

Abdurrahman Özdemir – Lebid b. Rabia el-Amiri ve Divanı

Ücretli e-kitap indir
Eski Arap Şiirinin Zirve İsimlerinden Biri Lebid b. Rabia el-Amiri ve Divanı Kitap Kapağı Eski Arap Şiirinin Zirve İsimlerinden Biri Lebid b. Rabia el-Amiri ve Divanı
Abdurrahman Özdemir
Araştırma Yayıncılık
287

Eski Arap toplumundan günümüze kalan en değerli hazine, onların, günlük yaşantılarını; sevgi ve nefretlerini, savaş ve barışlarını, ikamet ve hicretlerini, ihtilaf ve ittifaklarını, özetle yaşadıkları hayatın önemli duraklarını kayda geçirdikleri şiirleridir. Bugün İslam öncesi Arap tarihine ilişkin bir şeyler biliniyorsa, bunda o dönem şiirinin de önemli bir payı vardır.

Söz konusu şiirin zirve isimlerinden biri de, Âmiroğulları kabilesinin, şöhreti oymağının sınırlarını aşmış ulu şairi Lebîd b. Rabîa el-Âmirî'dir. Şiiri Kabe'nin duvarına asılarak, bu sanatta erişilebilecek en üst noktaya çıkmış yedi şairden biri olan Lebîd, yüz seneyi aşkın yaşamında yiğitliği, cesareti ve cömertliğiyle temayüz etmiştir. Muallaka sahibi şairler arasında Müslümanlığı benimsemiş yegâne kişi de odur.

Elinizdeki bu çalışmada, adı geçen şairin hayatı, şairlik değeri ve divanının farklı bakış açılarından değerlendirilmesi yer almaktadır. Ayrıca çalışmanın sonuna şaire ait divanın manzum çevirisi de eklenerek okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Ücretli e-kitap indir
Ücretli e-kitap indir Ücretli e-kitap indir