Montaigne – Denemeler

Ãœcretli e-kitap indir
Denemeler Kitap Kapağı Denemeler
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Montaigne
İş Bankası Kültür Yayınları
272

Michel de Montaigne (1533-1592): "Kendini tanı" ve "Ne biliyorum?" gibi temel sorularla yola çıkarak bir insanda insanlığın bütün hallerini yoklayan "deneme" türünün insim babasıdır.

1571'de kitaplarıyla birlikte çiftliğinin kulesine çekilmesiyle başlayan bu yaratıcı süreç, Montaigne'i önce okuduklarıyla ilgili notlar almaya itmiş, aynı notlar zamanla Denemeler'i (1580) oluşturmuş, ve bu kişisel yazılar ilk yayımlanıştan sonra da dallanıp budaklanmayı sürdürmüştür.

Bu kitaptaki Eyüboğlu çevirileri'de, 1940'daki ilk baskısından 1970'deki halini alana dek okurun önüne her defasında yeni parçalar getirerek bir anlamda yapıtla benzeri bir yol izlemiştir.

Ãœcretli e-kitap indir

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Kafkas Tutsağı

Ãœcretli e-kitap indir
Kafkas Tutsağı Kitap Kapağı Kafkas Tutsağı
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Lev Nikolayeviç Tolstoy
İş Bankası Kültür Yayınları
176

Tarihsel olaylar ve Rusların başka halklarla ilişkileri Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş gibi romanların büyük yazarı Tolstoy'un ilgisini çeken başlıca konular arasında yer almıştır. Bir süre subay olarak orduya katılan Tolstoy, Kafkasya'da geçirdiği günlerde edindiği izlenimleri gerçekçi bir biçimde öykülerine yansıttı.

Kafkas Tutsağı'nda savaş, esaret ve özgürlük temalarını işledi, savaşan insanların ruh hallerini yalın ve duygulu bir dille aktardı.

Ãœcretli e-kitap indir

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Diriliş

Ãœcretli e-kitap indir
Diriliş Kitap Kapağı Diriliş
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Lev Nikolayeviç Tolstoy
İş Bankası Kültür Yayınları
637

L.N.Tolstoy - Rusça Aslından Çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu
1899'da yayımlanan Diriliş Tolstoy'un yaşadığı sırada çıkan son romanıdır. Tolstoy, yıllarca üzerinde düşündüğü ve pek çok kuramsal eser yazdığı insanlık sorunlarını bu kitapta edebi bir kurgu içinde ele aldı. Diriliş sadece Sibirya'ya giden bir mahkûm kafilesinin yolculuğunu değil, yaşamın anlamını kavramak adına kişinin kendini yeniden var etme sürecini anlatan bir başyapıttır.

Ãœcretli e-kitap indir

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Sanat Nedir?

Ãœcretli e-kitap indir
Sanat Nedir? Kitap Kapağı Sanat Nedir?
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Lev Nikolayeviç Tolstoy
İş Bankası Kültür Yayınları
377

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1829 - 1910): Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş gibi romanların büyük yazarı, ömrünün son otuz yılında kendini tümüyle kuramsal çalışmalara vermiş, insan, aile, din, devlet, toplum, özgürlük, sanat, estetik gibi konular
üzerinde yazmaya yönelmiştir.

Sanat Üzerine, Tolstoy'un kuramsal yapıtları arasında dikkati çekici bir yere sahiptir. İlk kez 1897'de yayımlandı. Rusya'da hep sansüre uğradı. Sansürsüz ilk baskısı 1898 yılında Londra'da, İngilizce olarak yapıldı; Tolstoy da bu baskıya bir önsöz yazdı. On beş yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan Sanat Üzerine yazarın üzerinde en fazla uğraştığı yapıtıdır.

Ãœcretli e-kitap indir