Alfredo Saad-Filho – Kapitalizme Reddiye

Kapitalizme Reddiye: Marksist Bir Giriş Kitap Kapağı Kapitalizme Reddiye: Marksist Bir Giriş
Alfredo Saad-Filho
Yordam Kitap
320

Bilimsel sosyalizmin Komünist Manifesto ile insanlığın önüne açık bir programla çıktığı 1848 yılından bugüne neler değişti dünyamızda?

Colin Leys & Leo Panitch – Küresel Parlama Noktaları

Küresel Parlama Noktaları: Emperyalizme ve Neoliberalizme Karşı Tepkiler Kitap Kapağı Küresel Parlama Noktaları: Emperyalizme ve Neoliberalizme Karşı Tepkiler
Colin Leys & Leo Panitch
Yordam Kitap
368

Başta Aijaz Ahmad ve Gilbert Achcar olmak üzere dünyanın önde gelen yazarları, İslam dünyasında, Latin Amerika'da ve kapitalist kuzeyde yaşanan çatışmaları ve mücadeleleri ele alıyor, Solun önündeki zorlukları ve olanakları sorguluyor. Ortadoğu'yu konu alan altı makale, İslami emperyalizm karşıtlığının ikili doğasını, Batının İslami hareketlerin bu kadar ön plana çıkmasında oynadığı hayati rolü ve siyasi bir öğreti olarak İslamcılığın çeşitli biçimlerini ele alıyor, Irak, Pakistan ve Türkiye örneklerinden hareketle din ile siyaset arasındaki ilişkiye dair somut bir anlayış ortaya koyuyor. Ortadoğu'da kanayan iki yara, Filistin ve Irak'ta kitapta ele alınan konular arasında.

Neoliberalizme karşı direniş, kendisini en açık şekilde Latin Amerika'nın "pembe dalga"sında ortaya koyuyor. Kitaptaki yedi makalede, Venezüella, Bolivya, Meksika ve Arjantin örneklerine vurgu yapılarak, bölge genelinde 21. yüzyıl sosyalizminin olabilirliği değerlendirilirken, Brezilya Topraksızlar Hareketi lideri João-Pedro Stédile ile yapılan röportajda ise bu ülkedeki sınıf mücadelelerine dair benzersiz bir bakış açısı sunuluyor. Doğu Avrupa, Fransa ve ABD'deki neoliberalizm ve emperyalizm karşıtı direnişler üç makalede ele alınıyor. Seçki, tanınmış üç iktisatçının neoliberalizmi çözümleyip, solun neoliberalizme karşı tepkisini eleştirel bir bakışla inceledikleri tartışma bölümü ile sona eriyor.

Garo Sasuni – Kürt Ulusal Hareketleri ve 15.YY’dan Günümüze Ermeni Kürt İlişkileri

Kürt Ulusal Hareketleri ve 15.YY'dan Günümüze Ermeni Kürt İlişkileri Kitap Kapağı Kürt Ulusal Hareketleri ve 15.YY'dan Günümüze Ermeni Kürt İlişkileri
Garo Sasuni
Peri Yayınları
352

Kitap önemli bir kaynak olma niteliği yanısıra katılmadığımız bir çok alıntı ve tespitleri de içermektedir. Elbette ki kitabı Türkiye kamuoyu ve gerçek tarihçiler kendi süzgeçlerinden geçireceklerdir. Okuyanların bir kısmı övecek, bir kısmı saldıracak, bir kısmı ise bilimsel soğukkanlılığı elden bırakmayacaktır. Bu kitabı yayınlamakta Türkiye okuruna önemli bir hizmet verdiğimiz düşüncesindeyiz.

George Friedman – Gelecek 100 Yıl

Gelecek 100 Yıl: 21. Yüzyıl İçin Öngörüler Kitap Kapağı Gelecek 100 Yıl: 21. Yüzyıl İçin Öngörüler
George Friedman
Pegasus Yayınları
320

GELECEK 100 YIL
21. YÜZYIL İÇİN ÖNGÖRÜLER
George Friedman'ın Bütün Dünyanın Gündemine Bomba Gibi Düşen Kitabı Türkçe'de…
Dünya Nereye Doğru Gidecek?

2020: Rusya çökecek. Türkiye en büyük 10'uncu ekonomi olacak. Çin büyük bir kriz yaşayarak dağılacak.

2030:Dünya ABD kaynaklı büyük ekonomik krizle yeniden sarsılacak

2040: Türkiye; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke olacak. Bölgesinde askeri müdahaleler yapacak. ABD-TÜRKİYE arasındaki gerilim artacak

2050: Türkiye, ABD, Polonya ve Japonya arasında 3. Dünya Savaşı çıkacak. 50.000 kişi ölecek.
2060: Enerji Devrimi Gerçekleşecek.

2080: Petrol rezervleri bitecek, yerine uzay temelli enerjiler dünyada kullanılmaya başlayacak.

2100: Meksika ABD'ye savaş açacak.
- NATO bitecek. Avrupa'daki Almanya Fransa ittifakı çökecek. Avrupa Birliği bitecek, hakimiyet Polonya'ya geçecek.

- Türkiye; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke olacak.

- Başkent Ankara'dan İstanbul'a taşınacak.

- Karadeniz ve Akdeniz artık bir Türk gölü haline gelecek.

- Neo Osmanlı senaryosu gerçek olacak. Türkiye Osmanlının sahip olduğu topraklara yeniden hükmedecek

-Dünyadaki herkes Türkçe, Japonca, Polonya ve Meksika dillerini öğrenecek.

BUNDAN SONRA DÜNYADA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK. BÜTÜN DENGELER ALT ÜST OLACAK VE YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULACAK.
George Friedman uzun zamandır beklenen ve provokatif Gelecek 100 Yıl kitabında keskin sezgisi ve akıllıca analizleri ile dünyada gelecekte bizi nelerin beklediğinin büyülü bir tablosunu sunuyor.

Fernando Claudin – Komintern’den Kominforma Cilt 2

Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu Kitap Kapağı Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu
Fernando Claudin
Belge Yayınları
464

Stalinist partinin birbirini izleyen devrimci kuşaklar üzerindeki muazzam yabancılaştırıcı gücünün gizi büyük bir efsanenin cisimleşmesi olan statüsü idi. Bu efsane, proleter kitlelerin ve bütün ilerici güçlerin umutlarını ve hayallerini yirminci yüzyılda herhangi bir diğerinden daha fazla yükselten olaydan, Ekim devriminden kaynaklanıyordu.

Bu efsaneye göre Sovyetler Birliği'nde insanın insan tarafından sömürülmesini temel almayan ilk toplum, gerçek eşitliği ve özgürlüğü temel alan ilk toplum kuruluyordu. Bu büyük efsane bir diğerini yarattı: Stalinist parti devrimci Marksizm'in tartışılmaz taşıyıcısı idi. Bu nedenle, Stalinist partinin krizi, önce Komünist Enternasyonal'de ve daha sonra ulusal partilerde, bu kitapta analiz edilen süreç içinde kendini göstermeye başladığı zaman bile, kriz, büyük efsane dağılana kadar son aşamasına giremezdi. Krusçev'in "gizli rapor"unun tarihsel önemi budur. Krusçev'in raporu Komünist hareket içinde genel kriz sahnesini başlatır.

Fernando Claudin – Komintern’den Kominforma Cilt 1

Komintern'den Kominforma Cilt 1: Komünist Enternasyonal'in Bunalımı Kitap Kapağı Komintern'den Kominforma Cilt 1: Komünist Enternasyonal'in Bunalımı
Fernando Claudin
Belge Yayınları
456

"Çalışması boyunca, Claudin eleştirel marksizmin güç veren özelliklerini yeniden keşfetti. Komünist Enternasyonel'in tarihsel analizini yaparken Claudin, bu gerçekliği objektif anlamı ve dialektik gelişimi içinde gözler önüne sermeyi amaçladı... Claudin'in tarihsel gerçekliği açımlayışında, marksist yöntemin ayırt edici özellikleri ile yüzyüze kalmaktayız."

- Jorge Semprun

David Wise & Thomas B. Ross – Görünmeyen Hükümet CIA

Görünmeyen Hükümet CIA Kitap Kapağı Görünmeyen Hükümet CIA
David Wise & Thomas B. Ross
Sol Yayınları
117

Onur Yayınları arasında yayınlanmış David Wise ile B. Ross?un ?Görünmeyen Hükümet CIA? adlı kitap, CIA?nın görünmeyen hükümet olduğunu ortaya koyuyor. CIA?nın neredeyse, ABD Başkanı tarafından bile denetlenemeyeceğini birçok örnekle belirtiyor. Aslında eski bir kitap birinci baskısı 1966 yılında yapılmış. Ancak daha o zaman bile CIA?nın nasıl örgütlendiğini ortaya koyması açısından önemli bir çalışma, ancak güncellenmeye ihtiyacı var. CIA geçen on yıllar içinde teknolojiyi kullanmaya başladı, gelişti ve yeni stratejiler üretti. CIA kendisini göstermiyor, ancak dünyada eskisinden olduğundan çok daha etkindir.
Kitapta Türkiye?nin 22 ilinde de CIA ajanı olduğu dile getiriliyor. Ancak bu sayı şimdi çok daha fazladır tahminimce.
Yine kitapta CIA ile üniversiteler arasındaki ilişki de ortaya konuyor. CIA?nın bazı araştırmaları finanse ettiği ve üniversitelerin de CIA?ya personel temin ettiği dile getiriliyor. Örneğin şöyle deniliyor:
?Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Merkezi, 1950 yılında, CIA?nın parası ile kurulmuş ve CIA Karargahındakine benzer bazı usulleri aynen benimsemiştir. Kapılarında silahlı nöbetçiler beklemekte ve çalışan akademisyenler giriş ve çıkışlarında özel kimlik kartlarını göstermek zorunda bulunmaktadırlar.? (s.75)
Bu bölüm MİT olarak bilinen bu üniversiteye bağlı olarak çalışıyor. Bu üniversite aynı zamanda Noam Chomsky?nin ders verdiği üniversite. CIA?nın sızmadığı hiçbir yer yok, özellikle de ABD?de.

Amerikan filmlerinde klasik bir sahne vardır: Ulusal Güvenlik (National Security) denildiğinde akan sular durur ve sahnede olan kim varsa geri çekilir. Sanki sihirli iki kelimedir bu. Bu kelimeler duyulunca ortada ne yasa kalır, ne de sorgulama, artık her şey mübahtır. İşte bu kitap, bunu da ortaya koyuyor.

Fikret Şenses – Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk

Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve Temel Eğilimler Kitap Kapağı Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve Temel Eğilimler
Fikret Şenses
İletişim Yayınları
360

İnsanlık, muazzam bir zenginlikle korkunç bir yolsulluğun olağanüstü kutuplaştığı bir zamanı yaşıyor. Çarpıcı açlık ve düşkünlük manzaralarına, sadece yoksulluğun gitgide derinleştiği ve kitleselleştiği "azgelişmiş" ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de rastlanıyor. Buna karşılık yoksulluk konusu, neoliberal küreselleşme söyleminin baskısı altında, hayli uzun bir süre kayıtsızlıkla karşılandı. Ancak son yıllarda uluslararası mali kuruluşların, hatta sermayenin ilgi alanına girmiş bulunuyor. Yoksulluğun tanımlanmasıyla, ölçeklerinin ve somut biçimlerinin/yapılarının belirlenmesiyle, nedenlerinin saptanmasıyla ve onunla mücadele yollarının tarif edilmesiyle ilgili tartışmalar, akadamik ve politik açıdan önemli bir mücadele düzlemini oluşturuyor. Fikret Şenses`in titiz incelemesi, yoksulluğun tanımlarına, kavramlarına, ölçeklerine açıklık getiriyor. Bunu, geçerli tarifleri ve ölçekleri sorgulayarak yapıyor.

Henri Claessen & Peter Skalnik – Erken Devlet

Erken Devlet Kitap Kapağı Erken Devlet
Henri Claessen & Peter Skalnik
İmge Kitabevi
338

Devletin evrenselleşmesinin bölünmeye anarşiye ve kaosa yolaçabilen 'merkezkaçlı güçler' engelleme gibi şefliklerin çözemedği yaşamsal bir soruna kurumsal çözümler getirmesine dayandığı sonucuna ulaşılan The Early State kolektif bilimsel çalışmanın ender karşılaşılan başarılı örneklerinden biri olarak Lahey'de Paris'te ve New York'ta aynı anda yayımlanımıştır.

Cemal Kutay – Türkçe İbadet

Türkçe İbadet Kitap Kapağı Türkçe İbadet
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
399

1909 Konya doğumluyum.
Tarih yazarlarının kıdemlisiyim. Arasız altmış yedi yıl emekle, bir dünya rekoru sayılan yüz yetmiş bir eser verdim.
Elinizdeki mevzumuz, ATATÜRK'ün beraberinde götürdüğü hasret "Türkçe İbadet"tir. Klasik ilâhiyatçı olmayı, konuyu kucaklamanın şartı saymadım. Tam aksine görebilme-düşünebilme-ele alabilme- hükme ulaşabilmenin temeli cesaretin; hür tarih düşüncesinin nimeti olacağına inandım, denedim. Hükmü son satır'da sîzler vereceksiniz.
Bir ümidim de şudur: 1918 Birinci Dünya Harbi galiplerinin Versay düzeniyle emperyalist egemenliklerine tutsak yaptıkları bir bölüm esir milletler, Türk kurtuluş mücadelesi zaferiyle nasıl özgürlük yolu buldularsa, insanımızı ana diliyle kulluk hakkına kavuşturma emeğimizde de, bugün bizim olduğumuz gibi bu haktan yoksun yüzmilyonlarca dünya insanını hürriyetlerin en kutsalına; ana dilleriyle kulluk haklarına yol göstermiş olacağız.
Böylelikle ATATÜRK'ün yüce adı rahmet ve minnetle bir daha anılacaktır. Hâkimiyeti Milliye'sinden günümüze erişebilmiş son kalem olarak muhteşem hedefe karınca katkısıyla mutluyum.
Tarih ortadadır.
Yüzyıllar boyunca ümidlerimizin dalında kurumasının asıl sebebi, başka bir dille ibadet zorunluğumuzdu.
Madde/manâda her türlü sömürü;
Açıklanamayacak her ard niyet;
Her yapıda emperyalizm girişimi;
Dönmüş dolaşmış bu baskı aracının kılıflarına ustalıkla bürünmüştür.
1417 yıl
YETER demenin günü gelmemiş midir? Açıklamalar-isbatlar-belgeler elimizdedir.
Show Kitap Türkiye'nin gündemini belirleyen "Türkçe İbadet" kitabını okurlarına sunmaktan kıvanç duyar. Türkçe İbadet'! hepinizin ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

Ferhan Ercan – Dinsel Şiddet

Dinsel Şiddet Kitap Kapağı Dinsel Şiddet
Ferhan Ercan
Toplumsal Dönüşüm Yayınları

Yaşamım boyunca üç darbe gördüm. Her darbe sonrasında insan haklarının ayaklar altına alındığına tanık oldum. Yeni suçlar ve suçlular yaratıldı. Genellikle kurbanlar hep yalınkat insanlardı. Çalışmalarımın odağında insan haklarının yeralışı bundan…” “Bu araştırmada temel amaç; dünya genelinde uygulanmakta olan dinsel terörün nedenlerini ve kaynaklarını belirlemektir…
Görülen o ki; tüm dinler toplumsal yapıların en bozuk olduğu süreçlerde ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle de düzenleyici işlevler üstlenmişlerdir. Ancak dinlerin statik yapıları dinamik toplumlarla sürgit bir uyum sağlanmasına olanak vermemektedir… Dinsel terörün ortaya çıktığı ortamlar, bölüşüm sorunlarının yoğun olduğu toplumsal yapılardır. Bu nedenle günümüzde dinsel terörün kabarmasını yadırgamamak gerekir.”

Yalçın Küçük – Epilepsi ile Orgazm

Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik Kitap Kapağı Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik
Yalçın Küçük
Arkadaş Yayınları
272

Üç ihaneti yaşıyoruz.

Bir, Kemalistlerin Kemalizme ihanetidir. Bu kitap, ihanet halinde Kemalistleri işaret etmektedir. Artık hedeftedirler.

İki, Müslümanların, İslama ihanet tarihindeyiz.

Üç, meslek ve/veya kariyer sahiplerinin mesleklerine ihanetini görüyoruz. Tıp, ihanet etmektedir ve ol sebepten, bu çalışmam kesinlikle bir cinayettir. O halde sara’ya göz yumanlara benim göz yummamı kimse benden beklememelidir; yaşamım hep hainlerle savaş halinde geçti ve aynı haldeyim.- Yalçın Küçük

Her söylediği olay olan, gündemi belirleyen, tartışmalar yaratan Türkiye’nin en üretken yazarlarından Yalçın Küçük’ün merakla beklenen son kitabı Arkadaş’ta! Yalçın Küçük bu kitapta, AKP hükümetini ve plütökrasinin siyasi arenadaki yükselen etkisini inceliyor.

İki kitaptan oluşan Epilepsi ile Orgazm Mediko –Politik’in birinci kitabında, nedensel-bilimsel bir yaklaşımla epilepsi tıbbını derinlemesine inceleyip, ikinci kitapta ortaya koyduğu analiz ve yorumlar için bilimsel bir alt yapı oluşturuyor.

İkinci kitapta ise AKP hükümeti içinde olup bitenleri; hükümet, siyasiler ve plütokratlar arasındaki gizli ve karmaşık ilişkileri ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte Erdoğan hakkında farklı bir kişilik analizi yapıyor.

Araştırıcı, sorgulayıcı yeni kitabı Epilepsi ile Orgazm Mediko -Politik ile Yalçın Küçük, siyasi ve entelektüel hayatımızda yine bir bomba etkisi yaratacağa benziyor.

H. Yıldırım Ağanoğlu – Göç

Göç: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makus Talihi Kitap Kapağı Göç: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makus Talihi
H. Yıldırım Ağanoğlu
Kum Saati Yayınları
398

Rumeli'den Anadolu'ya yönelik üçyüz yıldır devam eden göç süresi Avrupa Tarihi'ndeki nüfus hareketlerinin en önemlilerindendir. Boyun eğdirme, göç, şiddet kullanma ve savaş silsilesinin en haysiyetsiz merhalesi göçe zorlamadır. Şüphesiz göç hadisesi hangi millet ve din mensubunun başına gelirse gelsin bir insanlık dramıdır. Bu bağlamda Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne zaman zaman kesilse de Balkanlar'dan sürekli olarak devam eden göç süreci, Balkanlar'daki soydaş ve dindaşlarımızın makus tahilidir. Araştırmamızda 1687'deki ilk göçlerden günümüze kadar olan göçler özet olarak verilmiştir. Balkan Harbi'nden I. Dünya Savaşı'na kadar olan mezalim, göç, iskan politikaları, iskandan sonra ortaya çıkan problemler ve muhacirlerle ilgili meselelerin, sosyal projeksiyonu ise arşiv belgeleri ve ayrıntılarıyla aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Georges Lefebvre – Kapitalizm

Kapitalizm Kitap Kapağı Kapitalizm
Georges Lefebvre
Çan Yayınları
46

...kapitalizm için körükörüne ve bencilce
kazanç peşinde koşar diyorlar. Oysa dünya
kuruldu kurulalı her zaman ve her yerde vardı
kazanç hırsı. İnsanın insanı sömürmesini örgüt
haline getirmiştir diye de çatıyorlar kapitalizme.
Peki ama, köle sahipleri başka bir şey mi yapıyorlardı
ki! Benim niyetim, bir tarihçi olarak, kapitalizmi
yaratan insan tipini ve uygarlığın gelişmesinde
ona bir yer veren nitelikleri araştırmaktır.
Geleceği geçmişe bağlıyarak şunları soracağım
kendime: Acaba kapitalizmi yaratanlarda birtakım
nitelikler vardı da, onların ardından gelenler
her zaman bağlı mı kalmadılar bunlara? İnsan tabiatından
ayrılmaz birtakım özellikler midir bunlar?
Kapitalizm bir gün ortadan kalksa bile, yine
de elde tutmak mı gerekir bu özellikleri? Acaba,
kapitalizmi yaratanlar, insanlığın ortak malına bir
katkıda bulundular mı? Bulundularsa, bu katkıyı
korumak ve zenginleştirmek gerekmez mi?

Cafer Seydahmet Kırımer – Sovyet Cehenneminde Köylü ve İşçi Durumu

Sovyet Cehenneminde Köylü ve İşçi Durumu Kitap Kapağı Sovyet Cehenneminde Köylü ve İşçi Durumu
Cafer Seydahmet Kırımer
Pulhan Matbaası
32

Türk yurduna, Türk istiklâline, Türk inkilâbına dokunulamaz. Ak veya kızıl dünyanın hiç bir emperyalist
düşman kuvveti ve onun hiçbir tehdidi, hiçbir sinir harbi
Türk'ü yıldıramaz.. Hiçbir yeni din ve bayrak adına yapılan tezvir ve yalanlarla Türk köylüleri, Türk işçileri aldatılamaz.. Türk kardeşliği yıkılamaz.. Türkün aydın, nurlu tarihi kapatılamaz.. Türk milleti zevale, esirliğe sürüklenemez ..

Evet aziz kardeşlerim,
Geliniz, yine hep birlikte şanlı tarihimize, kahraman milletimize lâyık Türk evlatları olarak, bir daha mübarek şehitlerimizin antlarını tekrarlayalım:

Ölüm var!... Esirlik yok!...